• მაგაროტო ლ. - ტაბაღუა ი. იტალიელი ავტორის მიერ შედგენილი ქართული ენის და გამოქვეყნებული გრამატიკა (XVIII საუკუნისა) - იკეწ, 1979, ტ. 6, გვ. 281-289. - რეზ. რუს., ინგ. ენ.
• მაგაროტო ლ. - ”მე ძლიერ მიყვარს საქართველო". - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1986, 14 მარტი, გვ. 14-15 იტალ. ქართველოლოგის საუბარი ჩიწერა გ. ნიჟარაძემ
• მაგაროტო ლ. - ქართული სიტყვის, ქართული ლექსის სიყვარულით. - გაზ. ”გამარჯვება" (გორი), 1981, 13 ივნ. იტალიელი ქართველოლოგის საუბარი
• მაგაროტო ლ. - წინაპართა დაწყებული საქმე. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1981, 19 ივნ., გვ. 16
- მადლიერი ერი ესალმება თავის ღირსეულ შვილს. - გაზ. ”თბილ. უნივერსიტეტი", 1967, 5 ივნ. გიორგი ახვლედიანის დაბადების 80 წლისთავი
• მაზიაშვილი გ. - მენთეშაშვილი ფ. , გოდერძიშვილი ი. აღრიცხვისა და სტატისტიკის ტერმინოლოგია. - საქ. ეკონომისტი, 1959 №11, გვ. 95 რეც. ლ. კარბელაშვილი წიგნზე ”საღრიცხვო სტატისტიკური ტერმინოლოგია" თბ., 1958
- მათემატიკის ტერმინები - გაზ. სახალხო საქმე, 1919, 1651, 655
- მათემატიკის ტერმინთა ლექსიკონი (რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული), 1925, 59 გვ.
- მათემატიკის ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული), 1925, 244 გვ.
- მათემატიკური ტერმინოლოგია (მათემატიკა, თეორიული მექანიკა, ასტრონომია რუსულ-ქართული) კ. ბერიძის რედაქციით 1944, 11, 117 გვ.
• მათიაშვილი ა. - გადაუდებელი საქმე - გაზ. სამგორი (გარდაბანი), 1971, 4 მაისი საქართველოს სოფლებისათვის თავიანთი ისტორიული სახელების დაბრუნების საკითხისთვის
• მათიაშვილი ა. - ერთი სახელწოდების [თელავის] შესახებ. - სამგორი, 1962, 11 ნოემბ.
• მათიაშვილი ა. - და სახლთხუციშვილი უ. ისევ მარტყოფის ტოპონიმიკის შესახებ. - გაზ. (გარდაბანი), 1970, 16 აპრ.
• მათიაშვილი ა. - ლატვიური გაზეთები ახალგაზრდა მარტყოფელი მეცნიერის შესახებ. - გაზ. სამგორი (გარდაბანი), 1972, 30 სექტ. [უ. სახლთხუციშვილის შესახებ]
• მათიაშვილი ა. - მდიდარია ქართული ლექსიკა. - გაზ. ”სამგორი" (გარდაბანი) 1967 22 იანვ. [გარდაბნის რ-ნის სოფლებში შეკრებილი სიტყვების შესახებ]
• მათიაშვილი ა. - მშობლიური კუთხის ლექსიკიდან. - გაზ. ”სამგორი" (გარდაბანი), 1968, 19 თებ.
• მათიაშვილი ა. - ძველი კოდისწყარო. - გაზ. სამგორი 1962, 25 დეკ. [საგარეჯოს რ-ნი, ახალსოფლის ისტორიული სახელწოდება]
• მათიაშვილი ბ. - ფაკულტატივი ქართული ენის პრაქტიკულ სტილისტიკაში, თბ., 1980, 64 გვ.
• მათიაშვილი ს. - კარდანახი თუ კარდენარი? - გაზ. ”ლენინის გზით" (გურჯაანი), 1970, 18 ივლ. ტოპონიმიკური მასალების შეკრებისათვის
• მათერელი გ. - უძველესი მეგობრობისა. - გაზ. ”სამშობლო", 1072, 11 ტებ. [უნგრელ ქართველოლოგის ლ. ტარდის შესახებ]
• მათერელი ლ. - ერთი ტოპონიმის სისწორისათვის. - გაზ. ”ახალი თიანეთი", 1982, 8 აპრ. [გამოხმაურება ლ. მჭედლიძის წერიზლე ”ერწოს წყალი აძე”ო თუ აძეძე”ო"- გაზ. ”ახალი თიანეთი", 1982, 2 მარტი
• მათერელი ც. - ფსევდო-კომპოზიტთა სემანტიკური კლასიფიკაცია. - მაცნე, 1967, 14, გვ. 267-291
• მაიერი გ. - არნოლდ ჩიქობავას დაბადების ოთხმოცი წლისთავის გამო [ენათმეცნიერი]. - ენათმეცნიერება თსუ-ს შრ, 1981, 211, გვ. 316-325
• მაისურაძე გ. - დავიცვათ, გავუფრთხილდეთ. - გაზ. ლენინის გზით" (გურჯანი), 1970, 17 დეკ. [ტოპონიმიკური მასალების შეკრების გამო]
• მაისურაძე გ. - დავიცვათ ქართული ენის სიწმინდე. გაზ. ”ლენინური გზა" (თეთრიწყარო), 1966, 24 აპრ. [გამოხმაურება როგვის ასშ. სკოლის პედაგოგ. ო. გოგიჩაიშვილის წერილზე].
• მაისურაძე გ. - ვაზისუბნელთა ნაამბობიდან. - გაზ. ლენინის გზით (გურჯაანი), 1970, 10 ოქტ. ვაზისუბნის ტერიტორიაზე არსებული ტოპონიმების შეკრებისათვის
• მაისურაძე გ. - ველისციხის ტოპონიმური წერილი პირველი. - გაზ. ”გამარჯვება" სოფ. ველისციხის კოლმეურნეობა), 1971, 10 იანვ.
• მაისურაძე გ. - ყველას საქმე. - გაზ. ლენინის გზით. (გურჯაანი), 1970, 17 ოქტ. [ტოპონიმიკური მასალის შეკრებისათვის].
• მაისურაძე გ. - წინაპართა ნაკვალევზე შრომა-კაციაურის ტერიტორიაზე არსებულ ტოპონიმების შესწავლის შესახებ. [გურჯაანის რ-ნი]. - გაზ. ”ლენინის გზით" (გურჯაანი), 1970 27 აგვ.
• მაისურაძე გ. - ჭერემელთა ტოპონიმები. - გაზ. ”ლენინის გზით" (გურჯაანი), 1970, 9 სექტ. [ტოპონიმიკური მასალის შეკრებისათვის].
• მაისურაძე გ. - A+Infinitif; de+Infinitif; pair+Infinitif კონსტრუქციები და მათი თარგმნის ხერხები ქართულ ენაზე. - ჟურნ. ”უცხო ენები სკოლაში", 1969, №3, გვ. 38-44
• მაისურაძე გ. - სამედიცინო ტერმინოლოგია. რუსულ-ქართული-ლათინური. ტ. 1. შედგ. ზ. მაისურაძის მიერ. ვ. ბერიძის რედაქციით. თბ., 1047, XII, 460 გვ.
• მაისურაძე ი. - ადგილთა სახელები. - გაზ. ”ლიტ. გაზეთი", 1962, №33, 10 აგვ.
• მაისურაძე ი. - ადიგენის რაიონი თვალის ერთი გადავლებით. - გაზ. განახლებული მესხეთი (ადიგენი). 1967, 13.V, №57 [ტოპონიმიკური სილუეტი].
• მაისურაძე ი. - ავამაღლოთ საჭირო კულტურა. - გაზ. ”საბჭოტა მილიციელი". 1955, 3. X, №40. [ლექტორ-მომხსენებელთა და აგიტატორთა დასახმარებლად].
• მაისურაძე ი. - ავამეტყველოთ ტოპონიმები. რას ამბობენ ადგილთა სახელები თავის თავზე? - მანგლისი, ”ახ. კომუნისტი", 1971 XII. 21, №99
• მაისურაძე ი. - ავლაბარი. - გაზ. ”თბილისი", 1978, 11 სექტ. სიტყვის ტოპონიმიკიდან
• მაისურაძე ი. - აკად. მარის მატერიალისტური ენათმეცნიერებისათვის. - გაზ. ”საბჭ. ოსეთი", 1949, №25, 6 თებ.
• მაისურაძე ი. - ”ალმასებრ უფსკრულს ცვივიან". - გაზ. ”სოფლის ცხოვრება", 1977, №243, 15 X.
• მაისურაძე ი. - ალმასებრ უფსკრულს ცვიოდა. - გაზ. ”განათლებული მესხეტი" (ადიგენი) 1981, 8 იანვ. (სიტყვის კვალდაკვალ)
• მაისურაძე ი. - ამხანაგი ქარხანა ქარტულ სიტყვა-თქმათა სათავეებთან. - გაზ. ”საბჭ. პედ.", 1974 12 დეკ.
• მაისურაძე ი. - არ შეამოკლოს ქართული... - ჟურნ. ”პარტიული სიტყვა", 1970, №20. გვ. 18-22 ენის სიწმინდის შესახებ
• მაისურაძე ი. - ასპინძა-მასპინძელი. - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი" (თბილ. პედ. ინსტ.), 1968, 23 ოქტ; გაზ. ”ასპინძა", 1968, 26. XI; გაზ. ”ბორჯომი", 1969, №1, 1 იანვ.; გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1970, 22 ოქტ. [სიტყვა”მასპინძლის" დამკვიდრების შესახებ ქართულ ლიტერატურაში].
• მაისურაძე ი. - ასპინძის რაიონის ისტორიულ ადგილთა შესწავლისათვის. - გაზ. ”სოც. სოფელი" (ასპინძა), 1960, №12, 8-18; №73 11 IX.
• მაისურაძე ი. - არდდეგები. - გაზ. ”ახალი შირაქი" (წითელწყარო), 1974, 9 ივლ., გაზ. ”ახალი ცხოვრება", (საჩხერე), 1975, 14 ოქტ. [სიტყვის ეტიმოლოგია]
• მაისურაძე ი. - არ შეამოკლოს ქართული... - ”პარტ. სიტყვა", 1980, №20, გვ. 18-22. [სწორმეტყველებისა და ენის სიწმინდის საკითხები].
• მაისურაძე ი. - აწ ენა გვინდა გამოთქმად. - საქ. კომპარტიის ცკ პოლიტ. განათლების სახლის ”მეთოდური ბიულეტენი", 1965, №1, 43-48 გვ. (მეტყველების კულტურის სადღეისო საკითხზე).
• მაისურაძე ი. - ”ახ, მთვარევ, მთვარევ!" (ილ. მანიძის ფსევდონიმით). - გაზ. ”საბჭოთა პედაგოგი", 1967, №31, 29 XI.
• მაისურაძე ი. - ახალი ლექსიკოგრაფიული ნაშრომი. - ჟ. ”ჭოროხი", 1976, №3, გვ. 93-96; გაზ. ”ქუთაისი", 1976, 21 მაისი. [რ. შაიშმელაშილი ენათმეცნიერულ ტერმინთა მოკლე ლექსიკონი ”განათლება", 1975. რეც.].
• მაისურაძე ი. - ახალი ნაშრომი აჭარული ლექსიკის შესწავლის დარგში. - ”მაცნე". ენისა და ლიტერატურის სერია, 1975, №1, გვ. 156-167. - რეზ. რუს. ენ. [რეც. შ. ნიჟარაზის ნაშრომზე ”ქარული ენის აჭარული დიალექტი", ლექსიკა-ბათუმი ”საბჭ. აჭარა" 1971].
• მაისურაძე ი. - ახალი საენათმეციერო გამოკვლევა. - ჟ. ”სკოლა და ცხოვრება", 1965, №7, გვ. 83-85 [რეცენზია ი. ქავთარაძის შრომაზე ”ქართული ენის ისტორიისათვის" წ. 1, 1964].
• მაისურაძე ი. - აგა, მშვილდი და იასრი"... - ჟ. ”საქართველოს ბუნება", 1966 №9, გვ. 9.
• მაისურაძე ი. - ”ბერ" ძირის ქართულ სახელ-გვარებში. - ”მაცნე", 1965, №1, გვ. 237-243
• მაისურაძე ი. - ბორჯომის ეტიმოლოგიისათვის. - გაზ. ”კომუნიზმის დროშით" (ბორჯომი), 1961 №21, 17. II.
• მაისურაძე ი. - გავუფრთხილეთ მშობლიურ ენას. - გაზ. ”კომუნიზმის დროშით" (ბორჯომი), 1961, 31 მარტი, ”წითელი დროშა" (ახალციხე), 1961, 2 ივნ.
• მაისურაძე ი. - და ჭელიძე ლ. გამოჩენილი მკვლევარი და აღმზრდელი. - გაზ. ”კომუნიზმის განთიადი" (ჩოხატაური), 1972, 20 ივლ. გაზ. ”ლენინის დროშა" (მახარაძე), 1972, 22 ივლ. ა. ღლონტის დაბდების 60 წლისთავი
• მაისურაძე ი. - გამოჩენილი საბჭოტა ნეცნიერი. - ჟ. ”მნათობი", 1967, №7, გვ. 165-168
• მაისურაძე ი. - განქიქება და ”გვარის მაქიქი" - გაზ. ”თბილისი”, 1966, 22 ივნ. [სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის].
• მაისურაძე ი. - გარდასულ თაობათა გამოძახილი. - გაზ. ”სოფ. ცხ.", 1980, 9 ტებ. გვარ-სახელების ეტიმოლოგიიდან
• მაისურაძე ი. - გარდაქმნა სიტყვისა - გაზ. ”სოფლ. ცხ.", 1979, 20 ივლ. გვარის ისტორიიდან
• მაისურაძე ი. - გეოგრაფიული სახელების ლექსიკური საუნჯე. გაზ. ”საბჭ. ოსეთი", 1969 3 ოქტ., გაზ. ”საბჭ. ოსეთი", 1969, 20 ნოემბ. [სიბრძნის მარგალიტები სამხრეთ ოსეთის ოლქში].
• მაისურაძე ი. - გეოგრაფიულ სახელთა ფუძეები თანამედროვე ქართულ გვარებში. - საქ. სსრ უმაღლესი სასწავლებლების ქართული ენის კათედრათა სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., 1963, გვ. 22-23
• მაისურაძე ი. - გვარის ისტორიიდან. სიტყვის კვალდაკვალ. - გაზ. ”სოფლ. ცხ.", 1978, 113 ოქტ.
• მაისურაძე ი. - გოგებაშვილთა გვარის წრამოშობა - სადაურობის საკითხი. - გაზ. ”გამარჯვება" (გორი), 1976, 16 დეკ.
• მაისურაძე ი. - გოგებაშვილის გვარის წარმომავლობისათვის. - გაზ. ”საბჭოთა პედაგოგი", 1977, №1, 6 I.
• მაისურაძე ი. - დავგმოთ, რაც დასაგმობია. - გაზ. ”წითელი დროშა" (ახალციხე, ბოგდანოვკა და ბორჯომი), 1965, 28 აგვ. [ენის სიწმინდისათვის].
• მაისურაძე ი. - დავეუფლოთ მშობლიურ სწორმეტყველებას. - გაზ. ”ბორჯომი", 1967, 23 მარტი.
• მაისურაძე ი. - დავეუფლოთ სწორ ზეპირმეტყველებას. - გაზ. ”კომინისტი", 1965, 27. V
• მაისურაძე ი. - დავიცვათ დედა ენის სიწმინდე. - გაზ. ”განთიადი" (კასპი), 1972, 19 თებ., გაზ. ”მცხეთა", 1973, 17 მარტი, გაზ. ”ბახტრიონი" (ახმეტა), 1978 14 ნოემბ.
• მაისურაძე ი. - დავიცვათ დედა ენის ღირსება. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1960, №31, 13. II, ”ლენინური გზა" (თეთრიწყარო), 1971, 23 დეკ., ”ლენინური გზა", 1972, №7, 8. II; ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1972, 8 თებ.; ”განთიადი" (კასპი), 1972, 19 თებ.; ”განთიადი" (კასპი), 1972, №22, 19. III; ”გამარჯვება" (გორი) 1972, 27. XI; ”სოც. რუსთავი" 1972, №245-14. XII; ”მცხეთა", 1973, 17 მარტი; ”წითელი დროშა" 1976, №101, 24. III; ”ბორჯომი", 1976, №91, 3.VIII, ”წითელი დროშა" (ახალციხე), 1976 24 აგვ.; ”განახლებული მესხეთი", 1976, №114. 23. X.
• მაისურაძე ი. - დავიცვათ [ქართულ] გეოგრაფიულ სახელთა სიწმინდე. - გაზ. ”წითელი დროშა" (ახალციხე და ახალქალაქი), 1961, 26 დეკ.
• მაისურაძე ი. - დავიცვათ მშობლიური ენის სიწმინდე. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1960, 13 თებ.; ”ქუთაისი", 1962, 6 ნოემბ.
• მაისურაძე ი. - დარანის ხვეულებში. - ”ლიტ. და ხელოვნება", 1946, №36, 7. IX. [დარანის დაკავშირება ”ვეფხისტყაოსანში" ნახმარ სიტყვა სადარნოსთან].
• მაისურაძე ი. - დედა ენა - უწმინდესი საუნჯე. - გაზ. ”დროშა" (წყალტუბო), 1972, 6 მაისი.
• მაისურაძე ი. - დედაენის სიწმინდის გუშაგი . - გაზ. ”თბილისი", 1976, 5 ივნ., გვ. 3.
• მაისურაძე ი. - დიალექტოლოგიური ტექსტების ახალი კრებული. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1975, №17, 25. IV. ეხება შ. ძიძიგურის წიგნს ”ქართული დიალექტოლოგიის მასალები".
• მაისურაძე ი. - დიდი მამულიშვილი. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1977, 21 მაისი ა. შანიძე
• მაისურაძე ი. - დიდი მეცნიერი. - ”ოქტომბრის დროშით, 1976, №94, 10. VIII აკად. ი. ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავი
• მაისურაძე ი. - დიდი მეცნიერი და მოქალაქე. - გაზ. ”ბორჯომი", 1967 3 ივნ. გვ. 3. ეხება გ. ახვლედიანის დამსახურებას ქართველოლოგიაშიც
• მაისურაძე ი. - დიდი მოღვაწე, დიდი მკვლევარი. - გაზ. ”სოფლის ცხოვრება", 1977, №119, 22. V ა. შანიძის დაბადების 90 წლისთავის გამო
• მაისურაძე ი. - დიდი პოეტის შთაგონებით. - ჟურნ. ”საბჭოთა ხელოვნება", 1966, №14, გვ. 43.
• მაისურაძე ი. - დრამატული სიმძაფრე სიტყვისა. - ჟურნ. ”თეტრალური მოამბე", 1966, №3
• მაისურაძე ი. - დუშელი თუ დუშეთელი? - გაზ. ”თბილისი", 1962, 12 სექტ., გვ. 3. სალიტერატურო ენის ნორმატულობის თვალსაზრისით.
• მაისურაძე ი. - ევფემიზმი და ევფემისტური მოვლენები ქართულ სახელ-გვარებში - საქ. სსრ უმაღლესი სასწავლებლების ქართული ენის კათედრათა VIII რესპ. სამეცნ. მეთოდური კონფ., მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი 1970
• მაისურაძე ი. - ელაზის წყაროს ტრაგედია. - გაზ. ”წითელი დროშა", 1958, №66, 4. VII
• მაისურაძე ი. - ენა და ლიტერატურა. - გაზ. ”ბორჯომი", 1968, №22, 20. II. რეც. შ. ძიძიგურის ამავე სახელწოდების წიგნზე
• მაისურაძე ი. - ენა - ჩვენი ძვირფასი სალარო. - ”საბჭ. პედაგოგი" (თბილ. პედ. ინსტ.), 1969, 29 თებ., ”საბჭ. პედაგოგი", 196, 6 მარტი, ”საბჭ. პედაგოგი", 1968, 20 მარტი
• მაისურაძე ი. - ერთა კულტურული ურთიერთობის ნაყოფი. - ჟურნ. ”საბჭ. ხელოვნება", 1972, №5, გვ. 84-87. - რეზ. რუს. ენ. [რეც. ნ. ჩუბინაშვილი ”რუსულ-ქართული ლექსიკონი", ტ I, თბ., 1971].
• მაისურაძე ი. - ერთი გვარის ეტიმოლოგიისათვის. - გაზ. ”თბილისის უნივერსიტეტი", 1976, №37, 17 XII ხავთასი
• მაისურაძე ი. - ერთი მესური გამოთქმის გამო.- გაზ. ”წითელი დროშა" (ახალციხე) 1980, 8 იანვ. ”სუფრას აუმატე".
• მაისურაძე ი. - ერთი მტკივნეული საკითხის გამო. - გაზ. ”წითელი დროშა" (ახალციხე), 1978, 7 თებ. ქართული გვარ-სახელების გამო
• მაისურაძე ი. - ერთი რეპლიკის გამო. - გაზ. ”თბილისი", 1972, 31. VII. პასუხი ჟურნ. ”ცისკრის" ავტორს კ. პაიჭაძეს.
• მაისურაძე ი. - ერთი სიტყვის ისტორიიდან. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1977, 1 ნოემბ. ”ნამგალი".
• მაისურაძე ი. - ერთი ხელნაწერი. - ”მუსა", 1938. 13. II. [გორის მუზეუმში დაცული 1839 წ. გადაწერილი ”ვეფხისტყაოსანი" ი. ხუციშვილთან თანაავტორობით].
• მაისურაძე ი. - ეტიმოლოგიური შენიშვნები სამების რამდენიმე ტოპონიმზე. - თსუ ტოპონიმიკური ლაბორატორია, კრებული ”ტოპონიმიკა", შ. ძიძიგურის საერთო რედაქციის, თბ. 1976, გვ. 216; 262-274. - რეზ. რუს. ენ. [აბასთუმანი, გორგული, ზადენი, ორციხიმთეა].
• მაისურაძე ი. - ვაზი და ბულბული. - კრ. ”ხალხური სიბრძნე", 1964, III, გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1971, 10. II. ლეგენდა ჩაწერილი სოფ. ოზაანსი ი. მაისურაძის მიერ.
• მაისურაძე ი. - ვალელი გოგო (ხალხური ლექსი, ჩაწერილი სოფ. კოთელიაში, ი. მაისურაძის მიერ) - გაზ. ”კოლექტივიზაცია", 11. XI. 1934. (გადაიბეჭდა კრ-ში: ”ხალხური შემოქმედების საუნჯე", ტ. 1, თბ., 1936).
• მაისურაძე ი. - ვარძია. - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1971, 25 სექტ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან
• მაისურაძე ი. - ვარძიის ეტიმოლოგიისათვის. - გაზ. ”ასპინძა", 1967, 12 იანვ.; გაზ. ”ბორჯომი", 1967, 11 აპრ; გაზ. ”კოლექტ. შრომა" ჩულო), 1967, 15 აპრ.; გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1971, 25 სექტ.
• მაისურაძე ი. - ვახტანგ კოტეტიშვილი მესხეთ-ჯავახეთში. - გაზ. ”განახლებული მესხეთი", 1973, №99, 21. III.
• მაისურაძე ი. - ”ვეფხისტყაოსანი" და მესხური პოეზია. ჟურნ. ”მნათობი", 1966, №8, გვ. 147-150; გაზ. ”ბორჯომი", 1966, №22, 19. II
• მაისურაძე ი. - ”ვეფხისტყაოსანი" და ხალხური მეტყველება - თბილ პედ. ინსტ. XXX სამეცნ. კონფ. თეზისები, თბ., 1966, გვ. 31-32
• მაისურაძე ი. - ვეძისი თბილისის ტოპონიმები. - გაზ. ”თბილისი", 1978, 22 სექტ.
• მაისურაძე ი. - ვილაპარაკოთ სწორად! - გაზ. ”უნივერსიტეტი", 1964, №22, 12. VI. საუბრები მეტყველების კულტურის საკითხებზე
• მაისურაძე ი. - ვ. ი. ლენინი ენის, აზროვნებისა და მეტყველების კულტურუის შესახებ. - საქ. კპ ცკ პოლიტ. განათლების სახლის ”მეთოდური ბიულეტენი", 1970, №2-3, გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1970, №76, 17. IV
• მაისურაძე ი. - ვინმე მესხი ივანე ბარამიძე. - ჟურნ. ”ლიტ. და ხელოვნება", 1945, №33, 7. X.
• მაისურაძე ი. - ვინმე მესხის ლექსიკოგრაფიული შრომები. თელ. პედ. ინსტ. XIX სამეცნ. სესია მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1962, გვ. 55-56
• მაისურაძე ი. - ვისი გორისა ხარ? - გაზ. ”კომუნისტი", 1979. 11 თებ. გვ. 4; ”კომუნისტი", 1983, 17 ივლ. ქართული გვარ-სახელების ლექსიკური ფონდის შესახებ
• მაისურაძე ი. - ვიცოდეთ სიტყვების [”მესვეურის" და სხვ.] ბიოგრაფია. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1961, 11 აპრ.
• მაისურაძე ი. - ვისაუბროთ გვარებზე. - ჟურნ. ”ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1967, №2, გვ. 68-69. [გვაროვნული წარმომავლობის სახელების შესახებ].
• მაისურაძე ი. - ზოგი რამ ახალი კრებულის - ”ქართული გვარსახელების" თაობაზე. - გაზ. ”ახალი თიანეთი", 1982, 31 ივლ.
• მაისურაძე ი. - თავფარავნელი ჭაბუკის ზოგი სიტყვის განმარტებისათვის. - ”ქართული ფოლკლორი", 1969, III.
• მაისურაძე ი. - თანამედროვე ზღაპარი. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1965, №15, 9. IV. რეც. მ. თომაძის ზღაპრების კრებულზე ”თეთრი დედოფალი"
• მაისურაძე ი. - თიანეთის გეოგრაფიულ-ტოპონიმიკური სახე. - გაზ. ”სამგორი", 1965, №147, 10. XII
• მაისურაძე ი. - თუთა, თუთაშხია. - გაზ. ”სოფლ. გაზ.", 1979, 5 აპრ.
• მაისურაძე ი. - თუხარელი. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1979, 12 ოქტ. გვარის ეტიმოლოგიიდან.
• მაისურაძე ი. - თქვენი გვარ? - ”საბჭ. პედაგოგი" (თბილ. პედ. ინსტ.), 1967, 4 იანვ.; ”საბჭ. პედაგოგი", 1967, 22 თებ. ზოგიერთი ქართული გვარის რაობისა და წარმოშობის შესახებ.
• მაისურაძე ი. - ილია ჭავჭავაძის გვარის ეტიმოლოგიისათვის. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1978, 28 ივნ.
• მაისურაძე ი. - ინგოლოური მეტყველება. - გაზ. ”ბორჯომი", 1968, 26 მარტი. რეც. გრ. იმნაიშვილის ”ქართული ენის ინგოლოური დიალექტის თავისებურებანი", თბ., 1966.
• მაისურაძე ი. - ისევ ადგილების სახელწოდებათა შესახებ. - გაზ. ”განახლებული მესხეთი"(ადიგენი), 1971, 16 მარტი. [ქობლიანის ხეობის ადგილთა სახელების წარმოშობის საკითხები].
• მაისურაძე ი. - ”იცოდე ვისი გორისა ხარ" - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1980. 26 თებ. გვარებისა და სახელების ისტორიდან
• მაისურაძე ი. - კალმახელი. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1979, 11 დეკ. სიტყვის კვალდაკვალ.
• მაისურაძე ი. - კარნახი. - გაზ. ”კომუნიამის განთიადი" (ჩოხატაური), 1973, 22 მარტი. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან.
• მაისურაძე ი. - კეცხოველი. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1982, 11 აპრ. სიტყვის კვალდაკვალ.
• მაისურაძე ი. - კვლავ მართმეტყველებისათვის. - გაზ. ”სახალხო განათლება", 1965, №14(1854) 7 აპრ., გვ. 3.
• მაისურაძე ი. - კითხვები ონომასტიკური მასალის ჩამწერთათვის, ბ. ძნელაძის სახელ. პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლე, შემდეგ. ი. მაისურაძე, თბ., 1969, 2 აგვ.
• მაისურაძე ი. - კორტანეთი, საიდან წარმოდგა ეს სახელი? - გაზ. ”ბორჯომი", 1977, №101, 23. VIII.
• მაისურაძე ი. - კოსკი და კიოსკი. - გაზ. ”ალაზანი" ”განთიადი" (თელავი), 1963, 3 აგვ. [სიტყვის სახეცვლილების შესახებ].
• მაისურაძე ი. - კრწანისი. თბილისი ტოპონიმები. - გაზ. ”თბილისი", 1978, 9 ნოემბ.
• მაისურაძე ი. - კულტურული მეტყველებისათვის. - ”საბჭოთა მილიციელი", 1955, №20 7. X. აგიტატორო, წაიკითხე ხმამაღლა.
• მაისურაძე ი. - ლეგენდა მარადის მთის წყაროზე. - ”წითელი დროშა", 1959, №72, 17. VI
• მაისურაძე ი. - ლექსიკაზე მუშაოა. - გაზ. ”მეტალურგიისათვის" (რუსთავი), 1956, 3. III.
• მაისურაძე ი. - ლექსიკოლოგიური შენიშვნები. - სტალ. პედ. ინსტ. სამეცნ. სესია, ენისა და ლიტ-ის კათედრის მოხსენებათა თეზისები, სტალინირი, 1945, გვ. 5-7. I. ”ხდილობითის გაგებისათვის"; II სიტყვ. პანტა-ს და ”პატარა"-ს ურთიერთობისათვის; III ბანდ-ის მნიშვნელობა ქართულში.
• მაისურაძე ი. - ლექსიკური თვალსაჩინოებისათვის. - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი", 1974, 21 ნოემბ. სიტყვების ”სამშობლოსა" და ”მეუღლის" ლექსიკური ეტიმოლოგიიდან
• მაისურაძე ი. - ლექსიკური შენიშვნები ”თავფარავნელი ჭაბუკის" ირგვლივ. - გაზ. ”ასპინძა", 1971, 11, 12 მარტი.
• მაისურაძე ი. - ლექსი რუსთაველზე. - ს. მაკალათიას წე-ში ”მესხეთ-ჯავახეთი", თბ., ”ფედერაცია", 1937, გვ. 131. მთქმელი ს. ყავრელაშვილი, ჩამწერი ი. მაისურაძე
• მაისურაძე ი. - ლექტორის ენის სამეტყველო სტილისა და წარმოთქმის შესახებ თბ., 1964.
• მაისურაძე ი. - ლექტორის მეტყველების კულტურა, (მეთოდური წერილი), 1975 (დაბეჭდილია როტოპრინტზე).
• მაისურაძე ი. - ”ლომი" ქართულ გვარ-სახელებში. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1977, 12 მარტი, სიტყვის კვალდაკვალ
• მაისურაძე ი. - მალულია. - გაზ. ”საბჭ. აფხაზეთი", 1982, 12 იანვ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან
• მაისურაძე ი. - მარტვილი. - გაზ. ”შრომის დროშა" (გეგეჭკორი), 1978, 28 ნოემბ. ერთი სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის
• მაისურაძე ი. - მასალები მესხური ლექსიკიდან. - პედ. ინსტ. შრ. IV, 1954, გვ. 64-97, - რეზ. რუს. ენ.
• მაისურაძე ი. - მასალები სამცხის ტოპონიმიკიდან. - თბილ. პედ. ინსტ. შრ., 1963, ტ. 17, გვ. 136-156. - რეზ. რუს. ენ.
• მაისურაძე ი. - მასპინძელი, საიდან წარმოდგა ეს სიტყვა? - გაზ. ”ახაგოი კოლხიდა" (ფოთი) 1969, №22, 20. II; გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1968, 23. X; გაზ. ”საბჭოთა ოსეთი", 1969, 7. VI, გაზ. ”წითელი დროშა", 1969, 19 აგვ; ”ასპინძა", 1978, 12 ოქტ; გაზ. ”წითელი დროშა" (ახალციხე), 1948, 31 ოქტ.
• მაისურაძე ი. - მაჭარი და მაჭარწყალი. - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი" [თბილ. პედ. ინსტ.], 1973 22 ნოემბ. გაზ. ”ახალი შირაქი" (წითელწყარო), 1974, 8 იანვ; ”ტყიბული", 1975, №17, 15 III, გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1977, №49, 27. II [სიტყვის ეტიმოლოგიიდან]
• მაისურაძე ი. - ”მერნის" ენობრივ-სტილისტიკური ქარგა. - ჟურნ. ”მნათობი", 1968, №8, გვ. 149-152
• მაისურაძე ი. - ”მესხის გამოხედვა". - გაზ. ”ახალი შირაქი". (წითელწყარო), 1982, 15 სექტ.
• მაისურაძე ი. - მესხი საზოგადო მოღვაწე. - გაზ. ”წითელი დროშა", 1957, 15. III ეხება კ. გვარაშაძეს.
• მაისურაძე ი. - მესხური ლექსიკა. - ბატ. პედ. ინსტ. შრ. ტ. 4. 1954 (საკანდ. დისერტაციის თეზისები, თბ., 1948, 5 გვ.)
• მაისურაძე ი. - მესხური საუნჯის ნაკადიდან, - გაზ. ”სახალხო განათლება", 1947, №8, 1. V.
• მაისურაძე ი. - მესხური ტოპონიმიკური რეალიები ”ვეფხისტყაოსანში". - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი", 1967, №24, 4. X, ჟურნ. ”ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1968, №1.
• მაისურაძე ი. - მეტალურგიის ტერმინოლოგია. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1959, 20. IX. [რეც. ა. აგლაძის, ვ. ბერიძის და ქაშაკიშვილის ნაშრომზე ”მეტალურგიის ტერმინოლოგია" თბ., 1959].
• მაისურაძე ი. - მეტეხი. თბილისის ტოპონიმები. - გაზ. ”თბილისი", 1978, 2 სექტ.
• მაისურაძე ი. - მეტი ყურადღება მეტყველების კულტურას. - გაზ. ”საბჭ. აფხაზეთი", 1968, 4 დეკ.
• მაისურაძე ი. - მეტი ყურადღება მშობლიურ სწორმეტყველებას. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1967, 11 აპრ., გაზ. ”ახალი შირაქი" (წითელწყარო), 1967, 22 აგვ.; გაზ. ”გამარჯვების დროშა" (ლაგოდეხი"), 1967, 21 სექტ.; გაზ. ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1967, 23 სექტ.; გაზ. ”კოლექტ. შრომა" (ხულო), 1967, 3 ოქტ.; გაზ. ”ზუგდიდი"; 1967, 25, 28 ნოემბ.; გაზ. ”გამარჯვების გზა" (ხაშური) 1967, №23, 21 II
• მაისურაძე ი. - მეტყველების კულტურის საკითხები. - გაზ. ”ახალი მარნეული", 1968, 22, 27, 29 აგვ.; გაზ. ”ასპინძა", 1971, 21, 23, 25 დეკ,; 1972, 6 იანვ.; 8 იანვ.
• მაისურაძე ი. - მეტყველების მაღალი კულტურისათვის. - გაზ. ”წინსვლა" (სამტრედია), 1976, 7 ოქტ.; ”სოც. რუსთავი", 1976, №202, 13. X; გაზ. ”თრიალეთი" (დმანისი), 1977, 22 ოქტ. ენის სიწმინდის საკითხებზე.
• მაისურაძე ი. - მეცნიერის სერიოზული ამოცანა. - გაზ. ”განახლებული სვანეთი" (ადიგენი), 1977, 5 მარტი; გაზ. ”ქუთაისი", 1977, 16 სექტ. რეც. წგ-ზე ”ბასკური ენა და ბასკურ-კავკასიური ჰიპოთეზა", თბ., 1976
• მაისურაძე ი. - მეცნიერული სიტყვა დიდ პრობლემებზე. - წიგნის სამყარო, 1977, №4, გვ. 5. ბასკურ-კავკასიური ენა და ბასკურ-კავკასიური ჰიპოთეზა. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა. 1976 რეც.
• მაისურაძე ი. - მეცნიერის ღვაწილის გასაცნობად. - თბ., 1963, 8 აპრ. [რეც. შ. ძიძიგურის მონოგრაფიაზე ”აკაკი შანიძე", თბ., 1963].
• მაისურაძე ი. - მზე და მზიური. - გაზ. ”სოფ ცხოვრება", 1977, №42, 19. II. სიტყვის კვალდაკვალ
• მაისურაძე ი. - მზე და მზიურობა, სალარო. - გაზ. ”სოც რუსთავი", 1984, 21 იანვ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან
• მაისურაძე ი. - მზე და მზიურობა ქართულ ენაში. სერიიდან ”სიტყვათა ღაღადი". - გაზ. ”ლენინელი" (ქობულეთი), 1970, 17 ნოემბ.
• მაისურაძე ი. - მზე, მზითევი, მზეთუნახავი. - ”საბჭოთა პედაგოგი", 19785, №13, 10. IV; ”ტყიბული", 1976, 22. IV
• მაისურაძე ი. - მზე ქართულ ენაში. - გაზ. ”კომუნიზმის დროშით" (ბორჯომი), 1961, 31 მაისი, სიტყვის ისტორიიდან
• მაისურაძე ი. - მზითევი. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1977, 27 აგვ.; გაზ. ”ფეიქარი" (ქუთაისის აბრეშუმის საწარმოო გაერთიანება), 1977, 11 ოქტ; გაზ. ”კომუნიზმის მშენებელი" (ხობი), 1980, 16 დეკ. სიტყვის კვალდაკვალ
• მაისურაძე ი. - მზე ცნების გამოხატვა ქართულში. - გაზ. ”ახალი კოლხიდა" (ფოთი"), 1964, 4 ივნ.; გაზ. ”წითელი დროშა" (ახალციხე), 1969, 7 აგვ.; გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი", 1974, 21 მარტი, გაზ. ”ალაზნის განტიადი", 1963, №155, 19. XI
• მაისურაძე ი. - მთების წიაღში. - გაზ. ”სტალინური გზით" (დუშეთი), 1961, 13, 17 სექტ. [მოგზაურობა უკანა ფშავში ხალხური პოზიის ნიმუშებისა და ლექსიკური და ტოპონიმიკური მონაცემების შესაგროვებლად].
• მაისურაძე ი. - მთის ტოპონიმიკის შეკრებისა და შესწავლისათვის [საქართველოში]. - გაზ. ”კომუნიზმის დროშა" (დუშეთი), 1961, №141, 3 დეკ.
• მაისურაძე ი. - მივიწყებული განძი სამზეოზე. - ”ლიტ. გაზეთი", 1961, 27 ოქტ. [რეც. ნ. ჩუბინაშვილის წიგნზე ”ქართული ლექსიკონი რუსული თარგმანითურთ", თბ.; 1961].
• მაისურაძე ი. - მითითებანი საქართვეკის ტოპონიმიკის შესაკრებად I, 1954, 4 გვ; II 1965, 8 გვ. წინ უძღვის მიმართვა, რომელსაც ხელს აწერენ სსახლის დირექტორი ჯ. კვარაცხელია და ნორჩ ტოპონიმიკოსთა სადგურის ხელმძღვანელი დოც. ი მაისურაძე. ნორჩ ტოპონიმიკოსთა მოლაშქრეთათვის.
• მაისურაძე ი. - მინდორი, კლდე, კაპანია. - გაზ. ”თბილისი", 12. IV გაზ. ”წითელი დროშა", 1966, №12, 27. I
• მაისურაძე ი. - მიჯნურის გაშმაგებისა და სიტყვიერი ზემოქმედების ერთი სურათი ”ვეფხისტყაოსანში". - გაზ. საბჭ. ოსეთი, 1966, №174, 7. IX
• მაისურაძე ი. - მნიშვნელოვანი წიგნი. - ”სტალინელი" (გორი), 1943, №20, 13. V. [რეც. ქ. დათიკაშვილის ქართულ-რუსულ ლექსიკონზე].
• მაისურაძე ი. - მოვკიდოთ ამ საქმეს ხელი. - ”გაზაფხული" (პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლის გაზეთი), 1961, №15, 18. X. (ტოპონიმიკური მასალების შეკრებაზე).
• მაისურაძე ი. - ბოლნისი. ტბილისის ტოპონიმები. - გაზ. ”თბილისი", 1978, 17 ნოემბ.
• მაისურაძე ი. - მსახიობის მეტყველების მაღალი კულტურისათვის. - გაზ. ”ლიტ. სქართველო", 1966, №10, 6. III
• მაისურაძე ი. - მშობელო მიწავ რუსთაველისა. - გაზ. ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1966, №13, 30. VI.
• მაისურაძე ი. - ”მშობლისმიერი" საკუთარი სახელები ქართულ გვარებში. - საქართ. ქართული ენის კათედრათა X კონფ., თეზისები, თბ., 1981, გვ. 28-29.
• მაისურაძე ი. - მშობლიურ ადგილთა სახელები. - გაზ. ”ბორჯომი" 1967, 25 ივლ.
• მაისურაძე ი. - მცირე განმარტება. - ჟურნ. ”სკოლა და ცხოვრება", თბ., 1964, №1, გვ. 84 იშხნელის წერილის ”გავუფრთხილდეთ ენის ნორმებს" გამო. - ”სკოლა და ცხოვრება", 1963, №11.
• მაისურაძე ი. - ნადირობა-ასპარეზობის სცენა ”ვეფხისტყაოსანში". - გაზ. ”ალაზნის განტიადი", 1966, №114, 27. IX; სოც. რუსთავი", 1966, 4. V; ”ბორჯომი", 1966 №67, 9. VI; ”ლლელო", 1966, 18. IV; ”საბჭ. ოსეთი", 1969, №63, 23. VIII.
• მაისურაძე ი. - ნაისა. - გაზ. ”წითელი დროშა" (ახალციხე და ახალქალაქის, 1964, 17 ნოემბ.; ”ლიტ. საქართველო", 1964 11 დეკ.; კრ. ”რუსთავის ჩირაღდნები", თბ., 1985, გვ. 261-264, ბიბლიოგრ. შენიშვნები. სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის
• მაისურაძე ი. - ნაკვესები ხოლერა და საწყალი ხალხი, მაწონი, თაფლი და ქოტანი. - გაზ. ”წითელი დროსა" (ახალციხე), 1956, №108, 9. IX. (მესხური ხალხური სიტყვიერების სიმები)
• მაისურაძე ი. - ნამგალო ცემო რკინაო. - გაზ. სოფლ. ცხოვრება", 1977, №195, 23. VIII; გაზ. ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1981, 22 აგვ. სიტყვის ისტორიიდან.
• მაისურაძე ი. - ნარიყალა. თბილისის ტოპონიმები. - გაზ. თბილისი", 1978, 19 ოქტ.
• მაისურაძე ი. - ”ნაღდის" აპოლოგია. - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი" (თბილ. პედ. ინსტ.), 1981, 4 ივნ. (ქართულ სიტყვა-თქმათა სათავეებთან)
• მაისურაძე ი. - ნაშრომი ხევსურულ დიალექტზე. - ჟურნ. ”მნათობი, 1961, №7, გვ. 185-187. [რეც. ალ. ჭინჭარაულის წიგნზე ”ხევსურულის თავისებურებანი" ტექსტებითა და ინდექსებით. თბ., 1960].
• მაისურაძე ი. - ნახევარი საუკუნის გადასახედზე. - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი", (თბილ. პედ. ინსტ.), 1973, 19 აპრ. [დიდი სამამულო ომის მონაწილის ამჟამად ქართული ენის მკვლევარ ო. ქაჯაიას შესახებ].
• მაისურაძე ი. - ”ნახეს უცხო მოყმე ვინმე. - გაზ. ”სოც რუსთავი", 1966, №100, 25. V; ”ლელო", 1966, 18. IV; ”ბორჯომი", 1966, №81, 12. VII; ”საბჭ. ოსეთი", 1966, №169, 31. VIII
• მაისურაძე ი. - ნახშირი და მისი სათავე. - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი" (თბილ. პედ. ინსტ.), 1974, 17 იანვ.; გაზ. ”ახალი შირაქი" (წითელწყარო), 1974, 19 სექტ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან.
• მაისურაძე ი. - ”ნობათსა არ დასცთებიან". - ”თბილისი", 1966, №218, 16. IX.
• მაისურაძე ი. - შემდგენელი ნორჩი ტოპონიმიკოსის სამახსოვრო. - თხ. 1967; 1970[3] გვ. თბ. პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლე, ნორჩ ტოპონიმიკოსთა სადგური, სსახლის სასწავლო სტამბა. (კითხვარი ტოპონიმიკური მასალის ჩასაწერად)
• მაისურაძე ი. - ნუგეში. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1978, 4 ივლ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან
• მაისურაძე ი. - ნუგეში, ხელშეკრულება, მუხა. - გაზ. ”დროშა" (წყალტუბო), 1882, 27 ნოემბ. სიტყვების ეტიმოლოგიიდან
• მაისურაძე ი. - ონომასტიკის სამყაროში. - ჟურნ. ”მნათობი", 1978, №1, გვ. 116-177 ქართული გვარ-სახელების შესწავლისათვის
• მაისურაძე ი. - ონომასტიკური ტრანსფორმაციები. - თბილ. პედ. ინსტ. შრ., 1980, ტ. 8, გვ. 107-118. - რეზ. რუს. ენ.
• მაისურაძე ი. - ორომტრიალი. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1984, 13, 24 თებ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან
• მაისურაძე ი. - პაექრობა აფორიზმებით. - გაზ. სოფლ. ცხოვრება", 1965, №48, 27. II. (რუბრიკით: ”რუსთაველი ხალხის გულში"). ს. ბერიძის ლექსების გამო
• მაისურაძე ი. - პირველი სამეცნიერო ექსპედიცია მესხეთ-ჯავახეთში. - გაზ. ”წითელი დროშა", 1973, №99, 21 VIII.
• მაისურაძე ი. - პოეზიისა და სიბრძნის წყაროსთვალი. - ”სოც. რუსთავი", 1966, №12, 18. I.
• მაისურაძე ი. - პოეტური ენის თავისებურებებისათვის. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1961, №29, 16.V გ. ლეონიძის პოეტური ლექსიკა, პოემა ”ბავშვობა და ყრმობის მიხედვით".
• მაისურაძე ი. - პოეტური ენის სიწმინდისათვის ახალგაზრდა მწერლების შემოქმედებაში. - ჟურნ. ”ჩვენი თაობა", 1941, №5
• მაისურაძე ი. - პროგრამა ნორჩ ონომასტიკოსთა წრეების ხელმძღვანელთათავის. - პიონერთა და მოსწავლეთა თბ. რესპ. სასახლე, 1976.
• მაისურაძე ი. - პროპაგანდისტის მეტყველების კულტურა. - გაზ. ”საბჭ. საქართველო", 1979, 49 გვ.
• მაისურაძე ი. - რა გვარი ხარ შენ? - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი" (თბილ. პედ. ინსტ.), 1972, 6 აპრ. ქართული ონომასტიკონის შესახებ.
• მაისურაძე ი. - რას ნიშნავს ვარძია? გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი" (თბილ. პედ. ინსტ.), 1967, 12 მაისი. სახელწოდების ეტიმოლოგიისათვის
• მაისურაძე ი. - რაჭის ტოპონიმიკის შეკრებისა და შესწავლის საკითხები. - ”კომუნიზმის დროშა (ამბროლაური, ცაგერი და ლენტეხი), 1964, 22, 25 გვ.
• მაისურაძე ი. - რვეული საიდან წარმოდგა ეს სიტყვა?- გაზ. ”წითელი დროშა" (ახალციხე), 1969, 12 ივნ.; გაზ. ”ახ. კომინისტი", 1970, 5 დეკ., გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი", 1963, 16 აპრ., ”ქუთისი", 1072, 24 ნოემბ.; გაზ. ”დროშა" (წყალტუბო), 1972, 5 დეკ.; გაზ. ”კომუნიზმის გზით" (წულუკიძე), 1972, 30 ნოემბ.; გაზ. ”წითელი დროშა" (მაიაკოვსკი), 1973, 11 აგვ. ქართულ სიტყვა-თქმათა სათავეებთან
• მაისურაძე ი. - და კეჭეხიძე შ. რიწის ტბა თუ რიწას ტბა? - გაზ. ”თბილისი", 1962, 16 იანვ. სახელწოდების გრამატიკული ფორმის დადგენისათვის
• მაისურაძე ი. - რკინა და რვალი უძველესი ქართული სიტყვათა სიტყვებია. - რუსთავის საქალაქო გაზ. ”მეტალურგიისათვის", 1955, 4, XI.
• მაისურაძე ი. - რკინა, ფოლადი და გორდა ხმალი. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1968, №196, 9. X.
• მაისურაძე ი. - როგორ იქნება ახალი სიტყვები? - გაზ. ”ნორჩი ლენინელი"., 1963, 26. VII
• მაისურაძე ი. - როგორ წარმოიშვა სიტყვა ”კარნახი" - გაზ. ”ახალი კოლხიდა (ფოთი), 1964, 24 მაისი
• მაისურაძე ი. - რუსთაველი ხალხში. - ”სტალინელი" (გორი), 1937, 27 XII.
• მაისურაძე ი. - რუსთაველი მესხური ფოლკლორი. - გაზ. ”მუშა", 1937, 7.X.
• მაისურაძე ი. - რუსთაველის ”სადარნო" და მესხეთის დარნები. - გაზ. ”წითელი დროშა", 1965, №136, 13. XI; ჟურნ. ”სკოლა და ცხოვრება", 1966, №3, გვ. 81-83.
• მაისურაძე ი. - რუსთაველური მეტაფორები. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1966, №69, 9. IV; ”წითელი დროშა", 1966, №68, 9. VI; ”ქუთაისი", 1966, №120, 22. VI.
• მაისურაძე ი. - რუსულ-ქართული საუნჯე. - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1974, 5 თებ. რეც. ნ. ჩუბინაშვილის ”რუსულ-ქართული ლექსიკონის" II ტომზე. თბ., 1973.
• მაისურაძე ი. - საგვაროვნო სახელთა წარმოებისათვის. - საქ. სსრ უმაღლეს სასწავლებელთა ქართული ენის კათედრათა VI სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზისები, თბ. 1965, გვ. 10.
• მაისურაძე ი. - საიდან და როგორ წარმოდგება გვარსახელი ჭავჭავაძე. - გაზ. ”ასპინძა", 1978, 13 ივლ., გაზ. ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1978, 25 ივლ.
• მაისურაძე ი. - საიდან მოდის ქართული გვარი. - გაზ. ”კომუნისტი", 1968, 21 ივლ.; გაზ. ”კომუნისტი", 1974, №89, 17. VIII . პასუხი რედაქციაში შემოსულ შეკითხვებზე.
• მაისურაძე ი. - საიდან მომდინარეობს სიტყვა ”სახელმწიფო". - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი"(თბილ. პედ. ინსტ.), 1975, 23 ოქტ. ქართულ სიტყვა-თქმათა სათავეებთან.
• მაისურაძე ი. - საიდა წარმოდგა? - გაზ. ”დროშა" (წყალტუბო), 1982, 18 დეკ. [არდადეგები, ჭირნახული ნებისყოფა სიტყვების ეტიმოლოგიიდან].
• მაისურაძე ი. - საიდან წარმოდგა ”გელათი"? - გაზ. ”დროშა" (წყალტუბო), 1981, 31 იანვ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან.
• მაისურაძე ი. - საიდან წარმოსდგა ლისის ტბის სახელწოდება? - გაზ. ”თბილისი", 1969, 7. II.
• მაისურაძე ი. - საიდან წარმოდგა სიტყვა ”ზარზმა"? - გაზ. ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1080, 4 მარტი.
• მაისურაძე ი. - საიდან წარმოიშვა სახელწოდება ”უწერა"? - გაზ. ”განთიადი" (ონი), 1981, 20 აგვ., გაზ. ”კომუნიზმის დროშა", (ამბროლაური), 1981, 22 აგვ.
• მაისურაძე ი. - საიდან წარმოსდგა? - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1981, 11 აგვ. გვარი შალამბერიძე.
• მაისურაძე ი. - საიდან წარმოსდგება გვარი მაჩაბელი. - გაზ. ”საბჭ. ოსეთი", 1978, 14 ივლ.
• მაისურაძე ი. - საიდან წარმოსდგება ეს გვარი? - გაზ. ”წითელი დროშა" (ახალციხე), 1980, 1 აპრ. დევნოსაუ.
• მაისურაძე ი. - სალექციო მეტყველების მაღალი კულტურისათვის. - ”ლექტორის ტრიბუნა", 1977, №1-2, გვ. 33-42.
• მაისურაძე ი. - სალიტერატურო ენის სიწმინდისათვის. - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი", 1974, 9 მაისი.
• მაისურაძე ი. - სამშობლოს დიდი მემატიანე. - ”წიგნის სამყარო" №19 13. X; ”ბორჯომი" №19. 3. VII; ”განახლებული მესხეთი" №6. 20. VII; ”განთიადი" (ვანი) №123. 16. X; ”წითელი დროშა", №95. 10. VIII; ”დროშა" (წყალტუბო), 15 VII; ”სოც. რუსთავი", №177. 8. IV, ”ასპინძა" №83 13. VII. 1976 აკად. ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავი.
• მაისურაძე ი. - სამცხის ტოპონიმკის შეკრება-შესწავლისათვის. - გაზ. ”წითელი დროშა", 1960, №67. 3. V, №68. 5. VI.
• მაისურაძე ი. - სამწერლო ქართულის სარეზერვო ფონდის შემავსებელი დიალექტური სიტყვების გამო. - III რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1981, გვ. 19-20
• მაისურაძე ი. - საროსა მჯობი... - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1966, №104, 31 VIII.
• მაისურაძე ი. - სასცენო მეტყველების მაღალი კულტურისათვის. - გაზ. ”თბილისი", 1964, №102, 28. IV.
• მაისურაძე ი. - საუბარი ენის საკითხებზე. - ”სტალინელი" (გორი) 1939, №57, 24. IV, 58, 26. IV; №65, 14. V, №76. 6. VI; №82. 18. VI; №94, 14. VII, 1940, №72, 28, V.
• მაისურაძე ი. - საუბარი პროპაგანდის ენის საკითხებზე. - ”პარტიული პროპაგანდის ზოგიერთი საკითხი", 1967, გვ. 134-152.
• მაისურაძე ი. - და კაჭარავა გ. საყვარელი აღმზრდელი, მეცნიერი პედაგოგი. - ჟურნ. ”ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1972, №3, გვ. 71-72. [ფილოლ. მეცნ. დოქტორის ა. ღლონტის დაბადების 60 წლისთავის გამო].
• მაისურაძე ი. - სახელოვანი ლექსიკოგრაფი. - გაზ. ”გამარჯვება"(გორი) 1978, 13 ივნ. ქ. დათიკაშვილის დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• მაისურაძე ი. - სახელოვანი მეცნიერი. - გაზ. ”ქუთაისი", 1976, 28 იანვ. ვ. თოფურიას დაბადების 75 წლისთავი.
• მაისურაძე ი. - სახელოვანი მეცნიერი და მოღვაწე. - ”წითელი დროშა", 1969, №68. 10. VI; ახალი კოლხეთი, 1969, №75, 26. VI; ”საბჭ. ოსეთი", 1969, №107, 4. VII. სერგი მაკალათიას დაბადების 75 წლისთავი.
• მაისურაძე ი. - სახელოვანი მეცნიერი და პედაგოგი. - გაზ. ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1976, 21 იანვ., გაზ. ”ტყიბული", 1976, 31 იანვ.; ”ოქტომბრის გზით" (ქარელი), 1976, 7 თებ., ”წითელი დროშა", 1976, №25, 28. II.
• მაისურაძე ი. - სახელოვანი მოღვაწე, მკვლევარი, აღმზრდელი. - გაზ. ”წითელი დროშა" (ახალციხე), 1982, 15 ივლ. [ალ. ღლონტის 70-ე წლისთავი].
• მაისურაძე ი. - სახელოვანი ქართველი მეცნიერი და მოღვაწე. - ”სოც. რუსთავი", 1967, 4 ივნ., ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1967, 6 ივნ., გვ. 3. გიორგი ახვლედიანის დაბადების 80 წისთავი.
• მაისურაძე ი. - სიტყვა დარანის ეტიმოლოგიისათვის. - გორ. პედ. ინსტ. ენისა და ლიტ. ფაკ-ის სამეცნ. სესია, თეზისები, გორი, 1944, გვ. 16.
• მაისურაძე ი. - სიტყვა ღაღადი. - ”ახ. კომუნისტი", ხელმწიფე, 17. X, ასპინძა-მასპინძელი, 1970, 20. X, რკინა, ფოლადი და გორდა ხმალი 31. X; კოშკი და კიოსკი, კარნახი 10. XI; რვეული 5. XII; მესვეური 26. XII; ნაკადული 3. XII, 1970, არდადეგები 7. I, უდაბნო, დაბა გარდაბანი, სირაქლემა, 19 I; ფერხული 1971, 4. II.
• მაისურაძე ი. - სიტყვა მჭევრი და ბასრი. - ”სოფლ. ცხოვრება", 1975, №212, 28 VIII.
• მაისურაძე ი. - სიტყვა ნატიფი მჭევრები. - ”ბორჯომი", 1966, №98, 20. VII; №99, 23. VIII, №100, 25. VIII.
• მაისურაძე ი. - სიტყვა-ნეგატივები და სიტყვა-პოზიტივები. - ”საბჭ. პედაგოგი", 1968, 27 ნოემბ., 4 დეკ. ქართულ სიტყვა-თქმათა სათავეებთან.
• მაისურაძე ი. - სიტყვის გრძნობა. - ”თბილისი", 1972, 21 მარტი.
• მაისურაძე ი. - სიტყვის ეტიმოლოგია. - გაზ. ”საბჭ. ოსეთი", 1955, 13. 13. VIII.
• მაისურაძე ი. - სიტყვის მატიანე. - (პოლიტიკური სიტყვარი), საქ. კპ. ცკ. პოლიტიკური განათლების სახლის ”მეთოდური ბიულეტენი", 1975, №2, გვ. 52-55
• მაისურაძე ი. - სიტყვის მატიანე. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1979, 2 ივნ. თუთა და თუთაშხია, სამშობლო, მუხა.
• მაისურაძე ი. - სიტყვის პედაგოგიური ძალა. - ჟურნ. ”ქართული ენა და ლიტ. სკოლაში", 1977, №1.
• მაისურაძე ი. - სიტყვის შთამაგონებელი ძალა შ. რუსთაველის განჭვრეტით. - გაზ. ”ასპინძა" 1966, №29, 6. VIII, საქ. სსრ საზოგადოება ”ცოდნის კრებული", ”ლექტორისა და სახალხო უნივერსიტეტის ტრიბუნა", 1967, 6, სესია II; ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1966, №2.
• მაისურაძე ი. - სპეციფიკური წარმოების ზოგიერთი ქართული გვარის სტრუქტურისათვის. - საქ. პედ. ინსტ-ის შრ. ისტორია-ფილოლოგ სერია 2, 1976, გვ. 181-189. - რეზ. რუს. ენ.; თსუ, ფილოლოგია, I, კონფ. მასალები, თბ., 1975, გვ. 46-47.
• მაისურაძე ი. - სტუდენტთა სამეცნიერო ექსპედიცია [მესხეტ-ჯავახეთში]. - ჟურნ. ”სკოლა და ცხოვრება", 1961, №6. გვ. 41-75.
• მაისურაძე ი. - ”სუფრას აუმატე". სიტყვის კვალდაკვალ. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1979, 24 ნოემბ.
• მაისურაძე ი. - სწორი და შთამბეჭდავი სიტყვის ძალა. - გაზ. ”განთიადი" (ვანი), 1977, №32, 17. III.
• მაისურაძე ი. - სწორი მეტყველების ზემოქმედების ძალა. - გაზ. ”ოქტომბრის გზით" (ქარელი), 1975, 18 ნოემბ. [თბილ. პედ. ინსტ. ლექტორ ი. მაისურაძის საუბარი].
• მაისურაძე ი. - სწორმეტყველების ჩვევათა გამომუშავებისათვის ოჯახში. - ჟურნ. ”კომუნისტური აღზრდისათვის", 1956, №7.
• მაისურაძე ი. - უანგარო მოღვაწე და განმანათლებელი. - ”ლიტ. საქარტველო", 1971, №47, 19. XI. ვინმე მესხის დაბადების 140 წლისთავი.
• მაისურაძე ი. - უებრო მკვლევარი. - ”სახ. განათლება", 1967, 7 ივნ. გიორგი ახვლედიანის დაბადების 80 წლისთავი.
• მაისურაძე ი. - უკვდავი სხივით მოსილი. - ”წითელი დროშა", 1966, №115, 27, IX (საიუბილეო ნომერი).
• მაისურაძე ი. - -ურ სუფიქსი ქართული ენის დასავლურ კილოთა ონომასტიკურ ლექსიკაში. - V რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 37-38.
• მაისურაძე ი. - ფავლენიშვილის წარმომავლობა. - ”საბჭ. პედაგოგი", 1976, №24, 30. IX. ქართულ სიტყვა-თქმათა სათავეებთან.
• მაისურაძე ი. - ფერხული. - ”ახალი შირაქი" (წითელწყარო), 1974, 22 იანვ.; ”სოფლ. ცხ.", 1977, №18, 22. I. ქართულ სიტყვა-თქმათა სათავეებთან.
• მაისურაძე ი. - ფიგურალური და ხატოვანი სიტყვა-ტქმანი ქართულ გვარ-სახელებში - საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილებასთან არსებული ფოლკლორის სამეცნიერო საბჭოს X სამეცნ. კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1970, გვ. 37-32.
• მაისურაძე ი. - ქართველურ გვართა წარმოების ზოგიერთი საკითხი. - თბილ. პედ. ინსტ. შრ., 1969, ტ. 23, გვ. 29-37.
• მაისურაძე ი. - ქართლის მეტყველება გაზ. ”საბჭოთა ოსეთი", 1947, №181, 13 IX.
• მაისურაძე ი. - ქართულ გვარ-სახელთა სემანტიკური კლასიფიკაციისათვის. - თბილ. პედ. ინსტ-ის სამეცნიერო სესია, მიზღვნილი ინსტიტუტის დაარსების 30 წლისთავისადმი, თეზისები. თბ., 1965.
• მაისურაძე ი. - ქართულ-რუსული ენობრივი საუნჯე. - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1974, №16, 5. II. ნ. ჩუბინაშვილის ლექსიკონის II ტომის გამოსვლის გამო.
• მაისურაძე ი. - ქართულ საგვაროვნო სახელთა ფონეტიკური ვარიაციები. - თბილ. პედ. ინსტ. XXXII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1967, გვ. 64.
• მაისურაძე ი. - ქართულ სიტყვა-თქმათა სათავეებთან. - ”ახალი შირაქი" (წითელწყარო), 1973, 27 დეკ.; ”საბჭ. პედაგოგი", 1968, 22 მაისი, ”. ციშკარი. - ”სახ. განათლება", 1962, 23, 6. VI, 2. წუთისოფელი. - ”სახ. განათლება", 1962, №17, 25. IV, 3. ჭირნახული. - ”სახ. განათლება", 1962, №11, 14. III; 4. ”ჭაპანწყვეტა" - ”საბჭ. პედაგოგი", 1968, 14 თებ., ”კომუნიზმის დროშით" (ბორჯომი), 1961, 2 ივნ. სიტყვათა ეტიმოლოგიისათვის.
• მაისურაძე ი. - ქართული ბუნებრივი თქმების გამოყენებისათვის. - ”ლიტ. საქართველო", 1941, №19, 28. III.
• მაისურაძე ი. - ქართული გეოგრაფიული გვარ-სახელები. - საქ. სსრ მეცნ. აკად. მაცნე. ენისა და ლიტ. ინსტ-ტის სესია, 1978, გვ. 86-92. - რეზ. რუს. ენ.
• მაისურაძე ი. - ქართული გვარ-სახელები. - თბ., მეცნიერება, 1981, 254 გვ. სალექსიკონო ბიბლიოგრაფიული მასალები შ. ძიძიგურის საერთო რედ.
• მაისურაძე ი. - ქართული გვარ-სახელები. სემანტიკა, სტრუქტურა, ეტიმოლოგია. თსუ-ს გამ.ბა, 1979, 86 გვ. -ზე -სათ. საქ. სსრ უმაღ. და საშ. სპეც. განათლ. სამინისტროს უმაღ. სამეცნ. მეთ კაბ-ტი.
• მაისურაძე ი. - ქართული ენის გამოჩენილი მკვლევარი. - ”ასპინზა", 1971, 18 დეკ., ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1971, 23 დეკ.; ”წითელი დროშა" (ახალგორი", 1971, 23 დეკ.
• მაისურაძე ი. - ქართული ენის ნორმების დარღვევა არავის ეპატიება. - გაზ. ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1977, 2 ივლ. გამოხმაურება ამავე სახელწოდების გაზ. მოთავსებულ კაჭარაშვილის წერილზე. - ”გრამატიკული ნორმების დარღვევის უფლება არავის არ აქვს".
• მაისურაძე ი. - ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიისათვის. - ”მნათობი", 1961, №11, გვ. 187-189. რეც. შ. ძიძიგურის წიგნზე ”კავშირები და დასაკავშირებელი სიტყვენი", თბ., 1959.
• მაისურაძე ი. - ქართული სახელები და გვარები. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1977, №24, 3. I.
• მაისურაძე ი. - ქართული სწორმეტყველების საკითხები. თბ., 1966, 46 გვ.
• მაისურაძე ი. - ქიზიყის ონომასტიკური სახე. - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი" (თბილ. ინსტ., 1983, 24 თებ. [ალ. ღლონტი. ქიზიყის ტოპონიმია თბ., საბჭ. საქართველო, 1982 რეც].
• მაისურაძე ი. - ქობალიანის ხეობის ადგილთა სახელწოდებანი. - ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1970, №133, 136, 137, 138, 5, 12, 14, 17 ნოემბ. ეტიმოლოგიური შენიშვნები.
• მაისურაძე ი. - ღვაწლმოსილი პედაგოგი და მეცნიერი. - ”სახ. განათლება", 1970, 7 ოქტ. ლ. კვაჭაძის დაბადების 60 წლისთავის გამო.
• მაისურაძე ი. - ღირსეული მამულიშვილი, მკვლევარი და აღმზრდელი. - გაზ. ”წითელი დროშა" (ახალციხე), 1972, №78, 29. VII, გაზ. ”განახლებული მესხეთი", (ასპინძა), 1972, 22. VII, გაზ. ”კომუნიზმის განთიადი" (ჩოხატაური), 1972, №86, 20. VII. ალ. ღლონტის დაბადების 60 წლისთავი.
• მაისურაძე ი. - და ზედგინიძე ი. შევკრიბოთ და განვმარტოთ ჩვენი კუთხის სიტყვები. - ”ასპინძა", 1969, 25 თებ.
• მაისურაძე ი. - შევკრიბოთ კუთხური სიტყვები. - ”წითელი დროშა" (ახალციხე), 1968, 19 სექტ.; ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1968, 1 ოქტ.; ”ასპინძა", 1968, 26 სექტ.
• მაისურაძე ი. - შენიშვნა სამართლიანი უნდა იყოს - პასუხად ანონიმ ავტორს. - ”თბილისი", 1976, №147, 24. VII.
• მაისურაძე ი. - შენიშვნები ქართული სატომო და გეოგრაფიულ სახელთა ირგვლივ. - ”წითელი დროშა" (ახალციხე), 1963, №29, 8 მარტი.
• მაისურაძე ი. - შოთაობა მესხეთის მიწაზე. - ”სოფლ. ცხოვრება", 1966, №232, 2. X.
• მაისურაძე ი. - შოთას მხატვრული სიტყვა. - ”მუსა", 1937, 17. XII.
• მაისურაძე ი. - შოთაა შთაგონებით. - ”საბჭ. პედაგოგი", 1967, №24, 4. X; ”სოფლ. ცხ.", 1966, №213, 10. IX; ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1966, №54, 4. X. შოთას აფორიზმი სოფ. უდის ეკლესიის ჯვრის ფუძეზე. ტირასპოლის ეპისკოპოსი ედუარდ ბარონ-დე-როპპი და უდელი ხალხური მოლექსე.
• მაისურაძე ი. - შრომა, სიკეთე, კეთილი. - ”სოფლ. ცხოვრება", 1977, №236, 7. X.
• მაისურაძე ი. - შრომები, სტატიები, ნარკვევები, ბიბლიოგრაფიული ცნობარი. - თბ. 1977 [კანზე 1978]. 50 გვ.
• მაისურაძე ი. - შ. რუსტაველის ”სადარნო" და მესხეთის დარნები. - ჟურნ. ”სკოლა და ცხოვრება", 1966, №3, გვ. 81-83.
• მაისურაძე ი. - შტო-გვარები და მათი წარმოება დიალექტურ რაციონთა მიხედვით. - IV რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1982, გვ. 34-36.
• მაისურაძე ი. - ”შუა ზოწსა და აყიყსა". - ”წითელი დროშა (ახალციხე, ბორჯომი, ადიგენი, ბოგდანოვკა, ასპინძა და ადიგენი), 1965, 25 დეკ.; ”ლიტ. საქართველო", 1966, 24 ივნ. [ტერმინები ძოწისა და აყიყის შესახებ ”ვეფხისტყაოსანში"].
• მაისურაძე ი. - შუბლგახსნილი ეგებებოდა. - გაზ. ”ოქტომბრის დროშით" (ქარელი), 1975, №115, 27. IX.
• მაისურაძე ი. - შუბლი. - ”სახალხო განათლება", 1962, №5, 31. I, ”წინსვლა" (თერჯოლა), 1973, 17 მარტი, ”ახალი ცხოვრება" (საჩხერე), 1975, 22 თებ. ქართულ სიტყვა თქმათა სათავეებთან
• მაისურაძე ი. - შუქი უკვდავი ელვისა. - ”ლიტ. საქართველო", 1966, №21. 20. V; ”წითელი დროშა", 1966, №76, 25. VI.
• მაისურაძე ი. - ჩავწვდეთ ენის პოეტურ სახოვანებას. - ჟურნ. ”კრიტიკა", 1978, №2, გვ. 126-129. განხილულია ე. წ. მხატვრულად შეფერადებული და ფიგურალური სიტყვები ცისკარი, ცისარტყელა, ალალმართალი, მადლმოსილი და სხვ.
• მაისურაძე ი. - ჩავწვდეთ ენის პოეტურ სახოვანებას - ”სოც. რუსთავი", №74, 15. V, გვ. 3.
• მაისურაძე ი. - ჩვენი გვარები და სახელები. - ”ასპინძა", 1971, 7. I; გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1973, 1 ივნ.; ”სოც. რუსთავი", 1977, №104, 1. VI; №114, 26. VII; 1977, 25 ნოემბ.; 1978, 19 მაისი; 1978, 18 მარტი. გვარ-სახელების თათარაშვილისა, შონიას , თუხარელის, კურტანიძის, გოგოლაძის, კაპანაძისა და იჩქიფიძის გვარების წარმოშობიდან.
• მაისურაძე ი. - ჩვენი ”დედა ენა". - ”განთიადი" (ვანი), №129. 30. X; ”სოც. რუსთავი", №193. 30. IX; ”გამარჯვების გზა" (ხაშური), 4. XII; ”წითელი დროშა" №144. 2. XII 1976.
• მაისურაძე ი. - ჩვენი სანუკვარი წიგნი - მშობლიური ”დედა ენა" - ”განახლებული მესხეთი", 15. IX; ”წინსვლა", (სამტრედია), №116. 25. IX. 1976.
• მაისურაძე ი. - ცათამდე ამაღლებული ”წიგნის სამყარო", 1976, №20, 27. X ი. გოგებაშვილი და მისი დედა ენა
• მაისურაძე ი. - ცისკარი, განთიადი, - გაზ. ”თბილისი", 1979, 10 ივლ. სიტყვის კვალდაკვალ.
• მაისურაძე ი. - ცნობები ძველ ქართულ ხელნაწერზე. - ”ლიტერატურული გაზეთი", 1956, 7. იX.
• მაისურაძე ი. - ძველი მესხური ხალხური ლექსები. - გაზ. ”წითელი დროშა", 1956, №134, 7. XI; №133, 11. XI.
• მაისურაძე ი. - ძირითადი ფონეტიკური მოვლენები მესხურში. - გორ. პედ. ინსტ. შრ., 1942, ტ. I, გვ. 139-147
• მაისურაძე ი. - წარმოქმნის დეფექტები მოსაწლვეთა მეტყველებაში. - ჟურნ. ”კომუნისტური აღზრდისათვის", 1958, №2.
• მაისურაძე ი. - წარმოთქმის მკაფიოსა და პირველყოვლისა. - ”თეატრალური მოამბე", 1967, №4, გვ. 14-15.
• მაისურაძე ი. - წარუშლელი ღვაწლი. - ”სახალხო განათლება", 1977, №42, 25. V. ა. შანიძის დაბადების 90-ე წლისთავის გამო.
• მაისურაძე ი. - წაღვერი. საიდან წარმოდგა ეს სახელი? - ”ბორჯომი", 1977 №99. 18. VIII.
• მაისურაძე ი. - წერა-კითხვა. სიტყვის ისტორიიდან. - გაზ. ”თრიალეთი" (დმანისი), 1978, 16 სექტ.
• მაისურაძე ი. - წერა სიტყვის წიალი. - ”სახ. განათლება", 1978, 22 ნოემბ. ეტიმოლოგია.
• მაისურაძე ი. - წიაღველი, წაღვერი და წიაღი. - გაზ. ”სახ. განათლება", 1978, 14 ივნ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან ეხება ტოპონიმ წაღვერის წარმომავლობას, რომლის ადრინდელი ფორმან უნდა ყოფილიყო წაღველი, ხოლო უფრო ადრინდელი - წიაღველი.
• მაისურაძე ი. - წიგნი დედა ენის წარსულზე. - ”ცისკარი", 1971, №4, გვ. 141-144. [რეც. შ. ძიძიგურის წგ-ზე ”ქართული ენის თავგადასავალი"].
• მაისურაძე ი. - , მამულაშვილი მ. წიგნი თბილისის ტოპონიმიაზე. - კრიტიკა, 1979, №4, გვ. 157-161. [გ. ზარდალისვილი. თბილისის და მისი მიდამოების ტოპონიმია კრ. თსუ გამ-ბა. 1878 მიმოხლივა].
• მაისურაძე ი. - წიგნი ინგილოურ დიალექტზე. - ”ლიტ. საქართველო" [რეც. გ. იმნაიშვილის წიგნზე ”ქართული ენის ინგილოური დიალექტის თავისებურებანი", თბ., 1966].
• მაისურაძე ი. - და კაჭარავა გ. წიგნი სახელოვან მეცნიერზე. - ”სახ. განათლება", 1969, 4 ივლ. [რეც. ა. კიზირიასა და მ. ქალდანის წიგნზე ”ვარლამ თოფურია ცხოვრება და სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობა". ტბ., 1968].
• მაისურაძე ი. - ”წყალი" ქართულ ენაში. - ”კომუნიზმის დროშით" (ბორჯომი), 1961, 28 მაისი სიტყვების იტორიიდან
• მაისურაძე ი. - წყალი წყალობისა, უწყალო. - ”სფლ. ცხოვრება", 1977, №21, 26. I.
• მაისურაძე ი. - წყლის ცნების გამოხატვა ქართულ ენაში. - ”საბჭ. პედაგოგი" (თბილ. პედ. ინსტ.), 1968, 31 მაისი.
• მაისურაძე ი. - ჭავჭავაძის გვარის წარმომავლობისათვის. - გაზ. ”გამარჯვების გზა" (ხაშური), 1978, 20 ივნ.
• მაისურაძე ი. - ჭირნახული სიტყვის კვალდაკვალ. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1979, 16 მაისი.
• მაისურაძე ი. - ხალვაში. სიტყვის ისტორიიდან. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1978, 18 მაისი. ეხება ზოგიერთი გვარის (ხალვასი, ხავთასი, ლაფარი) წარმოშობის სიტორიას.
• მაისურაძე ი. - და კაჭარავა გ. ხალხური მარგალიტების ტრფიალი. - ”სოფლ. ცხოვრება", 1972, 16 ივლ. [ფილოლოგ. ა. ღლონტის დაბადებიდან 60 და სამეცნ. - პედ. მოღვაწეობის 40 წლისთავის გამო].
• მაისურაძე ი. - ხალხური პაექრობა. - გაზ. ”ქუთაისი", 1966, №129, 26. IX. ი. მაისურაძის მიერ ს. ბერიძისაგან ჩაწერილი შ. რუსთაველის აფორიზმები ხალხური შესატყვისობით.
• მაისურაძე ი. - ხალხური სიბრძნის გადმონაშუქი. - ”სოფლ. ცხოვრება", 1966, №159, 9. VII.
• მაისურაძე ი. - ხალხური სიბრძნის გამომთქმელი. - ”განახლებული მესხეთი" (ადიგენი), 1974, №10, 22. I.
• მაისურაძე ი. - ხალხური სიტყვიერება. - გაზ. ”სტალინელი" (გორი), 1938, №10, 18. II.
• მაისურაძე ი. - ხალხური ფრაზეოლოგიზმები აკაკის პპოეტურ ენაში. - ”ლიტ. გაზეთი", 1960, №50, 9. XII.
• მაისურაძე ი. - ხელნაწერთა ინსტიტუტის შრომები. - ”მნათობი", 1960, №6, გვ. 181-184. (რეც. ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბის I ტომზე, თბ., 1959 წ.).
• მაისურაძე ი. - ხელნაწერის კულტურისათვის. - ”წიგნ. სამყარო", 1983, №17, 14 სექტ.
• მაისურაძე ი. - ხელობა-პროფესიის და წოდება-თანამდებობის ტერმინები ქართულ ონომასტიკურ ლექსიკაში. - საქ. სსრ. პედ. ინ-ტების შრ. ისტორია-ფილოლოგიის სერია, 1977, №3, გვ. 129-138. - რეზ. რუს. ენ.
• მაისურაძე ი. - ხოტევი და ხოტივარი. - ”სოფლ. ცხოვრება", 1977, №87, 14. IV სიტყვის კვალდაკვალ
• მაისურაძე ი. - ხოტივარი ხოტიველს ნისნავს. - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი", 1975, 20 ნოემბ. ქართულ სიტყვა-თქმათა სათავეებთან.
• მაისურაძე ი. - ჯიბუტი. - ”კომუნიზმის განთიადი" (ჩოხატაური), 1973, 31 მარტი; გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1977, 26 ივლ. [გვარის ეტიმოლოგიიდან].
• მაისურაძე ილია. - [ფილოლოგ. მეცნ. კანდიდატი. 1903-1986 ნეკროლოგი]. - გაზ. ”სახ. განათლება", 1986, 28 მაისი, - ხელმოწერა: საქ. სსრ უმაღლ. და საშ. სპეც. განათლ. სამინისტრო; თბილ. პედ, ინსტ.; საქ. სსრ საზ-ბა ”ცოდნა".
• მაისურაძე ი. - ეფრემ ასურის ”პირველი" სწავლაას მონაზონია მიმართ. - თსუ, სტუდ. კონფ., XXXIII, თეზისები, თბ., 1971, გვ. 14.
• მაისურაძე ი. - 60 ათასი ”მოქალაქე"... - გაზ. ”თბილისი", 1986, 13 აგვ., გვ. 6. [”ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ერთტომეულის" გამოცემის გამო].
• მაისურაძე ი. - ტერმინ ”ეზოის მოძღვარის" მნიშვნელობისათვის ”წმინდა დროშის წამების" მიხედვით. კრ-ში მრავალთავი. ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი VII. - თბ., ”მეცნიერება", 1980, გვ. 127-130. - რეზ. რუს. ენ. ეძღვნება კორნელი კეკელიძის დაბადების ასი წლისთავს.
• მაისურაძე ი. - ჩვენი გვარები და სახელები. - გაზ. ”ასპინძა", 1971, 7 იანვ. სერიიდან ”სიტყვათა ღაღადი".
• მაისურაძე ი. - არაგვის ხეობის ფშავის ტოპონიმთა ეტიმოლოგიისათვის. - თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, XIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1970 გვ. 26.
• მაისურაძე ი. - ა ხმოვანის მასუბსტანტივებელ-მატოპონიმებული ფუნქციისათვის. - თსუ, XVII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1974, გვ. 40.
• მაისურაძე ი. - ფ. -ეთ სუფიქსის გენეზისისათვის. - თსუ, ფილოლოგია, I კონფ, მასალები, თბ., 1975, გვ. 30.
• მაისურაძე ი. - ინდიკატორები ტოპონიმებში. - თსუ შრ., 13-4, 1972, გვ. 77-85, გვ. 85. ქართ. ენ. - რეზ. რუს. ენ.
• მაკალათია ფ. - კომენტარები წიგნში ”ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა". - თბ., 1975, გვ. 419-445 ეხება ვაჟა-ფშაველას ხუთ პოემას.
• მაკალათია ფ. - მამაშვილობის სახელები ხევსურეთში და ონომასტიკური მეტონიმია. - საქ. ენის კათედრათა კონფ., თეზისები, თბ., 1980, გვ. 34-35.
• მაკალათია ფ. - მრავლობითის -ებ, -ნ სუფიქსთა ტოპონიმიკური ფუნქციისათვის. - მაცნე, 1975, №4, გვ. 115-121. - რეზ. რუს. ენ.
• მაკალათია ფ. - სიტყვათწარმოება ხევსურულში. - თსუ სტუდენტთა XX სამეცნ. კონფ. თეზისები, 1958, გვ. 115-116.
• მაკალათია ფ. - ტოპონიმთა აგებულებისა და მართლწერის ზოგი საკითხი. - ”ქართ. ენა და ლიტ.-რა სკოლაში", 1974, №3, გვ. 13-17.
• მაკალათია ფ. - ტოპონიმთა ინფორმაცია. - ჟურნ. ”ქართული ენა და ლიტ. სკოლაში", 1970, №3, გვ. 69-72.
• მაკალათია ფ. - უცნობი სტრუქტურისა და სემანტიკის მქონე ტოპონიმები. - მაცნე. ენისა და ლიტ-ის სერია, 1971, №1, გვ. 123-128, 1 ფ. რუქ.
• მაკალათია ფ. - უცნობი ტოპონიმები. - თსუ XIV სამეცნ. სესია, თეზისები, 14-19 XI, 1970 არაგვის ხეობის ფშავის ტოპონიმიკიდან.
• მაკალათია ფ. - ფონეტიკური მოვლენები ხევსურულში. - თსუ. სტუდ. XX სამეცნ. კონფ., თბ., 1958, თეზისები, გვ. 115-116.
• მაკალათია ფ. - ფსავის ტოპონიმიკა. - ტოპონიმიკა, I, თბ., 1976, გვ. 222-225. - რეზ. რუს. ენ.
• მაკალათია ფ. - იხ. აფრიდონიძე შ., მაკალათია ფ. ”ქართული ოიკონიმები"
• მაკალათია ფ. - ჩარგლის ტოპონიმიკა. - ვაჟას კრ., 1982, №2, გვ. 241-246.
• მაკალათია ფ. - ხანგრძლივ სიცოცხლეს ვუსურვებთ. - ახალგაზრდა სტალინელი 1958, 20 დეკ., გვ. 2.
• მაკალათია ფ. - ხევსურულის ძირითადი მორფოლოგიური თავისებურებანი არხოტის მეტყველების მიხედვით. - თსუ სტუდ. XVIII სამეცნ. კონფ., თეზისები, 1956, გვ. 102-104.
• მაკარაძე ა. - რა არის მართალი? - წიგნის სამყარო, 1985, №15, გვ. 8.; ”კოლექტიური შრომა (ხულო), 1968, 24 სექტ. [სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის].
• მაკაროვა ნ. - რაფიელ ერისთავის და მარი ბროსეს ურთიეთობის შესახებ. - ”ბახტრიონი" (ახმეტა), 1965, 2 სექტ. [მ. ბროსეს გარდაცვალების 85 წლისთავის გამო].
• მაკაროვი ნ. - სულხან-საბა ორბელიანის ”ქართული ლექსიკონი" და რ. ერისთავი. - ”გამარჯვება" (ახმეტა), 1959, 30. IX.
• მალანია ჯ. - ჩვენი მეგობარი იან ბრაუნი. - გაზ. ”ქუთაისი", 1976, 9 ივნ. ი. ბრაუნის შესახებ. აღნიშნულია, რომ პოლონელმა ქართველოლოგმა პოლონურად თარგმნა ქართული ანდაზები, სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკები, ნ. ბარათაშვილის, ა. წერეთლის და გ. ლეონიძის ნაწარმოებები, აგრეთვე დახასიათებულია მისი როლი ”ვეფხისტყაოსნის" პოლონურად თარგმნის საქმეში ეჟი ზაგურსკისთან ერთად.
• მალანოვსკი ჰ. - განსხვავებული სემანტიკური სტრუქტურები გერმანულ და ქართულ ენებში. - საქ. სსრ მეცნ. აკად. მოამბე, 1984, ტ. 114, №2, გვ. 441-444. - რეზ. რუს., ინგ. ენ. ბიბლიოგრ. გვ. 444.
- მამათა ცხოვრებანი (ბრიტანეთის მუზეუმის ქართული ხელნაწერი XI საუკუნისა), ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო ვახტანგ იმნაიშვილმა. თბ., თსუ გამ-ბა, 1975, 546 გვ. ლექსიკონი გვ. 463-523, საძიებლები გვ. 524-540, შემოკლებათა განმარყტება - 541-543.
• მამა პიროსელი - აი საკვირველება! - ”ივერია", 1903, №29. პ. ო. იაბლონსკის 1997 წ. ალმანახში დაბეჭდილი პოსონიის რუქა, ქართული სახელები.
• მამაცაშვილი მ. - გორგანის ”ვის ორამინ" და ქართული ვისრამიანი. - თბ., ”მეცნიერება", 1977, 258 გვ. (კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინ-ტის. - რეზ. რუს. და ფრ. ენ.)
• მამაცაშვილი მ. - ”ვისრამიანის" ლექსიკიდან. - თსუ შრ., 1983, ტ. 241, გვ. 67-72. - რეზ. რუს., ინგ. ენ. გამოწურვილი, უტევანი.
• მამაცაშვილი მ. - ”ვისრამიანის" ქართულ-რუსული ტექსტის საკითხები. - ”შოთა რუსთაველი", ისტორიულ-ფოლკლორული ძიებანი, თბ., 1966, გვ. 134-148.
• მამაცაშვილი მ. - ”ვისრამიანის" ქართული თარგმანის ერთი ადგილის გასწორებისათვის. - მრავალტავი ფილოლოგ. -ისტ. ძიებანი საქ. ხელნაწერთა ინ-ტი, 1981, ტ. 9, გვ. 57-62. - რეზ. რუს. ენ.
• მამაცაშვილი მ. - თეიმურაზ პირველის მხატვრული მეტყველების შესწავლისათვის. - ”მაცნე", 5, 1965, გვ. 205-228.
• მამაცაშვილი მ. - ”მან პოვა სისხლი ლომისა..." - გაზ. ”ლიტ. საქარტველო", 1986, 7 მარტი გვ. 12. [რუსთაველის ”ვეფხისტყაოსანის" ქვეტექსტების სრულყოფილი ამოკითხვისათვის].
• მამაცაშვილი მ. - რამდენიმე ტერმინის დადგენისათვის ”გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების ტექსტში. - მრავალთავი ფილოლოგ.-ისტ. ძიებანი ხელნაწ. ინ-ტი, 1983, ტ. 10, გვ. 109-113. - რეზ. რუს. ენ.
• მამაცაშვილი მ. - შეის საად-ედ-დინ ხაფელის პოემის ”ლეილკო მაჯნუნისა" და ქართული ”ლეილ მაჯნუნიანის" ურთიერთობისათვის. - საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწ. ინსტიტ. მოამბე, III, თბ., 1961, გვ. 87-94. - რეზ. რუს. ენ.
• მამაცაშვილი მ. - ”უტკბესი და უმწარესი". - ”თბილისი", 1969, 8 იანვ. [რეც. გ. შალამბერიძის წგ-ზე ”უტკბესი და უმწარესი". ქართული ენის სიწმინდისათვის თბ., 1968].
• მამიევი გ. - სამხრეთ ოსეთის ტოპონიმიკიდან. - ”საბჭ. ოსეთი", 1970, 24 ივნ.
• მამისაშვილი ნ. - იხ. ტოროტაძე ალ. მამისაშვილი ნ. რუსულ-ქართული...
• მამისაშვილი ნ. - ტოროტაძე ალ. მამისაშვილი ნ. სიტყვების ხელახლად დაბადება...
• მამისთვალიშვილი მ. - მოდალურნაწილაკიანი მწკრივები ქართულში. - საქ. სსრ მეცნ. აკად. მაცნე ენისა და ლიტ.-რის სერია, 1985, №3, გვ. 116-135. - რეზ. რუს. ენ. ბიბლიოგრ. გვ. 133-134.
• მამისთვალიშვილი მ. - ტერმინები: ”ებრაელი", ”ისრაელი", ”ურია". - საქ. ებრაელთა ისტ. ეთნოგრაფიული მუზეუმის შრომები, 1940, ტ. 1.
• მამულაშვილი მ. - არ გამიმართლა, არ მაწყობს... - ”თბილისი", 1973, 29 აგვ. [მართლწერის საკითხებზე].
• მამულაშვილი მ. - აღმოჩენილია ახალი ბილინგვა. - ”თბილისი", 1959, 7. V. (არასტინა, პადადიალნიკი, კოფტოჩკა, პელიონკა, ჩეფჩიკი, რუბაშონკა, რასპაშონკა).
• მამულაშვილი მ. - აღწარმოება თუ კვლავწარმოება? - ”თბილისი", 1975, 14 ივლ. ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - გაგიგონიათ ქუჩის ასეთი სახელწოდებანი? - ”თბილისი", 1960, №70(2074), 23 მარტი, გვ. 3 (”კატელნის" ქუჩა, ”აროდოლნი" ქუჩა, ”პუშეჩნი" შემოსახვევი; ”ტამოაგნის" ქუჩა და სხვა).
• მამულაშვილი მ. - გაშვება-გაგზავნა, ნახვა-პოვნა... - გაზ. ”თბილისი", 1974, 28 მაისი სიტყვების ეტიმოლოგიიდან.
• მამულაშვილი მ. - გადასასვლელი თუ გასასვლელი. - ”თბილისი", 1975, 17 დეკ. ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - გამომცემლობა ”ამირანი" და ციურიხელი ქართველოლოგები. - ”წიგნის სამყაროში" (საქ. ბეჭდვ. სიტყვის სახელმწ. კომიტეტი), 1969, 28 მაისი.
• მამულაშვილი მ. - განვდევნოთ დიალექტიზმები. - ”თბილისი", 1960, №131, 3 ივნ, გვ. 3. დედა ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - გვადალაჰარა თუ გვადალახარა? ენობრივი შენიშვნები. - გაზ. ”თბილისი", 1973, 26 სექტ. ენდა ვწეროთ გვადალახარა. ქალაქის სახელწოდების სწორი დაწერილობის შესახებ.
• მამულაშვილი მ. - გვეკითხებიან - ვუპასუხებთ. - ”თბილისი", 1976, 9 აპრ. ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - გვიყვარდეს დედა ენა. - ”სახ. განათლება", 1965, 22 დეკ. [ქართული ენის სიწმინდის საკითხები].
• მამულაშვილი მ. - გოჯი და არა გოჯი! - კირკიდი და არა კერკეტი. - ნიგოზი და კაკალი სხვადასხვაა. - გაზ. ”თბილისი", 1978, 4 ოქტ. სიტყვების ეტიმოლოგიიდან.
• მამულაშვილი მ. - დედა ენის სიწმინდისათვის. - ”თბილისი", 1974, 14 თებ.
• მამულაშვილი მ. - დელისი დელისად უნდა დარჩეს! - გაზ. ”თბილისი", 1971, 5 ივნ. [გამოხმაურება პროფ. ნ. ჯანაშიას ”დელისი თუ გრძელისი?].
• მამულაშვილი მ. - დიახაც, რომ საკამათო არაფერია. - ჟურნ. ”განთიადი", 1979, №1, გვ. 165-168 [პასუხი კიკნაძის ”აქ საკამათო არაფერია დაბეჭდილს ალმანახ ”განთიადის" 1977 წ. №6-ში მ. მამულიშვილის ნაშრომზე გამოქვეყნებული გაზ. ”თბილისში" 1974-1975 წწ].
• მამულაშვილი მ. - ემფატიკური ხმოვნის სალიტერატურო ქართულში. - ”თბილისი", 1963, 25 ივნ.
• მამულაშვილი მ. - ენის ნორმები საბოლოოდ უნდა დადგინდეს. - ”თბილისი", 1958, №209, 18 IX, გვ. 3. 1) პ-ს ხმარება 2) ორთოგ. ლექსიკონის სრულ გამოცემას.
• მამულაშვილი მ. - ერთი სიტყვის თავგადასავალი. - ”თბილისი", 1980, 25 იანვ. სიტყვა ”განათლების" შესახებ.
• მამულაშვილი მ. - ”ვაგზალი" თუ სადგური? - ”თბილისი", 1960, №45(2051), 23 თებ., გვ. 3.
• მამულაშვილი მ. - ვიბრძოლოთ სალიტერატურო ქართულის ნორმების რეალიზაციისათვის. - ”ახ. კომუნისტი", 1933, №102(1563), 5 მაისი, გვ. 3.
• მამულაშვილი მ. - ”ვინ არის და ვინაა". - გაზ. ”თბილისი", 1975, 22 იანვ. გამოხმაურება ამავე სახელწოდების გაზ. 1974 წ. 30 დეკ. ნომერში მოთავსებულ ი. იმნაიშვილის და ზ. ჭუმბურიძის წერილზე ”დედაენის სიწმინდის საკითხებზე".
• მამულაშვილი მ. - ვინ უნდა გააკეთოს? - ”თბილისი", 1963, 17 ოქტ. [ტერმინების დადგენის აუცილებლობის შესახებ].
• მამულაშვილი მ. - ვისი ბრალია? - გაზ. - ”თბილისი", 1980, 18 მარტი საუბარი დედაენის დაცვის საკითხებზე.
• მამულაშვილი მ. - ზოგიერთი ტერმინის გამო. - ”სოფლ. ცხოვრება", 1969, 15 ივნ. დედა ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - გიორგობიანი ვ. ზოგიერთი ტერმინის გამო [ქართულში] - ”თბილისი", 1964, 13 ოქტ.
• მამულაშვილი მ. - თარგმანი, ღირსი ქებისა. - გაზ. ”თბილისი", 1966, №272(4117), 21 ნოემბ., გვ. 3. ”ვეფხისტყაოსნის" სომხური თარგმანის გამო.
• მამულაშვილი მ. - თემქა თუ თემქი? - გაზ. ”თბილისი", 1979, 10 თებ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან ღრმაღელე ერთად იწერება და არა დეფისით. უფროს სწორეა თემქი და არა თემქა. გლდანი ფუძეკუმშვადი სახელი არ არის.
• მამულაშვილი მ. - ინგლისელი ქართველოლოგი ”ვეფხისტყაოსნის" თარგმანის საკითხის შესახებ. - სმამ, 3, 1961, გვ. 335-339.
• მამულაშვილი მ. - იხ. ჩაიჩოქა თუ მან ჩაიჩოქა? - ”თბილისი", 1977, 19 მაისი. ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - იცოდა თუ არა ლაისტმა ქართული. მოგონების ფურცელი. - გაზ. ”თბილისი", 1962, №1112(2729), 14 მაისი, გვ. 3.
• მამულაშვილი მ. - ”კუდი" და ”ბოლო" სხვადასხვა რამ არის - ”სახ. განათლება", 1965, №51(1891), 22 დეკ. გვ. 3. ქართული ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - ლაპრი, ბიჭა, ნახჭი... - გაზ. ”თბილისი", 1973, 25 მაისი. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან.
• მამულაშვილი მ. - ლექსიკონი გვაკლია. - გაზ. ”თბილისი", 1980, 31 ოქტ. ქართ. ენის სიწმინდისათის.
• მამულაშვილი მ. - ”მეტყველების კულტურის საკითხები". - ”თბილისი", 1965, 11 იანვ. [რეც. გ. შალამბერიძის ნაშრომზე ”მეტყველების კულტურის საკითხები". თბ., 1964].
• მამულაშვილი მ. - მოვხედოთ ქართულ შემოკლებებს. - გაზ. ”კომუნისტი", 1974, 2 აპრ.
• მამულაშვილი მ. - მივხედოთ ქართულ შემოკლებებს. - გაზ. ”კომუნისტი", 1974, 2 აპრ. [დედა ენის ნორმათა დადგენის გამო].
• მამულაშვილი მ. - მიმართვის რომელი ფორმა ვიხმაროთ? - ”თბილისი", 1960, №117(2123), 18 მაისი, გვ. 3.
• მამულაშვილი მ. - მისასალმებელი წამოწყება. - გაზ. ”თბილისი", 1973, 9 აგვ. რეც. გ. ჩუბინაშვილის წგ-ზე "Элементарный курс грузинского языка" Тб, 1973.
• მამულაშვილი მ. - მცირე შენიშვნა. - ”თბილისი", 1966, 12 ივლ. [სიტყვა ”დედაენაზე"].
• მამულაშვილი მ. - ნაშრომი ქართული ენის ლექსიკაზე. - გაზ. ”თბილისი", 1974, 20 სექტ. რეც. რ. შაიშმელაშვილის წგ-ზე ”თანამედროვე ქართული ენის ლექსიკა" ნაწ. II., თბ., 1974.
• მამულაშვილი მ. - ნუ დავამახინჯებთ. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1983, 3 თებ. დედა ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - ონომასტიკური შენიშვნა. - ”ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1969, №2, გვ. 73. [ჭავჭავაძის გვარის წარმომავლობის საკითხებზე].
• მამულაშვილი მ. - ”ორიონი". - ”თბილისი", 1967, 3 ივნ. [აკ. შანიძის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებულის გამოცემის გამო].
• მამულაშვილი მ. - ”პერანგი თუ კვართი?" - ”სოფლ. ცხოვრება", 1979, 27 ივნ. ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - პირველი მონოგრაფია ლექსიკურ სინონიმთა შესახებ. - გაზ. ”კომუნისტი", ”ქუთაისი", ”საბჭ. აჭარა", 1982, 28 მარტი. [ჯ. სილაგაძე. ქართული სალიტერატურო ენის ლექსიკური სინონიმიკის შესახებ. თბ., თსუ 1981 რეც.].
• მამულაშვილი მ. - პროსპექტი თუ გამზირი? - გაზ. ”ქუთაისი", 1917, 23 ივლ., ”თბილისი", 1977, 10 სექტ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან.
• მამულაშვილი მ. - პროფესორი ამბობს ”პლაშრი" მომიტანეო! - თბილისი, 1959, 8. IX. ქართული კინოფილმების ენის გამო.
• მამულაშვილი მ. - პროფ. იოსებ ყიფშიძე. - ჭანური ტექსტები პროფ. არნ. ჩიქობავას რედაქციით. სსრკ მეცნ. აკადემიის საქართველოს ფილიალის გამოცემა, №1939 წ. [რეც]. - ”ახალგაზრდა კომუნისტი", 1939, №135, 15 ივნ. გვ. 4.
• მამულაშვილი მ. - ”ჟამი სიცოცხლისა და ჟამი სიკვდილისა". - ”ცისკარი", 1961, №1, გვ. 114-117. ერის მარია რემიკის რომანის ქართულად თარგმანის შესახებ ჯორანელების მიერ განხილულია გერმანელის შესატყვისი საინტერესო ქართული გამოთქმები.
• მამულაშვილი მ. - ჟურნალისტი სამაგიდო წიგნი. - გაზ. ”თბილისი", 1981, 28 იანვ. [ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი მე-3 თბ., ”მეცნიერება", 1980].
• მამულაშვილი მ. - რა დავარქვათ ჩვენს ბავშვებს? - ”თბილისი", 1958, 9. IX.
• მამულაშვილი მ. - რამდენიმე შენიშვნა. - ”თბილისი", 1968, 29 იანვ. დედა ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - რამდენიმე შენიშვნა ზოგიერთი ქართული ტექნიკური ტერმინის შესახებ. - ”თბილისი", 1958, №165, 29
- XII. გვ. 3. რუსულ-ქართულ ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში შესულ რამდენიმე ტერმინს ეხება ავტორი: პასპორბენტი, плоскогубцы дрезирование, долбение, станок-ის შესატყვის ტერმინებს ქართულში.
• მამულაშვილი მ. - რას ნიშნავს ”ჯანდრის ხე?" - გაზ. ”თბილისი", 1974, 30 ოქტ. სიტყვა ”ჯანდრის" ეტიმოლოგიიდან.
• მამულაშვილი მ. - რას ჰქვია დიალექტიზმი. - ”თბილისი", 1974, 12 ნოემბ. ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - როგორც დამკვიდრდა ”სადარბაზო". - გაზ. ”თბილისი", 1979, 12 თებ. სიტყვა სამყაროში ავტორის აზრით, სიტყვა ”სადარბაზო" ფრიად მოხდენილი და შესაფერისი ტერმინია ეს სიტყვა უკვე დამკვიდრდა ენაში რუს. ”პოდიეზდ"-ის ნაცვლად.
• მამულაშვილი მ. - როგორ ვწერთ სწორად? - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1982, 9 თებ. ქართული ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - რომელია სწორი? - გაზ. ”თბილისი", 1973, 25 ოქტ. ქართულ ენაში მსაზღვრელ-საზღვრულის გამოყენების შესახებ.
• მამულაშვილი მ. - რომელია სწორი? - გაზ. ”თბილისი", 1981, 9 სექტ. ზოგიერტი ქართული ტოპონიმის ხმარების შესახებ.
• მამულაშვილი მ. - რუდუნებით განვლილი მეცნიერის გზა. - ”სახ. განათლება", 1973, 1 ივნ. ი. გვარჯალაძის დაბადების 75 წლისთავის გამო.
• მამულაშვილი მ. - რუსთველოლოგია შენაძენი. - გაზ. ”თბილისი", 1960 №285(2291) 2 დეკემბ. რეც. თეიმურაზ ბაგრატიონის წიგნზე განმარტება პოემა ”ვეფხისტყაოსნისა", 1960, თბ.
• მამულაშვილი მ. - სავრცობი ხმოვანი სალიტერატურო ქართულში. - ”თბილისი", 1975, 5 მარტი. პასუხი შეკითვაზე.
• მამულაშვილი მ. - საზოგადოებრიობის ღვიძლი საქმე. - ”თბილისი", 1961, №234, 6 ოქტ. გვ. 3. ქართული სალიტერატურო ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - საშვილიშვილო საქმის განგრძობანი. - ”თბილისი", 1969, 19 დეკ. შვეიცარიელი ქართველოლოგების ი. მარშევის, ლ. ფლურისა და რ. ნოიკომის საქმიანობის შესახებ.
• მამულაშვილი მ. - სიტყვათა კვალდაკვალ. - ”სახ. განათლება", 1979, 26 სექტ.
• მამულაშვილი მ. - სიტყვა სამყაროში. - გაზ. ”თბილისი", 1978, 14 ნოემბ.; ”თბილისი", 1978, 29 ნოემბ.; ”თბილისი", 1978, 4 ოქტ. ნახირი და ჯოგი. - დავიგვიანე - დავაგვიანე რა არის ”ლენჯო"? - გაღვივება-გაღივება. - რას ნისნავს ნისატი? - ”ტანაჯორი" აზრიალა არ არის.
• მამულაშვილი მ. - სიყვარულის ჩარევა უნდა დედა ენის გაკვეთილები. - გაზ. ”ახალგ. კომუნისტი", 1976, 16 სექტ. დედა ენის ჩანერგვისა და სიწმინდის დაცვის შესახებ. სწორად გადმოვიღოთ ტოპონიმები. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1973, 10 აპრ. სსრკ მინისტრთა საბჭ. არსებ. გეოდეზიისა და კატასტროფების მთავარ სამმართველოს მიერ გამოშვებულ ”საქართველოს სსრ რესპუბლიკის პოლიტიკურ-ადმინისტრაციულ რუკაში" დაშვებული შეცდომების შესახებ.
• მამულაშვილი მ. - სწორად ვიხმაროთ პრეფიქსები. - ”თბილისი", 1980, 10 აპრ.
• მამულაშვილი მ. - სწორად უნდა ვწეროთ. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1982, 4 ივლ. ქართული ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - ქუთათელაძე ა. ტერმინ ”ვეფხის" სწორი გაგებისათვის. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1965, №34(1463), 20 გვ. 2.
• მამულაშვილი მ. - ტკივილის მოხსნა?! - აწმყო-მყოფადი. - გაზ. ”თბილისი, 1978, 22 აგვ. სიტყვების ეტიმოლოგიიდან.
• მამულაშვილი მ. - შალამბერიძე გ. უკეთ ვისწავლოთ დედა ენა! - გაზ. ”თბილისი, 1974, 20 ივლ. დედა ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - უნდა გასწორდეს. - გაზ. ”თბილისი", 1973, 22 დეკ. სასტუმრო ”კოლხეთის" ფირნიშზე წარწერა.
• მამულაშვილი მ. - უკეთ მოვუაროთ ქართულ ენას. - გაზ. ”თბილისი", 1958, 18
- III, №53, გვ. 2 1) ჰუს; 2) კომპოზიტების დაწერილობა; 3) ენათმეცნ. ინსტიტუტისაგან ითხოვს პასუხს.
• მამულაშვილი მ. - უცხო სიტყვათა ლექსიკონი. - გაზ. ”თბილისი", 1964, 16 ივლ. რეც. მ. ჭაბაშვილის წიგნზე ”უცხო სიტყვათა ლექსიკონი" თბ., 1964.
• მამულაშვილი მ. - უცხოური სიტყვა და ქართული შესატყვისი. - გაზ. ”თბილისი", 1973, 6 ივნ. პასუხი უ. ინაურისა და ს. თექთუმანიძის კითხვებზე.
• მამულაშვილი მ. - ქალაქური კურიოზები. - (აზირის ქუჩა - პაზისას ქუჩა; მაჩაბლის ქუჩა; წერეთლის პროსპექტი; იუველირის ქუჩა). - გაზ. ”თბილისი", 1960, 23 თებერვალი, №45(2051), გვ. 3.
• მამულაშვილი მ. - ქართველურ ენათა ლექსიკა ტომი I (გურული, ზემო-იმერული და ლეჩხუმური ლექსიკონები). - სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალის გამომცემლობა, თბ., 1938. [რეც.] - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1938, №239, 17 ოქტ., №239.
• მამულაშვილი მ. - ”ქართული ენა". - გაზ. ”თბილისი", 1973, 30 ივნ. რეც. შ. კეკელიძისა და აკ. დავითიანის წიგნზე ”ქართული ენა". თბ., 1973.
• მამულაშვილი მ. - ი. აბულაძე და თ. გონიაშვილი. - ქართული ენა, სახელმძღვანელო სომხური სკოლისათვის. სწავლების I წელი, თბილისი, 1939 [რეც.]. - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1939, 23 სექტ. №219(3818), გვ. 4.
• მამულაშვილი მ. - ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. - ”თბილისი", 1965, 4 აპრ. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის გამოცენის გამო მთ. რედ. პრ. გ. ახვლედიანი, დოც. ივ. გიგინეიშვილი, ი. გრიშაშვილი და სხვ. არნ. ჩიქობავას საერთო რედ. ტ. I - VIII თბ., ”მეცნიერება", 1950-1964 რეც.
• მამულაშვილი მ. - ქართული ენის სიწმინდისათვის ზრუნვით. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1979, 23 მაისი, რეც. კრებულზე ”ქართული მეტყველების კულტურის საკითხები", თბ., 1978.
• მამულაშვილი მ. - ქართული ენის სიწმინდისათვის. - ”თბილისი", 1960, 9 თებ.
• მამულაშვილი მ. - ”ქართული ენის სიწმინდის დაცვისათვის". - ”თბილისი", 1965, 15 აპრ. რეც. ვ. თოფურიას ნაშრომზე ”ქართული ენის სიწმინდის დაცვისათვის.
• მამულაშვილი მ. - ქართული ლექსიკოგრაფიის დიდმნიშვნელოვანი შენაძენი. - ”თბილისი", 1968, 6 თებ. ვ. თოფურია და ი. გიგინეიშვილის ქართული ენის ორფოგრაფიული ლექსიკონის გამოსვლის გამო. თბ., 1968.
• მამულაშვილი მ. - ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი. - ”თბილისი", 1965, 28 ოქტ. რეც. თ. და ი. გვარჯალაძეების წიგნზე ”ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი. თბ., 1965.
• მამულაშვილი მ. - ”ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები". - გაზ. ”თბილისი", 1972, 27 სექტ. რეც. ამავე სახელწოდების საკითხები, თბ., 1972.
• მამულაშვილი მ. - ”ქართული ჩემი დედა ენაა". - გაზ. ”სამშ., 1975, 16 ივნ.
• მამულაშვილი მ. - ”ქართული ფრაზეოლოგიის საკითხები" - ”თბილისი", 1961, 28 ივლ. რეც. ა. თაყაიშვილის წიგ-ზე ”ქართული ფრაზეოლოგიის საკითხები". თბ., 1961.
• მამულაშვილი მ. - ქართულ-უცხოური სასაუბროები. - ”ლიტ. გაზეთი", 1958, 4 I, №1, გვ. 2.
• მამულაშვილი მ. - ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისა. - გაზ. თბ., 1973, 26 მარტი.
• მამულაშვილი მ. - ყველაფრის უკუგდება არ შეიძლება! - თბილისი, 1970, 18 ივლ. დედა ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. - ”თბილისი", 1974, 13 სექტ. დედა ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - შეცდომების გასწორება უნდა გვიყვარდეს დედა ენა. - ”სახ. განათლება", 1965, 12 მაისი, №19(1859); 1965, 18 აგვ., №33(1873), გვ. 2; 1966, 4 მაისი. ქართული ენის სიწმინდისათვის.
• მამულაშვილი მ. - ჩვენი ლექსიკოგრაფიის შენაძენი. - გაზ. ”სახ. განათლება", 1979, 12 სექტ. ი. და თ. გვარჯალაძეების ”ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი".
• მამულაშვილი მ. - ჩვენი სამაგიდო წიგნი. - ”თბილისი", 1970, 15 ივნ. რეც. წგ-ზე ”თანანედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები". კრ. I. თბ., 1970.
• მამულაშვილი მ. - ხალხური გამოთქმების დამკვიდრებისათვის. - ”თბილისი", 1960, 21 აპრ., №981(2101), გვ. 3. (”ჩაბრძანდებით?, ”ძილი ნებისა", ”ხომ კარგად მოისვენეთ?" ”ნება მიბოძეთ", ”გაამოს" და ა. შ.).
• მამულაშვილი მ. - ”ხელიხელსაგოგმანები მარგალიტი" - შოთა რუსთაველი ლათინურ ამერიკაში. - გაზ. ”თბილისი", 1966, 4 დეკ. №284(4129) გვ. 3.
• მამულაშვილი მ. - ”ხუროთმოძღვრული ლექსიკონი". - ”თბილისი", 1962, 2 იანვ. რეც. თ. კვირკველიას წიგნზე ”მოკლე რუსულ-ქართული ხუროთოძღვრული განმარტებითი ლექსიკონი", თბ., 1961.
• მამულია ლ. - თურქულ-ქართული იდიომატიკის ურთიერთობიდან. - ჟურნ. ”მაცნე", 1969, №6, გვ. 209-222.
• მამულია ლ. - კონტაქტების წარმოება თურქულსა და ქართულში. - თსუ სტუდ. XIX სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1957, გვ. 116.
• მამულია ლ. - აჰმად მაიდანის ”გრამატიკის" თბილისური ხელნაწერი. - სმამ, ტ. 31, 1976, №3, გვ. 745-748. - რეზ. ქართ. და ინგლ. ენ.
- მამულისათვის სასიქადულო [წერილები]. თ. სარაძენიძე. - დიდი მეცნიერი, ა. კალანდაძე - უზღვავ საიდუმლოთა ამოსახსნელად; გ. ბურჭულაძე - უპირველესად აღმზრდელი; ვ. ბერიძე - მოღვაწე; ნ. ანდღულაძე - დიდი ამაგი - გაზ. ”ახ. კომ.", 1978, 20 აპრ. არნ. ჩიქობავას 80 წლისთავის გამო.
- მამულისათვის სასიქადულო [წერილები]. - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1981, 13 ოქტ. ვარლამ თოფურიას დაბადების 80 წლისთავი.
- მამულისათვის სახელმწიფო ენა და უფროსები. - გაზ. ”სახალხო საქმე", 1920, №903, გვ. 4.
• მამფორია გ. - ”დავითიანის" მსოფლმხედველობრივი სიღრმე. - გაზ. ”კომუნისტური შრომა" (სოხუმი), 1986, 9 ოქტ. გ. მოსიას მონოგრაფიის ”დ. გურამიშვილი და ქართული სიტყვიერი კულტურა" გამოსვლის გამო.
• მანები - ქართული ენა და სამეგრელოს სამრევლო სკოლებში. - გაზ. ”სახალხო ფურცელი", 1916, №498, გვ. 3.
• მანი - ენის საკითხი პარლამენტში (შთაბეჭდილებანი). - ”შრომა", 1918, №39, გვ. 1-2.
• მანია გ. - და აკობია თ. ისტორიის ერთი ნაგლეჯი. - ”კომ. დროშით (წალენჯიხა), 1965, 7 დეკ. სოფ. ჯვრის ტოპონიმის შესახებ. წალენჯიხის რ-ნი.
• მანია გ. - სწავლობენ ბასკურ ენას. - გაზ. ”კომუნისტი", 1976, 10 დეკ.
• მანია გ. - ქართველოლოგი მარგიტ ბირო. - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1975, 1 მაისი. უნგრელი ქართველოლოგი მ. ბირო თბილისში.
- მანქანათმშნებლობაში ელექტრო ტექნიკუმ და მეტალურგიულ წარმოებაში ხმარებული ზოგიერთი ტერმინის გამჭოლი პროფესიების ერთიანი სატარიფო-საკვალიფიკაციო ცნობარის მიხედვით ქართულ-რუსული და რუსულ-ქართულის, 1966, 212 გვ.
• მანჯგალაძე ა. - ა ხმოვანზე დასრულებული ზოგი სახელის ფუძის აღსრულებისათვის ქართულში. - სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში, წ. 1, თბ., 1956, გვ. 171-186; დ. გულიას სახ. აფხაზ. ენის, ლიტ. და ისტ. შრ. ტ. XXV, წ, 1954.
• მანჯგალაძე ა. - ზოგი ზმნის ამოსავალის ცვლილებისათვის ქართულში. - გორ. პედ. ინსტ. სრ., ტ. IX, 1964, გვ. 139-142.
• მანჯგალაძე ა. - ზოგი მიმღეობის წარმოებისათვის ძველ ქართულში. - გორ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. 7, 1961, გვ. 55-57.
• მანჯგალაძე ა. - ზოგი წრმოქმნილი სახელის ანალიზი ქართულში. - სოხ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. VII. სოხ. 1955, გვ. 165-174.
• მანჯგალაძე ა. - სახელთა პრეფიქსული წარმოებისათვის ძველ ქართულში. - გორ. პედ. ინსტ. შრ. VIII, თბ., [1963], გვ. 85-88. - რეზ. რუს. ენ.
• მანჯგალაძე ა. - სახელთა წარმოქმნა ზანური ენის ჭანურ (ლახურ) დიალექტში - სოხ. სახ. პედ. ინსტ. ქართული ენის კათედრის XVII სამეცნ. სესია, თეზისები, 1956 წ., გვ. 48-49.
• მანჯგალაძე ა. - -ურ სეფიქსისათვის ძველ ქართულში - იკე, ტ. 5, 1953, გვ. 473-518. - რეზ. რუს. ენ.
• მანჯგალაძე ა. - ც (ვ-იც-ი) ზმნური ძირისაგან ნაწარმოები ზოგი ფორმისათვის ქართულში. - სოხ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. IX, 1956, გვ. 359-366.
• მანჯგალაძე ა. - წარმომავლობის სახელების წარმოება ანა დედოფლისეულ ”ქართლის ცხოვრებაში". - გორ. პედ. ინსტ. XIV სამეცნიერო სესია, თეზისები, გორი, 1961, გვ. 52-54.
• მარგველანი ლ. - ზმნის პირიანი ფორმების მასინთეზირებელი ალგორითმი. - მანქანური თარგმაი (მართვის სისტემების ინ-ტი), 1976, ტ. 15, №3, გვ. 13-33. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• მარგველანი ლ. - მასალები ქართული ენის ექსპერიმენტული განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონისათვის. - კრ-ში მანქანური თარგანი, 1975, გვ. 5-18. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენ.
• მარგველანი ლ. - რუსულიდან ქართულ ენაზე მანქანური ტარგმნის შესახებ. - ელექტრონიკის, ავტომატიკისა და ტელემექანიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 4, 1963, გვ. 3-9.
• მარგველანი ლ. - თამარაშვილი ლ. რუსულ-ქართული შესატყვისობების შესახებ. - შრომები (გამოთვლითი ცენტრი), ტ. 7, წკვ. 1, 1967, გვ. 88-899.
• მარგველანი ლ. - სალექსიკონო ერთეულების აღწერა. (ქართული ენის მასალზე) - კრ.: მექანიკური თარგმანი, 1975, გვ. 110-140. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• მარგველანი ლ. - სინონიმური გარდაქმნის შემთხვევები ”არის" სიტყვისათვის. - კრ-ში: მანქანური თარგმანი, 1974, გვ. 5-18. - რეზ. რუს. ენ.
• მარგველანი ლ. - უშგულის ფონეტიკური თავისებურებანი. - თსუ სტუდ. სამეცნ. შრ. კრებული, 7, 1955, გვ. 245-256, თსუ სტუდ. XV სამეცნ. კონფ., თბ., 1953, თეზისები, გვ. 181-183.
• მარგველანი ლ. - ქართული სიტყვაფორმის აგების ზოგიერთი საკითხი (I ნაწილი). - შრომები (გამოთვლითი ცენტრი), ტ. 7, წაკვ 1, 1967, გვ. 62-73. - რეზ. რუს. ენ.
• მარგველანი ლ. - წინადადების წევრთა განლაგების შესახებ. - შრომები (ელექტრონიკის, ავტომატიკისა და ტელემექანიკის ინ-ტი), ტ. 8, წკვ. 3, 1970, გვ. 5-14. - რეზ. რუს. ენ.
• მარგველაშვილი გ. - დროის ველის სტრუქტურა თხრობით სიუჟეტებში. - თსუ შრომები, В2, 1971, გვ. 152-170, რეზ. რუს. ენ.
• მარგველაშვილი გ. - დაუვიწყარი სახელი. - გაზ. ”თბილისი", 1979, 2 ნოემბ. გ. წერეთლის დაბადების 75 წლისთავის გამო.
• მარგველაშვილი გ. - , კილაძე მ. ”უცხო წარმოშობის ლექსიკა არაბულ ოთხთავში". - ”მაცნე" ენისა და ლიტ. სერია, 1986, №2, გვ. 200-203. - ბიბლიოგრ. შენიშვნებში. [მ. ნედოსპაროვას წიგნის გამო. თბ., 1978. რეც.] მ. ნედოსპაროვას მონოგრაფია უცხო წარმოშობის ლექსიკა არაბულ ოთხთავში ეხება არაბისტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს თ. იმნაიშვილი
• მარგველაშვილი გ. - ჩრდილო-კავკასიური წარმოშობის არაბულენოვან ძეგლთა ენობრივი თავისებურებანი, თბ., 1952
• მარგველაშვილი გ. - აწმყოს მწკრივის წარმოებასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი მეგრულში. - თსუ ახალგაზრდა მეცნ. საბჭოს შრ. ჰუმანიტ. და საზ. მეცნ. სესია, 185, ტ. 11, გვ. 154-161. - ბიბლიოგრ. გვ. 160-161.
• მარგველაშვილი გ. - გრე სუფიქსიანი ერთპირიაი ზმნის II სერიის მწკრივები მეგრულში. - სმამ, 1981, ტ. 104, №2 გვ. 497-500. - რეზ. რუს., ინგ. ენ. ბიბლიოგრ. გვ. 500.
• მარგველაშვილი გ. - მონაცვლე ზმნურ მეგრულში. - მაცნე, ენისა და ლიტ. სერია, 1982, №3, გვ. 88-101. - რეზ. რუს. ენ.
• მარგველაშვილი გ. - მყოფადის წარმოებისათვის მეგრულში. - თსუ ძველი ქართული ენის კათედრის შრ., 1980. ტ. 23, გვ. 163-168.
• მარგველაშვილი გ. - პირველ სუბიექტურ პირთან მესამე პირის ობიექტური პრეფიქსის ხმარებისათვის. - 1ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1968, №3. გვ. 69-71.
• მარგველიანი გ. - იხ. დამენია მ., მარგველიანი ლ. და თამარაშვილი ლ. ქართული ზმნის დაბოლოებათა...
• მარგიანი ი. - ორიოდე სიტყვა სვანურ ენის შესახებ. - მმბ, 1903, №7, განყ. II, 41-54.
• მარგიანი ი. - წყალტუბო (ქუთაისის მაზრა). - ”ივ.", 1939, 28 სექტ., №208, გვ. 2.
• მარგიანი ი. - პ. ჭარაიას ”ქართულ-მეგრული და მეგრულ-ქართული ". - ენათმეც. ინ-ტის ასპირანტთა და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 17-19.
• მარგიანი ი. - სვანური წყევლის ფორმულების ენა. - თსუ ახალგ. მეცნ. საბჭ. შრ. ჰუმანიტ. და საზ. მეცნ. სერია, 1985, ტ. 11, გვ. 177-182. ბიბლიოგრ. გვ. 182.
• მარგიანი ი. - აკაკი შანიძე. - ”ლიტ. საქართველო", 1974, 25 ოქტ. გვ. 1.
• მარგიანი ი. - სვანური საბუთების შესწავლის საკითხისათვის. - მრავალთავი. IX თბ., 1981, გვ. 115-130. - რეზ. რუს. ენ.
• მარგიძე დ. - ადამიანის სახელის და გვარის წარმოშობის შესახებ. - ”საბჭ. აფხაზეთი", 1967, 13 იანვ.; ”ახალი კოლხიდა" (ფოთი), 1967, 18 იანვ.
• მარდალეიშვილი ვ. - განძი ერისა. ათენიდან თბილისში ჩამოტანილია ძველი ხელნაწერების მიკროფილმი. - ”კომუნისტი", 1981, 19 მარტი
• მარდალეიშვილი ვ. - დაუვიწყარი ორი საათი. - ”დროშა" (წყალტუბო), 1970, 18 აგვ. შეხვედრა ენათმეცნიერ გ. ახვლედიანთან . თბილისი.
• მარდალეიშვილი ვ. - მამულის გული. - გაზ. ”კომუნისტი", 1983, 29 მაისი. ლინგვისტ. ა. კიკნაძის შესახებ.
- მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტერმინოლოგია. - შემდგ.: ვ. ახალაძე, თ. ებანოიძე, ე. ენდელაძე, გ. კასრაძე, კ. ცხაკაია, დ. კვესელავას და რ. ღამბაშიძის რედ. თბ., ”მეცნიერება", 1977, 90 გვ. (გამოთვლითი ცენტრი. ენათმეცნიერების ინ-ტი).
- მართვის ავტომატიზებული სისტემის ტერმინების განმარტებითი ლექსიკონი. ნ. მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინ-ტი. შემდ. ვ. ახალაძე, თ. ებანოიძე, გ. კასრაძე, დ. კვესელავა, კ. ცხაკაია. - გ. ტყეშელაშვილის, ი. ბურდულისა და გ. კასრაძის რედ. თბ., მეცნიერება, 1986, 167 გვ. - ბიბლიოგრ. გვ. 166-167.
• მარრი გ. - ელუღ-ბეგის ვახტანგისეული თარგმანი სპარსულ-ქართული ლექსიკონით. - კრებ.”სპარსულ-ქართული ცდანი", I, ლენინგრადი, 1926, გვ. 3-53.
• მარინ. - აკადემიკოსი ნ. მარი. - ჟურნ. ”დროშა", 1930, №2(26), გვ. 2 [ბიოგრაფია].
• მარინ. - აკადემიკოსი ნ. მარი თბილისში. - გაზ. ”კომუნისტი", 1930, 4 იანვ., №3, გვ. 3, 26 აპრ., №95, გვ. 4; აპრ., გვ. 2; გაზ. ”სალიტერატურო გაზეთი", 1932, №10, 24 აპრ., გვ. 4.
• მარინ. - აკადემიკოსის ნ. მარის წერილი. - გაზ. ”იმერეთი", 1913, 27 ივ, №110. მიხ. წერეთლის ნაწერზე ”სუმერული და ქართული".
• მარი ნ. - ბუნება და თვისება ქართულის ენისა. - ”ივ". 1888, 21 აპრ., №86, გვ. 3. [მცირე შენიშვნა].
• მარი ნ. - დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის მგოსნები შავთელი და ჩახრუხაძე. წინასწარსიტყვაობა (თარგნმანი გრ. ყიფშიძისა). - ”ფასკუნჯი", სალიტ. სამხატვრო ჟურნალი, 1910, №1, გვ. 67-75 [ეხება წიგნი ბოლოში დართულ ლექსიკონსაც, რომელშიც სიტყვები ძირზეა დაყენებული და ისეა განმარტებული" (გვ. 75)].
• მარი ნ. - ენა და აზროვნება თარგმ. დოც. კარბელაშვილის მიერ. ტფ., 1934.
• მარი ნ. - ”ვეფხისტყაოსნის" ტექსტის საკითხები გამოსაცემად მოამზადა და შენიშვნები დაურთეს მ. გუგუშვილმა და ლ. ძოწენიძემ. ეძღვნება ნ. მარის დაბადების ასი წლისთავს. თბ., 1965, 226 გვ. (რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტ. ინ-ტი. რუსთველოლოგიური ძიებანი 7).
• მარი ნ. - იერუსალიმის ბერძნული საპატრიარქო წიგნთსაცავის ხელნაწერების მოკლე აღწერილობა. - თბ., 1955, 96 გვ.
• მარი ნ. - ისტორიული პროცესის საკითხისათვის იაფეტური თეორიის გაშუქებით. - ტფ., 1934.
• მარი ნ. - კვართი უფლისა (პერანგი), ამბავი წერილობითს ლეგენდებში სომხურ-ქართულ-სირიულ მოთხრობებიდან, გამოკვლევა ნ. მარისა, გამოცემული 1897 წ. პეტერბურგს. რეც. გ. წერეთელი ბიბლიოგრაფია (კვ. 1898, №35, გვ. 587-588).
• მარი ნ. - მეგრული ენა. - ”ცნ. ფურცელი", 1905, 16 მარტი, №2772, გვ. 2-3; 17 მარტი, №2773, გვ. 2.
• მარი ნ. - ნაპერწკლები და შენიშვნები იაფეტური თეორიის შესახებ. - ”მნათობი", 1924, №5, გვ. 231-237.
• მარი ნ. - პ. გ. ჭარაიას შედარებითი ლექსიკონი. - ”მნათობი", 1964, №1964, №12, გვ. 135-139. [გამოქვეყნებული რეცენზია. პუბლიკაცია და შენიშვნები ალ. ღლონტის].
• მარი ნ. - რა წილი აქვს ქართულს ენის შექმნისა და განვიტარების მსოფლიო ისტორიში. - ტფ.; 1930, 29 გვ. (საქართველოს სამეცნიერო აკადემია - ენეთმეცნიერების სექცია №1).
• მარი ნ. - ქართული გრის კულტურული შუბლი ენათმეცნიერების მიხედვით. - ჟურნ. ”მნათობი", 1925 წ, №4, გვ. 199-211, №5-6, გვ. 289-328.
• მარი ნ. - ქართული ენათმეცნიერებაში. - თსუ შრ., 1938, ტ. 6, პირველი სესია, გვ. 303-328. ი. მეგრელიძისა და ალ. რონტის წერილით და შენიშვებით. - გვ. 322-328
• მარი ნ. - ”ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი". - ”კავკასიონი", ტფ., 1924, №1-2, გვ. 267-210.
• მარი ნ. - ჩემი ავტობიოგრაფია. - ”ქართ. მწერლობა", 1927, №6-7, გვ. 208-221.
• მარი ნ. - წინასწარი ცნობა ქართუილი ენის სემიტურ ენებთან ნათესაობის შესახებ, თარგ. კარიჭაშვილისა. - ჟურნ. ”განათლება", 1909, №1, გვ. 115-120.
• მარიამიძე ლ. - მეცნიერი, პედაგოგი. - გაზ. ”სოფლ. ცხ.", 1978, 6 ოქტ. ი. მაისურაძის დაბადების 70 წლისთავის გამო, რომელიც იკვლევს ქართული გვარების წარმომავლობის საკითხებს.
• მარიშვილი გ. - ენის გასატეხი და მისატეხიც, აგრეთვე თავსატეხი და ზოგიერთი უაზრობაც. - ”ახ. კომუნისტი", 1965, 16 იანვ. [თბილისის ფირნიშების, რეკლამების, ეთიკეტებისა და სხვა დამწერლობათა ენობრივი სიწმინდისათვის].
• მარიჯანი - ჩემი სიხარული. - გაზ. ”თბილისი", 1972, 10 ნოემბ. ”დედა ენა" უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს.
• მარკოზ კ. - კავკასიური ანბანის შესახებ. - ”კვალი", 1895, №17.
• მარკოზაშვილი შ. - მშობლიური ენის ტრფიალი. - გაზ. ”ახალი შირაქი" (წითელწყარო), 1986, 24 ივლ.; გაზ. ”დარიალი" (ყაზბეგი), 1986, 4 ოქტ. ილია ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლისთავი.
• მარკოზაშვილი შ. - პირველი ქართველი პროფესორი პეტერურგის უნივერსიტეტში. - ”ნორჩი ლენინელი", 1964, 9 ოქტ.
• მარკოზაშვილი შ. - სახელოვანი ქართველი მეცნიერი. - ”თბილისი", 1964, 8 ოქტ. დ. ჩუბინაშვილის დაბადების 150 წლისთავი.
• მარსაგიშვილი მ. - ძველი ქართული საისტორიო მწერლობის ერთი ტერმინისათვის [”ისტორია"]. - მაცნე, ისტ., არქ., ეთნოგრაფ. და ხელოვნების ისტ. სერია, 1984, №3, გვ. 62-67. - რეზ. რუს. ენ. ბიბლიოგრ. შენიშვნები.
• მარსაგიშვილი მ. - ძველი ქართული საისტორიო მწერლობის რამდენიმე ტერმინის დაზუსტებისათვის. - ქართული წყაროთმცოდნეობა (ისტ., არქ. და ეთნოგრაფ. ინ-ტი 1985, ტ. 6, გვ. 63-68. - რეზ. რუს. ენ. ბიბლიოგრ. შენიშვნებში.
• მარტაშვილი ლ. - აჩრდილი კიდობანი. - წიგნის სამყარო, 1985, №15, გვ. 4. ქართული კილოთქმათა სიტყვის კონა, შემდგ. ალ. ღლონტი. თბ., ”განათლება", 1974. რეც.
• მარტაშვილი ლ. - ძვირფას ხელნაწერთა საცავები ინახავენ. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1986, 4 ნოემბ. ილია ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლისთავი.
• მარტაშვილი ლ. - შიგა თუ შიდა? - გაზ. ”სახ. გან.", 1974, 25 სექტ. სიტყვის ეტიმოლოგიიდან.
• მარტაშვილი ლ. - სომხური ლიტერატურის პერიოდიზაცია, ლიტ. გაზეთი, 1934.
• მარტაშვილი ლ. - ქართული ენის სწავლების საკითხები, “სახალხო განათლება”, 1951.
• მარტაშვილი ლ. - ენათმეცნიერების სახელმძღვანელო სომხურ ენაზე, იკე, ტ. VII, 1955.
• მარტაშვილი ლ. - სომხურ სკოლებში ქართული ენის სწავლების ზოგი საკითხი, “სკოლა და ცხოვ¬რება, XI, 1960.
• მარტაშვილი ლ. - კუთვნილებით-უკუქცევითი ნაცვალსახელები ქართველურ ენებში, იკე, ტ. XIV, 1964.
• მარტაშვილი ლ. - К генезису личных и указательных местоимений в картвельских языках, "Вопросы языкознания", №3, 1968.
• მარტაშვილი ლ. - გამოჩენილი ქართველი ენათმეცნიერი, “სოვეტაკან ვრასტან”, 13.VI, 1968.
• მარტაშვილი ლ. - ეუფლებიან რუსთაველის ენას, “საბჭოთა პეადაგოგი”, 21. IX, 1971.
• მარტაშვილი ლ. - Иследуя проблемы языкознания, "Вечерный Тбилиси", 8. I, 1971.
• მარტაშვილი ლ. - О взаимоотношении грузинского языка и диалектов в разные периоды их исторического развития, Лингвистическая география, диалектология и история языка, Ереван, 1976.
• მარტაშვილი ლ. - მნიშვნელოვანი შენაძენი, “ლიტერატურული საქართველო”, N-52, 1977.
• მარტაშვილი ლ. - განსაზღვრება-განუსაზღვრელობის კატეგორია ძველ ქართულში, აკად.
- არნ. ჩი¬ქო¬ბავას დაბადების 80 წლისთავზე, 1974.
• მარტაშვილი ლ. - ინგილოური ლექსიკონის წინასიტყვაობა, 1978.
• მარტაშვილი ლ. - ქართული დიალექტური ლექსიკის შესწავლისა და ლექსიკონების შედგენის ძი¬რი¬თადი საკითხები, იკე, ტ. XXIII, 1985.
• მარტაშვილი ლ. - დიდი ქართველი ენათმეცნიერი, “სახალხო განათლება”, N-14, 1958.
• მარტაშვილი ლ. - Блестящий талант лингвиста, "Вечерный Тбилиси", 15.X, 1981.
• მარტაშვილი ლ. - ქართული ენის დიალექტები, მათი შესწავლის მდგომარეობა და ამოცანები (ვ.თოფურიასა და გრ. იმნაიშვილთან ერთად), 1955.
• მარტაშვილი ლ. - დიალექტთა შესწავლის ძირითადი საკითხები, 1957.
• მარტაშვილი ლ. - Кахетинский диалект грузинского языка по данным исторических документов XV-XVIII вв., 1975.
• მარტაშვილი ლ. - равнительный обзор некоторых грамматических явлений древнегрузинского и древне¬армянского языков, 1977.
• მარტაშვილი ლ. - ძველი სომხურისა და ძველი ქართულის ზოგიერთი გრამატიკული მოვლენის შედა¬რებით-ტიპოლოგიური ანალიზი, 1982.
• მარტაშვილი ლ. - ქართულ-სომხური შეხვედრები მესხურ-ჯავახური დიალექტის გავრცელების არე¬ალში, 1984.
• მარტიროსოვი ა. - აბსტრაქტულ სახელთა წარმოება და წარმოებული აფიქსთა შედგენილობა ძველ ქართულში. - იკე, IX-X, 1958, გვ. 121-127, ენათმეც. ინსტ-ტის XIII სამეცნ. კონფ. თეზისები თბ., 1956, 16-17 V.
• მარტიროსოვი ა. - ანგარიში საზაფხულო მივლინებისა ფრონის ხეობაში. - ენიმკის მოამბე, 1939, ტ. IV(3), გვ. 211-211. წაროდგენილია 1938 წელს ივლის-აგვისტოში ქართლში, ფრონის ხეობაში, ქართლური დიალექტის შესასწავლად ჩატარებული მუშაობის ანგარიში.
• მარტიროსოვი ა. - გამოკვლევა ”ვეფხისტყაოსნის" ენის და ტექსტის კრიტიკის საკითხების შესახებ. - ”მნათობი" 1976, №8 С, გვ 187-192 რეც. ივ. გიგინეიშვილის წიგნის გამო, თბ., 1975
• მარტიროსოვი ა. - დიალექტიზმები XV-XVIII სს. კახურ ისტორიულ საბუთებში. - იკე, IV, 1953, გვ. 239-270. - რეზ. რუს. ენ.
• მარტიროსოვი ა. - ერთი სინტაქსური მოვლენისათვის ძველ ქართულში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკიტხები. - 1959, I თბ. გვ. 269, 276. - რეზ. რუს. ენ.; ენათმეცნ. ინსტ. XV სამეცნ. სესია, თეზისები, 1958, გვ. 10.
• მარტიროსოვი ა. - ეუფლებიან რუსთაველის ენას. ქართული ენის სწავლება ჩვენი ინსტიტუტის სომხურ განყოფილებაზე. - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი" (პუშკინის სახ. პედ. ინ-ტი), 1971, 21 ოქტ.
• მარტიროსოვი ა. - ზმნისართისა და თანდებულის სინტაქსური ურთიერთობისათვის. - იკე, 1960 წ, თბ., ტ. XII, გვ. 231-238. - რეზ. რუს. ენ. საქმე შეეხება - შინა თანდებულის მიერ სახელის ბრუნვაში მართვის საკითხს.
• მარტიროსოვი ა. - ზმნისწინების შედგენილობა და მათი პირველადი ფუნქციები ძველ ქართულში. - იკე, V, 1953, გვ. 77-96. - რეზ. რუს. ენ.
• მარტიროსოვი ა. - ზმნის ორგანული და აღწერითო ფორმები ძველ ქართულსა და ძვე; სომხურში. - პროფ.-მაწავლ. საინსტიტუტთაშორისო სამეცნ. სესია, თბ. 1983, გვ. 76-77.
• მარტიროსოვი ა. - ზმნური სუფიქსების ხმარების თავისებური სისტემა ჯავახურში. - IV სესია. სესია, თეზისები. თბ., 1982 გვ. 7-8.
• მარტიროსოვი ა. - ზოგი თანდებულიანი სახელის ანალიზისათვის ზველ ქართულში. - ენათმეცნ. ინსტ. XXIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1967, გვ. 10-12; მაცნე, 1968, №5, გვ. 169-178.
• მარტიროსოვი ა. - ზოგი მიმართებითი ნაცვალსახელის თავისებური სინტაქსური ფუნქციისათვის ქართულში. - ენათმეც. ინ-ტის XXIX სამეცნ. სესიია მასალები, თბ., 1973, გვ. 9-10.
• მარტიროსოვი ა. - თანდებული ქართულში. - იკე, ტ. I, თბ., 1946; გვ. 131-140. - რეზ. რუს. ენ.
• მარტიროსოვი ა. - ივანე ჯავახიშვილი ქართველურ ენათა ნაცვალსახელების შესახებ. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXI სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1976, გვ. 11-13.
• მარტიროსოვი ა. - კნინობითი სახელები ძველ ქართულში. - ენათმეც. ინ-ტის XXXII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1976, გვ. 21-23, იკე, 1978, ტ. 20, გვ. 108-120. - რეზ. რუს. ენ.
• მარტიროსოვი ა. - კუთვნილებითი ნაცვალსახელი მსაზღვრელად ქართველურ ენებში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXIV სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1968, გვ. 8-9; იკე (ენათმეც. ინ-ტი), 1973, ტ. 18, გვ. 178-188. - ბიბლიოგრ. შენიშვნებში.
• მარტიროსოვი ა. - მასდარული კონსტრუქციის გენეზისისათვის ძველ ქართულში. - იკე, 7, 1955, გვ. 43-60. - რეზ. რუს. ენ., ენათმეც. ინსტ. V(XI) სამეცნ. სესია, თეზისები, 1954, 10-11-12. VI.
• მარტიროსოვი ა. - მახვილი და ინტონაცია ჯავახურში. - იკე. ენათმეც. ინ-ტი, 1985, ტ. 24, გვ. 137-139. - რეზ. რუს. ენ. ბიბლიოგრ. შენიშვნებში.
• მარტიროსოვი ა. - მიცემითი და ნათესაობითი ბრუნვების წარმოება და ფუნქციები ძველ ქართულში. - ”სახელის ბრუნბის ისტორიისათვის ქართველურ ენებში", წ. 1, თბ., 1956, გვ. 374-392.
• მარტიროსოვი ა. - ”ნაცვალსახელი ქართველურ ენებში", ისტ. - შედარებითი ანალიზი. - თბ., 1964, 402 გვ.
• მარტიროსოვი ა. - ორპროფილიან სპეციალობებზე ქართული ენის სწავლების საკითხები. - საქართველის ქართული ენის კათედრატა IX კონფ., თეზისები, თბ., 1981, გვ. 33-35.
• მარტიროსოვი ა. - საერო მწერლობის ძეგლების ფონეტიკური თავისებურებანი. - იკე, VI, 1954, გვ. 87-135. - რეზ. რუს. ენ.
• მარტიროსოვი ა. - სახელის განსაზღვრულობა. - განსაზღვრულობის კატეგორია ძველ ქართულში. - ენათმეც. ინ-ტის XXVII სამეცნ. სესია. თეზისები, თბ., 1971, 23-24 XII, გვ. 12-13, თბ., მეცნიერება, 1979, გვ. 125-138. (არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო კრებულში).
• მარტიროსოვი ა. - სუფიქსებით წარმოქმნილ სახელთა ერთი ჯგუფი ძველ ქართულში. - მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1976, №1. გვ. 102-114.
• მარტიროსოვი ა. - უკუქცევით-კუთვნილებითი ქართველურ ენებში. - იკე, XIV, თბ., 1964, გვ. 109-124. - რეზ. რუს. ენ.
• მარტიროსოვი ა. - ფსალმუნთა წიგნის ძველიქ ართული თარგმანები. - მაცნე (ენისა და ლიტ-ის სერია, 1980, №3, გვ. 179-183, №4, გვ. 155-199. ქართული ფსალმუნის ძველი ქართული რედაქციები X-XIII საუკუნეთა ხელნაწერების მიხედვით გამოსცა მ. შანიძემ. I, ტექსტი, ძველი ქართული ენის ძეგლები, II. თბ., მეცნიერება,1980. რეც.
• მარტიროსოვი ა. - ქართველირი ენების შესწავლა მეცნიერებათა აკადემიაში. - კრ-ში: ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, 5 1974, გვ 223-237.
• მარტიროსოვი ა. - ქართული გტამატიკული აზროვნების განვიტარების ისტორიიდან. - მაცნე, №1, 1973, №1, გვ. 176-185. რეც. ე. ბაბუნაშვილის წიგნზე ”ანტონ პირველი და ქართული გრამატიკის საკითხები", ”მეცნიერება", 1970.
• მარტიროსოვი ა. - ქართული დიალექტოლოგიის ისტორიისათვის. თბ., ”მეცნიერება", 1972, 186 გვ. (ენათმეცნიერების ინ-ტი). - რეზ. უს. ენ. მარტიროსოვი ა. ქართული დიალექტური ლექსიკის შესწავლისა და ლექსიკონების შედგენის ძირითადი საკითხები.. - იკე., თბ., 1985, ტ. 23; გვ. 139-148. - რეზ. რუს. ენ. (II რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1980, გვ. 22-24).
• მარტიროსოვი ა. - ქართული დიალექტოლოგიური ატლასისათვის პროგრაის შედგენის მთავარი პრინციპები. - მაცნე, ენისა და ლიტ.-რის სერია, 1985, №2, გვ. 129-136. - რეზ. რუს. ენ. (III რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1981, გვ. 7-9).
• მარტიროსოვი ა. - ქართული დიალექტოლოგიური ატლასის შესადგენად მოსამზადებელი მუშაობის ორგანიზაციისა და მასალების შეკრება-დამუშავების მეთოდიკის ზოგი საკითხი. - V რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 6-7.
• მარტიროსოვი ა. - ქართული ენის და დიალექტების შესწავლის ძირითადი საკითხები. - საქ უმაღლესი სკოლების ქართული ენის კათედრათა VII სამეცნიერო-მეთოდიკური სესიის თეზისები, 1967 წ.
• მარტიროსოვი ა. - იმნაიშვილი გ. ქართული ენის კახური დიალექტი გამოკვლევა და ტექსტები ლექსიკონითურთ. - თბ., 1956, 193 გვ. - რეზ. რუს. ენ.
• მარტიროსოვი ა. - ქართული ენის ჯავახური დიალექტი გამოკვლევა და ტექსტი ლექსიკონითურთ. - თბ., მეცნიერება, 1984, 271 გვ. - ლექსიკონი გვ. 222-256. - რეზ. რუს. ენ.
• მარტიროსოვი ა. - ქართული სალიტერატურო ენისა და დიალექტების ისტორიული ურთიერთობისათვის. - VII რესპ. სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 11-13.
• მარტიროსოვი ა. - ქართულ-სომხური ლექსიკური შეხვედრები მესხურ-ჯავახური დიალექტის გავრცელების არეალში. - VI რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1984, გვ. 16.
• მარტიროსოვი ა. - იხ. გიგინეიშვილი, ი., კიზირია ა., მარტიროსოვი ა. - ქართული ლიტერატურული ენის განვითარების...
• მარტიროსოვი ა. - ჩემდა, შენდა... ტიპის ნაცვალსახელთა წარმოება და ფუნქციები ძველ ქართულში. - იკე, XI, თბ., 1959, გვ. 107-128.
• მარტიროსოვი ა. - ძველი აღქმის აპოკრიფული წიგნების ქართული ვერსიების გამოცემის გამო. - მაცნეე, ენისა და ლიტ.-რისნ სერია, 1974, №4, გვ. 190-198.
• მარტიროსოვი ა. - წინდებულისა და თანდებულის ისტორიული ურთიერთობისათვის ქართულში. - იკე. ტ. VIII, თბ., 1956, გვ. 39-47. - რეზ. რუს. ენ., ენათმეც. ინსტ. III (18) სამეცნ. სესია, 1953, 12-13 VI.
• მარტიროსოვი ა. - ჭილ-ეტრატის იადგარის ორთოგრაფიული და ფონეტიკური თავისებურებანი, თბ., 1941, 81, VI.
• მარტიროსოვი ა. - ხალხის ეროვნული საუნჯე. - მეცნიერების სამსახურში. - გაზ. ”კოლმეურნე" (სიღნაღი), 1977, 20 სექტ. ქართული დიალექტების შესწავლის შესახებ.
• მარტიროსოვი ა. - ჯავახურის მესხურთან მიმართების საკითხისათვის. - თბილ. პედ. ინსტ. შრ., VIII, 1950 გვ. 291-297. - რეზ. რუს. ენ., ნ. მარის სახ. ენის ინსტ. III სამეცნ. სესია. თეზისები, 1946, 28-29-30 X.
• მარტიროსოვი ა. - სომხური ლიტერატურის პერიოდიზაცია, ლიტ. გაზეთი, 1934.
• მარტიროსოვი ა. - ქართული ენის სწავლების საკითხები, “სახალხო განათლება”, 1951.
• მარტიროსოვი ა. - ენათმეცნიერების სახელმძღვანელო სომხურ ენაზე, იკე, ტ. VII, 1955.
• მარტიროსოვი ა. - სომხურ სკოლებში ქართული ენის სწავლების ზოგი საკითხი, “სკოლა და ცხოვ¬რება, XI, 1960.
• მარტიროსოვი ა. - კუთვნილებით-უკუქცევითი ნაცვალსახელები ქართველურ ენებში, იკე, ტ. XIV, 1964.
• მარტიროსოვი ა. - К генезису личных и указательных местоимений в картвельских языках, "Вопросы языкознания", №3, 1968.
• მარტიროსოვი ა. - გამოჩენილი ქართველი ენათმეცნიერი, “სოვეტაკან ვრასტან”, 13.VI, 1968.
• მარტიროსოვი ა. - ეუფლებიან რუსთაველის ენას, “საბჭოთა პეადაგოგი”, 21.IX, 1971.
• მარტიროსოვი ა. - Иследуя проблемы языкознания, "Вечерный Тбилиси", 8.I, 1971.
• მარტიროსოვი ა. - О взаимоотношении грузинского языка и диалектов в разные периоды их историческогь развития, Лм\ингвистическая география, диалектология и история языка, Ереван, 1976.
• მარტიროსოვი ა. - მნიშვნელოვანი შენაძენი, “ლიტერატურული საქართველო”, ¹52, 1977.
• მარტიროსოვი ა. - განსაზღვრება-განუსაზღვრელობის კატეგორია ძველ ქართულში, აკად. არნ. ჩი¬ქო¬ბავას დაბადების 80 წლისთავზე, 1974.
• მარტიროსოვი ა. - ინგილოური ლექსიკონის წინასიტყვაობა, 1978.
• მარტიროსოვი ა. - ქართული დიალექტური ლექსიკის შესწავლისა და ლექსიკონების შედგენის ძი¬რი¬თადი საკითხები, იკე, ტ. XXIII, 1985.
• მარტიროსოვი ა. - დიდი ქართველი ენათმეცნიერი, “სახალხო განათლება”, ¹14, 1958.
• მარტიროსოვი ა. - Блестящий талант лингвиста, "Вечерный Тбилиси", 15.X, 1981.
• მარტიროსოვი ა. - ქართული ენის დიალექტები, მათი შესწავლის მდგომარეობა და ამოცანები (ვ. თოფურიასა და გრ. იმნაიშვილთან ერთად), 1955.
• მარტიროსოვი ა. - დიალექტთა შესწავლის ძირითადი საკითხები, 1957.
• მარტიროსოვი ა. - Кахетинский диалект грузинского языка по данным исторических документов XV-XVIII вв., 1975.
• მარტიროსოვი ა. - Сравнительный обзор некоторых грамматических явлений древнегрузинского и древне¬армянского языков, 1977.
• მარტიროსოვი ა. - ძველი სომხურისა და ძველი ქართულის ზოგიერთი გრამატიკული მოვლენის შედა¬რებით-ტიპოლოგიური ანალიზი, 1982.
• მარტიროსოვი ა. - ქართულ-სომხური შეხვედრები მესხურ-ჯავახური დიალექტის გავრცელების არე¬ალში, 1984.
• მარუაშვილი გ. - ზოგიერთი ჰელმინთოზი და მისი გამომწვევის ქართული ტერმინოლოგიის საკითხისათვის. - ”საბჭ. მედიცინა", 1967, №2, გვ. 64-65.
• მარუაშვილი ლ. - გადაუდებელი საქმე. - ”კომუნისტი" 1965, 3 ნოემბ. ისევ ტოპონიმიკური განძის შესწავლა-ათვისების გამო.
• მარუაშვილი ლ. - საქართველოს ტოპონიმიკის პერსპექტივები. - მეცნიერება და ტექნიკა, 1983, №5, გვ. 44-46.
• მარუაშვილი ლ. - ”წყარო-ტიპის ნარზანი". - ”ტბილისი", 1969, 11 სექტ. დედა ენის სიწმინდისათვის.
• მარჯანიძე ე. - ი. გოგებაშვილის ”დედა ენაზე". - ”დრ". 1876, XII, 19, №139, გვ. 3-4. ”დროების" 124, 125, 126 №-ში მოთავსებული რეცენზიის შესახებ.
• - მარჯვენა და მარცხენა საიდან წარმოდგა? - ”თბილისი", 1964, 4 ივლ.
• მასწავლებელი. - უმაღლესი პირველდაწყებითი სასწავლებლები. - ”სკოლა და ოჯახი", სამეცნიერო-პედაგოგიური და სალიტ. ყოველკვ. ჟურნალი, 1916, №3, გვ. 4-6. ავტორი ჩივის, რომ აბუჩადაა აგდებული.
• მასწავლებელი. - ქართული ენის სიწმინდისათვის. - ჟურნ. ”ახალი გზა", 1927, №17, გვ. 12-13.
• მასხულია ვ. - მეგრულის კილოზე წერა-კითხვის შემოღების შესახებ. - ”ივერია" 1891, №26, 2 თებ. გვ. 2.
• მატაბელი ნ. - ”წიგნნი ძეგლისა აღთქუმისანი" (978 წ) და სამეცნიერო-ბიოლოგიური ტერმინოლოგია. - ”საბჭ. მედიცინა, 1977, №5, გვ. 65-68. - რეზ. რუს. ენ.
• მატარაძე ნ. - არდავიწყება კაცისა... - გაზ. ”ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1976, 21 სექტ. ზოგადად აღნიშნულია ს. იორდანიშვილის დამსახურება ”ვეფხისტყაოსნის" ტექსტის დადგენის საქმესი და მისი ღვაწლი ქართულ ლექსიკოლოგიაში.
• მატარაძე ნ. - პოლიგლოტი. - ”ალაზნის განთიადი" (თელავი), 1972, 23 ნოემბ. ფოთელი პედაგოგი ტ. გვასალიას შესახებ.
- მატერიალისტური ენათმეცნიერების ფუძემდებელი. - ”ლიტერატურა და ხელოვნება", 1950, №2, იანვ. 8. აკადემიკოსთა ნ. ი. მარის დაბადების 85 წლისთავი
• მაქაცარია ს. - ქართული ენა არაქართულ სკოლებში. - ჟურნ. ”მასწავლებლის თანამგზავრი", 1935, №3, გვ. 23-25.
• მაქაძე ნ. - ნიკო მარი და იუსტინე აბულაძე. - ”მნათობი", 1985, №11, გვ. 152-157. აკად. ნ. მარის დაბადებიდან 120 წლისთავის გამო.
• მაღალაშვილი ნ. - რას გვპირდება კევინ ტუიტი? - გაზ. ”თბილისი", 1985, 26 სექტ., გვ. 8. ჩიკაგოს უნ-ტის ასპირანტის ქართველოლოგ კ. ტუიტის შესახებ.
• მაღალაშვილი გ. - რომელს დავუჯეროთ? - ”თბილისი", 1960, 9 აგვ. №881(2194) გვ. 3. წერილი ეხება რუსულ-ქართული ლექსიკონის ზოგიერთ სიტყვას ( 3 ტომად).
• მაღაროელი გლეხი. - ნამდვილი წკიპარტი (ი. ს. გოგებაშვილის სტატიის გამო). - ”დრ." 1883, IV, 24, №81, გვ. 2-3, იV, 26, №82, გვ. 2-4; IV, 27, №83, გვ. 1-3. კამათი, მისი სახელმძღვანელოების ”დედა ენისა" და ”ბუნების კარის" შეფასების გამო.
• მაღლაკელიძე მ. - პოლიგლოტი ფოთიდან. - ”წინსვლა" (სამტრედია), 1967, 21 ნოემბ. პედაგოგ ტ. გვასალიას შესახებ.
• მაღლაკელიძე ნ. - ქართული ენის მეთოდიკის შესავალი კურსის სწავლებისათვის დაწყებითი განათლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკათა სპეციალობაზე. - საქართველოს ენის კათედრათა კონფ., თეზისები, თბ., 1980. გვ. 35-36.
• მაღლაკელიძე ს. - რ. მ. შამელაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. - ქუთაისი, 1971, ქ8 მარტი.
• მაღრაძე გ. - აკადემიკოსი მარი ბროსე. - გაზ. ”ლენინის დროშით" (ორჯონიკიძე), 1982, 23 სექტ. დაბადების 180 წლისთავის გამო.
• მაღრაძე გ. - ზოგი რამ მარი ბროსეს შესახებ. დაბადებიდან 180 წლისთავის გამო. - ისტორია, გეოგრაფია სკოლაში, 1982, №1, გვ. 58-61.
• მაღრაძე ე. - შევკრიბოთ ხალხური სიტყვები. - ”ასპინძა", 1974, 19 იანვ. ლექსიკური მასალა, შეკრებილი სამეცნ. ექსპედიციის დროს მესხეთ-ჯავახეთში.
• მაღრაძე ვ. - ვ. თოფურია და ქართული ენის სიწმინდის საკიტხები. - თსუ, სსია, თეზისები, თბ., 1971, გვ. 11.
• მაღრაძე ვ. - ინდიკატორები კასპის რაიონის ტოპონიმიაში. - მაცნე. ენისა და ლიტ.-რის სერია, 1983 №4, გვ. 111-118. - რეზ. რუს. ენ. ბიბლიოგრ. შენიშვნებში.
• მაღრაძე ვ. - მრავლობითის ფორმის მქონე არაქართული გეოგრაფიული სახელების გადმოღებისათვის. - ენათმეც. ინ-ტის ასპირანტთა და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 19-20.
• მაღრაძე ვ. - მსაზღვრელი კომპონენტები რთული შედგენილობის ტოპონიმებში (კასპის რაიონის მასალის მიხედვითî). - მაცნე ენისა და ლიტ-რის სერია, 1986, №4, გვ. 102-109. - რეზ. რუს. ენ. ბიბლიოგრ. შეიშვნებში.
• მაღრაძე ვ. - შევკრიბოთ ხალხური სიტყვები. - გაზ. ”ასპინძა", 1974, 19 იანვ. ლექსიკური მასალა, შეკრებილი სამეცნ. ექსპედიციის დროს მესხეთ-ჯავახეთში.
• მაყაშვილი ა. - ბოტანიკური ლექსიკონი. მცენარეთა სახელწოდებანი ქართულ-რუსულ და ლათინურ ენებზე. - თბ., 1961, 260 გვ. 1949, 212 გვ.
• მაყაშვილი ზ. - მეფუტკრეობის რუსულ-ქართული ლექსიკონი. - კრ. ”საქ. მეფუტკრეობის საცდელი სადგურის შრომები". თბ., 1969, გვ. 152-153. - რეზ. რუს. ენ.
• მაყაშვილი ზ. - რატომ გვავიწყდება მცენარეთა ქართული სახელები? - ”თბილისი", 1985, 29 მაისი. დედა ენის სიწმინდისათვის.
• მაყაშვილი ზ. - რაფიელ ერისთავი - ქართული ფიტონიმიის ფუძემდებელი. - გაზ. ”თბილისი" 1986, 2 აპრ., გვ. 4-5.
• მაყაშვილი ზ. - საიდან წარმოიშვა სიტყვები ”ფუტკარი" და ”სკა" - ”ბახტრიონი" (ახმეტა), 1970, 7 ივლ.; ”თბილისი", 1070, 22 ივნ.; 7 ივლ. სიტყვების ეტიმოლოგიის შესახებ.
• მაჩაბელი ვ. - უგ. თავ ნ. მინგრელსკის აზრი მეგრულ ენაზე. - - ”ივ". 1904, 21 ოქტ. №241.დართულია პირადი წერილის ტექსტი დაწერილი 1885 წ.
• მაცაბერიძე ვ. - ”არსენას ლექსის" ტექსტის ისტორიისათვის. - ”ქართული ფოლკლორი" (ქართ. ლიტ.-რის ინ-ტი), 1976, ტ. 4 С, გვ. 146-177.
• მაცაბერიძე ვ. - ქართული სახალხო წიგნების შემდგენელ-გამომცემელნი. - თბ., ”მეცნიერება", 1977, 105 გვ. (შ. რუსთაველის სახ. ქართული ლიტ-ის ისტორიის ინ-ტი). - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი გ. - აკაკი შანიძის გრამატიკული კონცეფციის ზოგიერთი საკითხი სტრუქტურული ლინგვისტიკის თვალსაზრისით. - ”ორიონი", 1967, გვ. 50-64.
• მაჭავარიანი გ. - ასპექტის კატეგორია ქართველურ ენებში. - ქესს, 1974, IV, გვ. 118-141. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი გ. - ასომტავრული დამწრლობის მხატვრული თავისებურებანი ქართული ხელნაწერების მიხედვით (V-XII ს). - მრავალთავი (ხელნაწერთა ინს-ტი), 1973. ტ. 2, გვ. 236-260. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი გ. - ა ხმოვნის ლაბიალიზაციის შემთხვევეი სვანურში. - სმამ. 1956, ტ. 17, №4, გვ. 365-368.
• მაჭავარიანი გ. - ბრუნების ერთი ტიპის გენეზისისათვის სვანურში. - თსუ შრომები, 1960, ტ. 93, გვ. 93-104. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი გ. - ბრუნების ზოგიერთი საკითხი სვანურში. - იკე, 1985, ტ. 23, გვ. 231-242. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი გ. - ბრუნების საერთო-ქართველური სისტემის რეკონსტრუქციისათვის. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1967, 27-29 VI, გვ. 12.
• მაჭავარიანი გ. - გამოჩენილი მეცნიერი. - ახალგაზრდა სტალინელი, 1958, 20 დეკ, გვ. 2. არნ. ჩიქობავას დაბადების 60 და სამეცნ. მოღვაწეობის 35 წლისთავის გამო.
• მაჭავარიანი გ. - განგრძობითი ასპექტის წარმოებისათვის ქართველურ ენებში. - თსუ სამეცნ. კონფერენცია. თეზისები. 1952 გამოქვეყნებ.
• მაჭავარიანი გ. - გრამატიკის საკითხები ი. სტალინის საენათმეცნიერო მოძღვრების მიხედვით. - თსუ ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისები. 1951.
• მაჭავარიანი გ. - ვაცლავ პოლაკის სტატია ”ქართველურ ენათა ისტორიული გრამატიკის ზოგიერთი საკითხი". - ქესს, II, თბ., 1961, გვ. 253-259.
• მაჭავარიანი გ. - ვნებითის სუფიქსური ტიპის გენეზისის საკითხი ქართველურ ენებში. - მაცნე (საზ. მეც. გან.). ენისა და ლიტ-ის სერია, 1973, №1, გვ. 107-121. - რეზ. რუს. ენ. გვ. 121.
• მაჭავარიანი გ. - ზმნის ალემატურ ფუძეთა მნიშვნელობისათვის ქართველურ ენებში. - იკე, წელიწდ, 1986, ტ. 25, გვ. 39-51. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი გ. - ზმნის ძირების ფონოლოგიური სტრუქტურა (ქართული ენის მასალაზე). - მაცნე, 1974, №2, გვ. 109-124.
• მაჭავარიანი გ. - ზმნის ძირითადი მორფოლოგიური კატეგორიები ქართველურ ენებში. - 1953. ნაკვ. 1, 285 გვ.
• მაჭავარიანი გ. - მასალები პურეულის ლექსიკისათვის შიგნი კახეთში. - თსუ სტუდ. სამეცნ. შრ. კრებული, თბ., 1950, წიგნი V, გვ. 286-294. (თსუ სტუდ. X სამეცნ. კონფერენცია. თეზისები, თბ., 1948, გვ. 52).
• მაჭავარიანი გ. - მეშველი ზმნის აგებულებისათვის სვანურში. - თსუ სტუდ. სამეცნ. კონფერენცია. თეზისები. 1949 წ.
• მაჭავარიანი გ. - ნამყო უსრული სვანურში და მისი ადგილი ქართველურ ენათა უღვლების სისტემაში. - იკე, 1980, ტ. 22, გვ. 207-218. - რეზ. რუს. ენ. (თსუ სამეცნ. სესია. თეზისები. 1957 წ.).
• მაჭავარიანი გ. - ნეკროლოგი. - მიმომხილველი, სამეცნიერო-ბიბლიოგრაფიული კრებული, თბ. 1972, 6-9, გვ. 501-502. (თსუ გამომცემლობა).
• მაჭავარიანი გ. - საერთო-ქართველური (ენის) კონსონანტური სისტემა (მონოგრაფია). - თბ., 1965, 135 გვ.
• მაჭავარიანი გ. - საერთო ქართველური ფუძე-ენის ტიპოლოგიური დახასიათებისათვის. - თსუ ფილ. ფაკ. VIII სესია. თეზისები. 1964.
• მაჭავარიანი გ. - სალიტერატურო ენის ნორმირების ზოგიერთი საკითხი. - ”ცისკარი", 1968, №12, გვ. 126-190.
• მაჭავარიანი გ. - სვანური მეშხე (”შავი") სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის. - იკე, ტ. XIII, თბ., 1962, გვ. 229-235. - რეზ. რუს. ენ. (თსუ სამეცნ. სესია. თეზისები. 1959 წ.).
• მაჭავარიანი გ. - სვანური მეჟღæერ (”შემოდგომა") სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის. - იკე ენათმეცნ. ინ-ტი, 1985, ტ. 24, გვ. 128-130. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი გ. - სონანტთა სისტემა და ამლაუტი ქართველურ ენებში (თ. გამყრელიძესთან ერთად). - თბ., 1965, 058, 512 გვ. (მოკლე შინაარსი რუს. ენ. გვ. 381-474).
• მაჭავარიანი გ. - სუბსტრაქტის საკითხისათვის დასავლურ-ქართველურ (ზანურ-სვანურ) ენობრივ არეალში. - იკე, XV, 1966, გვ. 162-171. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი გ. - [æე] და [æი] სეგმენტების ფონოლოგიური ინტერპრეტაციისათვის სვანურში ბალსზემოური დიალექტის მასალაზე. - თსუ ფილ. ფაკ. IX სამეცნ. სესია, 1965, 4-8 V. თეზისები. მიძღვნილი ა. წერეთლის დაბდების 125 წლისთავისადმი.
• მაჭავარიანი გ. - უმლაუტის ისტორიიდან სვანურში. - იკე, XVII, 1970, გვ. 94-105. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი გ. - უმლაუტის პრობლემა ზანურში. - იკე, ტ. 17, 1970, გვ. 94-106. (თსუ ფილოლოგ. ფაკ. VII სამეცნ. სესია თეზისები. თბ., 1962 (10-12 მაისი) გვ. 14).
• მაჭავარიანი გ. - ”უნიშნო ვნებითი" ქართველურ ენებში. - ქესს I, თბ., 1959, გვ. 101-190. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი გ. - უძველესი ქართული სოციალური ტერმინები: ოჩე: (საუხუცესო საუფროსო) (ზ. ალექსიძესთან ერთად). - თსუ შრომები, ტ. 127, 1968, გვ. 381-402, სმამ, №1, თბ., 1963, გვ. 156-180.
• მაჭავარიანი გ. - ქართველურ ენათა დიაქრონული ფონოლოგიის საკითხი. - გ. ახვლედიანისადმი მიძღვნილ კრებულში ”თბილისის უნივერსიტეტი გიორგი ახვლედიანს", თბ., 1969, გვ. 156-165.
• მაჭავარიანი გ. - ქართველურ ენათა შედარებითი გრამატიკა. - თსუ პროგრამა, 1962, 6 გვ.
• მაჭავარიანი გ. - ქართული ანბანის გრაფიკული საფუძვლები. - ”საბჭ. ხელოვნება",1977, №10, გვ. 102-116. - რეზ. რუს. ენ. გვ. 120.
• მაჭავარიანი გ. - ქართული ფონოლოგიის ფუძემდებელი. - გაზ. ”თბილისის უნივერსიტეტი", 1967, 5 ივნ., გვ. 2.
• მაჭავარიანი გ. - შედარებითი ხარისხის ფორმათა გენეზისისათვის ქართველურ ენებში. - თსუ შრომები, ტ. 71, თბ., 1959, გვ. 119-131. - რეზ. რუს. ენ. (თსუ სამეცნ. სესია თეზისები, თბ., 1954).
• მაჭავარიანი გივის - შრომები. ანოტირებული ბიბლიოგრაფია შეადგინა მ. მაჭავარიანმა. - მიმომხილველი (თსუ სამეცნ. ბიბლიოგრ. კრ.), 6-9, 1972, 503-533.
• მაჭავარიანი გივის - შრომების ბიბლიოგრაფია. - საენათმეცნიერო კრებული რედ. შ. ძიძიგური. ეძღვნება გივი მაწავარიანის ხსოვნას დაბადების 50 წლისთავზე. საქ. სსრ მეცნ. აკადემია, თ., ”მეცნიერება", 1979, გვ. 11-20.
• მაჭავარიანი გ. - ხმოვანთა სისტემის დახასიათებისათვის სვანურში (ბალსზემოური დიალექტის მიხედვით). - თსუ შრომები, ტ. 96, 1963, გვ. 139-150. - რეზ. რუს. ენ.; (თსუ სამეცნ. სესია. თეზისები, 1961, გვ. 130).
• მაჭავარიანი გ. - ხმოვანთა შესატყვისობის ისტორიიდან ქართველურ ენებში. - თსუ შრომები, ტ. 69, 1958 წ. გვ. 265-276. - რეზ. რუს. ენ.; (თსუ სამეცნ. სესია, თეზისები, 1955, გვ. 19-20).
• მაჭავარიანი გ. - ჰანს ფოგტის შრომები ქართული ენის შესახებ. - მიმომხილველი (თბილ. უნ-ტის სამეცნ. ბიბლიოგრ. კრ.), 6-9, 1972, გვ. 219-228.
- გივი მაჭავარიანის ხსოვნას (ნეკროლოგი). - გაზ. ”თბილისის უნივერსიტეტი", 1968, 6 სექტ. მიმომხილველი (თსუ სამეცნ. ბიბლიოგრ. კრ. 1, 6-9, 1972, გვ. 501-503.
• მაჭავარიანი დ. - ბგერათშესატყვისობისა და ლექსიკური ურთიერთობის ისტორიიდან ქართველურ ენებში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XXIV ქუტაისი, 1962, გვ. 239-244.
• მაჭავარიანი დ. - ენისა და ლიტერატურის სწავლების ზოგიერთი საკითხისათვისპ. - გაზ. ”კომუნისტურუ აღზრდისათვის", 1931, №3, გვ. 64-66, 1939, №3-4, გვ. 64-66.
• მაჭავარიანი დ. - ერთი ახალი სიტყვათწარმოებითი აფიქსი თანამედროვე ქართულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XI, ქუთაისი, 1952-1953, გვ. 129-137. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი დ. - ერთი ზმნის ისტორიისათვის ქართულში. - ქუთაისის XXX სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1965, გვ. 173-174
• მაჭავარიანი დ. - ერთი საერთო ფუძის საკითხისათვის ქართველურ ენებსი ალტობს. - ქუთაისის XXVII სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1963 წ, გვ. 139-140.
• მაჭავარიანი დ. - ვნებითი გვარის მიმღეობის წარმოების ზოგი საკითხი ქართულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXI სამეცნ. სესიის თეზისები, ქუთაისი, 1957.
• მაჭავარიანი დ. - ვნებითისა და სუფიქსის გენეზისისათვის. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. 22, ქუთაისი, 1960, გვ. 125-134.
• მაჭავარიანი დ. - ზოგი კომპოზიტის ისტორიისათვის ქართულში (წინასწარი მოხსენება). - ქუთ. პედ. ინსტ. XXV სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1961, გვ. 82-85.
• მაჭავარიანი დ. - ივ. სუფიქსის ისტორიისათვის. ივ- სუფიქსიანი ერთი სიტყვის სინტაქსური თავისებურება ძველ ქართულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XVII, ქუთაისი, 1957, გვ. 473-490. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი დ. - კნინ. სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. 13, 1955. გვ. 95-101. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი დ. - კნელ სუფიქსი ქართულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. X, ქუთაისი, 1951, გვ. 43-50. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი დ. - კრების აღმნიშვნელი ფუძეთა შესახებ ქართველურ ენებში. - ქუთ. XXIX სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუტაისი 1965 წ, გვ. 159-160.
• მაჭავარიანი დ. - მიერ და გან თანდებულთა სინტაქსური მონაცვლეობისათვის ქართულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XV, ქუთაისი, 1956, გვ. 317-332.
• მაჭავარიანი დ. - მიერ სიტყვის გრამატიკულ მნიშვნელობისათვის ძველ ქართულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XXIII ქუთაისი, 1961, გვ. 311-321.
• მაჭავარიანი დ. - ნარკვევები ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. 28, 1966, გვ. 249-260.
• მაჭავარიანი დ. - ნარკვევები ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან, 1. კრეფის აღმნიშვნელ ტერმინთა შესახებ ქართველურ ენებში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XXVIII, ქუთაისი, 1966, გვ. 249-254, (ქუთ. პედ. ინსტ. XXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1965, გვ. 159-160)].
• მაჭავარიანი დ. - ნარკვევები ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან, II. ერთი საერთო ფუძის საკითხისათვის ქართველურ ენებში (ალტობს). - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XXVIII, ქუთაისი, 1966, გვ. 255-259, (ქუთ. პედ. ინსტ. XXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები., ქუთაისი", 1965, გვ. 139-140).
• მაჭავარიანი დ. - ნარკვევები ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან, III. ერთი ზმნის ისტორიისათვის ქართულში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. XXVIII, ქუთაისი, 1966, გვ. 259-160; (ქუთ. პედ. ინსტ. XXX სამეცნ. სესია, თეზისები, 1966, გვ. 173-174).
• მაჭავარიანი დ. - სნეულების აღმნიშვნელი ერთი ქართული ტერმინისა და მისი ზანური შესატყვისისათვის. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXXI სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1967, გვ. 152-153.
• მაჭავარიანი დ. - უმწიკვლო-ს ამოსავალი ფუძის შედგენილობისათვის. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1964, გვ. 161-162.
• მაჭავარიანი დ. - უწყის ზმნის ეტიმოლოგიისათვის. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. Xი, ქუთაისი, 1953, გვ. 121-127. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი დ. - ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. 33. 1970, გვ. 92-96.
• მაჭავარიანი დ. - ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან, IV. ორი ძველქართული სინონიმური ზმნისა და მათი ზანური შესატყვისებისათვის. - ქუთ. ინსტ. შრ., ტ. XXXიV, ქუთაისი, 1971, გვ. 241-246; (ქუთ. პედ. ინსტ. XXXII სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1968, გვ. 78-79).
• მაჭავარიანი დ. - ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან, V. რეცხვის აღმნიშვნელი ტერმინების შესახებ ქართველურ ენებში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., XXXIV, ქუთაისი, 1971, გვ. 247-253; (ქუთ. პედ. ინსტ. XXXIII სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1969, გვ. 86-88).
• მაჭავარიანი დ. - ქართველურ ენატა ლექსიკის ისტორიიდან, IX. საბრძოლო და სამეურნეო იარაღის აღმნიშვნელი რამდენიმე ტერმინისათვის ქართულ-ზანურში. - თსუ, ფილოლოგია, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თსუ-ს გამომცემლობა, 1975, გვ. 78-49.
• მაჭავარიანი დ. - ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან. VI წვერ-ფუძის ზანური შესატყვისის საკითხისათვის. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXXიV სამეცნ. სესია, თეზისები, 1970, გვ. 27-28.
• მაჭავარიანი დ. - ქართული ღუაწ-ფუძის ზანური შესატყვისისა და სემანტიკური ევოლუციისათვის. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXVI სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1962, გვ. 80-81.
• მაჭავარიანი დ. - ღვიძების აღმნიშვნელ ფუძეთა საკითხისათვის ქართულ- ზანურში. - ქუთ. პედ. ინსტ., XXXV სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1971, გვ. 86-87.
• მაჭავარიანი დ. - წამ-ძირისა და მისგან ნაწარმოებ ფუძეთა სემანტიკური ევოლუციისათვის. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXXVI სამეცნ. სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1972, გვ. 96.
• მაჭავარიანი დ. - წვერ-ფუძის ზანური შესატყვისის საკითხისათვის. - ქუთ. პედ. იენტ., XXXIV სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1970, გვ. 87-88.
• მაჭავარიანი ე. - ასომთავრული დამწერლობის მხატვრული თავისებურებანი ქართული ხელნაწერების მიხედვით (V-XII ს.). - ”მრავალთავი" (ხელნაწერთა ინ-ტი), ტ. 2, 1973, გვ. 236-260.
• მაჭავარიანი გ. - ვანის ოთხთავის (А-1335) ახლადაღმოჩენილი პირი. - აკად. ხელნაწ. ინსტ. მოამბე, III, 1961, გვ. 141-154. - რეზ. რუს. ენ. (საქ. მეც. აკად. ხელნაწ. ინსტ. III სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1960, გვ. 7-8.
• მაჭავარიანი გ. - ლაფსყალდის ხელნაწერის დეკორატიული მორთულობა. - საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწ. ინსტ. მოამბე, V, თბილისი, 1963, გვ. 137-161.
• მაჭავარიანი ე. - მხედრული დამწერლობის ადრეული ნიმუშები. - ”მრავალთავი", III, 1975, გვ. 66-72. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი ე. - პლატონ იოსელიანი. - გაზ. ”სამსობლო", 1973, აგვ., №16, გვ. 6.
• მაჭავარიანი ე. - ქართული ანბანი. - თბ., ”განათლება", 1977, 18 გვ. (საქ. სსრ წიგნის მოყვარულთა ნებაყოფლობითი საზ-ბა). - პარალ. ტექსტი რუს. და ინგ. ენ.
• მაჭავარიანი ე. - ქართული ანბანის გრაფიკული საფუძვლები. - ”საბჭ. ხელოვნება", 1977, №10; თბ., ხელოვნება, 1982, 107 გვ. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი ე. - ძველი ქართულ ხელნაწერ წიგნთა შემკულობის აღმნიშვნელი ზოგიერთი ტერმინის შესახებ. - ”პალეოგრაფუიული ძიებანი" (ხელნაწ. ინ-ტი), ტ. II, 1969, გვ. 108-116.
• მაჭავარიანი ე. - ძველ ქართულ ხელნაწერთა მორთულობასტან დაკავშირებული ზოგიერთი ტერმინის მნიშვნელობისათვის. - საქ. მეცნ. აკად. კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტის VII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1965, გვ. 12.
• მაჭავარიანი ე. - წინასიტყვაობა გამოცემისა ”ქართული ხელნაწერები", თბ., 1970.
• მაჭავარიანი ვ. - ახალი გზების ძიებაში. - გაზ. ”კომუნისტი", 1970, 17 ნოემბ. ეროვნული ენების განვითარების ზოგიერთი საკითხი.
• მაჭავარიანი ვ. - დიდების გვირგვინი. - გაზ. ”კომუნისტი", 1966, 2 ოქტ., №225(13609), გვ. 3.
• მაჭავარიანი ვ. - ენა და მისი შესაძლებლობანი. - ”ლიტ. გაზეთი", 1961, 30 ივნ., №27(1249). [გამოხმაურება ლ. კალანდაძის წერილზე ”გრძნობათა გამო"].
• მაჭავარიანი ვ. - მეგობრის გახსენება. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1983, 28 იანვ. გვ. 16. [ლექსიკოგრაფი ი. გვარჯალაძის გარდაცვალების გამო].
• მაჭავარიანი ვ. - ფრთხილად. ჟარგონი! - ”ლიტ. საქ.", 1971, 26 მარტი. ენის სიწმინდისათვის.
• მაჭავარიანი თ. - მოძრაობის გამმხატველი ზოგი ზმნის სემანტიკური თავისებურებისათვის რუსულსა და ქართულში. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპირანტთა და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 20-21.
• მაჭავარიანი თ. - პასუხი მეორე თერგდალეულის პასუხისა. - ჟურნ. ”ცისკარი", 1862, №8, გვ. 147-191. [ილ. ჭავჭავაძის და ბარბარე ჯორჯაძის მწერლობის გაკრიტიკების შესახებ. - ”ცისკარი", 1862, №4].
• მაჭავარიანი ი. - აკაკი შანიძე, პროექტი ორთოგრაფიის რეფორმისათვის [რეც.] - ჟურნ. თეატრი და ცხოვრება", 1920 წ., №20, გვ. 13-14.
• მაჭავარიანი ი. - რუსულ-ქართული ტექნიკური ლექსიკონი. - ჟურნ. ”თეატრი და ცხოვრება", 1920, №15, გვ. 13-14. კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია.
• მაჭავარიანი ი. - ქართული მართლწერა. - გაზ. ”საქართველო", 1915, №2, გვ. 3-4. სტადიაში განხილულია გამოთქმა ”ჩემი აზრით".
• მაჭავარიანი ი. - ქართული მართლწერა. - ჟურნ. ”თეატრი და ცხოვრება", 1915, №7, გვ. 12-13. ი. ჯავახიშვილის ნაწერებში ენობრივ-გრამატიკული შეცდომების შესახებ.
• მაჭავარიანი ი. - ძინავს, თუ სძინავს? ცხოვრობს, თუ სცხოვრობს? (მართლწერის მასალად). - ჟურნ. ”ნაკადული", 1907, №6, გვ. 57-61.
• მაჭავარიანი ი. - ა - მაქცევრის ფუნქციისათვის ქართულ ენაში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XLII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1987, გვ. 27-29.
• მაჭავარიანი მ. - მერკლის ნააზრევი ენის შესახებ. - კრ. ”თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკ. ენათმეც. საკიტხები, 1972, 3, გვ. 49-71. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი მ. - გივი მაჭავარიანის შრომების ანოტირებული ბიბლიოგრაფია. - მიმომხილველი (სამეცნიერო-ბიბლიოგრაფიული კრებული0, 6-9, თბ., 1972, გვ. 503-533. თსუ გამომცემლობა.
• მაჭავარიანი მ. - ზმნის ზიების ფონოლოგიური სტრუქტურა (ქართული ენის მასალაზე). - ”მაცნე", 1974, №2, გვ. 109-124.
• მაჭავარიანი ი. - თანხმოვანთა განაწილება ენის ძირებში. - თსუ შრომები ტ. 164, ენათმეცნიერება. თბ., 1975, გვ. 97-105. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენ.
• მაჭავარიანი მ. - ლინგვისტიკის საგნის შესახებ. - კრ. ”თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეც. საკიტხები", ტ. 2, 1967, გვ. 47-61. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი მ. - მნიშვნელობა პრობლების დასმისატვის ფილოსოფიისა და ენათმეც. ზოგიერთ მიმდინარეობაში. - კრ. ”თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეც. საკითხები", ტ. 1, 1966, გვ. 5-16. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი მ. - ოკამის ნიშნის თეორია. - იკე, XV, თბ., 1966, გვ. 139-149. - რეზ. რუს. ენ. (ენათმეც. ინსტ. და ხელნაწერთა ინსტ. გაერთიანებული სამეცნ. სესია, თეზისები, 1961, გვ. 10).
• მაჭავარიანი მ. - პირის კატეგორიის სემანტიკა. - ენათმეც. ინ-ტის XLIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1885, გვ. 29-30.
• მაჭავარიანი მ. - სამ ხმად გადახდილი მადლობა. - ”ლიტ. საქართველო", 1964, 12 მაისი, გვ. 3. ა. შანიძის დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• მაჭავარიანი მ. - ს. ჯანაშია როგორც ენათმეცნიერი. - თსუ სტუდ. შრ. კრ., წგ. 5, 1950, გვ. 295-305.
• მაჭავარიანი მ. - ჴერეიდნულის ზოგიერთი თავისებურება. - თსუ ფილოლოგია, I, კონფ. მასალები, თბ., 1975, გვ. 21-22.
• მაჭავარიანი მ. - ქცევის გრამატიკული კატეგორიის სემანტიკა. - თბ., 1987, 138 გვ. - რეზ. რუს. ენ. (ენათმეც. ინ-ტის XXXIX სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1983, გვ. 23-27). პირისა და ქცევის კატეგორიების ურთიერთობა თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის მასალების გამოყენებით.
• მაჭავარიანი მ. - ქცევის კატეგორიის საკითხისათვის. - იკე, 1980, ტ. 22, გვ. 39-66. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი ნ. - ობიექტისა და სუბიექტის პირის ნიშანთა განლაგებისათვის ქართულ და აფაახურ გარდამავალ ზმნებში. - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1986, №3, გვ. 168-172. - რეზ. რუს. ენ.
• მაჭავარიანი ნ. - პირნავლი და ერთპირიანი ზმნების შესახებ აფხაზურ-ადიღურ და ქართველურ ენებში. - ენათმეც. ინ-ტის ასპირანტთა და ახ. მეც. მუსაკტა სამეცნ. კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 21.
• მაჭავარიანი რ. - ვისაც თქვენებრი დაჰბადებია. - ”სამშობლო", 1970, 20 ივლ. ფიზიკა-მათემატიკის მეცნ. დოქტორ. რ. გამყრელიძისა და ფილოლოგ. მეცნ დოქტორ თ. გამყრელიძის სამეცნ. მოღვაწეობის შესახებ.
• მაჭავარიანი შ. - ”ვეფხისტყაოსნის" მაჩაბლისეული ლიბრეტო. - ”ცისკარი", 1963, №2, გვ. 138-143.
• მაჭარაშვილი ი. - იხ. ახვლედიანი გ., ძიძიგური შ., მგელაძე დ., მაჭარაშვილო კ.
• მაჭარაშვილი კ. - გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, პედაგოგი. - გაზ. ”სახ. განათლება", 1980, 28 მაისი. მიხ. კანკავას დაბადების 80 წლსთავის გამო, რომელიც გახდა პირველი და ერთადერთი რუსისტი დოქტორი 1965 წლამდე საქართველოში. მან პირველმა მოჰკიდა ხელი ვ. დალის რუსული განმარტებითი ლექსიკონის საფუძვლიანად შესწავლას.
• მაჭარაშვილი კ. - გიორგი ახვლედიანი და ქართული სკოლა. - ჟურნ. ”სკოლა და ცხოვრება", 1982, №9, გვ. 58-62.
• მაჭარაშვილი კ. - მოქალაქე, მეცნიერი, პედაგოგი. - თბ., 1976, 51 გვ. მიხეილ კანკავას სამეცნ. - პედ. მოღვაწეობა და ცხოვრება.
• მაჭარაშვილი კ. - სახელოვანი მეცნიერი, მასწავლებელი. - სახ. ”განათლება", 1971, 26 ნოემბ. დ. მგელაძის 80 წლისთავის გამო.
• მაჭარაშვილი ნ. - ბგერათა სონორობისათვის ქართულში. - გორ. პედ. ინსტ. შრ., IX, თბ., 1964, გვ. 149-151. - რეზ. რუს. ენ.
• მახათაძე მ. - ვეფხისტყაოსნის ლექსიკიდან. - ”სტალინელი" (ქუთაისი), 1960, 12 ოქტ., ”ქუთაისი", 1965, 2 აპრ.
• მახათაძე მ. - ვეფხისტყაოსნის სამხედრო ხელოვნება მის რუსულ თარგმანებში. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ. XXIX, ქუთაისი, 1966, გვ. 35-64.
• მახათაძე მ. - ვეფხისტყაოსნის ძირითადი სიუჟეტური წერტილების ლოკალიზაციისათვის. - მაცნე. ენისა და ლიტ.-ის სერია, 1983, №2, გვ. 71-80. - რეზ. რუს. ენ.
• მახათაძე მ. - ქართული ფილოლოგიის მიღწევები. - გაზ. ”ლიტ. ქუთაისი", 1947, 7 ნოემბ.
• მახათაძე მ. - შენიშვნები ”ვეფხისტყაოსნის" ზოგიერთი დაზიენებული და დამახინჯებული ადგილის შესახებ. - ”მნათობი", 1959, №11, გვ. 164; №12, გვ. 153-158.
• მახათაძე მ. - შენიშვნები ვეფხისტყაოსნის ტექსტის ხარვეზებზე. - ქუთ. პედ. ინსტ. XXV სამეცნ. სესიის თეზისები, ქუთაისი, 1957, გვ. 33-34.
• მახათაძე მ. - ა. ხახანაშვილი და ძველი ქართული მწერლობის საკითხები. - ჟურნ. ”ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1967, №3, გვ. 60-63. ეხება ალ. ხახანაშვილის ცხოვრებასა და სამეცნიერო პედაგოგიურ მოღვაწეობას.
• მახათაძე შ. - ტერმინ ”პირუტყვის" გაგებისათვის. - ”ახ. კომუნისტი", 1955, 6. VIII.
• მახარაძე ა. - გოშაძე გ. ქართული ეკონომიური ტერმინების გამო. - ”თბილისი", 1965, 13 მაისი, გვ. 3. დედა ენის სიწმინდისათვის.
• მახარაძე გ. - ტყეშელაშვილი გ. მახარაძე გ. რა უშლის ხელს...
• მახარაძე დ. - ამონაშვილი შ; ამონაშვილი ნ; მახარაძე დ. მოთხრობის შედგენა...
• მახარაძე ე. - გადაუდებელი საქმე. - ”ლიტ. საქართველო", 1971, 26 ნოემბ. გამოხმაურება გაზ. ”ლიტ. საქართველოში" ჰ. მიქაელიანის წერილზე წალკის რ-ში დასახლებული პუნქტებისათვის ქართული სახელების აღდგენის თაობაზე.
• მახარაძე ვ. - წერითი სამუშაოები ლიტერატურის თეორიის საკითხებზე. - ჟურნ. ”ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1972, №1, გვ. 76-80.
• მახარაძე კ. - ლოგიკური მახვილის საკითხისათვის ქართულ სასცენო მეტყველებაში. - ”საბჭოთა ხელოვნება", 1960, №5, გვ. 36-42.
• მახარაძე მ. - ორი სოციალური ტერმინის მნიშვნელობაზე ვეფხისტყაოსანში (”მეგობრობა", ”აკლება"). - თსუ, ფილოლოგია, I, კონფ. მასალები. თბ., 1975, გვ. 91-92.
• მახარაძე ნ. - ერთი პონტური სიტყვის შესახებ. - გაზ. ”თბილისის უნივერსიტეტი", 1970, 15 მაისი, №16.
• მახარაძე ნ. - მიმღეობის კავშირი ზმნასთან ზველ ბერძნულსა და ქართულში. - თსუ სტუდ. XIX სამეცნ. კონფ. თეზისები, 1957.
• მახარაძე ნ. - რაც შეისწავლა და რაც იკვლია... - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1975, 18 დეკ. ს. ყაუხჩიშვილის დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• მახარაძე ნ. - სიტყვისათვის ”სულვა" - კრ. აღმოსავლური ფილოლოგია, II, 1972, გვ. 44-47.
• მახარაძე ნ. - ”სოლომნის" გაგებისათვის. - სმამ, ტ. 35, 1964, №1, გვ. 247-254. - რეზ. რუს. ენ.
• მახარაძე ნ. - ტერმინი ”ნათლის-ცემა" და მისი ბერძნული შესატყვისი. - არქეოლოგია. კლას-ფილოლოგია. ბიზანტისტიკა (თსუ შრ., 1981, №3-4 გვ. 423-438. - რეზ. რუს. ენ. ბიბლიოგრ. გვ. 435-437.
• მახარაძე ს. - როგორ შეინარჩუნა ქართულმა ენამ თავისი ფორმა და შინაარსი. - გაზ. ”კომუნიზმის განთიადი" (ჩოხატაური), 1973, 18, 25 აგვ.
• მახარაძე ფ. - დიდებული სიტყვა. - ”თბილისი", 1980, 11 ივლ. მიმართვა ”ამხანაგო".
• მახარაძე ფ. - ”ქართლის ცხოვრების" გადმოცემა ქართული ენის შემოღების შესახებ. - ”კვ.", 1898, №20, გვ. 349-351; №22, გვ. 381-383, №24, გვ. 414-416. ბ. მარრის საპოლემიკო წერილების გამო.
• მახარაძე ფ. - ქართული ტერმინოლოგიის შესახებ. - ”კომუნისტი", 1927, 24 მაისი, №115, გვ. 2.
• მახარობლიშვილი ე. - ადამიანთა გვარ-სახელების და ტოპონიმებზე მუსაობა. - ჟურნ. ”ქართ. ენა და ლიტ-რა სკოლაში", 1973, №1, გვ. 13-16.
• მახარობლიშვილი ე. - კახურის ზოგიერთი თავისებურება ყვარელის მეტყველების მიხედვით. - მაცნე (ენისა და ლიტ. სერია), 1973, №1, გვ. 122-127. - რეზ. რუს. ენ.
• მახარობლიშვილი ე. - კახური დიალექტის თავისებურება (სოფ. ვაზისუბნისა და სოფ. ვანთაში შეკრებილი მასალების მიხედვით). - თსუ სტუდ სამეცნ. კონფ., 1952, თბ., თეზისები, გვ. 63-64.
• მახარობლიშვილი ე. - მასალები კახური დიალექტიკის ლექსიკონისათვის. - ჟურნ. ”ქართ. ენა და ლიტ-რა სკოლაში" 1975 , №3, გვ. 25-31.
• მახარობლიშვილი ე. - რას მოგვითხრობენ ყვარლის რაიონის ტოპონიმები. - გაზ. ”ყვარელი", 1975, 4 თებ.; 6 თებ.
• მახარობლიშვილი ე. - რთული წინადადების ზოგი თავისებურება ხალხურ მეტყველებაში. - ჟურნ. ”ქართ. ენა და ლიტ-რა სკოლაში", 1974, №3, გვ. 10-12.
• მახარობლიშვილი ე. - ყვარლის რაიონის დიალექტოლოგია და ტოპონიმიკა-ონომასტიკა. - თბ., 1975, 215 გვ. (საკანდ. დისერტაცია).
• მახარობლიშვილი ე. - შევკრიბოთ ტოპონიმები. [ყვარლის რ-ნში]. - ”ყვარელი", 1971, 18 დეკ.
• მახარობლიძე გ. - ბრუნვათა შესატყვისობების დადგენის ერთი მეთოდის შესახებ რუსულიდან ქართულად ავტომატური თარგმნის დროს. - სმამ, ტ. 55, 1969, გვ. 249-252.
• მახარობლიძე გ. - სტრუქტურალიზმი - ახალი მიმართულება ლინგვისტკაში. - ჟურნ. ”მეცნიერება და ტექნიკა", 1974, №1, გვ. 36-38.
• მახვილაძე ი. - მარადიდი (ბათომის ოლქი)... - 1899, 27 ივლ., №876, გვ. 3. სიტყვა მარადიდის განმარტება.
• მაჰომეტოვი ა. - არნოლდ ჩიქობავა. - ”დროშა", 1978 №6, გვ. 7. ენათმეცნიერის დაბადების 80 წლისთავის გამო. წერილში ა. ჩიქობავას გამოკვლევები და მონოგრაფიები ქართული და ქართველური ენების შესახებ, მის მიერ ჩატარებული მუშაობა იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესასწავლად შეუფასებელია. მისი ხელმძღვანელობით აღიარება ჰპოვა, როგორც კლასიკური ტიპის სკოლამ.
• მაჰომეტოვი ა. - არნოლდ ჩიქობავას თაოსნობით. - გაზ. ”თბილისის უნივერსიტეტი", 1978, 14 აპრ.
• მაჰომეტოვი ა. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიურ ენათა კათედრის ორმოცი წელი. - ენათმეცნიერება (თსუ შრ.), ტ. 164, 1975, გვ. 173-178. - რუს. ენ. - რეზ. რუს. ენ.
• Магомедбекова. - Ахвахский язык, печ., Мецниереба, 1967, 15.
• Магомедбекова. - Каратинский язык, печ. , Мецниереба, 1971, 16
• Магомедбекова. - Об одной серии местных падеждей в аварском языке, печ., ИКЯ, т. 8, 1986, 0,5
• Магомедбекова. - Образование мн. числа имен сущ. в ахвах. языке, печ., ИКЯ, т. 9-10, 1958, 0,8
• Магомедбекова. - К образованию основных времен в карат. языке, печ., Учен. зап. Даг. ИИЯЛ, т. 5, 1958, 0,5
• Магомедбекова. - О двух суффиксах словообразования в каратинском и аварском языках, печ. , ИКЯ, т. XI, 1959, 0,3
• Магомедбекова. - О фонетических особенностях такит. д-та карат. языка, печ., ИКЯ, т. XII, 1961, 0,7
• Магомедбекова. - Багвалинский язык (предварител. сообщение), печ., Сб. Вопросы изуч. ИКЯ, Москва, 1961, 0,5
• Магомедбекова. - О фонетических особенностях пешного д-та ахвах. языка, печ., ИКЯ, т. XIII, 1962, 0,3
• Магомедбекова. - К образованию основных падежей в ахвахском языке, печ. , ИКЯ, т. XIV, 1964, 0,5
• Магомедбекова. - Образование основных падежей в текитинском д-те каратинчкого языка, печ. , ИКЯ, т. XV, 1966, 0,3
• Магомедбекова. - Каратинский язык, печ. , Сб. Языки народов СССР, Москва, 1967, 1,5
• Магомедбекова. - Ахвахский язык, Сб. Языки народов СССР, Москва, 1967, 1,5
• Магомедбекова. - Чамалинский язык, Сб. Языки народов СССР, Москва, 1967, 1,5
• Магомедбекова. - О некоторых особенностях глагола в гигатльском д-те чамалинского языка, печ. , ИКЯ, т. XVI, 1968, 0,5
• Магомедбекова. - Образование имен существмительных в каратинском языке, печ., ИКЯ, т. XVII, 1970, 0,6
• Магомедбекова. - О звукосоответствиях между д-тами ахвахского языка, печ., Ежег. ИКЯ, т. I, 1974, 0,5
• Магомедбекова. - Рецензия на кн. Саидовой П. А. "Годаберинский язык", Ежег. ИКЯ, т. IV, 1977, 0,3
• Магомедбекова. - Каузатив в аварско-андийских языках, печ., ИКЯ, т. ХХ, 1978, 0,8
• Магомедбекова. - Рецензия на кн. Г. Шарашидзе "Grammaire de la labgue fxfr", печ., Ежег. ИКЯ, т. XI, 1984, 0,5
• Магомедбекова. - О контактах между аварским и андийскими языками, печ., Сб. Материалов ИКЯ, Орджоникидзе, 1978, 0,5
• Магомедбекова. - О фонетических процессах между диалектами ахвах. языка, тез. напеч., II Всесоюз. Рег. сес. ИКЯ, 1967, 1
• Магомедбекова. - О некоторых синтаксических особенностях глагола чувства и восприятия в аварско-андийских языках, тез. напеч., IV Всесоюз.Рег. сес. ИКЯ 1971, 1,5
• Магомедбекова. - К вопросу о языковых контактах между аварским и андийским языками, тез. напеч., V Всесоюз. Рег. сес. ИКЯ, 1973, 1,5
• Магомедбекова. - Понудительный залог в аварско-андийско-дидойских языках, тез. напеч., VI Всесоюз. Рег. сес. ИКЯ, 1975, 2
• Магомедбекова. - Особенности распределения имен по граматическим классам в тиндинском и чамалинском языках, тез. напечя., VII Всесоюз. Рег. сес. ИКЯ, 1977 1,5
• Магомедбекова. - Локативные падежи в аварско-андийских языках, тез. напеч., IX Всесоюз. Рег. сес. ИКЯ, 1981, 2
• Магомедбекова. - Из опыта изучения лепксики аварско-андийских языков, тез. напеч., Х Всесоюз. Рег. сес. ИКЯ, 1983, 1
• Магомедбекова. - О звукосоотвкетствиях в аварско-андийско-дидойских языках, тез напеч., IX сес. ин-та языкознания, 1952, 3
• Магомедбекова. - Основные вопросы склонения в каратинском языке, тез.напеч., XI сес. ин-та языкознания, 1954, 5
• Магомедбекова. - Образование основных падежей в каратинсчком и багвалинском языках, тез. напеч., I науч. конф. аспир., Тбилиси, 1949, 1
• Магомедбекова. - Послеложные падежи в каратинчком языке, тез. напеч., XXIV сес. ин-та языкознания, 1968, 1,5
• Магомедбекова. - О комплексах согласных в каратинчком языке, тез. напеч., XXVI сес. ин-та языкознания, 1970, 1
• Магомедбекова. - Категория грамматических классов в глаголах андийских языков, тез. напеч., XXVII сес. ин-та языкознания, 1971, 2
• Магомедбекова. - О повелительном наклонении в аварско-андийских языках, тез. напеч., XXIX сес. ин-та языкознания, 1974, 1,5
• Магомедбекова. - К различению категории одушествленности в чамалинском языке, тез. напеч., XXХI сес. ин-та языкознания, 1976, 0,8
• Магомедбекова. - И. А. Джавахишвили о личных местоимениях в дагестанскиз языках, тез. напеч., XXXII сес. ин-та языкознания, 1976, 1
• Магомедбекова. - О локативных сериях в аварско-андийских языках, тез. напеч., XXXVI сес. ин-та языкознания, 1980, 1
• Магомедбекова. - Серии и в аварском языке, тез. напеч., XLII сес. ин-та языкознания, 1984, 1,5
• Магомедбекова. - Об именном словообразовании в аварско-андийских языках, тез. напеч., XXXVIII сес. ин-та языкознания, 1982, 1
• Магомедбекова. - Фонетические особенности гигатлинского д-та чамалинского языка, рук., 2,5
• Магомедбекова. - Основные морфологические категории гигатлинского д-та чамалинского языка, рук., 5
• Магомедбекова. - Основные фонетические процессы в ахвахском, каратинском и чамалинском языкуах, рук., 2,5
• Магомедбекова. - Звуковой состав ахвахского, каратинчского и чамалинского языков, рук., 3
• Магомедбекова. - Категория грамматичепского класса в аваро-андийско-дидойских языках, рук., 3
• Магомедбекова. - Образования каузативных форм а аварско-андийско-дидойских языках, рук., 3
• Магомедбекова. - Категория наклонения в аварско-андийско-дидойских языках, рук., 3,5
• Магомедбекова. - Словарь и тексты чамалинского языка, рук., 8
• Магомедбекова. - Особенности могокского говора аварского языка, рук.,3
• Магомедбекова. - Причастие в аварско-андийско-дидойских языках, рук., 4
• Магомедбекова. - Термины родства в аварско-андийско-дидойских языках, рук., 3,5
• Магомедбекова. - Система согласных в аварско-андийско-дидойских языках, рук., 3,5
• Магомедбекова. - Фонетические процессы в аварско-андийско-дидойских языках, рук., 7
• Магомедбекова. - Сравнительно-исторический анализ системы гласных аварско-андийско-дидойских языков, рук., 4
• Магомедбекова. - Послелоги и локативные падежи в аварском языке, рук., 2
• Магомедбекова. - О состоянии аварской орфографии, рук., 2,5
• Магомедбекова. - Амунщинский говор хунзахского диалекта аварского языка, рук., 2
• Магомедбекова. - Гиничутлинский и оротинский говоры хунзахского диалекта, рук., 2,5
• Магомедбекова. - Состав падежей и склонение имен в аварско-андийско-дидойских языках, рук., 4
• Магомедбекова. - Именное словообразование в аварско-андийско-дидойских языках, рук., 5
• Магомедбекова. - Сиухский говор аварского языка, рука., 1,5
• Магомедбекова. - Имкена числительные, притягательные и иместоимения в аварско-андийско-дидойских языках, рук., 6
• Магомедбекова. - Классное спряжение в аварско-андийско-дидойских языках, рука., 5
• Магомедбекова. - Морфологические категории глагола в аварско-андийско-дидойских языках, рук., 8
• Магомедбекова. - О некоторых особенностях обучения аварской сцентической речи, рук., 3
• Магомедбекова. - Вопросы аварской орфоэпии и аварская сцйеническая речь, рук., 3
• Магомедбекова. - Влияние современной аварской орфографии на аварскую сценическую речь, рук., 4
• Магомедбекова. - О преодолении диалектных особенностей при работе над аварской сценической речью, рук., 2
• Магомедбекова. - К основам аварской сценической речи, рук., 5
• Магомедбекова. - Рецензия на диссертационную работу Бибулатова Н. "Типы склонения в плоскостном диалекте чеченского языка, рук., 1
• Магомедбекова. - Рецензия на кандидатскую диссаертацию Куркиева "Местоимения в нахских языках", рук. 1
• Магомедбекова. - Рецензия на кандидатскую дисаертацию Азаева Х. "Лексика и словообразование в ботлихском языке", рук., 1,5
• Магомедбекова. - Рецензия на докторскую дмссертацию Абдуллаева З. "Субъектно-объектные и предикативные категории в даргинском языке", рук., 1,5
• Магомедбекова. - Рецензия на кандидатскую дисаертацию Исакова А. "Кусурский диалект аварского языка", рук., 2
• Магомедбекова. - Рецензия на кн. Сулейманова Я. и Абдуллаева М. "Аварский литературный язык", рук., 3
• Магомедбекова. - Рецензия на работу Мадиевой Г. "аварский язык", рук., 2
• Магомедбекова. - Рецензия на работу Сулемановой С. "Именные словосочетания аварского языка", рук., 2
• Магомедбекова. - Рецензия на работу Шенман Э. Б. "Обработка текстов для сценической речи, рук., 0,5
• Магомедбекова. - Отзыв на докторскую диссертацию Талибова Б. Б. "Консонантизм лезгинских языков", рук., 0,3
• Магомедбекова. - Отзыв на докторскую диссертацию Ибрагимова Х. Г. "Рутульский язык", рук., 0,3
• Магомедбекова. - Рецензия на работу Гвинджилиа Л. "Образование множественного числа в даргинском языке", рук., 0,5
• Магомедбекова. - Написаны Для Грузинской энциклопедии статьи: Ахвахский язык, Каратинский язык, Чамалинский язык, Тиндийский язык, напеч.
• Магомедбекова. - Ахвахский язык, 0,5, для издания "Язиыки мира"
• Магомедбекова. - Каратинский язык,0,5, для издания "Языки мира", Москва
• Магомедбекова. - Ботлихскаий язык, 0,5 для издания "Языки мира", Москва
• Магомедбекова. - Багвалинский язык, 0,5 для издания "Языки мира", Москва
• Магомедбекова. - Тиндийский язык, 0,5, для издания "Языки мира", Москва
• Магомедбекова. - Локативные падежи в аварско-андийских языках, 0,5, Сб. ИИЯЛ Даг. ФАН
• Магомедбекова. - Отзыв на докторскую диссертацию Оздаевой Ф. Г. "Историческая характеристика служебных слов в нахских языках", рук., 0,3
• მგალობლიშვილი ე. - იხ. გამრეკელი ნ., მგალობლიშვილი ე. რუსულ-ქართული იდიომატიკა...
• მგალობლიშვილი ე. - იხ. გამრეკელი ნ., მგალობლიშვილი ე. ქართულ-რუსული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი.
• მგალობლიშვილი ვ. - შენიშვნები გაზეთების ენაზე. - ”კომუნისტი", 1934, 117.
• მგალობლიშვილი თ. - კირილე იერუსალიმელის სახელით ცნობილი რამდენიმე საკითხავის წყაროს დადგენისათვის. - მაცნე, ენის და ლიტ-რის სერია, 1971, №3, გვ. 59-74.
• მგალობლიშვილი თ. - მ. ვან ეს ბროკის გამოკვლევები ქართულ ”მრავალთავებზე". - მრავალთავი, ტ. 4, 1975, გვ. 282-287.
• მგალობლიშვილი თ. - სპარსული ლექსიკა ქართული ენის დასავლურ დიალექტებში. - თსუ სტუდ. XXV სამეცნ კონფ., ენათმეც. სექცია, თეზისები, თბ., 1963, გვ. 9.
• მგალობლიშვილი ს. - იხ. ასამბაძე ნ., მგალობლიშვილის., უგულავა ტ. ქართული ენა ყრუ ბავშვთა სკოლას.
• მგალობლიშვილი ს. - ა. ხახანაშვილი წიგნი ”მოგონებანი". - ტფ., 1938, გვ. 228-232. ეხება ალ. ხახანაშვილის ცხოვრებასა და მოღვაწეობის ზოგიერთ მხარეს.
• მგელაძე დ. - და ქავთარაძე ი. გამოცენილი მეცნიერი. - ”თბილისის უნივერსიტეტი", 1972, 18 თებ. რ. ავანესოვის დაბადების 70 წლისთავის გამო.
• მგელაძე დ. - იხ. ახვლედიანი შ., ძიძიგური შ., მგელაძე დ., მაჭარაშვილი კ.
• მგელაძე დ. - [1891-1979. ნეკროლოგი]. - გაზ. ”კომ.", 1979, 24 აგვ.
• მგელაძე დ. - საბჭოური ეპოქის უკვე მოძველებული სიტყვები. - თსუ შრ., 13-3, 1972, გვ. 141-148.
• მგელაძე დ. - ”საგან" სიტყვის მნიშვნელობის გამო. - თსუ შრ., ტ. XXXв-XXXIв, 1977, გვ. 393-394.
• მგელაძე დ. - სასარგებლო, საჭირო წიგნი. - გაზ. ”კომ.", 1971, 3 იანვ. რეც. გ. გოლეთიანის წგ-ზე ”რუსული დ ქართული ენების შეპირისპირებითი გრამატიკა”, თბ., 1970.
• მგელაძე დ. - სასიქადულო მეცნიერი და მამულიშვილი. - ”სოფლ. ცხოვრება", 1967, 12 მაისი; ”წინსვლა" (მელექელური), 1967, 13 მაისი. აკაკი შანიძის დაბადების 80 წლისთავი.
• მგელაძე ნ. - ”არ იმალება ბუნებისაგან მომადლებული". - გაზ. ”თბილისი", 1983, 12 თებ. ფილოლოგ. მეცნ. კანდ. ნ. ტონიას შესახებ.
• მგელაძე ნ. - ლტოლვა მეტისმეტი ორგანიზებულობისადმი. - გაზ. ”თბილისი", 1986, 24 ივნ., გვ. 3. ორატორული ხელოვნების შესახებ.
• მგელაძე ნ. - ხატოვანი შედარებები და გამოთქმები ი. გოგებაშვილის თხზულბებში. - თსუ სტუდ. XIX სამეცნ. კონფ. თეზისები, თბ., 1957.
• მგელაძე თ. - საჭიროა ტერმინების დაზუსტება. - ”თბილისი", 1961, 3 თებ. შენიშვნები ჟურნ. ”საბჭ. სამართალში" იურიდიული ტერმინოლოგიის ლექსიკონის გამოქვეყნებულ მასალებზე.
• მგზავრი ს. - ახალქალაქი (ქვემო ქართლი). - ცნფ. 1897, 7 სექტ. №306. გვ. 3. გეოგრაფიული სახელის განმარტება მდებარეობა...
• მგზავრი ს. - ქარელი (ქართლი), სახელწოდება, მცხოვრებნი. - ცნფ. 1897, 21 აგვ., №289, გვ. 3.
• - მგზავრობა სვანეთისაკენ გ. წ. განხილვა ძæჰლი სემინარისტისა. - ტფ. ე. ხელაძის რედ. 1879. 37 გვ. უთავფურცლოა, აღნ. კანის მიხ. ბროშურა ცისკრის მე-10 ნომრიდან. მოცემული გ. წერეთლის მოთხრობის კიკოლიკი, ჩიკოლიკი და კულბთ განხილვა. მითითებულია ენობრივ შეცდომებზე მოცემულია კანონები, რომელთა დარღვევაც ენას ახდენს.
• მდივანი ვ. - მანქანა-ენათმეცნიერი. - ”ცისკარი", 1962, №10, გვ. 136-140.
• მდივანი ვ. - დავიცვათ ენის სიწმინდე. - გაზ. ”კომუნიზმის მშენებელი" (ხობი), 1974, 4 აპრ.
• მდივანი რ. - თავკიდური კონსონანტური ჯგუფების დისტრიბუციული ანალიზი ტანამედროვე ქართულში. - თბ., 1966, 108 გვ.
• მდივანი რ. - ლინგვოსტატისტიკის შესახებ. - კრ. ”თანამედროვე ზოგადი მეთამატ. ენათმეცნიერების საკითხები", 1 თბ., 1966, 149-169.
• მდივანი რ. - ფონემათა დისტრიბუციის აღრიცხვისათვის თანამედროვე ქართულში. - ”მაცნე", 1 თბ., 1966, გვ. 178-198. - რეზ. რუს. ენ.; (ენათმეცნ. ინსტ. XXII სამეცნ. სესია, თეზისები, 1965, 13-15. V).
• მდივანი რ. - ფონემათა კომბინაციების აღწერისათვის ქართულში. - თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის VIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბილისი, 1964, გვ. 9-10.
• მდივანი რ. - ფონემათა კომბინაციების აღწერისათვის ქართულში. - თსუ VIII სამეცნ. სესია, თეზისები, 25-29 V, 1964.
• მდივანი რ. - ქართული ენის ფონემათა დისტრიბუციულ შეზღუდვათა აღწერა. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპ. და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნ. კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1965, გვ. 5.
• მდინარაძე ც. - "Konjunktw"-ის წარმოება და გამოყენება გერმანულ ენაში და მისი გამოხატვის ხერხები ქართულ ენაში. - მათ. პედ. ინსტ. XXI სამეცნ. სესია, თეზისები, ბათუმი, 1960, გვ. 25-26.
• მებონია მ. - ეტიმოლოგიური ლექსიკონი გაზ. ”კომუნიზმის დროშით" (წალენჯიხა), 1917, 8 სექტ. ალბანეთი-აფრიკა-დანია-იტალია.
- მე გახლავარ (ნასიძე მ. ) კვლავ უნაყოფო შრიომა ბ-ნ ივ. როსტომაშვილისა . - ”ივერია", 1898, №125, გვ. 4. კამათი ივ. როსტომაშვილის რუსულ-ქართული ენციკლოპედიური ლექსიკონის გამო.
• - მეგობარი დიმიტრი ყიფიანის 25 წლის გარდაცვალების გამო. - ჟურნ. ”კლდე", 1912, №6, გვ. 5-6.
- მეგობარი ნ. მარი. - ჟურნ. ”განათება", 1913, VIII, გვ. 597-599. მისი 25 წლის სამეცნიერო მოღვაწეობის გამო.
• - მეგობრის ხსოვნას. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1984, 13 ივლ; გაზ. ”სამშობლო", 1981, 24 ივლ. - ხელმოწერა ლ. მენაბდე, ა. ურუშაძე, კ. ფაღავა და სხვ. ფილოლოგ მეცნ. დოქტორის, ენათმეცნიერ ი. ქავთარაძის გარდაცვალების გამო.
• - მეგრელებისათვის ძალად ”მზრუნველი". - ”დრ." 1885, III, 6, №49, გვ. 1-2. მეგრულისა და ქართულის ნათესაობის საკითხი. ა. ცაგარელის ”Мингрельцкие этюды" წინააღმდეგ.
• მეგრელი. - კიდევ მეგრული ენის თაობაზე. - ”დრ." 1885, III, 10, №53, გვ. 1-2. წერილი რედაქციისადმი.
• მეგრელი ი. - ძველი ქართული ენის მოკლე კურსის პროგრამა. - თბ., 1941, მე-4.
• მეგრელი დ. - პატარა შენიშვნა (მეგრულ სიტყვა ”თანაფა"-ზე). - ”ივერია", 1902, №117.
• მეგრელი დ. - ხმა შორიდგან (დიდად საჭირო საქმის გამო). - ”ივ.", 1902, №139. ეხება ბ. პ. მირიანაშვილის წერილს ”დიდად საჭირო საქმეს". - ”ივ.", 1902 წ, №121 დიდად საჭირო საქმედ აცხადებს მეგრულ-ჭანურ-სვანური და სხვა ქართული ენის კილოების შესწავლას.
• მეგრელიშვილი მ. - ენის სინტაქსური სისტემა. - შეპირისპირებითი კვლევის ობიექტი. - თბ., ”განათლება", 1980, 150 გვ.
• მეგრელიშვილი მ. - კონტრასტული ლინგვისტიკის ზოგიერთი პრინციპები. - ”განთიადი", 1982, №2, გვ. 166-174.
• მეგრელიშვილი მ. - უარყოფის გამოხატვის გრამატიკული საშუალებანი და მათი თავისებურებანი ქართულ უმაღლეს სასწავლებელში. - ქუთ. პედ. ინსტ., XXXVI, სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1972, გვ. 111.
• მეგრელიშვილი მ. - უარყოფის გამოხატვის გრამატიკული საშუალებანი ინგლისურ ენაში და მათი ქართული შესატყვისები. - ქუთ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. 34, 1971, გვ. 283-289; საქ. სსრ პედ. ინ-ტების შრ. ისტორია-ფილოლოგიის სერია, 1977, №3. გვ. 139-151. - რეზ. რუს. ენ.
• მეგრელიშვილი რ. - ფონოლოგიური ტიპოლოგიის პრობლემები (თანამედროვე ფრანგული და ქართული ენების მასალაზე). - ენათმეცნიერება 10, თსუ შრ., ტ. 267, თბ., 1986, გვ. 374-388. - რეზ. რუს. ენ.
• მეგრელიშვილი ტ. - ილია ჭავჭავაძე. - ახალი ქართული სალიტერატურო ენის შემქმნელი. - ”ბრძოლის დროშა" (ჩოხატაური), 1957, 15. IX.
• მეგრელიძე მ. - დედა ენის საკითხი ქართულ მუსულმან ინგილოებში. - ჟურნ. ”განათლების მუშაკი", 1928, №2, გვ. 12-13.
• მეგრელიძე მ. - იარომირ იედღჩკა. - ”სამშობლო", 1970, 14 აგვ. ქართველოლოგის ცხოვრება და მოღვაწეობა.
• მეგრელიძე ი. - აკადემიკოსი ნიკო მარის ცხოვრება-მოღვაწეობა და მისი წინაპრები. - ”სტალინელი" (გორი), 1940, №156, 11 დეკ. გარდაცვალებიდა 6 წლისთავის გამო.
• მეგრელიძე ი. - აკადემიკოსი ნ. მარი. - ”მნათობი", 1935, №1, გვ. 173-183.
• მეგრელიძე ი. - აკად. ნ. მარის შესახებ. ღია ბარათი გიორგის (ნ. მარის მოკლე წინასიტყვაობით). - ”მნათობი", 1930, №4, გვ. 219-231.
• მეგრელიძე ი. - აკად. ნ. მარი ”ქართული ენა". - ”საბჭ. ოსეთი", 1950, №73, 12 აპრ. რეცენზია.
• მეგრელიძე ი. - ალექსანდრა ალექსის ასული მარი. - ”საბჭ. აფხ. ", 1941, 10 იანვ., №8, გვ. 4
• მეგრელიძე ი. - არქეოლოგიის მოჭირნახულე (სანდრო კალანდაძე). - ”ლიტ. საქ." 1977, 28 იანვ., №5, გვ. 4 (თანაავტორები გ. ჩიტაია, ი. ანთელავა, ა. აფაქიძე).
• მეგრელიძე ი. - ასკანის ციხე შველას ითხოვს. - ”ლენინის დროშა" (მახარაძე), 1974, 8 ივნ., №69 (5-775), გვ. 4.
• მეგრელიძე ი. - ”ა. შანიძე ქართული გრამატიკა I მორფოლოგია", ტფ. 1930, [რეცენზია]. - ”მნათობი", 1930, №11-12, გვ. 251-262.
• მეგრელიძე ი. - ბარათი მთიდან. - ”თბილისი", 1977, 20 მაისი, №116, გვ. 3. აკაკი სანიძის წერილი ნ. მარისადმი.
• მეგრელიძე ი. - ბრწყინვალე მეცნიერი. - გაზ. ”კომუნისტი", 1965, 26 იანვ., №2 (13141), გვ. 3. ნ. მარის დაბადების 100 წლისთავი.
• მეგრელიძე ი. - ბრწყინვალე მეცნიერის ცხოვრების გზა. - ”ლიტ. გაზეთი", 1962, 15 ივლ., №25, გვ. 3-4; კრებ. ”დიდი ქართველი მეცნიერი აკად. კორნელი კეკელიძე", თბ., 1965, გვ. 1616-164. კ. კეკელიძის დიდი დამსახურების შესახებ.
• მეგრელიძე ი. - გამოიცა ციურიხში. - ”სამშ.", 1973, 5 მარტი, №55(3100, გვ. 4. კ. ჩხენკელის ქართულ-გერმანული ლექსიკონის 23-ე ნაკვეთის გამოცემის გამო.
• მეგრელიძე ი. - გამოჩენილი ლექსიკოლოგი და ლექსიკოგრაფი. - ”ლიტ. საქართველო", 1965, 29 იანვ., №5, გვ. 3. ნიკო მარის დაბადების 100 წლისთავის გამო.
• მეგრელიძე ი. - გამოცენილი მეცნიერი. - ”ლიტ. საქართველო", 1963, 6 სექტ., №36, გვ. 3. ლ. მელიქსეთ-ბეგისდ გარდაცვალების გამო.
• მეგრელიძე ი. - გამოჩენილი მეცნიერი”. - გაზ. ”თბილისი", 1967, 5 ივნ., №130, გვ. 3. ეხება გ. ახვლედიანის დამსახურებას ქართველური ენების ფონეტიკური სისტემის შესწავლაშიც, ქართული მართლწერის, მართლმეტყველებისა და სასცენო მეტყველების ნორმათა დადგენის საქმეშიც და სხვ.
• მეგრელიძე ი. - გამოცენილი რუსთველოლოგი. - გაზ. ”თბილისი", 1967, №108, 11 მაისი, გვ. 3. ა. შანიძის დაბადების 80 წლისთავის გამო
• მეგრელიძე ი. - გოგებაშვილი და ახალი სალიტერატურო ქართული ენა. - პუშკინის სახ. თბ. სახ. სასწ. ინ-ტის შრომები, I, თბ., 1941, გვ. 31-35.
• მეგრელიძე ი. - გრამატიკისა და მისი სწავლების საკითხები ი. გოგებაშვილის ნაწერებში. - ჟურნ. ”კომ. აღზრდა", 1953, №4, გვ. 88-91. რეც. შ. ღლონტის წიგნზე ”ქართ. ენის გრამატიკისა და მისი სწავლების საკიტხები ი. გოგებაშვილის პედაგოგიურ მემკვიდრეობაში, სოხუმი, 1959.
• მეგრელიძე ი. - გრამატიკული დროისა და ზმნის სახის ურთიერთობის შესახებ. - ჟურნ. ”ქართული ენა და ლიტ-რა სკოლაში", თბ., 1969, №2, გვ. 41-48.
• მეგრელიძე ი. - გ. ტაბიძე ლენინგრადში. - კრ. ”სადღეგრძელო იყოს მისი", თბ., 1973, გვ. 234-243.
• მეგრელიძე ი. - დავით ჩუბინაშვილი და რუსთველოლოგი ”მაცნე", V, 1966, გვ. 107-113.
• მეგრელიძე ი. - დიდი ლიახვის სიძველეები და მათი წარწერები. - სტალ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. III თბილისი-სტალინირი, 1957, გვ. 229-257.
• მეგრელიძე ი. - დიდი მეცნიერი. - ”კომ. განათ.", 1977, 22 ოქტ., №127, გვ. 3. მოსე გოგიბერიძის დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• მეგრელიძე ი. - დიდი მეცნიერის ხსოვნას. - გაზ. ”კომუნისტი", 1934, 29 დეკ. გვ. 2.
• მეგრელიძე ი. - დიდოურ ქართულ ენობრივ ურთიერთობიდან. - წგ. ”მარქსისტული ენათმეცნიერებისათვის", 1934, გვ. 165-184.
• მეგრელიძე ი. - დიმიტრი გულია. - ”გაზ. ”საბჭ. აფხ.", 1974, 18 აპრ., №75, გვ. 3-4 ზოგიერთი მოგონება.
• მეგრელიძე ი. - დროისა და ასპექტის ურთიერთობისათვის ახალ ქართულში. - გორ. პედ. ინსტ.შრ., ტ. 13, 1969, გვ. 67-72.
• მეგრელიძე ი. - ე. ბოლხოვიტინოვის წიგნი ქართული კულტურის შესახებ. - ”მაცნე", 1977, №4, გვ. 71-85.
• მეგრელიძე ი. - ერთი განმარტება. - ”მაცნე", 1975, №1, გვ. 171-173. არ. რატიანის ცილისმწამებლური კრიტიკის გამო.
• მეგრელიძე ი. - ერთი საკითხის დასაზუსტებლად. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1982, 5 თებ. გვ. 16. ნაკაშიძის გვარების ეტიმოლოგიიდან
• მეგრელიძე ი. - ერთი ფაქტიური შეცდომის გასწორება. - ”ლიტ. გაზ.", 1954 წ, 9 ნოემბ., №47, გვ. 4.
• მეგრელიძე ი. - ვერა კრაჩკოვსკაია. - ”სამშ.", 1974, მაისი, №9, გვ. 6.
• მეგრელიძე ი. - ”ვეფხისტყაონის" ერთი ადგილისა და სიტყვა რვალის მნიშვნელობის დაზუსტებისათვის. - ”ლიტ. გაზეთი", 1960, 13 მაისი, №20, გვ. 4.
• მეგრელიძე ი. - ”ვეფხისტყაონის" ლექსიკის საკითხები. II. - ”ცისკარი", 1959, №3, გვ. 128-133. მეცხრე სტროფის ლექსიდან: ამბავი სპარსული, ნათარგმანები, ობოლი (მარგალიტი), საგოგმანები, გარდათქმა, ხელმქნელი, დამართება, ები, ნები, მანები თუ ლამაზმანები
• -
• მეგრელიძე ი. - ”ვეფხისტყაონის" ხელნაწერთა ვარიანტების ოთხი წიგნი. - გაზ. ”ლიტ. საქარტველო", 1964, 3 აპრილი, №14, (1391), გვ. 4. ”ვეფხისტყაონის" ხელნაწერთა ვარიანტების I ტომის გამო.
• მეგრელიძე ი. - ”ვეფხისტყაონის" ლექსიკის საკითხები. - ”ცისკარი", №9, გვ. 131-132; კრებ. ”ძველი ქართული დამწერლობის საკითხები", წ. II, თბ., 1964, გვ. 213-226; ”ლიტ. ძიებანი", XV, თბ., 1964, გვ. 179-188; საქ. სსრ. მეცნ. აკად. რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტ. ინ-ტის საიუბილეო კრ. ”შოთა რუსთავალი", თბ., 1966, გვ. 296-305; გვ. 306-310; კრ. ”ძველი ქართული მწერლობის და რუსთველოლოგის საკითხები, V, თბ., 1973, გვ. 50-61.
• მეგრელიძე ი. - ზეპირი და წერითი მეტყველება. - გაზ. ”საბჭ. მასწავლებელი", 1941, 29 მარტი, 325
• მეგრელიძე ი. - ზოგიერთი გურული გვარსახელის შესახებ. - გაზ. ”კომუნიზმის განთიადი" (ჩოხატაური), 1971, 7 სექტ., №106, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - ზოგვსა და ჩხაკოურაში ჩაწერილი ზემო აჭარულის დიაალექტოლოგიური-ფოლკლორული ტექსტები. - კრებ ”ჯემალ ნორაიდელი, ნარკვევები და ჩანაწერები, წიგნი II, დიალექტოლოგიის საკითხები", ბათუმი, 1972, გვ. 238-246.
• მეგრელიძე ი. - თეატრის მოამაგე მეცნიერი. - ”თეატრ. მოამბე", 1973, №4, გვ. 33-34. გ. ახვლედიანის გარდაცვალების გამო.
• მეგრელიძე ი. - ი. გოგებაშვილი და აფხაზეთი. - გაზ. ”საბჭ. აფხ.", 1940 წ, 29 ოქტ. №252, გვ. 2.
• მეგრელიძე ი. - იაკობ გოგებაშვილი და ახალი ქართული ენა, სახელმძღვანელოები, გრამატიკის საკითხები. - თბ., ”განათლება", 1973, 173 გვ. - რეზ. რუს. ენ.
• მეგრელიძე ი. - იაკობ გოგებაშვილი და ახალი სალიტერატურო ქართული ენა - სტალ. პედ. ინსტ. შრ., I, 1952, გვ. 53-120. - რეზ. რუს. ენ.
• მეგრელიძე ი. - იაკობ გოგებაშვილი და დედა ენა. - გაზ. ”სტალინელი", გორი, 1940, 27 ოქტ., №140, გვ. 2.
• მეგრელიძე ი. - იაკობ გოგებაშვილი. - ოსთა გაათლების მოამაგე. -) ჟურნ. ”სკოლა და ცხოვრება", თბ., 1976, №8, გვ. 19-25.
• მეგრელიძე ი. - იაკობ გოგებაშვილი. - საბავშვო მწერალი. - ჟურნ. ”ქართული ენა და ლიტ. სკოლაში", თბ., 1976, №3, გვ. 11-14.
• მეგრელიძე ი. - იაფეტური სიახლეები და ენის და აზროვნების ინსტიტუტი. - ”მნათობი", 1933, №8-9. გვ. 235-265.
• მეგრელიძე ი. - იერომირ იედლიჩკა. - ”სამშობლო", 1970, 14 აგვ., №15, გვ. 3. ავტორი გვაცნობს პრაღის უნივერსიტეტის პროფესორ ქართველოლოგის შრომებს, მის დამსახურებას ქართული მეცნიერების წინაშე.
• მეგრელიძე ი. - კალისტრატე სალია. - ”სამშობლო", 1971, 13 აგვ., №15, გვ. 3. ავტორი კ. სალიას დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით მოკლედ გვამცნობს მის ბიოგრაფიას და მეცნიერულ საგამომცემლო მოღვაწეობას.
• მეგრელიძე ი. - კარპეზ დონდუას რჩეული ნაშრომები. - ”ცისკარი", 1968, №8, გვ. 154-156. რეც. კ. დონდუა ”რჩეულ ნაშრომებზე" შეადგ. წინასიტყ. და შენიშვნები დაურთო ალ. ღლონტმა. თ. 1. თბ. ”მეცნიერება", 1967.
• მეგრელიძე ი. - კვლავ ”კარაბაკ-ჩაკარაბაკების" გამო. - გაზ. ”თბილისი", 1969, 27 იანვ., №22, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - კიტა ჩხენკელის ბოლოთქა. - გაზ. ”სამშობლო", 1972, 9 ივნ., №11, გვ. 5. პუბლიკაციით კ. ჩხენკელის წერილისა და ი. მეგრელიძისადმი კიტა ჩხენკელის დამსახურების შესახებ, მისი გამოცემული სახელმძღვანელოს ენის შესავალი" და ”გერმანულ-ქართული ლექსიკონის" შესახებ.
• მეგრელიძე ი. - ლაზარობის შესახებ. - ჟურნ. ”ჭოროხი", 1976, 32, გვ. 65-79.
• მეგრელიძე ი. - ლაზური (ჭანური) სასიმღერო ლექსები - კრ. ”სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ზეპირსიტყვიერება", III, თბ., 1977, გვ. 3-27
• მეგრელიძე ი. - ლეგენდები ბულბულზე. - ”კომუნისტი", 1972, 3 სექტ. ბულბულის ქართული შესატყვისები.
• მეგრელიძე ი. - ”ლენინგრადის ქართული ხელნაწერები აღწერილობა" (რეცენზია. - გაზ. ”ლიტ. გაზ. ", 1956, 16 ნოემბ., №46; გვ. 4.
• მეგრელიძე ი. - ლიახვის ხეობის წარწერები და სხვა სიძველეები. - სტალ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. VII; თბილისი-სტალინირი, 1959, გვ. 137-163; თსუ შრ., ტ. 99, 1962, გვ. 237-244. - რეზ. რუს. ენ.; მაცნე, 1966, №3, გვ. 244-259; მაცნე, 1969, №6, გვ. 119-132; კრებ. პროფ. ვ. ლ. დონდუას ხსოვნას, გამომც. ”მეცნიერება", 1971, გვ. 38-105; მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1971, 34, გვ. 93-110; კრ-ში: ქართული წყაროთმცოდნეობა, 1973, 3, გვ. 98-105. - რეზ. რუს. ენ.; მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, №2, 1976, გვ. 58-73.
• მეგრელიძე ი. - მასწავლებელი ისიდორე ლომაძე. - ”კომ. განათლ.", 1974, 6 აპრ., №42, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - მდინარე დიდი ლიახვის მარცხენა ნაპირის სიძველეები და მათი წარწერები, IV, საბაწმინდა. - ქემერტი. - თბილ. პედ. ინსტ. შრ., X, 1957, გვ. 83-93.
• მეგრელიძე ი. - მეცნიერი, მოქალაქე, აღმზრდელი. - გაზ. ”თბილისი", 1970, 8 ოქტ., №237, გვ. 2. პროფ. ლ. მელიქსეთ-ბეგის დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• მეგრელიძე ი. - მეცნიერი რევოლუციონერი [ნ. მარი]. - გაზ. ”კომუნისტი", 1935, იანვ., №2, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - მეცნიერული ეთიკისათვის. - ”თბილისი", 1973, 13 ივნ., №136, გვ. 3. პ. ლომთაძის, ე. ავსაჯანისვილის, ლ. ხელაძის შესახებ.
• მეგრელიძე ი. - მიცემითი ბრუნვის ნიშნის და მესამე პირის სუბიექტური ნიშნის სახეცვლილება გურულში. - თსუ შრ., ტ. 6, 1938, გვ. 348-355.
• მეგრელიძე ი. - ჩიქოვანი მ. მკვლევარი და აღმზრდელი. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1982, 25 ივნ., გვ. 12. ენათმეცნიერ ა. ღლონტის დაბადების 70-ე წლისთავი.
• მეგრელიძე ი. - მნიშვნელოვანი შენაძენი. - ”კომუნისტი", 1963, 15 მაისი, №113, გვ. 3. რეც. ს. სერებრიაკოვის ნაშრომზე ”ძველ-ქართული ლექსიკონი". (ოთხთავის ორი ძველი რედაქციის მიხედვით). შეადგ. ს. ბ. სერებრიაკოვმა. თბ., საქ. სსრ ,ეცნ. აკად. გამ-ბა, 1962.
• მეგრელიძე ი. - ”მოამბის" პირველი ნომერი. - ”ლიტ. გაზეთი", 1960, 16 სექტ., №38, გვ. 1.
• მეგრელიძე ი. - მოგონება ი. ფუკორზე იხ. წერილში ”მიხეილ ალავიძე ”ვეფხისტყაოსნის" მთარგმნელი იპეი ფუკურო". - გაზ. ”ქუთაისი", 1976, 14 თებ., №31, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - მოგონებათა ფურცლები. - გაზ. ”საბჭ. აჭარა", 1977, 24 მაისი, №100, გვ. 3. ა. შანიძის დაბადების 90 წლისთავს.
• მეგრელიძე ი. - მოგონებები ივანე ჯავახიშვოლზე. - ”ცისკარი", 1976, №10, გვ. 135-140.
• მეგრელიძე ი. - მოგონებები სანდრო ახმეტელზე. - ჟურნ. ”საქართველოს თეატრალური მოამბე", 1976, №5, გვ. 27-29.
• მეგრელიძე ი. - მოკლე [აჭარული] ლექსიკონი. - წიგნში ”ჯ. ნოღაიდელი, ნარკვევეი და ჩანაწერები", I, ბათუმი, 1971.
• მეგრელიძე ი. - მონოგრაფიები ქართული ენის ფონეტიკაზე. - ”ლიტ. გაზეთი", 1956, 14 სექტ., გვ. 4. რეც. გ. ახვლედიანის წიგნზე ”ზოგადი ფონტიკის შესავალი", თბ., 1956 და ს. ჟღენტის ნაშრომზე ”ქართული ენის ფონეტიკა", თბ., 1956.
• მეგრელიძე ი. - მრავალმხრივი შემოქმედი. - ”თბილისი", 1977 წ, 21 თებ., №43, გვ. 3. მწერალ-აკადემიკოს დემნა შენგელაიას დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• მეგრელიძე ი. - მცირე თეატრალური ლექსიკონი. თბ., ”ხელოვნება", 1980, 39 გვ.
• მეგრელიძე ი. - მწუხარებას სისადავე უხდება. - გაზ. ”თბილისი", 1974, 10 დეკემბ., №287, გვ. 2.
• მეგრელიძე ი. - მხილებული შეცდომების მიჩქმალვის გამო. - ჟურნ. ”განთიადი", 1975, №5, გვ. 144-149. პასუხი გ. შარაძეს.
• მეგრელიძე ი. - ”ნ. მარი და აფხაზური ენა". - გაზ. ”საბჭ. ადფხ., 1941, 1 იანვ., 8 და 9 თებ.
• მეგრელიძე ი. - ნიკო მარი: დაბადების მე-100 წლისთავის გამო. - ”ცისკარი", 1986, №12, გვ. 114-121.
• მეგრელიძე ი. - ნიკო მარი და საბჭოთა ახალგაზრდობა. - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1965, 23 იანვ.
• მეგრელიძე ი. - ნიკო მარი და ქართველი პედაგოგები. - ჟურნ. ”სკოლა და ცხოვრება", №3, თბ., 1965, გვ. 78-81.
• მეგრელიძე ი. - ნიკო მარისადმი გაგზავნილი იუსტინე აბულაძის შვიდი ბარათი. - თსუ შრ., 1983, ტ. 241, გვ. 159-172. - რეზ. რუს. ენ.
• მეგრელიძე ი. - ნ. მარის ცხოვრება-მოღვაწეობა და მისი წინაპრები. - გაზ. ”სტალინელი", 1940, 11 დეკ., №156, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - ნიკო მარის ცხოვრება და მოღვაწეობა. - ”მაცნე", 6, თბ., 1965, გვ. 291-306. დაბადების 100 წლისთავის გამო.
• მეგრელიძე ი. - ნოდარ დუმბაძის ”დიდროს" შესახებ. - ჟურნ. ”ჭოროხი", 1975, №2, გვ. 62-67.
• მეგრელიძე ი. - ნოდარ შამანაძე. - გაზ. ”წიგნის სამყარო", 1973, 28 თებ., №4, გვ. 2.
• მეგრელიძე ი. - ”ნუ წავშლით მამა-პაპათა ნაკვალევს". - გაზ. ”კომ. განთ.", 1974, 23 ნოემბ., №40, გვ. 4.
• მეგრელიძე ი. - ორი უსაფუძვლო კრიტიკული გამოსვლის გამო. - ჟურნ. ”ჭოროხი", 1977, №6, გვ. 61-67. პასუხები რ. მიშველაძესა და ლ. ანდღულაძეს.
• მეგრელიძე ი. - პეტრე იბერიელის შრომები. - ”მნათობი", №12, 1961, გვ. 178-180. პეტრე იბერიელის შრომების ეფრემ მცირისეული თარგმანის გამოცემის გამო. ტექსტი გამოსცა ს. ენუქაშვილმა.
• მეგრელიძე ი. - პირველი ქართველი აკადემიკოსი. - ”სამშობლო", 1969, 26 სექტ., №4, გვ. 4. ლენინგრადში ქართველოლოგიური კვლევა-ძიების ფუძემდებლის თ. ბატონიშვილის შესახებ
• მეგრელიძე ი. - პირველი ქართველი თარიღიანი ხელნაწერი. სინური მრავალთავი 864 წლისა. ა. შანიძის რედ-ით, წინასიტყ. და გამოკვლევით. თბ., 1959, (რეც.) - ”მნათობი", 1960, №5, გვ. 165-172.
• მეგრელიძე ი. - პროფესორი სერგი ჟღენტი. - გაზ. ”კომ. განთიადი" (ჩოხატაური), 1983, 8 იანვ.; ჟურნ. ”დროშა", 1983, №2, გვ. 13. ფილოლოგ. მეც. დოქტ. გახსენება დაბადების 70 წლისთავის გამო.
• მეგრელიძე ი. - პუბლიკაცია შენიშვნებით ”ექვთიმე ტაყაიშვილის წერილები" (პარიზიდან ი. მეგრელიძისადმი). - ჟურნ. ”მნათობი", 1974, №10, გვ. 181-186.
• მეგრელიძე ი. - პუბლ. შენიშვნებით, პ. იაშვილისა და ტ. ტაბიძის თითო ლექსი" - გაზ. ”თბ.", 1976, 16. XII, №294, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - რეც. მასალები ამიერკავკასიის ბიბლიოგრაფიისათვის (I-V), თბ., 1937-1940" - გაზ. ”საბჭ. აფხ.", 1941, 11 იანვ. №9, გვ. 4.
• მეგრელიძე ი. - რეც. ”წიგნი ქართული ხალხური საგმირო-საისტორიო სიტყვიერების შესახებ". - გაზ. "საბჭ. ოსეთი", 1950, 3 ივნ., №108, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - რუდენკო და მისი ”ქართული ენის გრამატიკა". - სტალ. პედ. ინსტ. შრ., II, 1955, გვ. 203-210.
• მეგრელიძე ი. - რუსთაველისა და ”ვეფხისტყაოსნის" მართლწერა. - გაზ. ”ლიტ. გაზეთი", 1962, 29 მაისი, №22 (1296). გვ. 2.
• მეგრელიძე ი. - რუსთაველისა და ”ვეფხისტყაოსნიის" მართლწერის შესახებ". - გაზ. ”კომ. განთიადი", 1966, 8 სექტ., №106, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - საახალწლო არმაღანად უცხოელ ქართველოლოგებს. - გაზ. ”სამშობლო", 1973, 31 დეკ., №№25-26, გვ. 6-7.
• მეგრელიძე ი. - საინტერესო წიგნი ”ლაზეთი". - ”მნათობი", 1965, №12, გვ. 181-182. რეც. მ. ვანილიშისა და ა. თანდილავას წიგნზე ”ლაზეთი”. თბ., 1964.
• მეგრელიძე ი. - სამოციანელების ღვაწლი რუსთველოლოგიაში. - ”მნათობი", 1966, №7.
• მეგრელიძე ი. - სასარგებლო წიგნის ზოგიერთი შეცდომა. - (გ. შარაძე. თეიმურაზ ბაგრატიონი, თბ., 1972). - გაზ. ”ქუთაისი", 1973, 17 ივლ. №173, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - სხალხო არმაღანად უცხოელ ქართველოლოგებს. - გაზ. ”სამშობლო", 1973, 31 დეკ. განხილულია ქართველოლოგიის დღევანდელი მდგომარეობა ეწვროპაში.
• მეგრელიძე ი. - სახელების ”რუსთეველისა და ”ვეფხისტყაოსნის" ტრანსლიტერაცია და თარგმანები. - ალ. ბარამიძისადმი მიძღვნილი ”საიუბილეო კრებული", თბ., 1974, გვ. 150-162.
• მეგრელიძე ი. - ”სიბრძნე სიცრუისა" სათაურის შესახებ. - გაზ. ”ლიტ. გაზ. ", 1934, 20 აგვ. №34, გვ. 4.
• მეგრელიძე ი. - ს. მ. ჟღენტი (ცხოვრება და მოღვაწეობა). - ჟურნ. ”საქართველოს თეატრალური საზოგადოების მოამბე", 1963, №3, გვ. 28-29.
• მეგრელიძე ი. - სტალინირისა და ზემო ნოქოზის სიძველეები I-II. - სტალ. პედ. ინსტ. შრ., I, 1952, გვ. 245-320. - რეზ. რუს. ენ.
• მეგრელიძე ი. - ტოპონიმიკური შენიშვნები. - გაზ. ”კომუნიზმის განთიადი" (ჩოხატაური), 1967, 23 მარტი, №34, გვ. 4; 1972, 15 ივლ., №84, გვ. 4; 8 ივლ., №85, გვ. 4. [ბასილეთი ბახმარო, გუბაზეული].
• მეგრელიძე ი. - უძველესი ქართული წარწერები პალესტინიდან. - ჟურნ. ”მნათობი", 1960, №12, გვ. 183-187. რეც. პროფ. გ. წერეთლის შრომისა ”უძველესი ქართული წარწერები პალესტინიდან", თბ., 1960.
• მეგრელიძე ი. - უწყვეტლისა და მეორე კავშირებითის ადგილისათვის ქართული ზმნის დროთა სერიებში. - სტალ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. VII, თბილისი - სტალინირი, 1959, გვ. 181-190.
• მეგრელიძე ი. - ქალთა გვარების დაბოლოება სამხრეთ კავკასიის ენებსა და ფოლკლორში. - კრ. ”აკად. ნ. მარის ხსოვნას". თბ., 1938.
• მეგრელიძე ი. - ქართველთა სამეცნიერო აკადემია. - კრებ. ”მარქსისტული ენათმეცნიერებისათვის", თბ., 1934, გვ. 328-333.
• მეგრელიძე ი. - ქართველოლოგი ჰანს ფოგტი 70 წლისაა. - გაზ. ”ლიტ. საქ.", 1973, 24 აგვ.
• მეგრელიძე ი. - ქართველოლოგი ჰანს ფოგტი 70 წლისაა. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1973, 24 აგვ., გაზ. ”სამშ.", 1973, 14 სექტ., №17(322), გვ. 6; ”სამშ." 1973, 17 სექტ., გვ. 6.
• მეგრელიძე ი. - ქართველოლოგი ჰანს ფოგტი. - გაზ. ”კომუნისტი", 1986, 23 ოქტ., გაზ. ”სამშ.", 1986, 20 ნოემბ., გვ. 6. ქ. ოსლოს უნ-ტის ენათმეცნიერების დოქტორ ჰანს ფოგტის გარდაცვალების გამო.
• მეგრელიძე ი. - ქართველოლოგიის ისტორიიდან. - შ. რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტ. ისტორიის ინსტიტუტის VII სამეცნ. სესიის თეზისები, თბ., 1974, გვ. 9-10. პეტერბურგ-პარიზში ქართველოლოგიური კერების აღმოცენების პირველი წლები.
• მეგრელიძე ი. - ვერბაძე ნ. ქართველოლოგიის მნიშვნელოვანი შენაძენი. - გაზ. ”საბჭ. აჭარა, 1973, 22 მაისი, №97, გვ. 4. რეც. ჯ. ნოღაიდელის ”ნარკვევებისა და ჩანაწერების II წიგნზე. ბათუმი, 1972.
• მეგრელიძე ი. - კ. ჩხენკელი ქართულ-გერმანული ლექსიკონის მორიგი ნაკვეტი [რეც.]. - გაზ. ”სამშ.", 1973, მარტი, №5, გვ. 4
• მეგრელიძე ი. - ქართული დიალექტების ქრესტომათია. - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1957, 17. I, №8, გვ. 3. რეც. შ. ძიძიგურის წიგნზე ”ქართული დიალექტების ქრესტომათია ლექსიკონითურთ". თბ., 1956.
• მეგრელიძე ი. - ”ქართული ენის ახალი გრამატიკა". - გაზ. ”ლიტ. გაზეთი", 1954, №20, 14 მაისი, გვ. 2. რეც. შანიძის წიგნზე ”ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები". I თბ., 1953.
• მეგრელიძე ი. - ქართული ენის დაცვისათვის. - გაზ. ”განათლ. მუშაკი", თბ., 1930 №14, 20 აპრ., გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - ქართული ენის მოამაგე შვეიცარიელი ქალები. - ”სამშ.", 1974, დეკ., №25-26.
• მეგრელიძე ი. - ქართული ენის სამეცნიეერო და სასკოლო გრამატიკათა ურთიერთობის შესახებ (პასუხი შეკითხვაზე). - გაზ. ”საბჭ. ოსეთი", 6. VIII, 54, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - ქართული კულტურის მეგობარი, ჰანს ფოგტის ”ქართული ენის გრამატიკა", გამოცემული ქ. ოსლოში, ფრანგულ ენაზე. - გაზ. ”კომუნისტი", 1971, 4 ოქტ., №237, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - ქართული ლიტერატურის სახელოვანი მკვლევარი (იუსტ. აბულაძე). წერილი ალ. ბარამიძესა და იკ. ლოლაშკილთან ერთად. - გაზ. ”ლიტ. გაზ.", 1962, 8 ივნ., №24, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - ქართული მითოლოგიის საკითხები (მქარჩხავი ნაწილიანი). - საქ. მეცნ. აკადემიის ენისა და ლიტ. განყოფილებასთან არსებული ფოლკლორის საკოორდინაციო საბჭოს XVI სამეცნ. კონფ. 2-4 თებერვლი მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1977, გვ. 16.
• მეგრელიძე ი. - ქართული პირველი ორიგინალური ნაწარმოებეი ”შუშანიკის წამება". - გაზ. ”კომ. განთ.", 1978, 7 დეკ., $146, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - შენიშვნები სასცენო მეტყ ველებაზე. - გაზ. ”ლიტერატურა და ხელოვნება", 1952, 12 დეკ., №5, გვ. 2.
• მეგრელიძე ი. - ჩვენი ისტორიული ძეგლები. - გაზ. ”საბჭ. ოსეთი", 1977, 2 დეკ., №235, გვ. 4, აქ დათარიღებულია აუზის სიძველეები.
• მეგრელიძე ი. - ჩვენი კულტურის მეგობარი (შვეიცარიელი) ქალები. - გაზ. ”სამშ.", 1974, №5, გვ. 2.
• მეგრელიძე ი. - ძველი ქართული ანბანის წარმოებისათვის. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1974, 26 ივლ., №30, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - ძველი ქართული ენის მოკლე კურსის პროგრამა. - თბ., 1941, გვ. 4.
• მეგრელიძე ი. - წარწერები და სხვა სიძველეები იკორთაში. - საზ. მეც. განყ. მოამბე, №3, თბ., 1963, გვ. 170-184.
• მეგრელიძე ი. - წარწერები და სხვა სიძველეები პატარა ლიახვის ხეობაში. IX. - საზ. მეც. განყ. მოამბე, №5, 1963, გვ. 202-218.
• მეგრელიძე ი. - წარწერები და სხვა სიძველეები ფანისა და ჯეჯორის ხეობებსი. - სტალ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. VII, თბილისი-სტალინირი, 1959, გვ. 164-179. - რეზ. რუს. ენ.
• მეგრელიძე ი. - წერილი საფრანგეთიდან. - გაზ. ”სამშობლო", 1971, 24 სექტ., №18, გვ. 5. გამოხმაურება ბორდოს უნივერსიტეტი პროფ. რ. და ლა ფონის წერილზე ქართველოლოგიის საკითხზე.
• მეგრელიძე ი. - წიგნი აჭარული კილოს შესახებ ზეპირსიტყვიერების ნიმუშებით. - გაზ. ”ლიტ. გაზეთი", 1961, 13 იანვ., №3, გვ. 4. რეც. ჯ. ნოღაიდელის წიგნზე ”აჭარული კილოს თავისებურებანი", ბათუმი, 1960.
• მეგრელიძე ი. - ხალხური საუნჯის მომაგე. - გაზ. ”თბილისი", 1978, №122. გვ. 3. ილია ჭავჭავაძე
• მეგრელიძე ი. - ხელ-ფეხიანი მუხა. - გაზ. ”კომ. განთ.", 1974, 27 აგვ. №103, გვ. 3.
• მეგრელიძე ი. - ხომლეთის რუსთველოლოგიური ნააზრევი. - აკად. ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ”ძველი ქართული მწერლობისა და რუსთველოლოგიის საკითხები, VII-VIII, თბ., 1976, გვ. 298-305.
• მეგრელიძე ი. - ჯემალ ნოღაიდელი ”აჭარის ხალხური სიტყვიერება" (რეც.). - გაზ. ”კომუნისტი", 1941, 29 მარტი, №74, გვ. 4.
• მეგრელიძე ი. - ჯემალ ნოღაიდელის დაბადების 70 წლისთავის გამო გამომც. ”საბჭ. აჭარა", ბათუმი, 1977, 28 აგვ. 3 სურათით. ტ. 1000.
• მეგრელიძე ი. - ჯემალ ნოღაიდელი. ნარკვევები და ჩანაწერები III. ქართული ხალხური სიტყვიერება (აჭარული მასალები). კრებულის გამოსაცემად მომზადება, შენიშვნები და რედაქცია პროფ. ი. მეგრელიძისა, ბათუმი, 1977, 146 გვ.
• მეგრელიძე ი. - ჯემალ ნოღაიდელის ცხოვრება მორვაწეობა. - წგ-ში ”ჯემალ ნოღაიდელი აჭარული ზეპირსიტყვიერებისა და ეთნოგრაფიის მასალები", თბ., 1967, გვ. 5-10.
• მეგრელიძე ი. - ერთი საგულისხმო ტოპონიმის შესახებ. - გაზ. ”ლენინელი" (ქობულეთი), 1981, 14 თებ. გვარ ”მოწყობილის" ტოპონიმიკიდან.
• მეგრელიძე ი. - ქართული ენის ახალი გრამატიკა. - გაზ. ”ლიტ. გაზ." 1954, 14 მაისი, გვ. 2. რეც ა. სანიძის წგ-ზე ”ქართული გრამატიკის საფუძვლები" I, თბ., 1953.
- მეგრულისა და ქართული ენის შესახებ (მეთაური). - გაზ. ”ივერია" 1904, 24 თებ., №48, გვ. 1-2.
- მეთაური წერილი [ქართული ენის სიწმინდე]. - ”დროება" 1909, 4 მარტი, №49, გვ. 1
• მელაშვილი დ. - ქართული ენა საქართველოში. - გაზ. ”ტრიბუნა", 1922, №201, გვ. 4; №202, გვ. 1-2.
• მელაძე კ. - იხ. ნაროუშვილი ფრ., ნატროშვილი გ., შავგულიძე შ., ლომიძე გ., ასვაცატუროვი ე., ბენაშვილი დ., მელაძე კ., შენგელიაქ შ. დროა...
• მელაძე ლ. - სიყვარული დაიმსახურა. - გაზ. ”კომუნიზმის გზით" (წულუკიძე), 1971, 30 სექტ. შოტა ძიძიგურის დაბადების 60 წლისთავის გამო.
• მელია დ. - დიდი პატრიოტი, მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე . - გაზ. ”განახლებული აბაშა", 1967, 22 აგვ. ვ. თოფურიას გარდაცვალების გამო.
• მელაძე ნ. - კიდევ ერთი სასარგებლო წიგნი. - გაზ. ”საბჭ. აფხაზეთი", 1965, 13 აპრ. რეც. ”იურიდიული ტერმინოლოგიის" რუს. - ქართ. ნაწილზე შეადგინეს გ. ჟვანიამ, დ. ფურცელაძემ, თ. წერეთელმა. თბ., 1963.
• მელიქიშვილი ბ. - ზოგი საკავშირებელი სიტყვა და ნაწილაკის მნიშვნელობისათვის იოანე პეტრიწის ნაწერებში. - ძველი ქართ. ენის კათედრა შრ., 11, საიუბილეო (თსუ), 1968, გვ. 134-142.
• მელიქიშვილი გ. - აკადემიკოს გიორგი წერეთლის ხსოვნას. - ”მაცნე", 1973, №3, გვ. 249-251.
• მელიქიშვილი გ. - აღმოსავლეთ მცირე აზიის უძველესი ეთნონიმიკის შესწავლისათვის. - სახ. მეც. განყ. მოამბე, №3, თბ., 1961, გვ. 87-119
• -
• მელიქიშვილი გ. - ”როგორ ამეტყველდნენ ლურსმული წარწერები", თბ., 1961, 131 გვ.
• მელიქიშვილი გ. - საქარტველოს კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი მოსახლეობის საკითხისათვის, თბ., 19675, 260 გვ.
• მელიქიშვილი გ. - და მელქოევი ა. საწარმოო სწავლების საამქროებში წმინდა დახვეწილი ენა უნდა ისმოდეს. - გაზ. ”სახ. განათლება", 1960, 23 ნოემბ.
• მელიქიშვილი გ. - ”ფოლად" - სიტყვის წარმომავლობისათვის. - თსუ შრ., В-3, 1972, გვ. 149-153. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი დ. - ამიერკავკასიის ენათმეცნიერთა კონფერენცია. - ენათმეცნიერება (თსუ), 1978. ტ. 200, გვ. 257-258. ქ. ერევანი. 1977 წ. 13-15 სექტ.
• მელიქიშვილი დ. - ბერძნიზმები იოანე პეტრიწის ენაში. - ჟურნ. ”მაცნე", 1970, №1, გვ. 155-170.
• მელიქიშვილი დ. - გელათის სკოლა და ქართული მეცნიერული ენის განვითარების საკითხები. - ენათმეცნიერება 101 თსუ შრ. ტ. 267, თბ., 1986, გვ. 213-245. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი დ. - დიალქტიზმების ნაკადი გელათის სალიტერატურო სკოლიდან. - VI რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1984, გვ. 17.
• მელიქიშვილი დ. - დიალქტიზმების ძიების საკითხისათვის ძველი ქართული ენის ძეგლებში. - თსუ შრ., В-4, 1972, გვ. 92.
• მელიქიშვილი დ. - დიდი მოქალაქე, მეცნიერი, პედაგოგი. - ”ახალი თიანეთი", 19 იანვ. ვარლამ თოფურიას დაბადების 70 წლისთავის გამო.
• მელიქიშვილი დ. - ერთპირიანი ზმნების III სერიის ფორმათა წარმოების საკითხისათვის საშუალო ქართულში. - თსუ სტუდ. XXIII სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1961, გვ. 167-168.
• მელიქიშვილი დ. - ”ვეფხისტყაოსნის" ერთი ადგილის გაგებისათვის. - თსუ ფილ. ფაკ. XVII სამეცნ. სესია, თეზისები, 1974, გვ. 32.
• მელიქიშვილი დ. - ზემო და მტარაჭული მეტყველების ზოგიერთი ფონეტიკური თავისებურება. - თსუ სტუდ. XXII სამეცნ. კონფ. თეზისები, თბ., 1960, გვ. 109-110.
• მელიქიშვილი დ. - ზოგი ნაწილაკის შედგენილობისა და მნიშვნელობისათვის ძველ ქართულში. - ”საენათმეციერო საუბრების" თეზისები, თბ., 1984, გვ. 5.
• მელიქიშვილი დ. - ზოგი საკავშირებელი სიტყვისა და ნაწილაკის მნიშვნელობისათვის იოანე პეტრიწის ნაწერებში. - თსუ ძველი ქართული ენის კათედრათა შრ., 11, საიუბილეო, თბ., 1968, გვ. 133-142.
• მელიქიშვილი დ. - ზოგი საკავშირებელი სიტყვისა და ნაწილაკის წარმომავლობისათვის ძველ ქართულში. - მაცნე, ენისა და ლიტ. სერია, 1981, №2, გვ. 99-106. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი დ. - ზოგი საკავშირებელი სიტყვისა მნიშვნელობისათვის ძველ ქართულში. - თსუ, სამეცნ. სესია, V, თეზისები, 1968.
• მელიქიშვილი დ. - ინკლუზივ-ექსკლუზივის კატეგორიის გამოხატვის ისტორიისათვის ძველ ქართულ ზმნაში. - მაცნე, ენისა და ლიტ. ერია, 1977, №4, გვ. 159-166. - რეზ. რუს. ენ. წაკითხულია მოხსენებად 1974 წ. მაისში ფილოლოგიის ფაკულტეტის XVII სამეცნიერო სესიაზე.
• მელიქიშვილი დ. - იოანე პეტრიწის ”განმარტოების" ბოლოსიტყვაობის შედგენილობისათვის. - საქ. ენის კათედრათა კონფ. თეზისები, თბ., 1980, გვ. 36-38.
• მელიქიშვილი დ. - იოანე პეტრიწის ენის თავისებურებების ზოგიერთი საკითხი. - ”მნათობი", 1966, №2, გვ. 147-155.
• მელიქიშვილი დ. - იოანე პეტრიწის ”სათნოებათა კიბის" გამოცემის გამო. - ”მნათობი", 1970, №6, გვ. 175-182.
• მელიქიშვილი დ. - იოანე პეტრიწის ფილოსოფიურ შრომებში ნახმარი ზოგიერთი ტერმინის განმარტებისათვის I. - ”მაცნე", 1968, №2, გვ. 193-209; II, თსუ შრომები, 171, ენათმეცნიერება, თბ., 1976, გვ. 133-152. - რეზ. რუს. ენ. და გერმ. ენ.
• მელიქიშვილი დ. - იოანე პეტრიწის ფილოსოფიურ შრომათა ენა და სტილი. თბ., 1975, 219 გვ.
• მელიქიშვილი დ. - მ- და გუ- პრეფიქსთა ურთიერთობისათვის. - თსუ, XVII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1974, გვ. 32-33.
• მელიქიშვილი დ. - ”მიჭირს" ზმნა და მასწავლებლის გასაჭირი. - ჟურნ. ”ქართ. ენა და ლიტ-რა სკოლაში, 1978, №4, გვ. 81-93.
• მელიქიშვილი დ. - მომავალი დროისა და კავშირებითი კილოს ურთიერთობის საკითხისათვის. - იკე, წელიწდ., 1980, ტ. 7., გვ. 59-75. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი დ. - მოქმედებითი გვარის ზმნის უღლების სისტემა თამანედროვე ქართულში. - ”მაცნე", ენისა და ლიტ. სერია, 1979, №1, გვ. 84-97. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი დ. - მტკიცება-დაასაბუთების ტერმინოლოგიის ისტორიიდან ქართულში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XLII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1984, გვ. 33.
• მელიქიშვილი დ. - პირის ნაცვალსახელთა ფუძის აგებულებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკიტხი. - ნარკვევები ”იბერიულ-კავკასიურ ენათა მორფოლოგიიდან", თბ., 1980, გვ. 18-57.
• მელიქიშვილი დ. - რა ქმნის იოანე პეტრიწის სტილს. - თსუ ასპირანტთა XI სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1965, გვ. 122-123.
• მელიქიშვილი დ. - სიტყვათწარმოების საერთო საშუალებანი იოანე პეტრიწისაა და ეფრემ მცირის ენაში. - თსუ შრ., ტ. Б 6-7, 1974, გვ. 115-122. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი დ. - ქართული ენის გრამატიკის ზოგიერთი სადავო საკითხების გამო. - მაცნე, ენისა და ლიტ. სერია, 1980, №4, გვ. 184-194. პასუხი ჟურნ. მაცნეს ენისა და ლიტ. სერიის 1977 წ. №4-ში დაბეჭდილ დ,. მელიქიშვილის სტატიაზე: ”ინკლუზივ-ექსკლუზივის გამოხატვის ისტორიისათვის ქართულ ზმნაში", დაწერილს ალ. ონიანის ნაშრომზე ”ქართველურ ენათა ისტორიული მორფოლოგიის საკითხები". თბ., განათლება, 1978.
• მელიქიშვილი დ. - ქართული მეცნიერული ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბება და განვითარების გზები. - ჟურნ. ”მნათობი", 1983, №2, გვ. 156-171.
• მელიქიშვილი დ. - ძველი ქართული დიალექტური ლექსიკიდან. - VIII რესპ. დიალექ. სესია. თეზისები, თბ., 1986, გვ. 32-33.
• მელიქიშვილი დ. - ძველი ქართული ლექსიკიდან: განი (საგანი), საბრი, პირი, მიზანი. - კრ.: საენათმეცნ. ძიებანი, თბ., 1983, გვ. 168-178. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი ი. - დისიმილაციური დეზაფრიკატიზაცია ქართული ენის დასავლურ კილოებში. - თსუ სტუდ. სამეცნ. შრომების ერ. №9, თბ., 1965, გვ. 35-39; (თსუ სტუდ. XXV სამეცნ. კონფ., თბ., 1963, თეზისები, გვ. 10).
• მელიქიშვილი ი. - ე>ი პროცესი ზანურ დიალექტებში და ქართვ. ენებში ხმოვანთა შესატყვისობის ერთი დარღვევის შესახებ. - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1975, №4, გვ. 122-128. - რეზ. რუს. ენ.; (საქ. სსრ. მეცნ. აკად. ენათმეც. ინსტ. ასპ. და ახალგაზრდა მეცნ. მუსაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1973, გვ. 10.
• მელიქიშვილი ი. - ზოგიერთი იმპლიკაციური უნივერსალური კანონზომიერებათა აფრიკატთა სისტემაში. - კრ. თანამედროვე ზოგადი და მათემატ. ენათმეცნ. საკითხები. 3 თებ., 1972, გვ. 127-149. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი ი. - ზოგიერთი უნივერსალური იმპლიკაციურ კანონზომიერებათა შესახებ ახალგაზრდულ კონსონანტურ სისტემებში. - ენათმეც. ინსტ. ასპ. და ახალგაზრდა მეცნ. მუშაკთა სამეცნიერო კონფ. თეზისები, თბ., 1968, გვ. 11-12.
• მელიქიშვილი ი. - თანხმოვანთა დაკარგვა-განვითარების შეპირისპირებითი განხილვა ქართული ენის მასალების მიხედვით. - თსუ სტუდ. XXVI სამეცნ. კონფ., თბ., 1964, თეზისები, გვ. 10-11.
• მელიქიშვილი ი. - მარკირების მიმართება და საერთო ქართველური კონსონანტური სისტემა. - საქ. სსრ მეცნ. აკად. ასპ. და ახალგაზრდა მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1942, 21-22 დეკ., გვ. 8.
• მელიქიშვილი ი. - მარკირების მიმართება ფონოლოგიაში. თბ., 1976, 174 გვ. (ენათმეცნიერების ინ-ტი). - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი ი. - მარკირების მიმართების შესახებ ფონოლოგიაში. - იკე, ტ. 19, 1974, გვ. 5-16. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი ი. - მარკირების პირობები მჟღერადობის, სიყრუის, ლაბიაალობისა და კელაიობის ნიშნებისათვის. - მაცნე, 1970, №5, გვ. 137-158.
• მელიქიშვილი ი. - მარცვლის აგების ზოგადი პრინციპი და ხშულთა განაწილება CVC ტიპის ძირებში საერთო ქართველურსა და საერთო ინდოევროპულში. - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1979, №4, გვ. 132-144. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი ი. - საერთო ქართველური კონსონანტური სისტემა ფუნქციონალური ტიპოლოგიის თვალსაზრისით. - თსუ სამეცნ. კონფ. მასალები, ფილოლოგია, I, თბ., 1975, გვ. 18.
• მელიქიშვილი ი. - სინქრონული იმპლიკაციური უნივერსალები და ენობრივი ცვალებადობა (კავკასიის ენათა მასალის საფუძველზე). - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნ მუშაკთა სამეცნ. კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1967, გვ. 9-10.
• მელიქიშვილი ი. - სონანტთა მიმართება თანხმოვანთა დამატებით დიფერენციალურ ნიშნებთან. - ენათმეცნ, ინ-ტის XLII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1984, გვ. 34.
• მელიქიშვილი ი. - ფონემების სიხშირულ მიმართებათა განპირობებული ხასიათის შესახებ. - კრ. ”მეტყველების ანალიზის საკითხები", 4, 1973, გვ. 46-59. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი ი. - ფუძედრეკად ზმნათა ფონემატური სტრუქტურისათვის. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXVIII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1982, გვ. 25.
• მელიქიშვილი ი. - ქართული მეცნიერული ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბებისა და განვითარების გზები. - ჟურნ. ”მნათობი", 1983, №2, გვ. 156-172.
• მელიქიშვილი ი. - ჩქამიერ თანხმოვანთა ურთიერთმიმართება საერთო-ქართველურ CVC ტიპის ძირებში. - ენათმეცნ. ინ-ტის XXXII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1976, გვ. 16-18.
• მელიქიშვილი ნ. - დიალექტიზმების ძიების საკითხისათვის ძველი ქართული ენის ძეგლებში. - თსუ შრ., В-4, 1972, გვ. 88-92. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი ნ. - ინფინიტივი მასდარი და მიმღეობა იოსებ ფლავიოსის თხზულება ”იუდეველთა სიძველეთა" ქართულ თარგმანში. - მაცნე, ენის და ლიტ-რის სერია, 1983, №1, გვ. 125-134. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი ნ. - კალკერი იოსებ ფლავიოსის თხზულების ”იუდეველთა სიძველეთა" ქართულ თარგმანში. - მრავალთავი, ფილოლოგ.-ისტ. ძიებანი, 1986, №13, გვ. 3-16. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი ნ. - მორფოლოგიური ნეოლოგიზმები გ. მტაწმ,ინდელის ნათარგმნი ძეგლის ”ექუსთა დღეთაჲს" მიხედვით. - თსუ, სტუდ. სამეცნ. კონფ., XXXII თეზისები, თბ., 1970, გვ. 12.
• მელიქიშვილი ნ. - საკუთარი სახელები იოსებ ფლავიოსის ერთი თხზულების ქართული თარგმანის მიხედვით. - მაცნე, ენისა დაა ლიტ-რის სერია, 1980, №3, გვ. 110-21. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი ნ. - სიტყვათწარმოება იოსებ ფლავიოსის თხზულების ”იუდეველთა სიძველეთას" ქართულ თარგმანში. - ”მაცნე", 1981, 34, გვ. 110-127. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქიშვილი ნ. - ქართული ლექციონარების ტექსტის ენობრივი თავისებურებანი (ხუთწიგნეულის მიხედვით). - ”მაცნე", №2, 1973, გვ. 119-133.
• მელიქიშვილი ნ. - ძველ ქართულ ლექციონართა ტექსტოლოგიური ანალიზი (ხუთწიგნეულის მიხედვით). - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის გან-ბა, 1974, №1, გვ. 90-105.
• მელიქიძე ი. - ერთი სტატიის გამო. ”დედა ენის სიწმინდისათვის". - გაზ. ”თბილისი", 1969, 30 ოქტ. გამოხმაურება 1963 წ. 20. VI. გაზ. ”თბილისში" მოთავსებულ ს. ერქომაიშვილის წერილზე ”შეცდომები უნდა გასწორდეს".
• მელიქიძე მ. - დავუკვირდეთ მეტყველებას. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1961, 23 მაისი; გაზ. ”კომუნიზმის სხივი" (ცაგერი), 1966, 25 იანვ.
• მელიქიძე ს. - ბორჯომის ხეობის მიკროტოპონიმისს სტრუქტურული მოდელები. - თსუ შრ., 1984, ტ. 10, გვ. 69-77.
• მელიქიძე ს. - მასალები ჯავახური დიალექტის ლექსიკონისათვის. - თსუ-ს ახალგაზრდა მეცნ. მუშაკთა შრ., ტ. 3-4, 1974, გვ. 114-126.
• მელიქიძე ს. - მიკროტოპონიმისს ქრობის პროცესი. - სმამ, 1979, ტ. 93, №3, გვ. 737-740. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენ.
• მელიქიძე ს. - მცენარეთა სახელწოდებები ჯავახურ დიალექტში. - თსუ ახალგაზრდა მეცნ. მუშაკთა შრ., ტ. 3-4, 1974, გვ. 160-163.
• მელიქიძე ს. - სინონიმური ტოპონიმები ბორჯომის ხეობაში. - თსუ, ახალგაზრდა მეცნ.-ფილოლოგთა რესპ. კონფ., თეზისები, თბ., 1980, გვ. 119-120.
• მელიქიძე ი. - ტოპონიმიზაციის ერთი საკითხისათვის. - თსუ შრ., 1983, ტ. 9, გვ. 136-139.
• მელიქიძე ს. - ტოპონიმიკური ძიებანი: კრიახი, კეჩხობი [ბორჯომის ხეობა, სოფ. დგვარი]. - თსუ შრ., ჰუმანიტ. და საზ.-რივ მეც. სერია, 1981, ტ. 7, გვ. 20-25.
• მელიქიძე ს. - ხელობისა და პროფესიის აღმნიშვნელი გვარების წარმოება ქართულში. - თსუ ახალგაზრდა მეცნ. საბჭოს შრ., ჰუმანიტ. და საზ. მეცნ. სერია, 1985, ტ. 11, გვ. 214-244.
• მელიქიძე ს. - ჯავახური დიალექტის ლექსიკიდან. - ჯურნ. ”ქართ. ენა და ლიტ-რა სკოლაში", 1973, №3, გვ. 35-38.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - არქეოლოგიური მოგზაურობიდან კავთურის ხეობაში. - თსუ მოამბე, V, 1925.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - გარეჯის ”მრავალათმთის" სომხური ეპიგრაფია და პოლიგლოტური წარწერა ქართულ-სომხურ-უიღერული. ენიმიკის მოამბე. ტ. V-VI, 1940, გვ. 153-176.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - გაუგებრობა თუ ჯიუტობა. - სახალხო საქმე, №971, 1920, გვ. 4.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - და ეს იქნება ძეგლი. - ”ბოლშევიკური კადრებისათვის", 1034, 28 დეკ., №28.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - ვახუშტისეული ”იშიტუტრუქისა"-თვის. - საისტორიო მოამბე, წიგნი II, ტფ. 1924, გვ. 229-232.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - კაწარეთი. - საისტორიო მოამბე, წიგნი II, ტფ., 1924, გვ. 159-172.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - ლორე-ტაშირის ქართული ეპიგრაფიკა. - თსუ სამეცნ. სესია, თეზისები, 1961, გვ. 120-121.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - ”მცხეთისა" და ”წიწამურის" სახელწოდებათა ეტიმოლოგიისათვის. - Хр. Вост. I, პეტერბურგი, 1922.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - სომხური მწერლობის ფუძემდებელი. - გაზ. ”თბილისის უნივერსიტეტი", 1962, 2 ივნ. №20(373). მ. მაშტოცის 1600 წელი.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - სომხური სიძველენი ტფილისის ახლო მიდამოებში. - საქ. მუზ. მოამბე ტომი I. (1920-1922), ტფ., 1922, გვ. 88-101. სახელწოდება ”თელეთის" გრამ ანალიზი.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - სომხურისა და ქართული ენის კვლევის ისტორიიდან ევროპაში XVI საუკუნის პირველ ნახევარში, ცალკე ამონაბეჭდი, ტფ. 1936, 19 გვ.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - ტოპონიმიკური შტუდიები. ხუნანისა და ვარძიის სახელწოდებათა ეტიმოლოგიისათვის. - წგ. ”მარქსისტული ენათმეცნიერებისათვის", 1934, გვ. 151-164.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - უცნობი მასალები გაიოზ რექტორის შესახებ. - თსუ შრომები, ტ. 69, 1958, გვ. 385-391. - რეზ. რუს. ენ.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - ქართული ვერსია საჰაკ პართელის წინასწარმეტყველებისა. - ტფ. ენ. მოამბე, II, 1922-1923, გვ. 200-221.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - ქომერი და მისი სომხური და ქართული ხელნაწერები. - თსუ მოამბე, VII, 1927, გვ. 60-73.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - შანშა-შარვანშა. - თსუ შრ., ტ. 73, აღმოსავლეთმცოდნეობის სერია, I, თბ., 1959, გვ. 115-129.
• მელიქსეთ-ბეგი ლ. - სინტაქსური სინონიმია და სინტაქსური ვარიანტობა. - ჟურნ. ”უცხოური ენები სკოლაში", 1974, №2, გვ. 13-14.
• მელქაძე რ. - დასანანი შეცდომები. - ჟურნ. ”კრიტიკა", 1983, №2, გვ. 121-124. ნ. მეილერის წიგნის - ”ბრძოლის" ფრაგმენტების ქართულ ენაზე თარგმანის გამო - მთარგმნ. ჯ. თითბერია ცისკარი, 1979, №2.
• მელქოევი ა. - იხ. მელიქიშვილი გ. მელქოევი ა. საწარმოო...
• მელქოევი ვ. - ქსნის ხეობის ქართლური. - გაზ. ”საბჭ. ოსეთი", 1981, 27 ნოემბ. ვ. სომხიშვილი ”ქსნის ხეობის ქართლური" ლექსიკა, ტოპონიმიკა. (მასალები), ტექსტბი ცხინვალი. ”ირისთონი", 1081. რეც.
• მემიშიში ო. - განსაზღვრებითი კომპოზიტები ჭანურში. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1983, გვ. 26-28.
• მენაბდე ვ. - უნდა გაირკვეს. - გაზ. ”სახალხო განათლება", 1964, 27 მაისი, №22(1810), გვ. 3. ქართული მეტყველების კულტურისათვის.
• მენაბდე ლ. - ილია ჭავჭავაძის აფორიზმების გამოცემის გამო. - გაზ. ”ახალგაზრდა სტალინელი", 1959, 23
- IV, ეხება ბ. კანდლაკის მიერ გამოცემულ წიგნს ”ი. ჭავჭავაძის აფორიზმები".
• მენაბდე ლ. - შალამბერიძე გ. (სპარს. ენ.) ქართული ენა და ლიტერატურა [თბ.]. ”საბჭოთა საქართველო" 1978, 16 გვ. უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან კულტ. კავშირის საქართველოს საზოგადოება.
• მენაბდე ლ. - ძველი ქართული კულტურის ძეგლები. - ჟურნ. ”სკოლა და ცხოვრება", 1986, №2, გვ. 55-63. პეტერბურგის ქართული ახალშენის მცხ. ქართველების ლიტ. მეცნ. მოღვაწეობის შესახებ.
• მენაბდე ლ. - ძველი ქართული კულტურის კერები, ტ. I, ნაკვ. I, თბ., 383 გვ.; ტ. I, ნაკვ. II, თბ., 1962, 620 გვ.; ტ. II, თბ., 11980, 479 გვ. - რეზ. რუს. ენ.
• მენაბდე ლ. - ძველი ქართული მწერლობის გამოჩენილი მკვლევარი. - მაცნე, ენისა და ლიტ. სერია, 1976, №3, გვ. 5-26.
• მენაბდე ც. - ინგლისურ-რუსულ-ქართული ბიოლოგიური ლექსიკონი. - თბ., მეცნიერება, 1983, 268 გვ.
• მენაბდე ც. - მოკლე ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი. თბ., ”მეცნიერება", 1975, 154 გვ. (მცენარეთა ბიოქიმიის ინ-ტი). ბიოლოგებისა და ქიმიკოსებისათვის
• მენთეშაშვილი თ. - ენა ჩვენი ძვირფასი საუნჯეა - გაზ. ”თრიიალეთი" (დმანისი), 1979, 26 აპრ.
• მენთეშაშვილი ს. - აჭარის ეთნოგრაფიული მასალები - ენიმიკის მოამბე, II, ნაკ. 1, 1937 წ., გვ. 1139-178.
• მენთეშაშვილი ს. - ბუდეები და მათი შედგენის საფუძველი საბას ”სიტყვის კონაში". - ენათმეცნ. ინსტ. XVII სამეცნ. სესია (მიძღვნილი სულხან-საბა ორბელიანის დაბადებიდან 300 წლისთავისადმი). თბ., 1959, 17 ოქტ., თეზისები, გვ. 4.
• მენთეშაშვილი ს. - კალოობა ქიზიყში. - სახ. მეზ. მოამბე, ტ. IX B 1935-1936(1), ტფ., 1936, გვ. 59-77.
• მენთეშაშვილი ს. - კევრი. - სახ. მეზ. მოამბე, ტ. IX B 1935-1936(1), ტფ., 1936, გვ. 78-102.
• მენთეშაშვილი ს. - მიცვალებულთა დამარხვისა და სამარეების ტერმინოლოგიისათვის. - სახ. მეზ. მოამბე ტ. 12-13, 1944, გვ. 163-176.
• მენთეშაშვილი ს. - [ნეკროლოგი] იკე, XV თბილისი, 1966, გვ. 373-374.
• მენთეშაშვილი ს. - ქართლურის სალექსიკონო მასალა. - კრ. ”იკე", ტ. 17, 1970, . გვ. 251-282.
• მენთეშაშვილი ს. - ქიზიყური ლექსიკონი თოფურიას რედაქციით 1943 309 გვ.
• მენთეშაშვილი ს. - ჰაემეტობა ონგლისურში. - სახ. მეზ. მოამბე, ტ. X B, თბ. 1940, გვ. 195-204. - რეზ. რუს. ენ.
• მენთეშაშვილი ფ. - იხ. მაზიაშვილი გ., მენთეშაშვილი გ., გოდერძიშვილი ი.
• მერაბიშვილი ს. - ჩემი სოფელი უდე [ადიგენის რ-ნი ისტ.-გეოგრაფ. და ეტიმოლოგ. მიმოხილვა]. - ჟურნ. ”ისტორია, საზოგადოებათმცოდნეობა, გეოგრაფია სკოლაში", 1976, №2, გვ. 46-48.
• მერკვილაძე გ. - ისევ ტერმინოლოგიის შესახებ. - ”ლელო", 1962, 1 დეკ.
• მერკვილაძე გ. - ”სარკინე" და ”სარკინეთი". - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1981, 11 დეკ., გვ. 16. სიტყვის წარმოშობის ისტორიიდან.
• მერკვილაძე გ. - იხ. შანშიაშვილი ნ., მერკვილაძე გ., შერაზადიშვილიზ.
• მერკვილაძე ს. - ქართული ანდაზერბი. - გაზ. ”სახალხო საქმე", 1920, №755, გვ. 3.
• მესტიაშვილი გ. - გევუფრთხილდეთ დედა ენას. - ”კოლმეურნე" (სიღნაღი), 1968, 22 ოქტ.; ”კოლექტიური შრომა" (ხულო), 1968, 2 ნოემბ. ქართული ენის სიწმინდისათვის.
• მესხი ბ. - დავიცვათ სალიტერატურო ენის ნორმები ძირეულ პრესაში. - გაზ. ”სოც. რუსთავი", 1957, 18. VI.
• მესხი გ. - იქნებ სჯობდეს... - გაზ. ”თბილისი", 1076, 7 სექტ. ენის სიწმინდისათვის.
• მესხი ვინმე. - რედაქციის პორთველიდან (უკანასკნელი წერილი აწ გარდაცვლილი მბღ. გვარამაძესი) პატივცემულო ვ. ი. რცხილაძე. - ”მოსავალი", სამეურნეო ჟურნალი, ტფ., 1912, №15 და 16, გვ. 9-14. პირუტყვ-მხეც-ნადირთ სახელები ქართულ-თათრულად.
• მესხი კ. - იხ. გვარამაძე, კ. მესხი მცირე შენიშვნა...
• მესხი ს. - სამშობლო ენის პროგრამაზედ. - ”დრ." 1879, III, 17, №59, გვ. 1.
• მესხი ს. - ქართული სახელმძღვანელოები. - ”დერ." 1874, XII, 20, №454, გვ. 1.
• მესხია შ. - და ბადრიძე შ. საქართველოს ისტორია. - გაზ. ”თბილისის უნივერსიტეტი", 1967, 12 მაისი აკაკი შანიძის 80 წლისთავის გამო.
• მესხია შ. - და ბადრიძე შ. საქართველოს ისტორიის მკვლევარი. - გაზ. ”თბილისი", 1967, 11 მაისი. აკაკი შანიძის დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• მესხია შ. - ”ზუგდიდი" თუ ”ზუგდიდი". - ორიონი. თბილისის სახ. უნ-ტი. საიუბილეო კრებული, მიძღვილი აკაკი შანიძის დაბადების 80 წლისთავისადმი თბ., 1967, გვ. 244-250.
• მესხია შ. - ხელოსნობა ძველ საქართველოში (V-XII ს). - თბილისი, 1942 სადისერტაციო შრომის თეზისები.
• მესხიშვილი ვ. - თანხმოვანთა კომპლექსები ინგლისურში და მათი შედარება ქართული ენის შესაბამის კომპლექსებთან. - თბილ. უცხო ენათა პედ. ინსტ. XXI სამეცნ. სესია, თეზისები, 1971, გვ. 145-146.
• მესხიშვილი ვ. - ინგლისურ და ქართულ ხმოვან ფონემათა შეპირისპირებითი ანალიზი. - თბილ. უცხო ენ. პედ. ინსტ-ის XXII სამეცნ. სესია, თეზისები, 1972, გვ. 57-58.
• მესხიშვილი მ. - გაბრიელ სუნდუკიანი და ქართული ლექსიკა-ფრაზეოლოგია მის ნაწარმოებებში. 1950, 178 გვ. დაიცვა 1950, 30.12.
• მესხიშვილი მ. - გასუბსტანტივებული ზმნის შესახებ ქართულში. - VII რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1985, გვ. 16-17.
• მესხიშვილი მ. - დ. ჭონქაძის ”სურამის ციხის" ენა. - საზ. მეც. განყ. მოამბე, ტ. III, 1961, გვ. 208-227; სმამ, №3, 1961, გვ. 208-227.
• მესხიშვილი მ. - მასალები ქართლური დიალექტური ლექსიკონისათვის. - კრ. იკე, XVII, 1970, გვ. 283-299.
• მესხიშვილი ვ. - ქართლური დიალექტიზმები და სულხან-საბა ორბელიანის ”ქართული ლექსიკონი". - იკე, ტ. 13, 1962, გვ. 163-170. - რეზ. რუს. ენ.
• მესხიშვილი მ. - ქართლური ლექსიკა და სულხან-საბა-ორბელიანის ”ქართული ლექსიკონი. - იკე, XIII, თბ., 1962, გვ. 165-170. - რეზ. რუს. ენ. (ენათმეცნ, ინსტიტუტისა და ხელნაწ. ინსტიტუტის გაერთიანებული სამეცნ. სესია, მიძღვნილი საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 40 წლისთავისადმი, თეზისები, თბ., 1961, გვ. 24.
• მესხიძე ვ. - შევკრიბოთ და განვმარტოთ ჩვენი კუთხის სიტყვები. ასპინძა, 1967, 4, 9 მაისი და 23 სექტ.
- მეტალურგიის ტერმინოლოგია (საცდელი გამოშვება). შედგ. მეტალურგთა სრ. საკ. სამეცნ. ინჟინერ-ტექნიკოსთა საზ-ბის საქ. განყოფილებისა და ლითონის და სამთო ინ-ტის თანამშრომელთა მიერ. პროფ. რ. აგლაძის, ვ. ბერიძის და ინჟ. ქაშაკაშვილის რედაქციით. 1949, XI, 196 გვ.
• - მეტალურგიის ტერმინოლოგია [რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული] შედგენილი შავი მეტალურგიის სამეცნიერო-ტექნიკური საზოგადოების საქ-ოს რესპუბლიკური გამგეობის მიერ პასუხისმგებელი რედაქოტები: პროფ. ნ. ქაშაკაშვილი და მეცნ. კანდ. რ. ღამბაშიძე 1959, II, 324 გვ.
• მეტონიძე ლ. - ნუ დავამახინჯებთ ქართულ ენას. - გაზ. ”ჭიათურის მაღაროელი", 1967, 3 იანვ. ქართული ენის სიწმინდისათვის.
• მეტრეველი გ. - ”როგორ ამეტყველდნენ ლურსმული წარწერები". - ჟურნ. ”მნათობი", №5, 1962, გვ. 186-187. გ. მელიქიშვილის ამავე სახელწოდების შრომის გამო.
• მეტრეველი ე. - აკადემიკოსი კორნელი კეკელიძე (1870-1962): კრ-ში: მრავალთავი ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი VII. თბ., მეცნიერება, 1980, გვ. 5-6. ეძღვნება კორნელი კეკელიძის დაბადების ასი წლისთავს.
• მეტრეველი ე. - ბერძნული ძილისპირების უძველესი ქართული თარგმანები. - საქ. მეცნ. აკადემიის აკად. კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტის VII სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1965, გვ. 8-9.
• მეტრეველი ე. - გაბაშვილი ტიმოთე. მიმოსვლა. ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, ლექსიკონი და საძიებელი დაურთო ე. მეტრეველმა. 1956, 154 გვ. დაიცვა 1957, 20. 6.
• მეტრეველი ე. - ერთი რეპლიკის გამო. - საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწ. ინსტიტუტის მოამბე, IV, თბ., 1962, გვ. 269-275.
• მეტრეველი ე. - ეროვნული საუნჯის მოამაგე. - გაზ. ”ძეგლის მოგობარი", 1969, №18, გვ. 63-66. ი. აბულაძის გახსენება. 1901-1968.
• მეტრეველი ე. - ეფრემ მცირის ავტოგრაფი. - საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწ. ინსტ. მოამბე, I, თბილისი, 1959, გვ. 115.
• მეტრეველი ე. - იერუსალიმის რამოდენიმე ქართული მონასტრის დათარიღების ცდა. - საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწ. ინსტიტუტის მოამბე, IV, თბ., 1962, გვ. 225-135. - რეზ. რუს. ენ. (საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწ. ინსტიტ. III სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1961, გვ. 7.
• მეტრეველი ე. - ლ. ძოწენიძე, რუსული აპოვთეგმატას ქართული რდაქციები. - საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწ. ინსტიტუტის მოამბე. IV, თბ., 1962, გვ. 263-268.
• მეტრეველი ე. - ”მეხელისა" და ”მესხურის" გაგებისათვის. - ”შოთა რუსთაველი", ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, თბ., 1966, გვ. 160-177.
• მეტრეველი ე. - ”მცხეთის ბიბლიის" ”იგავთა წიგნის" წყაროების შესწავლისათვის. კრ-ში: მრავალთავი ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი. VII თბ., მეცნიერება, 1980, გვ. 98-116. - რეზ. რუს. ენ. ეძღვნება კორნელი კეკელიძის დაბადების ასი წლისთავს.
• მეტრეველი ე. - რამდენიმე ჰიმნოგრაფიული ტერმინის განმარტებისათვის. - საქ. მეცნ. აკად. კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთîა ინსტიტუტის IV სამეცნ. სესია, თეზისები, თბ., 1962, გვ. 5.
• მეტრეველი ე. - სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონის უძველესი ავტოგრაფი. - სახ. მუზ. მოამბე ტ. 19 B, 1956, გვ. 11-40. - რეზ. რუს. ენ.
• მეტრეველი ე. - და ალ. გვახარია სულხან-საბა ორბელიანის მთარგმნელობითი მეთოდის შესწავლისათვის. - ”სულხან-საბა ორბელიანი". 1659-1959. საიუბილეო კრებული. თბ., 1959, გვ. 177.
• მეტრეველი ე. - შავი მთის მთარგმნელობითი კერის ისტორიისათვის XI საუკუნის პირველ ნახევარში. - სახ. მუზეუმის მოამბე, ტ. 20 B, 1959, გვ. 85-104. - რეზ. რუს. ენ.
• მეტრეველი ე. - შენიშვნები შოთა მეჭურჭლეთუხუცესის აღაპისა და შოთა რუსთველის ფრესკის ირგვლივ საზ. მეც. განყ. მოამბე, 3, თბ., 1961, გვ. 228-255.
• მეტრეველი ე. - ”ძეგლი ერისთავთას" ერთი ადგილის გაგებისათვის. - საქართველოს მეც. აკად. ხელნაწ. ინსტიტუტის II სამეცნ. სესია, მიძღვნილი ი. ჯავახიშვილის გარდაცვალების 20 წლისთავისადმი თეზისები 1960, გვ. 8.
• მეტრეველი ე. - ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი ორი ძველი რედაქცია X-XI სახ. ხელნაწერების მიხედვით. გამოსცა და გამოკვლევა დაურთო ელენე მეტრეველმა. თბ., 1971, გვ. 277.
• მეტრეველი ე. - წარუშლელი კვალი. - გაზ. ”კომუნისტი", 1981, 10 დეკ. ილია ჭავჭავაძის დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• მეტრეველი ე. - ჰიმნოგრაფიული ტერმიების ”ფარაფთონისა" და ”მოსართავის" გაგებისათვის. - იკე, XVIII, 1973, გვ. 144-154.
• მეტრეველი ე. - იხ. ჯიქია ს., მეტრეველი ე., კოტეტიშვილი ვ. დიდი...
• მეტრეველი ე. - ჰიმნოგრაფიული ტერმინი ”მნიშვნელი". - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1983, №2, გვ. 81-86. - რეზ. რუს. ენ.
• მეტრეველი თ. - ასპექტის კატეგორიისათვის ახალ ქართულში. - თსუ XIV სამეცნ. სესია, თეზისები, 14-19 XI, 1970.
• მეტრეველი თ. - ასპექტის კატეგორიისათვის ქართულში. - ჟურნ. ”ქართული ენა და ლიტ-რა სკოლაში", 1979, №3, გვ. 103-112.
• მეტრეველი თ. - განსაზღვრებით დამოუკიდებელ წინადადებანი რთული ქვეწყობილი ძველ ქართულში. - თსუ, ფილოლოგია, I კონფ. მასალების, თბ., 1975, გვ. 33-34.
• მეტრეველი თ. - დროული ურთიერთობისათვის რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში. - ჟურნ. ”ქართ. ენა და ლიტ-რა სკოლაში", 1977, №3, გვ. 6-9.
• მეტრეველი თ. - დღე - სახსოვარი: აკად. ა. შანიძე სტუმრად გაზ. ”კომუნისტის" რედაქციაში. - გაზ. ”კომუნისტი", 1983, 3 აპრ.
• მეტრეველი თ. - ინკლუზივ-ექსკლუზივის კატეგორიისათვის ძველ ქართულში. - თსუ ძვ. ქართ. ენის კათ. შრ., 23, 1980.
• მეტრეველი თ. - მიზეზის გარემოებითი დამოუკიდებელი წინადადება ძველ ქართულში. - ენათმეცნიერება. თსუ შრ., 1981, ტ. 217, გვ. 115-138. - რეზ. რუს. ენ.
• მეტრეველი თ. - მიზნის გარემოებითი რთული ქვეწყობილი წინადადება ძველ ქართულში. - თსუ შრ., ჰუმანიტ. და საზ-რივ მეცნ. სერია, 1981, ტ. 7, გვ. 58-72.
• მეტრეველი თ. - უფლებისა და მწკრივის კატეგორიების ურთიერთობისათვის ქართულში. - თსუ შრ., 1983, ტ. 9, გვ. 144-150.
• მეტრეველი თ. - ქართული ზმნის აქტის კატეგორიისათვის - ჟურნ. ”ქართ. ენა და ლიტ. სკოლაში", 1969, №1, გვ. 63-65.
• მეტრეველი ლ. - გერმანულ და ქართულ ნაცვალსახელთა ფორმალური, ფუნქციონალური და სემანტიკური ურთიერთმიმართება. - პედ. მეც. ინ-ტის შრ., ტ. 25, 1977, გვ. 216-223.
• მეტრეველი ლ. - ქართული ანდაზები. - გაზ. ”სახალხო საქმე", 1920, №745, გვ. 3; გაზ. ”ქართული სიტყვა", 1923, №20, 30 მარტი, გვ. 3-4.
• მეტრეველი ლ. - ქართული ენა. - გაზ. ”სახალხო საქმე", 1917, №28, გვ. 2.
• მეტრეველი პ. - იხ. სიხარულიძე ი. მეტრეველი პ.
• მეტრეველი რ. - დიდი ეროვნული საქმე. - გაზ. ”ლიტ. საქმე", 1978, 10 თებ. ლექსიკონების გამოცემის აუცილებლობის შესახებ.
• მეტრეველი რ. - თბილისის ეტიმოლოგიის საკითხები. - ჟურნ. ”მეცნიერება და ტექნიკა", 1978, №7, გვ. 36-38.
• მეტრეველი რ. - სამაგალითო ნიშანსვეტი. - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1985, 2 ნოემბ. მეცნიერული ქართველოლოგიის ფუძემდებლის ნ. მარის ღვაწლის გამო ეროვნული კულტურის აღმავლობაში.
• მეტრეველი რ. - საქართველოს ისტორია ლექსიკონი. თბ., ”განათლება", ტ. 1. ა-კ. 1979, 351 გვ.
• მეტრეველი ს. - ნუ დავამახინჯებთ ქართულს. - გაზ. ”ქუთაისი", 1962, 6 იანვ. ნის სიწმინდისათვის.
• მეტრეველი ტ. - ინკლუზივ-ექსკლუზივის კატეგორიისათვის ძველ ქართულში. - თსუ ძველი ქართული ენის კათედრის შრ., ტ. 23, 1980, გვ. 175-191.
- მეტყველების ანალიზის სინთეზისა და სტატისტიკის საკითხები. სახელოვან ქართველ მეცნიერებს აკაკი შანიძესა და გიორგი ახვლედიანს დაბადების 80 წლისთავზე თბ., 1967, 174 გვ.
- მეტყველების კულტურისა და მისი დაუფლების გზები.
• მეუნარგია ი. - თბილისის ქრონიკა. - ”შრ.", 1881, X, 7, №6, გვ. 2-3.
• მეუნარგია ი. - საკით. დაკარგული ფელეტონი. ვუძღვნით დავით ერისთავს, პეტრე მისიანოვს და მებრვე სხვათა პურისტთა. - გაზ. ”ივ", 1886, 12 აგვ. №174, გვ. 1-2. ქართული ენის დამახინჯების გამო; ზმნებისათვის თანდებული ”სავიî"-ის მიმატება.
• მეფარიშვილი ლ. - იოანე ბატონიშვილის გრამატიკა. - გაზ. ”სახ. განათლება", 1948, №47, 11 ნოემბ.
• მეფარიშვილი ლ. - ლენინგრადის სალტიკოვ-შჩედრინის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის ქართულ ხელნაწერთა ფონდი. - ჟურნ. ”მნათობი", 1958, №3, გვ. 158-162.
• მეფისაშვილი გ. - ქობალია ს. გზა მეცნიეერების მწვერვალებისაკენ. - გაზ. ”ქუთაისი", 1985, 23 ნოემბ. ნიკო მარის დაბადების 120 წლისთავი.
• მეფისაშვილი რ. - ერედვის 906 წლის ხუროთმოძღვარი ძეგლი. - ”ქართული ხელოვნება" (ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრ.), №4, 1955, გვ. 101-138.
• მეფისაშვილი რ. - ერედვის წმ. გიორგის ეკლესიის საამშენებლო წარწერა. - სმამ. ტ. V, №10, 1944, გვ. 1043-1050, - რეზ. რუს. ენ. შესწავლილია წარწერა და მისი ასოთა მოხაზულობა. წარწერა განეკუთვნება X ს.
- მეფუტკრეობის ტერმინოლოგია [რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული]. შეადგინა ზ. მაყაშვილმა. რედაქტორები - რ. რამბაშიძე და რ. ზაკრიშვილი. 1972, XVI, 421 გვ. როტაპრინტი (საქართველოს მეფუტკრეთა ნებაყოფლობითი საზოდაოება).
• მექანარიშვილი ი. - გუთანი ქართლში [გუთნის ნაწილები]. - ჟურნ. ”ნაკადული" (მოზრდილთათვის), №11, თბ., 1913, გვ. 51-57.
• მექიშვილი ა. - მნიშვნელოვანი ნაშრომი. - გაზ. ”კომუნიზმისაკენ" (ოჩამჩირე), 1984, 3 აპრ. გ. შარაძე, მარი ბროსე და ვეფხისტყაოსანი, თბ., ”მერანი", 1983. რეც.
• მექნაროვი დ. - ანბანთ-ქება თქმული თელავის სობოროს მღæდლის და ზაკონოუჩიტლის დიმიტრი მექნაროვის მიერ. თფილისი, ტიპოგრაფიისა შინა უმთავრესის მმართველის ნამესტნიკის კავკაზიისა. 1860, 12 გვ.
• მეშვილდე თ. - მწერალი და სასცენო მეტყველება. - გაზ. ”საბჭ. ოსეთი", 1986, 17 ოქტ. ილია ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლისთავი.
• მეშვილდიშვილი მ. - საყვაარელი აღმზრდელი. - ”საბჭ. ოსეთი", 1967, 27 მაისი, გვ. 3.
- მეცნიერის აღიარება: თ. ვ. გამყრელიძე არჩეულია ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტად. - გაზ. ”კომუნისტი", 1981, 15 ოქტ.
- მეცნიერის აღიარება. - გაზ. ”სამშობლო", 1976, მაისი, №10. რ. შამელაშვილის შრომების შესახებ.
- მეცნიერის დამსახურებათა საყოველთაო აღიარება. - გაზ. ”თბილისი", 1967, 15 მაისი, №111(4262), გვ. 1. ა. შანიძის იუბილე.
- მეცნიერის იუბილე. - გაზ. ”კომუნისტი", 1968, 16 ივნ. არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 70 წლისთავის გამო.
- მეცნიერის სახელოვანი გზა. გიორგი ახვლედიანის იუბილე. [თსუ-ში]. - გაზ. ”კომუნისტი", 1967, 7 ივნ, გიორგი ახვლედიანის დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• მეძველია ზ. - საბჭოთა საქართველოს თანატოლი. - გაზ. ”კომუნისტი", 1981, 22 დეკ. ჟურნ. ”კავკასიის ხალხები და ენები" გამოსვლის 60 წლისთავი.
• მეძველია თ. - სილოვან თომას ძე ხუნდაძე (ბიოგრაფია). - ქუთაისის ინსტიტუტი, XXXVI სესია, თეზისები, ქუთაისი, 1972, გვ. 97-98.
• მეძველია კ. - ილია ჭავჭავაძის ბრძოლა ახალი სალიტერატურო ენისათვის. - გაზ. ”ინდუსტრ. ქუთაისი", 1951, VI, 1.
• მეძველია კ. - კირილე ლორთქიფანიძე და სალიტერატურო ენის საკითხი. - ”ლიტერატურული აჭარა", 1964, №6, გვ. 74-77.
• მეძველია კ. - მშობლიური ენა მისაღებ გამოცდებზე. - გაზ. ”ლიტ. საქ.", 1970, 25 დეკ.
• მეძველია კ. - სახელოვანი მეცნიერი დავით ჩუბინაშვილი. - გაზ. ”ქუთაისი", 1964, 9 ოქტ.
• მეხაშიშვილი-ელბაქიძე ტ. - ილიასადმი მიძღვნილი. - წიგნის სამყარო, 1978, №15, გვ. 8. შ. ძიძიგური. ილია ჭავჭავაძე და ქართული ენა. თბ. ”მეცნიერება", 1978. მიმოხილვა.
• მზაზელუა გ. - სტუმრად აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავასთან [თბილისში]. - გაზ. ”კოლხეთი" (ცხაკაია", 1981, 18 აპრ.
• მზექალაშვილი რ. - პირნაკლიანი კონსტრუქციები გერმანულსა და ქართულ ენებში. - ”უცხოური ენები სკოლაში", 1984, №2, გვ. 48-49.
- მთავარ სატერმინოლოგო კომიტეტში. - გაზ. ”კომუნისტი", 1927, 23 ივნ. №141, გვ. 3; გაზ. ”კომუნისტი", 1927, 13 ნოემბ., №265, გვ. 5. ფიზიკისა და ელექტროტექნიკის საბუღალტრო-საფინანსო ტერმინოლოგიების განხილვა; დარგობრივი ტერმინოლოგების და ა. კ. რკინიგზაზე ხმარებულ ქართული ტერმინოლოგიის შესახებ.
- მთარგმნელთა საკავშირო თათბირზე. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1970, 10 ივლ. მესამე საკავშირო თათბირის მუშაობის მიმოხილვის შესახებ. მოსკოვი.
• მთაწმინდელი გ. - ცხოვრება იოვანესი და ეფთვმესი. გამოსაცემას მოამზადა ივ. ჯავახიშვილმა. თბ., 1946, 171 გვ. (ძველი ქართული ენის ძეგლები 3).
- მთელი საზოგადოებრიობის ღვიძლი საქმე. - გაზ. ”საბჭ. აჭარა", 1972, 12 აპრ. გამოხმაურება ამავე გაზეთის 1971 წ. 16
- IX ნომერში დაბეჭდილ წერილზე ”გავუფრთხილდეთ დედა ენას".
• მ-თელი [ჟრეფელი გიორგი]. - ”ცისკარს" რა აკაკანებდა? - ჟურნ. ”საქ. მოამბე", 1863, №5, გვ. 39-61. საზოგადოებრივი ცხოვრება საქართველოში; ჟურნ. ”ცისკარის" გამოსვლა; მწერლობის მნიშვნელობა.
- ახალი საზოგადოების ღვიძლი საქმე. - გაზ. ”სოფლ. ცხოვრება", 1960, 24 ივლ. ქართული სასაუბრო ენის სიწმინდისათვის წერილები. მკითხველები უპასუხებენ შ. დევდარიანს.
- მთელი საზოგადოებრიობის ღვიძლი საქმე. - გაზ. ”საბჭ. აჭარა", 1972, 12 აპრ. გამოხმაურება 1971 წ. 16
- IX ნომერში დაბეჭდილ წერილზე ”გავუფრთხილდეთ დედა ენას".
• მთვარელიშვილი ნ. - ანტონი I საქარტველოს ქათალიკოზი. - გაზ. ”ივ." 1879, №9-10, გვ. 40-66. გამოკრებული ცნობები ვრცელის მისის ცხოვრებიდან.
• მიბჩუანი თ. - აიეტის სამეტყველო ენის საკითხისათვის. - გაზ. ”ახალი სვანეტი" (მესტია), 1985, 5 თებ.
• მიბჩუანი თ. - ”არცხელ" ტოპონიმის საკითხისათვის. - გაზ. ”ახალი სვანეთი" (მესტია), 1974, 18 ივლ. სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის.
• მიბჩუანი თ. - ბასკების წარმომავლობის საკითხისათვის (ბასკური ენის ეთნოგრაფიულ-ლინგვისტიკური მასალები). - რიწა, 1975, №1, გვ. 132-135
• მიბჩუანი თ. - ”მარე" ტერმინის განმარტებისათვის. - გაზ. ”ახალი სვანეტი" (მესტია), 1978, 22 აპრ.
• მიბჩუანი თ. - სვანური გვარები. - გაზ. ”ახალი სვანეთი" (მესტია), 1979, 30 აგვ. ”ბედიანის" წარმოშობის ისტორიიდან.
• მიბჩუანი თ. - სვანური ტოპონიმის განმარტებისათვის. - გაზ. ”ახალი სვანეთი" (მესტია), 1979, 19 ივლ.
• მიბჩუანი თ. - ქართული მეცნიერების სიამაყე. - გაზ. ”საბჭ. აფხაზეთი", 1985, 5 დეკ. ნიკო მარის დაბადების 1220 წლისთავი.
• მიბჩუანი თ. - ქართულ-შუმერული პარალელები. - რიწა, 1983, №1, გვ. 269-277.
• მიბჩუანი თ. - ”ხუდონ" ტოპონიმის განმარტებისათვის. - გაზ. ”ახალი სვანეთი" (მესტია)1982, 9 ნოემბ.
• მილიუტინი გ. - , შენგელია გ. კვალი ნათელი. - გაზ. ”კოლხეთი" (ცხაკაია), 1984, 31 მარტი. ენათმეცნიერ ტ. გუდავას გახსენება.
• მილტონი ჯ. - მეცნიერების ნათელი სხივი. - გაზ. ”თბილისი", 1962, 19 აპრილი, №93 (2710), გვ. 3. გ. ახვლედიანის დაბადების 75 წლისთავის გამო.
• მიმინოშვილი რ. - ბერძნულ და რომაულ სახელთა მართლწერისათვის. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1983, 15 აპრ. გვ. 10-11.
• მიმინოშვილი რ. - იოანე დამასკელის ”გარდამოცემის" ქართული თარგმანები. - თბილისი, 1966.
• მიმინოშვილი რ. - იხ. რადიანი შ. მიმინოშვილი რ. მეტი ყურადღება...
- მინგრელსკის აზრი მეგრულ ენაზე. - გაზ. ”ივერია", 1904, №241.
• მინდაძე გ. - მდინარეთა ქართულ სახელწოდებებს არ უნდა ვამახინჯებდეტ. - ჟურნ. ”სკოლა და ცხოვრება", №10, თბ., 1961, გვ. 88-89.
• მინდიაშვილი კ. - სახელოვანი მეცნიერი, აქტიური საზოგადოებრივი მუშაკი. - გაზ. ”ტყიბული", 1967, 9 სექტ. ფილოლოგ. მეცნ. კანდიდატი ა. ჯიშიაშვილი.
• მირზაშვილი მ. - ”გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების" ხელნაწერისა და გამოცემათა ტექსტების ურთიერთობისათვის. - ”მაცნე", 4 , თბ., 1964, გვ. 80-102; ”მაცნე", 5, თბ., 1965, გვ. 226-248.
• მირიანაშვილი ა. - თანამედროვე გოლიათს (პასუხად ი. გოგებაშვილს). - ”დრ." 1883, IV, 12, №75, გვ. 2-4 კამათი ”ბუნების კარისა" და ”დედა ენის" შეფასების გარშემო.
• მირიანაშვილი ა. - სათაურის ასოები ქართულ წერაში. - გაზ. ”ცნობის ფურცელი", 1902, 4. I, №1688. გამოხმაურება ნიკო ჯანაშიას წერილზე, რომელიც ამავე გაზეთის №1661-ში დაიბეჭდა.
• მირიანაშვილი ა. - ტონნელი თუ გვირაბი? - გაზ. ”ივერია", 1904, 18 ივნ., №141, გვ. 3. ტონნელის ნაცვლას გვირაბის ხმარება.
• მირიანაშვილი ა. - ფიქრი და შენიშვნა ჟურნალ ”ჯეჯილის" გამო. - გაზ. ”ცნობი ფურცელი", 1901, 2 დეკ., №1658, გვ. 1-3 და 4 დეკ., №1660. ქართული ენის დაქვეითება. დ. ბაქრაძის აზრი ამის შესახებ...
• მირიანაშვილი ა. - ქართული ენის ბედი. - გაზ. ”ცნობის ფურცელი", 1905, 25. VIII, №2895, გვ. 2-3. პროგრამების გაფართოების გამო. სახალხო სკოლებში ქართული ენის სწავლების სავალალო მდგომარეობის შესახებ.
• მირიანაშვილი ა. - შენიშვნა. - ”დრ." 1883, 23 III, №62, გვ. 3. ივ. როსტომაშვილის მიერ შედგენილი ქართული ენის სახელმძღვანელოს ბეჭდვა.
• მირიანაშვილი გ. - გვჭირდება ლექსიკონი. - გაზ. ”თბილისი", 1961, 11 იანვ.
• მირიანაშვილი ნ. - ადამიანის დამახასიათებელი ფერების ამსახველი ლექსიკა დაა რუსულ ენებში (თარგმნითი ლექსიკონების მიხედვით). - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპ. და პრ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1978, გვ. 15-16.
• მირიანაშვილი ნ. - რუხი ფერის ამსახველი ლექსიკა ქართულსა და რუსულ ენებში (ლექსიკონების მიხედვით). - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1979, №4, გვ. 94-106. - რეზ. რუს. ენ.
• მირიანაშვილი ნ. - რუხი ფერის ამსახველი ლექსიკა ქართულსა რუსულ ენებში (თარგმნითი ლექსიკონების მიხედვით). - ”მაცენ", ენისა და ლიტ-რის სერია, 1979, №4, გვ. 94-105; თბ., მეცნიერება, 1986, 121 გვ. - რეზ. რუს. ენ.
• მირიანაშვილი ნ. - შავი ფერის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულ და რუსულ ენებში (ლექსიკონების მიხედვით). - ენათმეც. ინ-ტის ასპირანტთა და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფერენცია, თბ., 1976, გვ. 4-5.
• მირიანაშვილი რ. - რუსული ”პროლოგ სკინქსარის" ქართული თარგმანი. - მაცნე. ენისა და ლიტ-რის სერია, 1973, №3, გვ. 99-107.
• მირიანაშვილი პ. - არიელ ენათა ჯგუფი და ქართული ენა. - ჟურნ. ”ივერია", №1, 1884, გვ. 3-26. ქართული ენის ინდოევროპულთან გენეზისური კავშირის მტკიცება.
• მირიანაშვილი პ. - აღნაქვსისთვის. - გაზ. ”ტრიბუნა", 1922, 11-I, №120. ახალი სიტყვებით (თბილი, საკით. თვინიერი, სამთილო, გაწამაწია) ენის გამდიდრებისა და ეწ. ქარაგმიანი სიტყვანი (=აბრევიატურებით) ენის დამახინჯების შესახებ.
• მირიანაშვილი პ. - ახალი ოპერის სახელის ძებნაში. - გაზ. ”ტრიბუნა", 1923, №573. ეხება ოპერა ”დაისის" სახელწოდებასა და თარგმანის საკითხს.
• მირიანაშვილი პ. - ბაბელის შენობა ჩვენი ენის ფორმების ხმარებაში. - ჟურნ. ”მწყემსი", 1886, №19, გვ. 2-5, №20, გვ. 3-5. ავტორი ეხება. ერთი მხრით ზოგიერთი ფორმის (უცხოური ტფილისელი აღვიარებ..., წარმოებას და მეორე მხრით, ნასესხები სიტყვების (os და tion-ზე დაბოლოებულთა) თარგმანის საკითხებს.
• მირიანაშვილი პ. - ბ-ნი ვაჟა-ფშაველა და ბ-ნი ურბნელი. - გაზ. ”ივერია", 1888, 20 ოქტ., №219, გვ. 3. პასუხი იმ გამოხმაურებაზე, რაც ვაჟა-ფშაველასა და ნიკო ხიზანიშვილის მხრიდან მოჰყვა პ. მირიანაშვილის წერილს ”საერო ენა და სათემო კილო".
• მირიანაშვილი პ. - ბერძენ-რომაელთა და ქართველთ ზოგიერთ ჩვეულებათა მსგავსება. - გაზ. ”ივერია", 1886, №15,16. ლინგვისტიკის მნიშვნელობა ხალხთა ნათესაობის დასადგენად.
• მირიანაშვილი პ. - ბიბლიოგრაფიის მაგიერ. პროფ. აკაკი შანიძის ნაწერი 1. ქართული კრიპტოგრაფიის ახალი ნიმუშები; 2. ნაშთები III პირის ობიექტური პრეფიქსის ხმარებისა ხმოვნების წინ ქართულ ზმნებში; 3. უძველსი ქართული ტექსტების აღმოჩენის გამო. - გაზ. ”ტრიბუნა", 1923, №1547, გვ. 2-3. რეცენზია აკაკი შანიძის ზემოთ დასახელებულ სამივე სტაიაზე. დადებითი შეფასება და სურვილები.
• მირიანაშვილი პ. - ბიბლიოგრაფიის მაგიერ პროფ. ივ. ჯავახიშვილის მიერ აღმოჩენილი V-VI საუკუნის მწერლობის ტექსტები (ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე II, 1922-1923). - გაზ. ”ტრიბუნა", 1923, №607. მოსაზრებანი ახლად აღმოჩენილი ძეგლების ენის თავისებურებათა და გადამწერის ვინაობის შესახებ.
• მირიანაშვილი პ. - გახსოვდეს წერა-ლაპარაკის დროს ქართული გრამატიკის წესები, თბ., 1914 წ., გვ. 31. წერა-ლაპარაკის ავტორის თვალსაზრისით შემუშავებული 57 რეკომენდაცია ბოლოს სია საჭირბოროტო სიტყვებისა რუსული თარგმანითურთ.
• მირიანაშვილი პ. - დიდად საჭირო საქმე. - გაზ. ”ივერია", 1902, 12 ივნ., №121, გვ. 4. ქართული ენის საფუძვლიანად შესწავლისათვის აუცილებელია მეგრულ-ჭანურ-სვანურის და სხვა ქართულ ”კილოკავთა" შესწავლა.
• მირიანაშვილი პ. - დროთა მიმდევრობა ქართულს ენაში. - ჟურნ. ”განათლება", 1913, №6, გვ. 458-461. მტავარსა და დაამოუკიდებელ წინადადებაში ზმნათა დროების შესაბამისობა და ამასთან დაკავშირების რუსულიდან ქართულად თარგმნის ზოგიერთი საკითხი.
• მირიანაშვილი პ. - ენის კულტურისათვის. - ჟურნ. ”თეატრი და ცხოვრება", 1924, №18, გვ. 3-5. ბრძოლა მწერლობაში ფეხმოკიდებული სოდეციზმის წინააღმდეგ (ჰ-აესა და სანის გმობაა ზმნებში, მ თავსართის უკუგდება, ნენ-ის მაგივრად ენ-ის ხმარება).
• მირიანაშვილი პ. - ვეფხის-ტყაოსანი ხუთ სურათად. შოთა რუსთაველ-ოქროპირ ბატონიშვილისებურად. გამოკრეფილ-დაწყობილ პეტრე მირიანაშვილის მიერ. ტფ., 1915.
• მირიანაშვილი პ. - ვის დაუჯეროთ? - გაზ. ”ივერია", 1900, №1515 Училище правоведения-ს თარგმანის შესახებ.
• მირიანაშვილი პ. - ზოგი რამ. - გაზ. ”სახალხო ფურცელი", 1917, №875, გვ. 3. ანბანის წარმოშობის შესახებ - მხედრული შდრ. ფაჰლავი ალაური, ფალავანი და მხედარი). ერი= ქვეითი ძალა, ძვ. =კაც. ერისკაცი სომხ. ჰაჲრ-მამა (ჰჲ=ვ) ლათინ ვი(ვ-უ) მტერი (სომხ ტერ=უფალი), რომელიც მეორის დამორჩილებას ცდილობს. განხილულია არაბ. - სპარს. ოსმ. შემოსული ზოგი სიტყვა. უპირატესად საომარი ტერმინოლოგიისა.
• მირიანაშვილი პ. - ზოგი რამ. - გაზ. ”ცნობის ფურცელი", 1917, №794, გვ 2-3. კამათია ვეფხისტყაოსნის მარისეული დებულებების დაცვაზე გვხვდება ენობრივი მასალაც. სომხურის გავლენააო გვესმის ჩვენ, განმათავისუფლნა ჩვენ, დამიცვან ჩვენ. უამრავი (სომხ. ჰამრ. რიცხვი). წალკოტი (წალკოტ. ყვავილოვანი), ტერება (ტერ ბატონი ”უფალი"). ურაკპარაკი (პრაპარაკ ”მეიდანი"), იავარ ქმნა (ავარ ”ალაფი", დაფლა) დაბირება (ბარ, ”სიტყვა"). იშხანი სომხ. მთავსრს, შატბერდი ”მრავალ ციხეს" მგოსანი სომხ. გაიკოსან ”შემამკობელი სომეხი-სო = ქართ. სა - შტრ. ”მესხი".
• მირიანაშვილი პ. - ზოგი რამ აჭარისტანი და ქართული ენა. - გაზ. ”ტრიბუნა", 1922, №329, გვ. 1. აჭარაში სახელმწიფო ენად ქართულის მტკიცედ დამკვიდრების შესახებ.
• მირიანაშვილი პ. - ზოგი რამ კავკასიელთ საერთაშორისო ენა. - გაზ. ”ტრიბუნა" 1922, №322, გვ. 2-3. კავკასიელთ საერთაშორისო ენად ქართული ენის გამოყენების შესახებ.
• მირიანაშვილი პ. - იაფეტიზმის კვალი სომხურ ენაში. - გაზ. ”ტრიბუნა", 1923, №447 გვ. 2; №448, გვ. 2; №450, გვ. 2-3. დაცვა დებულებისა სომხის ეთნოგრაფიული ჯგუფის იაფეტიან ქართველთა კოლექტივის იმ თემთა წიაღიდან წარმოშობის შესახებ, დაასავლეთ საქართველოში რომ ცხოვრობენ (IX ს -ის შემდეგ ქ. წ).
• მირიანაშვილი პ. - იაფეტური ფორმები და ლექსიკა არიულ ენებში - გაზ. ”ტრიბუნა", 1923, №477, გვ. 2. ძიება იაფეტური ფორმებისა და ლექსიკის არიულ ენებში (მაგ. старуха და მისთ. ха = ქართვ. ხე მ-ხე-კალი, დადი-ხე...).
• მირიანაშვილი პ. - ”ივერიის ჭორები". - ”თტრ.", 1886, №11, გვ. 114-115. ... ქართულად სიტყვები: ”გენიალი", ”სოციალი" და სხვ.
• მირიანაშვილი პ. - ისევ ქართული ენის სიკეთის საკითხის და ბ. სილოვან ხუნდაძე. - გაზ. ”სახალხო საქმე", 1919, №695. გამოხმაურება სილოვან ხუნდაძის მიერ სახალხო განათლების მინისტრისათვის გაგზავნილ მოხსენებაზე (დაიბეჭდა ”სახალხო საქმე",1919, №688. ბრძოლა სილოვან ხუნდაძის გეზის წინააღმდეგ. - შემოვიდეს მწერლობაში იმერულ-გურული კილო.
• მირიანაშვილი პ. - კლდია. პასუხი ბ-ნ სილოვან ხუნდაძეს. - გაზ. ”ივ." 1903, 17 აგვ., №175, გვ. 2. იხ. ”ივერია" №174. კამათი ქართული გრამატიკის საკითხებზე.
• მირიანაშვილი პ. - კლდია. [პ. მირიანაშვილი], რას ნიშნავს სიტყვა რუს (ბ-ნ კნაუერ პროფესორის რეფერატის გამო). - გაზ. ”ივერია", 1902, 1 ნოემბ., №233, გვ. 4. რუს ფუძის დაკავშირება გერმანულ როს და რაშ ქართული სიტყვებთან.
• მირიანაშვილი პ. - კლდია. ცოტა რამ გრამატიკისა. - გაზ. ”ივ.", 1903, 8 აგვ., №168, გვ. 2. თ. ხუსკივაძის - ”მათიკო და მისი გიშერა", წიგნის ბიბლიოგრაფიის მაგიერ.
• მირიანაშვილი პ. - კლდია. ცოტა რამ ლინგვისტიკისა. - გაზ. ”ივერია", 1902, 20 დეკ., №273, გვ. 2-3. ბ-ნ ლოპატინსკის რეფერატის გამო. რუსული გვარების დაბოლოვება-სკი-სა და მეგრული სკუა-ს გაიგივება.
• მირიანაშვილი პ. - მ-ანის როლი ქართულ ენაში. - გაზ. ”სახალხო გაზეთი". 1912, №663, გვ. 3-4. მ. პრეფიქსის საჭიროების მტკიცება სიტყვებში სუქანი, სუბუქი და მისთ.
• მირიანაშვილი პ. - მესხეთი და ბ-ნი უ-ელი. - გაზ. ”ივერია", 1888, №182, გვ. 3. პასუხი ნიკო ხიზანიშვილის (ურბნელის) წერილზე ”მესხური კილო და იმისი მოსარჩლე (”ივერია" №168-717, 177) რომელშიც გაკრიტიკებულია პ. მირიანაშვილის ”საერო ენა და სათემო კილო". ავტორის მიერ თავისი დებულების დაცვა - მესხური კილოს სალიტერატურო ქართულის საფუძვლად გამოცხადების შესახებ.
• მირიანაშვილი პ. - ნ. მარის შრომა. Н. Марр. Георгий Мерчул житие св. Григория Хандзтинского грузинский текст, введение издание, перевод с дневникам поездки в Шавшетию Кларджию Ц. – Петербург, 1911. გაზ. ”სახალხო გაზეთი", 1912, №503-505. რეცენზია ნ. მარის შრომისა დადებითი შეფასება. მოსაზრებები ძირითადი და ნასესხები სიტყვების შესახებ.
• მირიანაშვილი პ. - რა დაეცეს ერი, წაჰრდეს ენაცა. - გაზ. ”საქართველო", 1916, №79, გვ. 4. უცხო სიტყვებისა და გამოთქმის ყალიბების უხვად სესხებით ქართული პრესისი ენის წახდენა.
• მირიანაშვილი პ. - რას ვხედავთ? - გაზ. ”ივერია", 1899, 17 ოქტ., №224, გვ. 2-3. ქართული ენის დამახინჯება ზოგი მწერლის თხზულებებში.
• მირიანაშვილი პ. - რას ნიშნავს ქართული, ივერი და სომეხი. - გაზ. ”ივერია", 1901, №223. ეტიმოლოგიური ძიებები.
• მირიანაშვილი პ. - რას ნიშნავს ღმერთი ლინგვისტურად - გაზ. ”ივერია", 1900, №3. ”ღმერთ" ფუძის დაკავშირება ინდოევროპულთან.
• მირიანაშვილი პ. - სადღეისოდ. - გაზ. ”ივერია", 1903, №258. თარგმანის ზოგადი საკითხები.
• მირიანაშვილი პ. - საერო ენა და სათემო კილო. - გაზ. ”ივერია", 1888 წ., №166, გვ. 2-3; №180, გვ. 3. 1. ზემო ქართლური (მესხურითურთ) - საერო (სალიტერატურო) ენის საფუძველი; 2. საერო ენა და სათემო კილოების მიმართება; 3. საერო ენის ლექსიკის გამდიდრების წყაროები.
• მირიანაშვილი პ. - საისტორიო შენიშვნა. - გაზ. ”ივერია", 1899, №107. ანალიზი სიტყვებისა ”მეფე", ”მამფალი" და მათი დაკავშირება სანსკრიტულთან.
• მირიანაშვილი პ. - სეიფოლა იოსელიანი. - გაზ. ”ტრიბუნა", 1922, №346, გვ. 2. ფერეიდნელების სწრაფვა სამშობლოსაკენ.
• მირიანაშვილი პ. - ქალაქმა რა დააშავა? - გაზ. ”ივერია", 1900, 24 სექტ., №208, გვ. 2-3 ქალაქის საუბრის კილოს ყურადღების შეწავლის მოთხოვნა.
• მირიანაშვილი პ. - ქართველ ფილოლგთა მომავალი ყრილობისათვის. - გაზ. ”სახალხო საქმე", 1920, №835, გვ. 2. ბრძოლა სალიტერატურო ქართულში იმერიზმების დამკვიდრების წინააღმდეგ და მტკიცება იმისა, რომ სალიტერატურო ენის საფუძველი იყო და არის ქართლის მეტყველება.
• მირიანაშვილი პ. - ქართული ანბანის ისტორიის მასალად.- გაზ. ”ივერია", 1901, №99. ცნობა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგაადოების წიგნთსაცავში ნაპოვნი ერთი სამფურცლოვანი მხედრული ხელნაწერის შესახებ (სახელწოდება ”ქართული ენის ლიტერატურისათვის"), რომელიც ქართული ანბანის ისტორიას ეხება.
• მირიანაშვილი პ. - ქართული ენა ტავიდანვე მარტივ-მდაბიურია. - გაზ. ”ტრიბუნა", 1922, №124, №130, №136, №143. დასაბუთება დებულებისა, რომ სალიტერატურო ქართული მთელი თავისი არსებობის მანძილზე იყო და არის ხალხის სასაუბრო ენასთან დაახლოებული, ე. ი. ”მარტივ-მდაბიური".
• მირიანაშვილი პ. - ქართული ზმნის ბუნებისათვის. - გაზ. ”ტრიბუნა", 1923, №436, გვ. 2. მტკიცება იმისა, რომ კიდურ დაბოლოებათა ცვლით ქართული ზმნა ჰგავს არიული ენების ზმნებს.
• მირიანაშვილი პ. - ქართული პრეფიქსიანი სახელზმნების მმართველობა. - გაზ. ”სახალხო გაზეთი", 1912, №691, გვ. 3. სახელზმნებისათვის პრეფიქსების (=ზმნისწინების) მნიშვნელობა და ზოგი რუსული პრეფიქსიანი (პრევერბიანი) ზმნის ქართულად თარგმნის საკითხი.
• მირიანაშვილი პ. - ქართული საუნჯის მასალად (სიტყვები) - გაზ. ”ივერია", 1900, №104.
• მირიანაშვილი პ. - ქართული სიტყვიერების განარკვი დასაწყისიდან ჩვენს დრომდე. ტფილისი, 1929, 220 გვ. შესავალ ნაწილში ქართული სალიტერატურო ენის მიმოხილვა. გვ. 4-15.
• მირიანაშვილი პ. - ქართული სიტყვის მოყვარეთა მიმართ. - გაზ. ”ივერია", 1900, №79, გვ. 2; №80. გვ. 3-4. ახალი სრული ქართული ლექსიკონის გამოქვეყნების აუცილებლობა. მიმართვა მკითხველებისადმი სალექსიკონო მასალების მიწოდების შესახებ. ავტორის მიერ შეკრებილი სიტყვები სათანადო განმარტებებით.
• მირიანაშვილი პ. - ქართულის ცოდნაც გვჭირია. - გაზ. ”ივერია", 1900, 16. IX, №201. გვ. 3. სალიტერატურო ენის საფუძვლიანად დაუფლებისათვის ძველი გულდასმით შესწავლის აუცილებლობა.
• მირიანაშვილი პ. - შენიშვნა (ქართული სიტყვის მოყვარეთ). - გაზ. ”ივერია", 1900, №104. გამოხმაურება ლადო აღნიაშვილის წერლზე ”ოასუხად ბ-ნ პეტრე მირიანაშვილს" (”ივერია" 1900, №91).
• მირიანაშვილი პ. - ძველი და ახალი ქართული შაირობა სადა ამბათ განმარტებითა XII და XIII ს. ს. წ. I. იოანე შავთელი, გრიგოლ ჩახრუხაძე, შოთა რუსთაველი. თბ., 1915.
• მირიანაშვილი პ. - ძველი მწერლობის დაუცხრომელი ტრფიალი. - ”ბურჯი", სალიტ. მხატვრ. ალმანახი (გამოვიდა ”ერობის" ნაცვლად 2 ნომერი); თბ., 1909, 33, გვ. 10-12; №4, გვ. 4-6. კიტა აბაშიძის წერილის ”ქ. ენის დაცემის გამო". - ”განათლება, 1908, №7, №8.
• მირიანაშვილი პ. - ჰქონდა თუ არა რამე მნიშვნელობა ჲ ასოს გამოთქმის დროს. - ჟურნ. ”განათლება", 1913, №3, გვ. 179-183. გალაშქრება საქართველოს ისტორიისა და ეთნოგრაფიის საზოგადოების საბჭოს მიერ ჲ-ს ხმარების საეკლესიო პრაქტიკაში დაკანონების წინააღმდეგ.
• მირიანაშვილი პ. - ჰ-აეს როლი ქართული ზმნის უღვლილების დროს. - ჟურნ. ”განათლება", 1913, №5, გვ. 387-389. ჰაესა და სანის, როგორც პირის მაჩვენებელი პრეფიქსების ხმარების აუცილებლობის მტკიცება.
• მირიანაშვილი რ. - იხ. სულავა ნ., მირიანაშვილი რ. ღვაწლმოსილი...
• მირიანაშვილი რ. - ქართველთა კვალი სირიაში. - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1977, №3, გვ. 152-163. - რეზ. რუს. ენ. მოთხრობილია მასზე, რომ ქართველებს შორეულ წარსულშივე ჰქონდათ მჭიდრო კავშირი ქრისტიანული რელიგიის ერთ-ერთ თვალსაჩინო კერასიან-სირიასთან. - დამასკოში აღმოჩენილი იქნა შვიდი ქართული ხელნაწერი, რომლებიც საინტერესოა მეცნიერებისათვის ისტორიული და ენობრივი მონაცემებით.
• მირცხულავა ი. - შემოვიღოთ მხედრულის მთავრული. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო" 1967, 28 ივლ.
• მირცხულავა ლ. - ინგლისური ენის სიტყვაწარმოების პროდუქტიული საშუალებები და მისი ქართული შესატყვისები (აფიქსაცია, კომპოზიცია, კონვერსია). - საქ. პედაგოგიკის მეცნ. - სამეცნ. - კვლევ. ინ-ტის შრ., ტ. 26, 1974, გვ. 373-382.
• - მისალმებათა ”ლექსიკონი" (საინტერესო თემაზე). - გაზ. ”თბილისი", 11 მარტი.
• მიქაბერიძე ა. - ილია ალხაზიშვილი. ბიოგრააფია. - ჟურნ. ”ჯეჯილი". ტფილისი, 1921 წ., აგვისტო, გვ. 28-34.
• მიქაელიანი ა. - ტოპონიმიკური სახელების მნიშვნელობის შესახებ. - გაზ. ”სახ. გან.", 1971, 1 დეკ. წალკის რ-ნში შემავალ გეოგრაფიულ პუნქტთა ძველი ტოპონიმიკური სახელწოდების ახალი სახელწოდეით შეცვლის შესახებ.
• მიქაელიანი ა. - ტოპონიმიკური სახელების მნიშვნელობის შესახებ. - გაზ. ”სახ. გან." 1971, 1 დეკ. წალკის რაიონში შემავალ გეოგრაფიულ პუნქტთა ძველი ტოპონიმიკური სახელწოდებების ახალი სახელწოდებებით შეცვლის შესახებ.
• მიქაელიანი ა. - წალკის რაიონის სოფლების ძველი და ახალი სახელწოდებები. - ისტორია, საზოგადებათმცოდნეობა, გეოგრაფია სკოლაში, 1973, №2, გვ. 18-22.
• მიქაელიანი ჰ. - ამის მოგვარება შეიძლება. - გაზ. ”ლიტ. საქ.", 1971, 19 თებ. წალკის რ-ში შემავალი სოფლებისათვის ძველი ქართული სახელების აღდგენის შესახებ. თარგმ. ი. შალაკაძისა.
• მიქაუტაძე რ. - მშობლებო, მოგწონთ თქვენ ეს სახელები? - გაზ. ”კომუნარი" (ამბროლაური), 1961, 19 აპრ. ქართული სახელების გარშემო.
• მიქაშვილი ო. - საინტერესო ნაშრომი. - გაზ. ”საბჭ. აფხ.", 1971, 5 აგვ. რეც. შ. ღლონტის წიგნზე ”ენისა და პოეტიკის საკითხები". თბ., 1971.
• მიქაძე გ. - ა. ხახანაშვილი ზოგიერტი ხელნაწერის შესახებ. გვ. 377-384. (ამონაბეჭდია. არ არის მითითებული თუ საიდან არის ამოღებული). აღნიშნულია, რომ ალ. ხახანაშვილმა იმოგზაურა ლონდონში, ბერლინში, ვენაში, პარიზში, რომში და აღწერა სიძველეთსაცავებში დაცული ქართული ხელნაწერები.
• მიქაძე გ. - იერუსალიმის უცნობი ქართული საამსენებლო წარწერა. - კრ-ში: ქართული წყაროთმცოდნეობა, 1971, 3, გვ. 236-241; 1 ფერ. სურ. - რეზ. რუს. ენ.
• მიქაძე გ. - საცერე (ქართული ლექსიკონიდან). - გაზ. ”ახ. სტალინელი" (ი. ბ. სტალინის სახ. თბილისის სახელმწ. უნ-ტის რექტორატის, პარტიული და კომკავშირის კომიტეტების, პროფკომისა და ადგილკომის ორგანო). 1954, 13. III.
• მიქაძე გ. - საწუხ არს ესე... [კრიტიკული შენიშვნები გ. შარაძის პულიკაციებზე: ”ილია ჭავწავაძისა და ოლღა გურამიშვილი-ჭავჭავაძის უცნობი წერილები", ახალი მასალა ივანე მაჩაბელზე", ”საბას ლექსიკონის იშვიათი ნუსხა ლონდონში" და სხვ.] - გაზ. ”კომუნისტი", 1985, 17 იანვ.
• მიქაძე გ. - ფსევდონიმების ლექსიკონი. თბ., მეცნიერება, 1984, 137 გვ.
• მიქაძე გ. - ფსევდონიმების ლექსიკონი რუსთველოლოგიური ლიტერატურისათვის. თბ., 1966. გვ. 63.
• მიქაძე გ. - ქართული ფსევდონიმების ლექსიკონის შედგენის პრინციპები. - თბილ. პედ. ინ-სტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სესია, 52, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 131.
• მიქაძე გ. - შიომღვიმის ოთხთავის დათარიღებისათვის. - გაზ. ”ახ. სტალინელი", 1956, 19 სექტ., №22 (158).
• მიქაძე გ. - ძველი ქარტული საიდუმლო დაწერილობა. - ”დროშა", 1951, №3, გვ. 20. წერილში გადმოცემულია საქართველოს ცენტრარქივში დაცული კრიპტოგრამის წაკითხვა.
• მიქაძე გ. - ძველი ქართული საიდუმლო დაწერილობის უცნობი ნიმუშები. - თსუ საიუბილეო კრებული, მიძღვნილი კ. კეკელიძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი. თბ., 1959, გვ. 277-886.
• მიქაძე ლ. - კეტილი სტუმარი. - გაზ. ”თბილისი", 1970, 6 ნოემბ. გერმანელ ქართველოლოგის გეტრუდა პეჩის თბილისში ყოფნის გამო.
• მიქაძე ლ. - მეგობარი ჰაინცი. - გაზ. ”თბილისი", 1971, 31 დეკ. გერმანელი მეცნიერის ჰ. ფენრიხის მიერ ქართულ ენაზე სადოქტორო დისერტაციის ”ენათა გენეტიკური ნათესაობის კრიტერიუმებზე და ადრინდელი საერთო ქართველური ფუძე-ენის ძირეულ მორფემათა სტრუქტურის ზოგიერთ საკითხებზე" დაცვის გამო.
• მიქაძე ნ. - პირის ნაცვალსაახელთა ლექსიკურ-გრამატიკული ძირითადი თავისებურებანი თანამედროვე რუსულ და ქართულ ენებში. - თსუ შრ., 83, 1979, გვ. 127-146. - რეზ. რუს. ენ.
• მიქაძე ლ. - იხ. რევიშვილი შ. და მიქაძე.
• მიქელაშვილი ც. - ადამიანის დახასიათება ლექსიკა სახლხში. - თელ. პედ. ინსტ. სტუდ. XII სამეცნ. კონფ., თეზისები, თელავი, 1955, გვ. 16.
• მიქელაძე თ. - მართული მსაზღვრელი აკაკის ნაწერების ენაში. - თელ. პედ. ინსტ. სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი სქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 40 წლისთავისადმი, თეზისები, თელავი, 1961, გვ. 49-51.
• მიქელაძე თ. - ფშაური დოალექტიზმები ვაჟა-ფსაველას პოემების მიხედვით. - თელ. პედ. ინსტ. პროფესორ-მასწავლებელთა XX სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 1963, გვ. 56-57.
• მიქელაძე კ. - იხ. გვარჯალაძე ი. მიქელაძე კ. ფრანგული...
• მიქელაძე მ. - ავტორისეული ლექსიკა გ. ლეონიძის მხატვრული წარწერების ენაში. - თელ. პედ. ინსტ. პროფესორ-მასწავლებელთა XXIII სამეცნ. სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 1968 წ.
• მიქელაძე მ. - ემფატიკური ხმოვნის დისტრიბუციის საკითხისათვის. - საქართველოს ქართული ენის კათედრათა X კონფ., თეზისები, თბ., 1984, გვ. 12-13.
• მიქელაძე მ. - ენის შინაარსობრივი სტრუქტურების როლი სიტყვათა დააკარგვის პროცესში. - სმამ, 1977, ტ. 87, №3, გვ. 741-744. - რეზ. რუს. ენ. ბაცბურ-ქართული ორენოვნების მასალების მიხედვით.
• მიქელაძე მ. - ერთი ქართული ტერმინის ტოტემური ხასიათის გამო. - ჟურნ. ”მეცნიერება და ტექნიკა", 1983, №3, გვ. 38-41.
• მიქელაძე მ. - მეტყველების ნაწილები ნასესხობათა თვალსაზრისით. - მაცნე. ენისა და ლიტ-რის სერია, 1977, №4, გვ. 167-174. - რეზ. რუს. ენ. სტატიაში გამოყოფილია ბაცბური ენის ლექსიკურ ნასესხობათა ძველი და ახალი ფენები, შემდეგ კი მეტყველების ნაწილებად მათი დაჯგუფებისა და შედარების გზით დადგენილია მეტყველების ნაწილთა ღიაობის ხარისხი ორენოვნების სხვადასხვა საფეხურზე. გამოვლენილია სიტყვათა სესხების პროცესის საწინააღმდეგოდ მოქმედი ენობრივი ფაქტორები.
• მიქელაძე მ. - მორფოლოგიური ინტერფერენციისათვის ბაცბურში (ბაცბურ-ქართული ორენოვნების მასალების მიხედვით). - ენათმეცნიერება 10 (თსუ შრ., 8. 267, თბ., 1986, გვ. 353-368. - რეზ. რუს. ენ.
• მიქელაძე მ. - ნასესხები სიტყვები ბაცბურ (წოვა-თუშურ) ენაში. - ენათმეცნიერება (თსუ), 1976, №174, გვ. 119-131. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ. განხილულია სიტყვათსესხების შემთხვევები ქართულიდან ბაცბურში.
• მიქელაძე მ. - სიტყვათა სესხებისათვის (ქართულ-ბაცბური ენობრივი ურთიერთობის მაგალითზე). - თსუ, ფილოლოგია, I, კონფ. მასალები, თბ., 1975, გვ. 65-66. ბაცბური ენის მასალების მიხედვით თეზისებში განხილულია ლექსიკურ ნათესაობათა ზოგადი ტიპები: საკუთრივ ნასესხები სიტყვები, ჰიბრიდული ნასესხობანი. დამატებით, გარდა ამისა, გამოყოფილია აღნიშნული ენის მასალების მიხედვით ლექსიკურ ნასესხობათა კიდევ ერთი ტიპი - შემცირებული ნასესხობანი.
• მიქელაძე მ. - სიტყვა ”ცვლის" სადაურობისათვის. - თელ. პედ. ინსტ. პროფესორ-მასწავლებელთა XXIII სამეცნ. სესია, მიძღვნილი საბჭოთა ხალხის სამამულო ომში გამარჯვების 20 წლისთავისადმი, თეზისები, 1965.
• მიქელაძე მ. - ქართულიდან ნასესხებ სიტყვათა ბგერითი გარსისი მორფოლოგიური ადაპტაციისათვის ბაცბურ ენაში. - სმამ, ტ. 88, №3, 1977, გვ. 701-705. სტატიაში ნასესხებ სიტყვათა ბგერითი გარსისი ადაპტაციის ისეთი შემთხვევები, რომლებსაც საფუძვლად უდევს მსესხებელ ენაში მოქმედი ლექსემათა აგებისა თუ მათივე მეტყველების ნაწილებად გაფორმების თავისებური წესები, გამოვლენილია ნასესხებ სიტყვათა მორფოლოგიური ადაპტაციის ერთიანი სისტემა.
• მიქელაძე მ. - ქართულიდან შესულ სიტყვათა ფონეტიკური ცვლილება ბაცბურ ენაში. - თსუ სტუდ. სამეცნ. შრ. კრებული, VIII, 1958, გვ. 271-276. (თსუ სტუდ. XVIII სამეცნ. კონფ., თბ., 1956, თეზისები, გვ. 107-108).
• მიქელაძე მ. - ქართული ენის გავლენით შეპირობებული ცვლილებები ბაცბური ენის არსებითი სახელის ბრუნების სისტემაში. - საქართველოს ქართული ენის კათედრათა IX კონფ., თეზისები, თბ., 1981, გვ. 38-39.
• მიქელაძე მ. - ქართული ენის გავლენით შეპირობებული ცვლილებები ბაცბური ენის მიხედვით წინადადების სტრუქტურაში. - თბილ. პედ. ინსტ., პროფესორ-მასწავლებელთა სესია, 52, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 89.
• მიქელაძე მ. - ქართული ენის გავლენით შეპირობებული ცვლილებები ბაცბური ენის სინტაქსურ წყვილთა მოდელებში. - საქართველოს ენის კათედრათა კონფ., თეზისები, თბ., 1980, გვ. 38-39.
• მიქელაძე მ. - ცხოველთა ავადმყოფობასთან დაკავშირებული ლექსიკა თუშურ დიალექტში. - VIII რესპ დიალ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 32.
• მიქელაძე მ. - ხმოვანთა რედუქცია ბაცბურ ენაში. - სმამ, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1977, №3, გვ. 118-128. - რეზ. რუს. ენ. განხილულია ბაცბურ ენაში ხმოვანთა რედუქციის 2 გზა: 1) მარტივი რედუქცია (ფუძის ბოლო ხმოვანი იკარგება მომდევნო ხმოვანი მორფემის გავლენიტ). 2) რედუქცია ეპენთეზისის გზით (ფუძის ბოლო ხმოვნის გაუმარცვლოება და გადასმა წინამავალ ხმოვანთან).
• მიქელაძე ნ. - აჭარულის ზოგი თავისებურების შესახებ. - IV რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1982, გვ. 24-27.
• მიქელაძე ნ. - დიალექტის სინტაქსური მოვლენის ლიტერატურული ფიქსაციის რამდენიმე შემთხვევა. - სმამ, 1979, ტ. 94, №3, გვ. 745-748. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• მიქელაძე ნ. - მასალები მეფრინველეობის, მეფუტკრეობისა და თიბვის ლექსიკისათვის აჭარულში. - ბათ. პედ. ინსტ. პროფ.-მასწ. სამეცნ. სესია. XXXII. 1071, 26-28 აპრ., ბათუმი, გვ. 45.
• მიქელაძე ნ. - მორფოლოგიური თავისებურებანი აჭარაში მოღვაწე მწერალთა თხზულებებში. - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1980, №4, გვ. 90-108. - რეზ. რუს. ენ.
• მიქელაძე ნ. - მწერლის ენის ზოგი სტილური ნიშანი. - ჟურნ. ”ჭოროხი", 1978, №1, გვ. 81-90. სტილის შესახებ ენათმეცნიერებაში არსებული შეხედულებების საფუძველზე გარკვეულია აჭარაში მოღვაწე ქართველ მწერალთა თხზულებების ენის ზოგი სტილური ნიშანი.
• მიქელაძე ნ. - ჟარგონისა და ვულგარიზმის ხმარების შემთხვევები. - ჟურ. ”ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1975, №4, გვ. 45-48. ავტორი გვაცნობს მხატვრულ ლიტერატურაში ჟარგონის ხმარების ცალკეულ შემთხვევებს, რაც, მწერალთათვის მხატვრულ-სტილისტიკურ ხერხს წარმოადგენს.
• მიქელაძე ნ. - სოფლის მეურნეობის ლექსიკა ქვემო აჭარაში. - მათ. პედ. ინსტ. შრ., ტ. 16, 1973, გვ. 227-250.
• მიქელაძე ნ. - ფონეტიკური დიალექტიზმების გამოყენება პერსონაჟის მეტყველებაში. - ჟურნ. - ”ჭოროხი", 1979, №6, გვ. 73-77. აჭარაში მოღვაწე მწერალთა მხატვრ. თხზულებებში. გამოვლენილი ფონეტიკური დიალექტიზმები, რომელიც არსებითად ქართული ენის დასავლური კილოური სამყაროს ანარეკლს წარმოადგენს.
• მიქელაძე ნ. - ფონეტიკურ ცვლილებათა დიალექტური სახესხვაობანი პერსონაჟის მეტყველების მიხედვით. - ენათმეცნიერება (თსუ შრ., 1981, №217, გვ. 139-165. - რეზ. რუს. ენ.
• მიქელაძე ნ. - ქვემოაჭარული კილოკავი. - ბათ. პედ. ინსტ. სტუდ. XV სამეცნ. კონფერენცია, თეზისები, ბათუბი, 1960, გვ. 8-10.
• მიქელაძე ქ. - მიმართულებითი ბრუნვის ფუნქციისათვის ძველ ქართულში (”მარტვილობაჲ შუშანიკისი"ს მიხედვით). - სახელის ბრუნების საკითხისათვის ქართ. ენებში,, წ. 1. 1956, გვ. 403-408; თსუ სტ. სამეცნ. შრ., კრებული, წგ. 1, 1941, გვ. 190-196.
• მიქიაშვილი ო. - იხ. ბასილაიან., ლემონჯავა ნ., მიქიაშვილი ო. ქართული ენის...
• მიქიაშვილი ო. - დაკვირვებანი მეგრულის დარგობრივ ლექსიკაზე. - VIII რესპ. დიალ. სესია, თეზისები, თბ., 1986, გვ. 34-35.
• მიქიაშვილი ო. - დიალექტური სალექსიკონო მასალის შეკრებისათვის სოჭის რაიონში მცხოვრებ ქართველთა მეტყველების მიხედვით. - II რესპ. სესია, თეზისები, თბ., 1980, გვ. 34-35.
• მიქიაშვილი ო. - ზოგიერთი მორფოლოგიური თავისებურებების შესახებ სოჭის რაიონში მცხ. ქართველთა მეტყველებაში. - XXX სამეცნ. სესია, 1972, გვ. 88.
• მიქიაშვილი ო. - იდიომები, მონოგრაფია, ჰიპოტაქსი - ”ავანგარდი" (გაგრა), 1967, 28 თებ. რეც. ალ. ონიანის წიგნზე ”ქართული იდიომები". თბ., 1966.
• მიქიაშვილი ო. - კრასნოდარის მხარუს ძირითადი ფონეტიკური პროცესები. - XXVIII სამეცნ. სესია. 1969, გვ. 93-94.
• მიქიაშვილი ო. - ”ნაცარქექიას" ტიპის სახელით წარმოებისათვის. - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1985, №2, გვ. 101-107. - რეზ. რუს. ენ.
• მიქიაშვილი ო. - საინტერესო ნაშრომი. - გაზ. ”საბჭ. ოსეთი", 1971, 5 აგვ. რეც. შ. დადიანის წგ.-ზე ”ენისა და პოეტიკის საკითხები". თბ. 1971.
• მიქიაშვილი ო. - სოჭის რაიონში მცხ. იმერელთა და ლეჩხუმელთა მეტყველების დამაახასიათებელი ზოგიერთი ფონეტიკური მოვლენის შესახებ. - XXIX სამეცნ. სესია, 1971, გვ. 45.
• მიქიაშვილი ო. - სოჭის რაიონში მცხოვრებ ქართველთა მეტყველების დარგობრივი ლექსიკის თავისებურებანი. - აფხ. სახელმწ. უნ-ტის შრ., 1983, ტ. 2., გვ. 140-146.
• მიქიაშვილი ო. - სოჭის რაიონში მცხოვრებ ქართველთა მეტყველების ძირითადი მორფოლოგიური თავისებურებანი. - ენათმეცნიეება (თსუ), 1977, ტ. 187, გვ. 57-73. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• მიქიაშვილი ო. - სოჭის რაიონში მცხოვრებ ქართველთა მეტყველების ძირითადი სინტაქური თავისებურებანი. - სმამ, 1978, ტ. 89, №1, გვ. 205-208. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• მიქიაშვილი ო. - სოჭის რაიონის ქართული მიკროტოპონიმიის საკითხისათვის. - აფხ. სახელმწ. უნ-ტის შრ., 1985, ტ. 3. გვ. 124-126.
• მიქიაშვილი ო. - ფონეტიკური მოვლენები სოჭის რაიონში მცხოვრებ რაჭველთა მეტყველებაში. - სოხ. პედ. ინსტ. სტატიების კრ., სოხუმი, 1973, გვ. 202-209.
• მიქიაშვილი ო. - ქართული ენის დიალექტების ურთიერთშერევისა და ინტერფერენციის საკითხები. თბ., თსუ გამ-ბა, 1986, 195 გვ.
• მიქიაშვილი ო. - ძირითადი ფონეტიკური პროსეცები სოჭის რაიონში მცხოვრებ ქარტველთა მეტყველებაში. - მაცნე, ენისა და ლიტ-რის სერია, 1978, $4, გვ. 100-110. - რეზ. რუ. ენ.
• მიშველაძე ე. - თურქული ლექსიკური ელემენტების გადმოცემისათვის ქართულ დიალექტოლოგიურ ლექსიკონში. - თსუ სტუდ. XV სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1953, გვ. 199-200.
• მიშველაძე რ. - სიტყვას საქმე უნდა მოჰყვეს. - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1985, 4 აპრ. სპორტული ტერმინოლოგიის მოწესრიგების საჭიროების შესახებ.
• მიშინა ნ. - ათასწლეულების შემდეგ. იბერიული ფირფიტის საიდუმლო დაწერილობის გაშიფვრის ცდა. - გაზ. ”კომუნისტი", 1976, 28 მაისი (”პრავდა", 1976, 27 მაისი). ბასკების კავკასიელ იბერებთან ნათესაობის შესახებ.
• მიწიშვილი ნ. - ქართული ენა. - გაზ. ”სალიტ. გაზეთი", 1934, №10, (64), გვ. 2.
• მიხანაშვილი დ. - ქართული სოციალურ-ეკონომიური ტერმინოლოგია ორენოვანი საბუთების სპარსულ ნაწილებსი. - თსუ სტუდენტთა XXIII სამეცნ. კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1961, გვ. 191-192.
• - მკვლევარი და პედაგოგი. - გაზ. ”თბილისის უნივერსიტეტი", 1967, 1 იანვ. ფილოლოგ. მეცნ. დოქტორის ი. იმნაიშვილის დაბადების 60 წლისთავის გამო.
• - მოკლე სააღრიცხვო ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული), 1942, 238 გვ.
• - მოკლე სამთო-ტექნიკური [რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული]. შედგენილი დოც. ბ. აბესაძის მიერ. პროფ. ვ. ბერიძის რედაქციით. 1948, II, 86 გვ.
• - მოკლე ქართული გრამატიკა [დამატებით გრამატიკული და ლოღიკური ანალიზებისა, ახლად შედგენილი] სასოფლო სკოლების ყრმათათვის. მონთობანი, ენიიკო ჭაბრის სრტ. 1877, 157 გვ.
• მოლოდიხი ვ. - იხ. გვარჯალაძე ი. მოლოდიხი ვ.
• - მომხრენიც, მოწინააღმდეგენიც. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1967, 8 სექტ. მთავრული ასოების ხმარების გამო ქართულში. რედაქციაში შემოსული წერილების მიმოხილვა.
• მორგოშია დ. - მეცნიერის დიდი ღვაწლი. - გაზ. ”კომუნისტი", 1 აპრ., გვ. 4. ა. ჩიქობავას დაბადების 75 წლისთავის გამო.
• მორავია ა. - ენა და დიალექტიკა. - გაზ. ”ლიტ. საქართველო", 1984, 20 სექტ., გვ. 14. იტალიელი მწერლის წერილი. თარგმ. ნ. მგელაძისა.
• მორფილი კ. - რ. ქართული ენია და მწერლობა [თარგმანი] სტ. ჭრელაშილის. - გაზ. ”ივ.", 1888, 14 აგვ., №171, გვ. 3-4.
• მორჩაძე ი. - იხ. ხერხეულიძე მ., მორჩაძე ი. აი ვინ...
• მოსაშვილი ნ. - ანტიტეზის სტრუქტურის საკითხისათვის. - თსუ შრ., В-4, 1972, გვ. 93-105. ქართ. ენ. - რეზ. რუს. და ინგ. ენ.
• მოსაშვილი ნ. - ირიბ-პირდაპირი ნათქვამის გამოხატვის ზოგიერთი საშუალება. - ”უცხოური ენები სკოლაში", 1976, №2, გვ. 8-12.
• მოსაშვილი ნ. - სტილისტური ანტონიმების წარმოქმნის პროცესი - ჟურნ. ”უცხოური ენები სკოლაში", 1970, №2, გვ. 29-35. სტილისტური ანტონიმების წარმოქმნისა და ფუნქციონალური გამოყენების საკითხი წერილში განხილულია ფრანგული ენის მასალის მიხედვით.
• მოსია ტ. - დავით გურამიშვილი და ქართული სიტყვიერი კულტურა. თბ., თსუ გამ-ბა, 1986, 266 გვ. ზესათ. აფხაზეთის ა. მ. გორკის სახ. სახელმწ. უნ-ტი.
• მოსიავა ა. - და ხოჯავა ზ. საანბაო წიგნის შედგენის ძირითადი პრინციპები. ი. გოგებაშვილის ”დედა ენის" ახალი რედაქციის პროექტიტურტ. თბ., 1955.
• მოსხი ი. - ლიმონარი. ტექსტი გამოკვლევითა და ლექსიკონით გამოსცა ილ. აბულაძემ. თბ., 1960, 169 გვ.
• მოშიაშვილი თ. - პრეფიქსიანი ვნებითი ძველ ქართულსი. - ქუთ. პედ. ინსტ. სტუდ. სამეცნ. სესია, მიძღვნილი საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 40 წლისთავისადმი, თეზისები, ქუთაისი, 1961, გვ. 46.
• მოწაფე მ. - ღ-ა. მოწაფეების წერილები ბ. ”გორგის"-ს წერილის გამო. - გაზ. ”თემი", 1914, 3 მარტი, №165, გვ. 3. ქართული ენის არანორმალური მდგომარეობის შესახებ. საშუალო სასწავლებლებში.
• მოწაფე. - მოწაფეების წერილები. ჩვენი ბრალია? (ხმა მოწაფისა). - გაზ. ”თემი", 1914, 24 თებ., №164, გვ. 2. საზარელი სურათი ქართული ენის არანორმალური მდგომარეობისა საშუალო სასწავლებლებში.
• - მოწინავე მეცნიერების გარდამქმნელი ძალა. - გაზ. ”კომუნისტი", 1950, №143, ივლ. 5. თავისუფალი დისკუსიის შესახებ ენათმეცნიერების საკითხებზე ”პრავდის" 4
- VII მოწინავე.
• მოხევიშვილი ნ. - დედა ენა და ივანე გვარამაძე. - გაზ. ”წითელი დროშა" (ახალციხე), 1981, 12 ნოემბ.
• - მოხსენება იაფეტოლოგიაზე (ქრონიკა). - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1932, 18 იანვ., №16, გვ. 4. ცნობა: დ. კარბელაშვილი ”მატერიალიტური ენათმეცნიერება (იაფეტოლოგია) და მისი თანამედროვე მდგომარეობა.
• მრევლიშვილი თ. - გულისხმიერი მეცნიერი და პედაგოგი. - გაზ. ”ახ. სტალინელი", 1960, 16 დეკ., №33(3130. დ. მგელაძის დაბადებიდან 70 და სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 50 წლისთავის გამო.
• მრევლიშვილი თ. - ქვემდებარის და შემასმენლის ურთიერთობის შესახებ რუსულ და ქართულ ენებში. - გაზ. ”კომ. აღზრდისათვის", 1959, №8, თბ., გვ. 33-43.
• მრევლიშვილი ი. - იხ. ღიცაძე ა. მრევლიშვილი ი.
• მრევლიშვილი მ. - კომპოზიტები ქართულ ენაში. - თსუ შრ., ტ. 67, 1957, გვ. 165-186.
• მრევლიშვილი მ. - ”მალიად" ტიპის წარმოება ძველ ქართულსი სამი შატბერული ხელნაწერის მიხედვით. - სტ. სამეცნ. შრ. კრებული, წიგნი VI, 1953, გვ. 365-369.
• მრევლიშვილი მ. - ქართული თეატრის ამაგდარი. - გაზ. ”თბილ. უნივერსიტეტი", 1967, 5 ივნ. გიორგი ახვლედიანის დაბადების 80 წლისთავის გამო.
• მრევლიშვილი მ. - ქართული სასცენო მეტყველების ფონეტიკური საფუძვლები (სასცენო მეტყველების ტექნიკა). თბ., 1949, 92 გვ. (საქ. თეატრალური საზოგადოება); თბ., 1966, 152 გვ.
• მსხალაძე ა. - მაწახლის ხეობის ტოპონიმიკისათვის. - ბათ. პედ. ინსტ. სტუდ. სრ., I, ბათუმი, 1954, გვ. 19-29; (საქ. სსრ პედ. ინ-ტების სტუდენტთა V რესპ. სამეცნ. კონფ., თეზისები, სოხუმი, 1953, გვ. 58-60).
• მსხალაძე ა. - ნაშრომი აჭარული დიალექტის შესახებ. - გაზ. ”საბჭ. აჭარა", 1961, 28 ივლ. რეც. ჯ. ნოღაიდელის წიგნზე ”აჭარული კილოს თავისებურაბსნი". ბათუმი.
• მსხალაძე გ. - ზოგიერთი სიტყვა-ტერმინის ხმარების შესახებ. - გაზ. ”ახ. კომუნისტი", 1954, 28.X.
• მტკვრის-პირელი. - ცოტა რამ ქართული ენის და წერა-კითხვის შესწავლის შესახებ. - გაზ. ”ახალი ქართლი", 1914, 16 დეკ. აგვ. 3. ხელს აწერს გიორგი მტკვრის-პირელი.
• მუზაშვილი ნ. - ზმნისწინა ფუნქციები ნასახელარ ზმნებში. - თსუ შრ., 1984, ტ. 10, გვ. 123-129.
• მუზაშვილი ნ. - ნასახელარ ზმნათა წარმოება რომანტიკის მწერალთა თხზულებებში. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპირანტთა და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფერენცია, თეზისები, თბ., გვ. 18.
• მუზაშვილი ნ. - მასახელარი ზმნების ერთი ჯგუფის ფუნქციისათვის ქართულში. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1979, გვ. 23.
• მუზაშვილი ნ. - ”რომელ" ნაცვალსახელის ფუძის გამოყენება სახელობითი ბრუნვის ფუნქციით ძველ ქართულში. - სმამ, 1979, ტ. 94, №2, გვ. 501-504. - რეზ. რუს. ენ.
• მუზაშვილი ნ. - სახელის ფუძის გამოყენება სახელობითი ბრუნვის ფუნქციით ”რომელ" ნაცვალსახელთან. - ენათმეცნ. ინ-ტის ასპ. და ახ. მეცნ. მუშაკთა სამეცნ. კონფ. თეზისები, თბ., 1978, გვ. 20-21.
• მუზაშვილი ნ. - უღვლილების ტიპების გამოყოფის საკითხი ქართულში. - თსუ სტუდ. კონფ., XXXIII, თეზისები, თბ., 1971, გვ. 14-15.
• მუზაშვილი ნ. - შერწყმული ზმნები ქართულში. - თსუ, სტუდ. სამეცნ. კონფ., XXXII თეზისები, თბ., 1970, გვ. 12-13.
• მუკბანიანი გ. - დავიცვათ ქართული ენის სიწმინდე. - გაზ. ”კომ. დროშა" (ამბროლაური და ლენტეხი), 1965, 4 ნოემბ.
• - მულახური ტოპონიმები შეკრიბა ს. ქოჩარიანმა. - გაზ. ”ახალი სვანეთი" (მესტია), 1973, 29 მარტი. სიტყვების - ნალდაბ, დახრალე, ლასუნყვირ მნიშვნელობაზე.
• მუმლაძე ლ. - გორდელაძე თ. შენიშვნები პროფ. აკ. შანიძის წიგნზე ”ქართული ენის გრამატიკა". - ”საბჭ. მასწავლებელი", 1940, 6 იანვ., №3.
• მუმლაძე მ. - წერა, როგორც აზრის გამოხატვის საშუალება და ფორმა. - შრ. (გორ. პედ. ინსტ.), ტ. 14, 1974, გვ. 159-160.
• მურადელი ი. - ჰანს ფოგტი ქარტველი მეგონა. - გაზ. ”თბილისის უნივერსიტეტი", 1962, 13 იანვ. საქართველოს ხალხური ცეკვების სახელმწ. ანსამბლის წევრის ი. თევზაძის შეხვედრა ნორვეგიელ ქართველოლოგთან სტოკლჰოლმში გასტროლებზე ყოფნის დროს.
• მურადიანი პ. - პირველი სამენოვანი ხელნაწერი გრამატიკა ქართული ტრანსკრიპციით. - თსუ ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეცხრე სამეცნ. კონფ., თეზისები, თბ., 1961, გვ. 50-51.
• მურვალიანი ა. - გრამატიკული კატეგორიები ქართულსა და სომხურში (შედარებითი მიმოხილვა). ფილოლოგ. მეცნ. კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი სადის. შრომის თეზისები. თბ., 1943. (საქ. სსრ მეცნ. აკადემია, ენის ინსტ. აკად. ნ. მარის სახელობისა).
• მურთაზაშვილი ხ. - თუშების ცხოვრება. - გაზ. ”საქართველო", 1916, №115, გვ. 4. მსჯელობათა თუშური დიალექტის თავისებურებებზეც.
• - მურიე ბატონო რედაქტორი! - ”შრომა", 1882, 14 ივლ. , №27, გვ. 3. პასუხი ბერ კალისტრატეს წერილზე ”დედა ენის უცოდინარობა", ხობის მონასტერში ნახულ ჯვარზე წარწერის ამოკითხვის გამო.
• მურმანიშვილი დ. - კვლავ ქართული ენის სიწმინდის შესახებ. - გაზ. ”ქარელის კოლმეურნე", 1960, 24 აგვ.
• მურმანიშვილი დ. - ქართულ სახელთა დასაცავაად. - გაზ. ”ქარელის კოლმეურნე", 1960, 15 ივნ.
• მუსიშვილი ნ. - ქართული საარქივო ტერმინოლოგია და მისი მნისვნელობა. - სამეცნ.-საინფორ. ბიულეტენი სმთ. საარქ. სამმართველო, 1984, №45-46, გვ. 91-95.
• მუსხელიშვილი ლ. - არქეოლოგიური ექსკურსიები მაშავრი ხეობაში. - თბ., 1941. - რეზ. რუს. და ფრანგ. ენ. ნაშრომი წარმოადგენს ანგარიშს იმ არქეოლოგიური ექსკურსიებისა, რომელიც ჩატარებულ იქნა დმანისის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ 1936 და 1937 წლების ზაფხულში. შინაარსი: წინასიტყვაობა, I უკანგორი, II დმაანისიდან ქვეშამდე; III ტნუსის თეკენები; IV ბოსლების სამება; V სამება-ბაჩქიჩეთი; VII ქვემო და ზემო ოროზმანი; დასკვნა.
• მუსხელიშვილი ლ. - ბოლნისი. - ენიმიკის მოამბე, ტ. III, 1938, გვ. 311-382. ნაშომში განხილულია ბოლნისის რაიონის და ბოლნისების ისტორია უძველესი დროიდან ვიდრე XVIII ს-ის დამლევამდე.
• მუსხელიშვილი ლ. - თორელთა გენიოლოგიის ცდა. – საქ. მუზ. მოამბე, ტ. X-В, 1940. სოფ. ჰამამლურში რომელიც ბაშკირეთის რაიონში მდებარეობს ერთი კილომეტრის მოშორებით დგას კარგად შენახული პატარა ეკლესია ქართული წარწერით საიდანაც ჩანს, რომ ეკლესია აგებულია კახა ერისთავისა და დედამისის კრავაის მიერ თამარის მეფობის დროს. ისინი ეკუთვნოდნენ სამცხელების საგვარეულოს. გამოკვლევებით დასტურდება, რომ თორელები და ახალციხელები სწორედ სამცხელების საგვარეულოს ეკუთვნოდნენ. ეკლესიის აგება და წარწერა განეკუთვნება 1190 წელს.
• მუსხელიშვილი ლ. - მცხეთის სვეტიცხოვლის ტაძრის უძველესი წარწერები. - ”ქართული ხელოვნება", I, თბ., 1942, გვ. 133.მცხეთის სვეტი-ცხოვლის ტაძრის უძველესი წარწერები და მათი დამოკიდებულება მელქიზედეკ კათალიკოსის ანდერძთან. ქართული ხელოვნება, ქართული ხელოვნების ისტორიის სექტორის შრ., 1, საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამომცემლობა, თბ., 1942, გვ. 133.
• მუსხელიშვილი ლ. - სიმშვიდის სიონის წარწერები და აშენების თრიღი. - ენიმიკის მოამბე, XIII, თბ., 1942, გვ. 85-106. - რეზ. რუს. და გერმ. ენ. შესწავლილია ეს წარწერები და გარკვეულია მათი თარიღი. კერძოდ VIII-IX ს.
• მუსხელიშვილი ლ. - სიონი (III წარწერა). - ენიმიკის მოამბე, ტ. III, 1938, გვ. 311-382. წერილში ნაცადია შეძლებისდაგვარად სრული ისტორიული მასალის შეკრება ბოლნისისათვის და 1936 წლის გათხრებნის შედეგების წარმოდგენა.
• მუსხელიშვილი ლ. - უკანგორის ისტორიული ნაშთები. - ენიმიკის მოამბე, X, 1941, გვ. 159-182. განხილულია უკანგორის ისტორიული ნაშთები შესწავლილია ორი ეკლესია, მათი წარწერები.
• - მაშკის ლექსიკონი. - გაზ. ”კომუნისტი", 1924, №106(960), გვ. 2; №134(989), გვ. 2; №143. უცხო სიტყვათა ახსნა. დემონსტრაცია-დემონსტრაციული, პერიოდი, პერიოდული, ტრიბუნა, პოპულარული.
• მუშიშვილი გ. - ყურადღება მარქსიზმის კლასიკოსების ქართულ გამოცემას. - გაზ. ”კომუნისტი", 1932, 2 ოქტ., №229(3483), გვ. 3. წერილი ”კომუნისტის" რედაქციას.
• მუშკუდიანი ვ. - ქართული ენა. არაქართული სკოლის მე-3 კლასისათვის თბ., 1960, 127 გვ.
• მუშკუდიანი ვ. - იხ. ქორქაშვილი, მუშკუდიანი ვ., თაბუკაშვილი შ. ქართული ენა.
• მუშკუდიანი ზ. - ”ბასკური ენა და ბასკურ-კავკასიური ჰიპოტეზა". - გაზ. ”თბილისი", 1977, 5 თებ. რეც. ამავე სახელწოდების წიგნზე.
• მუშკუდიანი ზ. - დედაენაზე ზრუნვით. - გაზ. ”თბილისი", 1980, 20 ნოემბ. გ. შალამბერიძის ნაშრომის ”ქართული სწორმეტყველების სწავლების ზოგიერთი საკითხის" ”თსუ"-ს მიერ გამოსავლის გამო.
• მუშკუდიანი ზ. - ნისიად და არა განვადებით. - გაზ. ”თბილისი", 1976, 4 ოქტ. ენის სიწმინდისათვის.
• მუშკუდიანი ზ. - რომელია სწორი? - გაზ. ”თბილისი", 1976, 10 ნოემბ.
• მუშკუდიანი მ. - დიდი მეცნიერი საუკეთესო მოქალაქე. - გაზ. ”კომუნიზმის სხივი" (ცაგერი), 1973, 25 იანვ. გ. ახვლედიანის შესახებ. ზოგადად არის აღნიშნული მეცნიერის დამსახურება ქართველოლოგიაში.
• მუშკუდიანი ქ. - ”ლეჩხუმის" სახელწოდების საკითხისათვის. - გაზ. ”კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაური, ცაგერი დაა ლენტეხი), 1963, 5 დეკ.; ჟურნ. ”მნათობი", 1972, №1, გვ. 147-150.
• მუხიგულაშვილი რ. - ახალი ენათმეცნიერული თეორია. - გაზ. ”კომუნისტი", 1980, 23 მარტი; გაზ. ”სამშ.", 1980, 16 აპრ. თ. გამყრელიძე შვეიცარიაში. განხილულია მონოგრაფია ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები. პრა-ენისა და პროტოკულტურის რეკონსტრუქცია და შედარებითი ტიპოლოგიური ანაიზი.
• მუხიგულაშვილი რ. - ქება ჩვენი ანბანისა. - გაზ. ”კომუნისტი", 1983, 28 აგვ. მხატვარი ო. ჯიშკარიანის მიერ შექმნილი ქართული დამწერლობის გაერთიანების მხატვრული კომპოზიციები ”ანბანთქება".
• მუხიგულაშვილი რ. - ჩვენი კულტურის მოამაგე. - გაზ. ”კომუნისტი", 1980, 3 ივნ. ბელგიელი ქართველოლოგი მ. ვან ეს ბროკი საქართველოში, რომელმაც ქართული ენა შეისწავლა ცნობილი ქართველოლოგის თემაზე ”უძველესი ქართული მრავალთავები".
• მუჯირი მ. - ჩიკაგოში გამოიცა ”ქართული ენის გრამატიკა" [შემდ. ჰ. არინსონი]. - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი" (თბილ. პედ. ინსტ.), 1982, 2 დეკ.
- მღუვდელთ-მთავრული ღრამატა. თბ., 1850[2] გვ. მიცემული ვინმე იოანე ნათაძისადმი ოსეთის სასულიერო კომისისს კანცელარიიდან.
• მყვირალა (ქართლელი). - ჩვენი ნაცარქექიები ნაცარ ქექიები. ანბანთ განჩინება. გამოცხადება ანბანთ განჩინებისა. - ”ცის"., 1864, №1, გვ. 60-80. ქართული ანბანიდან შვიდი ასოს გაუქმებაზე დავა ი. ჭავჭავაძესა და დავით ყიფიანთან.
• მშვენიერაძე დ. - ტექნიკის ლექსიკური მასალები ქართულ წერილობით ძეგლებში. თბ., 1961, 162 გვ. ს. ორბელიანის ”სიტყვის კონისა" და სხვა ძეგლების მიხედვით.
• მშვენიერაძე ი. - დარგობრივი ტერმინოლოგია სულხან-საბას ლექსიკონში - გაზ. ”თბილისი", 1959, 25. XI.
• მშვიდობაძე რ. - მარტივი წინადადების უშუალო შემადგენლური ანალიზი ქართულში. - თსუ, სტუდ. კონფ., XXXIII, თეზისები, თბ., 1971, გვ. 15-16.
• მშვიდობაძე რ. - ომონიმურ ფორმათა გაჩენის გზები ზმნაში. - თსუ სტუდ. სამეცნ. კონფ., XXXII, თეზისები, თბ., 1970, გვ. 13-14.
• მ-შვიდი ა. - ფრანგულ-ქართულ-რუსული ლექსიკონის (შედგენა ქ. მონთობანის ქართველ ძმობის წინამძღვრის ანდრ. წინამძღვრიშვილის მიერ). - ”ცნფ.", 1897, 12 ნოემბ., №369, გვ. 2.
- მშობლიური ”დედა ენა". - ჟურნ. ”ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში", 1976, №3, გვ. 3. იაკობ გოგებაშვილის ”დედა ენის" გამოცემის მე-100 წლისთავისათვის.
- მშობლიური ენის სიწმინდის დაცვის საგუშაგო სკოლაში. თბ., 1978, 11 აგვ. (ბ. ძნელაძის სახ. პიონერთა და მოსწავლეთა რესპ. სასახლე). შემდგ. ა. კასრაძე, ნ. ხანიაშვილი. მეთოდ. მით. მასწავლებელთა და პიონერხელმძღვანელთა დასახმარებლად.
- მცირე განმარტება.
• - მცირე განმარტებითი ლექსიკონი. ლ. გოთუას ”გმირთა ვარამის" მკითხველებისათვის. - - გაზ. ”ლიტერატურული გაზეთი", 1959, 1, I.
- მცირე სჯულის კანონი. გამოსაცემად მოამზადა ე. გიუნაშვილმა. თბ., ”მეცნიერება", 1972, 254 გვ. (ხელნაწერთა ინ-ტი). - რეზ. რუს. ენ. ძველი ქართული საეკლესიო სამართლის ძეგლი დამუშავებული ექვთიმე მთაწმინდელი მიერ.
- მცირე უწყებანი ქართველთა მწერალთათვის (XVI-XIX სს. ). საქ. სსრ მეცნ. აკადემია ცენტრ. სამეცნ. ბიბ-კა: გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, კომენტარები და ლექსიკონი დაურთო ივ. ლოლიაშვილმა. - თბ., მეცნიერება, 1982, 263 გვ. - რეზ. რუს. ენ. ისტორიულ-ბიბლიოგრაფიული ცნობები ძველ ქართულ მწერლობაზე. საკუთარ სახელთა ლექსიკონი. გვ. 222-251.
- მცირე შენიშვნა. - ”ცნ. ფ."1902, 21 აპრ., №1786, გვ. 3. ი. გოგებაშვილის აზრი ხუცურის შესახებ.
• - მცნება სიტყვის წიაღი. - გაზ. ”სახ. გან.", 1975, 5 მარტი. სიტყვების ”მცნება" და ცნება" მნიშვნელობას და მათი განმასხვავებელი ნიშნები.
• მცხეთელი. - ძველი ხელთ-ნაწერი. - გაზ. ”ივ.", 1895, 10 აგვ., №170, გვ. 2. ხუცური ხელნაწერი-ქადაგებანი ქ. სტავროპოლში. არს ერთს რუსს და შეიძლება ამ ქადაგების ავტორი რომელიმე ქართველი ბერი და მოძღვარი იყოს.
- მცხეთური ხელნაწერი (მოსეს ხუთწიგნეული, ისო ნავე, მსაჯულთა რუთი) ტექსტი გამოსააცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო ელ. დოჩანაშვილმა. - თბ., მეცნიერება, 1981, 544 გვ.
- მცხეთური ხელნაწერი (მეფეთა I, II, III, IV ნეშტთა I, II ეზრას I, II, III წიგნები) საქ. სსრ მეცნ. აკადემია: საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისია გამოსაც. მოამზადა ელ. დოჩანაშვილმა. - თბ., მეცნიერება, 1982, 470 გვ.
- მცხეთური ხელნაწერი (ტობის, ივდითის, ესთერის, იობის წიგნები, ფსალმუნი, იგავთა წიგნი). ტექსტი გამოსაც. მოამზადა და გამოკვლ. დაურთო ელ. დოჩანაშვილმა საქ. სსრ მეცნ. აკადემია საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისია. - თბ., მეცნიერება, 1983, 325 გვ.
- მცხეთური ხელნაწერი (ეკლესიასტე, სიბრძნე სოლომონისა, ქება ქებათა სოლომონისა, წინასწარმეტყველთა წიგნები - ესაია, იერემია, ბარუბი, ებეკიელი) საქ. სსრ მეცნ. აკად. საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისია. - გამოაც. მომზადა ე. დოჩანაშვილმა. - თბ., მეცნიერება, 1985, 381 გვ.
- მცხეთური ხელნაწერი (საქ. სსრ მეცნ. აკადემია, საქ. ისტორიის წყაროების კომისია, თბ., მეცნიერება.ნაკვ. 5 (დანიელის მცირე წინასწარმეტყველთა და ახალი აღქმის წიგნები). ტექსტი გამოსაცემად მომზადა და გამოკვლ. დაურთო ელ. დოჩანაშვილმა 1986, 302 გვ.
- მძლეოსნობის რუსულ-ქართული ტერმინოლოგია. (საქ. სსრ განათლ. სამინისტროს ფიზ.-აღზრდისა და სპორტის სასწ. მეთოდ. რესპ. ცენტრი [რედ. გ. მერკვილაძე]. თბ., 1980, 31 გვ.
- მძლეოსნური სახელსახება (დამტკიცებული ფ. კ. ს. მეცნიერულ ქმოსნურ განყ. მიერ). - ”ფიზიკური კულტურა", 1925, №1, გვ. 22-23.
- მწერლობა (ლათინურ-რუსულ-ქართულ ბოტანიკურ ლექსიკონზე, რომეიც შეადგინა უფ. რაფ. ერისთავმა და დაბერდა ”კავკ. სამეურნეო საზოგ. უწყებაში). დროება, 1873, 8 ოქტ., №39, გვ. 3. ამ ლექსიკონში ახსნილია 400 მცენარის სახელი და ჩამოთვლილია ქართულად 700 სხვა მცენარეების სახელი, რომლის სახელები რუსულად და ლათინურად ვერ გადაუთარგმნია.
• მჭედლიშვილი გ. - ბარამიძე დ. ქარტული ტერმინოლოგიის ზოგიერთი საკითხი თავის ტვინის სისხლმოქცევის პათოლოგიაში. - ”საბჭ. მედიცინა", 1977, №5, გვ. 69-72. - რეზ. რუს. ენ.
• მჭედლიშვილი ზ. - იხ. ელიშაყაშვილი მ. მჭედლიშვილი, სადაც შობილა, გაზრდილა...
• მჭედლიშვილი ი. - ქართული ენა. - გაზ. ”სახალხო საქმე", 1919, №446, გვ. 4.
• მჭედლიშვილი პ. - ეს აუცილებელია. - გაზ. ”საბჭ. პედაგოგი", 1969, 12 ნოემბ. მეტყველების კულტურის საკითხები გამოხმაურება გაზ. ”საბჭ. პედაგოგის" 1969 წ. 29 ოქტ. ნომერში გამოქვეყნებულ გ. გაბედავას წერილზე.
• მჭედლიშვილი ჯ. - სასწავლო-სამეტყველო სიტუაციის საკითხისათვის. - ჟურნ. ”სკოლა და ცხოვრება", 1975, №9, გვ. 42-47.
• მჭედლიძე გ. - საჭირო ნაშრომი. - გაზ. ”ქუთაისი", 1982, 4 ივნ. ზ. ჭუმბურიძის ”ქართული წიგნის მოამაგენი" გამოცემის გამო.
• მჭედლიძე გ. - ქრონოლოგია ძველ ქართულ საისტორიო მწერლობაში. - ქუტ. ინსტ. შრ., XXIV, ქუთაისი, 1962, გვ. 141-185.
• მჭ[ედლი]ძე გ. - ქართული გრამატიკის სქემა. - ”დრ.", 1880, V, 24, №109, გვ. 1-3; 27, V, №111, გვ. 1-2.
• მჭედლიძე მ. - იხ. სანიკიძე ლ. მჭედლიძე მ.
- მჭ-ძის ასული მოწაფის აზრი ანკეტის გამო. - გაზ. ”თემო", 1914, აპრილი, №172, გვ. 3.
• მხარგრძელი ს. - დიდი მეცნიერის ტექსტოლოგიური ძიებანი. - გაზ. ”საბჭ. ოსეთი", 1982, 12 აგვ. ლ. გვარამიძე. აკაკი შანიძე - ტექსტოლოგი. თბ., ”მეცნიერება", 1982, რეც.
• მხარგრძელი ს. - დიდი მეცნიერის ტექსტოლოგიური ძიებანი. - გაზ. ”საბჭ. ოსეთი", 1982, 12 აგვ. ლ. გვარამაძე. აკაკი შანიძე - ტექსტოლოგი. თბ., ”მეცნიერება", 1982, რეც.
• მხარგრძელი ს. - ორატორობა ხელოვნებაა. - გაზ. ”სოფლ. ცხ.", 1986, 3 აპრ. აკ. გელოვანის ბროშურის ”ორატორულუ ხელოვნება" გამოსვლის გამო.
• მხარგრძელი ს. - და კავკაზაელი ი. ოსური ენის დიდ მკვლევართან. - ”საბჭ. ოსეთი", 1963, 13 აპრ. გ. ახვლედიანის სესახებ.
• მხარგრძელი ს. - ფრთხილად დედაენაა! - ”წიგნის სამყარო", 1986, №12, გვ. 3. პასუხად ლ. ღვინჯილიას ახალგაზრდა კომუნისტის" 12 ივნ. ნომერში დაბეჭდილი სტატიის გამო.