არნოლდ ჩიქობავა

(1898-1987)

 

გამოჩენილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი არნოლდ სტეფანეს ძე ჩიქობავა დაიბადა 1898 წელს. 1017 წელს წარჩინებით დაამთავრა ქუთაისის ქართული გიმნაზია და 1918 წელს შევიდა ახლად დაარსებულ თბილისის უნივერსიტეტში. 1922 წელს, უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე, დატოვეს საპროფესოროდ მოსამზადებლად. ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთაგან მას პირველს მიენიჭა მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. არნ. ჩიქობავა გახლდათ საქართველოს სსრ. მეცენიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, მრავალი სამეცნიერო ცენტრის შექმნის ინიციატორი.
პირველი მეცნიერული ნაშრომის გამოქვეყნებიდან სიცოცხლის უკანასკნელ დღემდე არნ. ჩიქობავა თავდადებით ემსახურებოდა ჩვენში მეცნიერების განვითარებას. იგი მსოფლიოში აღიარებულ მეცნიერთა იმ პლეადას ეკუთვნოდა, რომლითაც ამაყობს ჩვენი ქვეყანა.
არნ. ჩიქობავა ავტორია 400-მდე დაბეჭდილი მეცნიერული შრომისა, რომელთაგან 15 წიგნად გამოიცა. ბევრი მათგანი გამოქვეყნებულია რუსულ და უცხო ენებზე.
მეტად ფართო იყო არნ. ჩიქობავას სამეცნიერო ინტერესთა წრე. იგი იკვლევდა თანამედროვე თეორიული ენათმეცნიერების აქტუალურ და კარდინალურ პრობლემებს; ქართველურ და მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა სისტემისა და ისტორიის საკითხებს, ამ ენათა ნათესაურ ურთიერთობას; ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია და მეტყველების კულტურის საკითხებს; «ვეფხიტყაოსნის“ ენას და ა. შ. არნ. ჩიქობავას მეცნიერული მიღწევები შედეგია მისი მაღალი ნიჭიერების, დაუცხრომელი ენერგიის, მომიჯნავე დარგებშიც.
განსაკუთრებულია არნ. ჩიქობავას დამსახურება იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წინაშე _ იგი მისი ფუძემდებელია და ღირსეული გამგრძელებელი თავისი დიდი მასწავლებლის ივანე ჯავახიშვილის მიერ დაწყებული საქმისა. არნ. ჩიქობავას მეოხებითაა, რომ თბილისი იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესაწავლის საყოველთაოდ აღიარებული ცენტრი გახდა. ამიტომ სავსებით კანონზომიერია საქართველს სსრ მეცნიერებათა აკადემიასთან ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა საკავშირო ორგანოს «იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეულის“ დაარსება, რომლის უცვლელი მთავარი რედაქტორი თავად იყო.
ქართული ენის, ქართველურ და მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა აგებულების უმნიშვნელოვანეს საკითხებს მიუძღვნა მეცნიერმა ფუძემდებლური მონოგრაფიები, რომელთაც მაღალი შეფასება დაიმსახურეს.
დიდია არნ. ჩიქობავას ღვაწლი ქართველურ ენათა დიალექტების შესწავლაში. მისი შრომები ფერეიდნულის, მთიულურისა და გარეკახურის შესახებ ქართული დიალექტოლოგიის მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. მან მონოგრაფიულად შეისწავლა ჭანური კილო, შეკრიბა და გამოსცა მისი ტექსტები.
არ არსებობს ძველი თუ ახალი ქართული ენის სტრუქტურის არც ერთი მხარე, რომელთა შესახებ არნ. ჩიქობავას ახალი სიტყვა არ ეთქვას.
არნ. ჩიქობავამ დიდი ამაგი დასდო ქართველი ხალხის ეროვნული საუნჯის _ რვატომიანი «ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის“ შექმნას. მის მიერ შემუშავებული პრინციპები დაედო საფუძვლად ამ მონუმენტური ლექსიკონის შედგენას. სწორედ ამ დიდი ეროვნული საქმის დაგვირგვინებისათვის მიენიჭა ქართველ ენათმეცნიერთა ჯგუფს არნ. ჩიქობავას მეთაურობით საქართველოს სსრ სახელმწიფო პრემია.
დიდია არნ. ჩიქობავას წვლილი, როგორც საქართველოს მეცნიერებთა აკადემიის ენათმეცნირების ინსტიტუტის საკვლევაძიებო მიმართულებათა განმსაზღვრელისა.
არნ. ჩიქობავას სამეცნიერო ძიების ერთი ძირითადი მხარეა ზოგადი ენათმეცნიერების პრობლემატიკა. აქ მან შექმნა საქვეყნოდ ცნობილი მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები.
არნ. ჩიქობავა ორგანიზატორი და მონაწილეა მრავალი საკავშირო, საერთაშორისო, რეგიონალური თუ რესპუბლიკური სამეცნიერო კონგრესისა, სესიისა, კონფერენციისა, დისკუსიისა.
დიდი ღვაწლი დასდო მკვლევარმა ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა უნიფიკაციისა და ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის დამუშავების საქმეს. მან შეიმუშავა ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დადგენის მეცნიერული პრინციპები.
არ. ჩიქობავას პიროვნებაში ორგანულად იყო შერწყმული ერის სიყვარულისა და სხვა ხალხების პატივისცემის გრძნობა, რასაც მის სამეცნიერო და საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება.
არნ. ჩიქობავა ბევრ დროს და ენერგიას ახმარდა ახალგაზრდა სამეცნიერო კადრების აღზრდას. იგი მაღალპრინციპული მეცნიერისა და მოქალაქის, მამულიშვილის საუკეთესო თვისებებს უნერგავდა სტუდენტებსა და ასპირანტებს. დღეს მისი მრავალრიცხოვანი მოწაფეები წარმატებით მუშაობენ ჩვენი ქვეყნის და უცხოეთის დაწესებულებებში და უმაღლეს სასწავლებლებში.
არნ. ჩიქობავა იყო საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის წევრი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი, სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის კათედრათა გამგე, საბჭოთა ენათმეცნიერების თეორიის სამეცნიერო საბჭოს, მრავალი სხვა სამეცნიერო უჯრედის, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის მთავარი სარედაქციო კოლეგიის, ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენი მუდმივი სახელმწიფო კომისიის წევრი.
არნ. ჩიქობავას მიღებული აქვს სამი ლენინის ორდენი, შრომის წითელი დროშის ორდენი, «საპატიო ნიშნის“ ორდენი, მრავალი სხვა ჯილდო. იგი არჩეული იყო საქართველოს სსრ რამდენიმე მოწვევის უმაღლესი საბჭოს დეპუტუტად. მინიჭებული ჰქონდა საქართველოს სსრ, აფხაზეთის ასსრ, ყაბარდო-ბალყარეთის ასსრ, დაღესტნის ასსრ და ჩაჩნეთ-ინგუშეთის ასსრ მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის წოდება, ლომონოსოვის სახელობის პრემია, საქართველოს სსრ სახელმწიფო პრემია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის პრემია. არჩეული იყო ბერლინის ჰუმბოლდტის სახელობის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორად, ბრიტანეთის ფილოლოგთა საზოგადოების საპატიო წევრად.
სამოც წელზე მეტი ხნის მანძილზე იღვწოდა არნ. ჩიქობავა სამეცნიერო-პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ ასპარეზზე. განუზომელია მისი დამსახურება ქართული ენის, ქართული კულტურის, მთელი ჩვენი ერის წინაშე.

 

ბიბლიოგრაფია

არნოლდ ჩიქობავა
1923
ვინის რეფლექსები ფერეიდნულში. - ჩვენი მეცნიერება, 1923, №2-3, გვ. 69-87.
ზოგადი თვალსაზრისისათვის (პრინციპული შენიშვნები). –ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების წელიწდეული, წ. I-II, 1923-1924, გვ.12-21.
(რედაქტორის) წინასიტყვაობა. - წგ-ში: ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების წელიწდეული, I-Iი, 1923-1924, გვ. V-VIII. - ხელმოწერა.
– ყე ნაწილაკი ფერეიდნულში და მისი მნიშვნელობა გრამატიკა-ლოღიკის ურთიერთობის თვალსაზრისით. - ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების წელიწდეული, I-II, 1923-1924, გვ. 32-68.
1924
გრძელი ხმოვნები მთიულურში. - ტფილ. უნ-ტის მოამბე. ტ. 4, 1924, გვ.333-348.
1925
გარე-კახეთი დიალექტოლოგიურად. (უშუალო დაკვირვებანი). - კრ-ში: არილი. ტფილისის უნივერსიტეტის რექტორის პროფესორ ივანე ჯავახიშვილისადმი მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 25 წლისთავზე (1900-1925) მოწაფეთა მიერ მიძღვნილი კრებული. თფ., გვ.57-88-რეზიუმე გერმ. ენ.
ხანმეტი და ჰაემეტი ტექსტების აღმოჩენისათვის. - ჩვენი მეცნიერება.
1925, №3-4 (15-16), გვ.65-84
1926
8. – ონ სუფიქსი მეგრულში. - თფილ. უნ-ტის მოამბე, ტ. 6, 1926, გვ. 305-311. - რეზიუმე გერმ. ენაზე.
9. რეცენზია:
10. უღვლილების ერთი თავისებურება ქართულ ზმნაში (პირის არნიშვნა). – საქართველოს განათლების მუშაკი, 1926, №14, გვ. 15-18
1927
11. ფერეიდნულის მთავარი თავისებურებანი. - ტფილ. უნ-ტის მოამბე, ტ. 7, 1927, გვ.196-247
1928
12. მარტივი წინადადების პრობლემა ქართულში. 1. ქვემდებარე-დამატების საკითხი ძველ ქართულში. ( მასალები მეთოდოლოგიური იმანენტიზმისათვის). თფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, 1928, X+292 გვ.
13. რატომ არის აუცილებელი ბრუნვათა რიგის შეცვლა ქართულში?
- ახალ სკოლისაკენ, 1928, №3, გვ.161-171.
1929
14. პროფ. ი. ყიფშიძე, როგორც ენათმეცნიერი. გგარდაცვალებიდან 10 წლის შესრულების გამო). – ახალ სკოლისაკენ, 1929, №7-8, გვ. 83-90.
15. რა თავისებურებანი ახასიათებს ქართული ენის აგებულებას? წერილიI. – ახალ სკოლისაკენ, 1929, №4, გვ.57-67; წერილი II, №9-10, გვ.46-64; წერილი III, №11-12, გვ. 73-91.
16. რით არის წარმოდგენილი მრავლობითის სახელობიტში დასმული მორფოლოგიური ობიექტი ძველს ქართულში?- ტფილ. უნ-ტის მოამბე, ტ.9, 1929, გვ.107-119.
17. ჭანური ტექსტები. Nნაკვ. Pირველი. ხოფური კილოკავი. თფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, 1929, X+166 გვ.
1930
18. რა თავისებურებანი ახასიათებს ქართული ენის აგებულებას? წერილი IV. - კულტურული აღმსენებლობა, 1930, №5, გვ. 487-503., წერილი. V.-ახალ სკოლისაკენ, 1930, №7-8, გვ. 705-741.
19. სავარჯიშოები ქართულ პალეოგრაფიაში. ღვეული I. ასომთავრული დამწერლობის ნიმუშები წინასიტყვაობით. ტფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, 1930. IV+20 გვ.
1932
20. ენათმეცნიერების პროპედევტიკა და ზოგადი ფონეტიკა. განაკვ. I-II. თფ., საქ. შსრ პედ. ინ-ტის ლითოგრაფია, 1932.
21. ორგანიზაციაქმნილი თუ ორგანიზებული? – ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის, ნაკვ. II, (შეცდომით აწერია III), ტფ., სახელგამი, 1932. 8 გვ.
1933
22. ებ-იან სახელობითთან ზმნის შეთანხმება რიცხვში. – ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის, ნაკვ. 5, ტფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, 1933, გვ.10-14.
23. მსაზღვრელის საზღვრულთან შეთანხმება, - ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის, ნაკვ. 5, ტფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, 1933, გვ.14-20
24. სადაო საკითხები დროთა პირველსა და მეორე ჯგუფში. (-დნენ თუ დენ? –ნენ თუ –ენ?). – ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის. Nნაკვ. 4, ტფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, 1933, გვ.15-22.
25. სადაო საკითხები დროთა მესამე ჯგუფის წარმოებისას. ვშობილვარ თუ შობილვარ? გაუტეხია თუ გაუტეხნია? გგაუბედავს თუ გაუბედია? შევჰკითხებოდი თუ შევჰკითხებიყავ? გაეტეხა თუ გაეტეხნა? – ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის, ნაკვ. 4, ტფ., ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1933, გვ.3-15.
26. სახელის ანალიზის პრინციპები ქართულში. – კომუნისტური აღზრდისათვის, 1933, №10-12, გვ. 35-43
27. სუბიექტის –ს ობიექტის მრავლობითის –თ-ს წინ (გაქვსთ, თუ გაქვთ?). –ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის, ნაკვ. 5. ტფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა. 1933, გვ. გ.3-9.
1934
28. –გან თანდებულის ხმარებისათვის ნათესაობითთან და მოქმედებითთაენ. – ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის. თფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, 1934, გვ.13-17.
29. ზმნის ანალიზის პრინციპები ქართულში. – კომუნისტური აღზრდისათვის, 1934, №4-5, გვ. 35-54.
30. ზმნის გარდამავლობასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები. –ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის, ტფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, 1934, გვ. 3-12.
31. ტიპიურ შეცდომათა ანალიზი სასუალო სკოლის მოწაფეთა წერით სამუშაოებში. – კომუნისტურ აღზრდისათვის, 1934, №10-12, გვ. 30-44.
1935
32. ზოგადი ენათმეცნიერება. 1. პროპედევტიკული ნაწ. თფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, 1935. XX+198.
1936
33. სალიტერატურო ქართულის ნორმათა დადგენის ძირითადი პრინციპები. –სალიტერატურო ქართულის ნორმები. ტფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, 1936, გვ.1-10.
34. სადაო საკითხები დროთა პირველსა და მეორე ჯგუფში. –დნენ თუ –დენ? –ნენ თუ –ენ? – სალიტერატურო ქართულის ნორმები. I. ტფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, 1936, გვ. 25-29.
35. სუბიექტის –ს ობიექტის მრავლობითის –თ-ს წინ (გაქვს თუ გაქვთ?). –სალიტერატურო ქარტულის ნორმები, ტ. I. ტფ., უნ-ტის გამოცემა, 1936, გვ.30-33.
36. სადაო საკითხები დროთა მესამე ჯგუფის წარმოებისას. (გაუტეხია თუ გაუტეხნია? გაეტეხა თუ გაეტეხნა?) – სალიტერატურო ქართულის ნორმები. I. ტფ., ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, 1936, გვ. 34-39.
37. ჭანურის გრამატიკული ანალიზი (ტექსტებითურთ). თფ., სსრკ მეცნ. აკად. საქ. ფილიალის გამ-ბა, 1936, XIX+249+152 გვ. ღეზიუმე რუს. და ფრანგ. ენ. გვ. 207-227., 227-249.
1937
38. გრამატიკული კლასების ისტორიისათვის ხუნძურში.- ენიმკი-ს მოამბე, ტ.1, 1937, გვ.97-106.- რეზიუმე რუს. და ფრანგ. ენ.
39. ილია ჭავჭავაძის ენის შესახებ. – ენიმკი-ს მოამბე, ტ.2, ნაკ. 1, 1937, გვ.15-27. –საბჭოთა ხელოვნება, 1937, @№3, გვ.43-48.
40. ინფინიტივის დიალექტური ვარიაციები ხუნძურში (ავარულში). – ენიმკი-ს მოამბე, ტ.1, 1937,გვ.89-96. – რეზიუმე რუს და ფრანგ. ენ.
41. მიმართულებითი ბრუნვის მნიშვნელობის, წარმოებისა და ისტორიისათვის (ქართველური ენებისა და ხალდურის ურთიერთობისათვის). – ენიმკი-ს მოამბე, ტ.1, 1937, გვ.9-31. – რეზიუმე რუს და ფრანგ. ენ.
42. II. პოტენციალისის კატეგორია ქართველურ ენებში. ენიმკი-ს მოამბე, ტ.1, 1937, გვ.9-31. რეზიუმე რუს და ფრანგ ენ.
43. III. წარ- პრევერბის მნიშვნელობისათვის ქართულში. ენიმკი-ს მოამბე, ტ.1, 1937, გვ. 40-47. – რეზიუმე რუს. და ფრანგ. ენ.
44. IV. სიტყვა ,,ზოგი’’-ს ეტიმოლოგიისათვის. – ენიმკი-ს მოამბე, ტ.1, 1937, გვ. 48-54. – რეზიუმე რუს და ფრანგ. ენ.
45. V. ერთი უცნობი თანდებული ახალ ქართულში. - ენიმკი-ს მოამბე, ტ.1, 1937, გვ.55-65. – რეზიუმე რუს და ფრანგ. ენ.
46. VI. ს ბგერის დასუსტება ქიზიყურში. – ენიმკი-ს მოამბე, ტ.1, 1937, გვ.66-77. რეზიუმე რუს. და ფრანგ. ენ.
47. მთიულურის თავისებურებანი. – ენიმკი-ს მოამბე, ტ.2, ნაკვ. 1, 1937, გვ.43-65. – რეზიუმე რუს. და ფრანგ. ენ.
48. სავარჯიშოები ქართულ პალეოგრაფიაში. რვეული II. ნუსხური დამწერლობის ნიმუშები წინასიტყვაობით. ტფ., ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1937, III+48
49. წინასიტყვაობა (ყიფშიძის წიგნისა – 1. საანგარიშო მოხსენება ჭანეთში საენათმეცნიერო მივლინებისა 1917 წ. ზაფხულს; II. მივლინების დღიური). –
ენიმკი-ს მოამბე, ტ.1, 1937, გვ.145-146
1938
50. დიალექტიზმების საკითხისათვის ,,ვეფხისტყაოსანში”. – ენიმკი-ს მოამბე, ტ.3, 1938, გვ. 209-227.
51. თბილისის უნივერსიტეტის კავკასიურ ენათა კათედრა, (თბილისის უნივერსიტეტის 20 წლისთავი). – ბოლშევიკური კადრებისათვის, 1938, 30 მაისი, გვ.3.
52. ილია ჭავჭავაძის ენის შესახებ. რედ. ს. ჯანაშია, ტფ. სსრკ. მეცენ. აკად. საქ. ფილიალის გამ-ბა, 1938, 16 გვ.
53. რედაქტორის წინასიტყვაობა. – წგ-ში: რურუა ფ. მართლწერის სავარჯიშოთა
კრებული. რედ. არენ. ჩიქობავა. თბ., სახელგამი, 1938, გვ. 3.
54. სახელოვან იუბილარს (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არსებობის 20 წლისთავი). – მუშა, 1938, 29 მაისი, გვ.3
55. ქართული ენის სწავლებისათვის არაქართულ სკოლაში. – კომუნისტი, 1938, 21 ივლ., გვ.3.
56. ქართული ზმნის ანალიზის ზოგი საკვანძო საკითხი. ! პოლიპერსონალიზმის
გარკვევის ისტორიიდაენ. – კომუნისტური აღზრდისათვის, 1938, № 4-5
57. ჭანურ-მეგრულ-ქართული შედარებითი ლექსიკონი. რედ. ს. ჯანაშია. თბ.,
სსრკ მეცენ. აკად. საქ. ფილიალის გამ-ბა, 1938. XIX+509 გვ. – რეზიუმე რუს. და ფრანგ. ენ. გვ. 445-449; 450-454.
58.
59.
1939
60. ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემისათვის კავკასიურ ენებში: ამ კონსტრუქციის სტაბილური და ლაბილური ვარიანტები. მოხსენების თეზისები. სსრკ. მეცენ. აკად. საქ. ფილიალის სესია. მ1939 წლის 27-30 სექტემბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., მეცენ. აკად. გამ-ბა, გვ. 19-21. – პარალ. ტექსტი რუს. ენ.
61.ზოგადი ენათმეცნიერება. 1. პროპედევტიკული ნაწილი, რედ. გ. ახვლედიანი. მეორე, შევსებული, შესწორებული გამოცემა. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა,
1939, VIII+241 გვ.
62. მოთხრობითი ბრუნვის გენეზისისათვის ქართველურ ენებში. - თბილ. უნ-ტის
შრომები, ტ. !0, 1939, გვ. 167-183. რეზიუმე რუს. და ფრანგ. ენ.
63. პროფ. იოსებ ყიფშიძე და ჭანურის მეცნიერული შესწავლა. - წგ-ში: ი. ყიფშიძე. ჭანური ტექსტები. არნ ჩიქობავას რედ. თფ., სსრკ . მეცენ. აკად. საქ. ფილიალის გამ-ბა, 1939, გვ. XXI + XLII
64. საანგარიშო მოხსენება ხუნძური (ავარიული) ენის ჭარულ კილოზე მუშაობისა ზაქათალაში (1-14 VIII. 1938). – ენიმკი-ს მოამბე, ტ., 4, ნაკვ. 3, 1939, გვ. 223-230.
66.
1940
67. ი. გოგებაშვილის ,,დედა-ენა’’ საიმედო ფარხმალს წარმოადგენდა. (ი. ს. გოგებაშვილის დაბადების 100 წლისთავი). - კომუნისტური აღზრდისათვის, 1940, 27 ოქტ, №10, გვ. 77. – საბჭოთა აჭარა, 1940, 27 ოქტ., გვ. 3.
68. გრამატიკის აგებულების ძირითადი საკითხები. – სსრკ. მეცენ. აკად. საქ. ფილიალის მოამბე, ტ.1, 1940. წერილი I.- №2, გვ. 157-162; წერილი II, -№3. გვ. 241-248. რეზიუმე რუს. ენ.
69. მესამე პირის სუბიექტის უძველესი ნიშანი ქართველურ ენებში. - ენიმკი-ს
მოამბე., ტ. 5-6, 1940, 1 აგვ., გვ.2.
70. საჭიროა თუ არა ენის სწავლება საშუალო სკოლის უკანასკნელ კლასებში?
(ღია წერილი საშუალო სკოლის მასწავლებლებს). – საბჭოთა მასწავლებელი, 1940, 1 აგვ., გვ. 2.
71. სვანური მოთხრობითი ბრუნვის ერთი ვარიანტი და სახელთა ბრუნების ორფუძიანობა ზოგ კავკასიურ ენაში. მოხსენების თეზისები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო სესია. 1940 წ. 7-11 მაისს. მოხსენება თეზისები. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1940, გვ.148.
72. ქართული კულტურის დიდი მკვლევარი (აკად. ივ. ჯავახიშვილის გარდაცვალების გამო). – კომუნისტი, 1940, 20 ნოემბ., გვ.1.
73. ქართული ძვალ-ფუძის ზანური შესატყვისისათვის. სსრკ. მეცენ. აკად. საქ. ფილიალის მოამბე, ტ. 1, №1940, გვ. 93-97 – რეზიუმე რუს. ენ.
74. ქართულ-ხუნძური წარწერა მე-14 საუკუნის დაღესტნიდაენ. (წინასწარი ცნობა).
-- სსრკ მეცენ. აკად. საქ. ფილიალის მოამბე, ტ.1, №4, 1940, გვ. 321-327. – რეზიუმე რუს. ენ.
75. ხალხის ენა – ხალხის ისტორიაა. - საბჭოთა აფხაზეთი, 1940, 29 სექტ., გვ. 2.
1941
79. მარტივი წინადადების ევოლუციის ძირითადი ტენდენციები ქართულში. საქ. სსრ. მეცენ. აკად. მოამბე, ტ.2; 1941, წერილი 1, №1-2, გვ. 197-202; წერილი II, №6, გვ. 561-568. რეზიუმე რუს.ენ.
80. მახვილის საკითხისათვის ძველ ქართულში. მოხსენებათა თეზისები. საქ. სსრ. მეცენ. აკად. საზოგ. მეცენ. გან-ბა. სამეცნიერო სესია 1941 წლის 11-13 ივნისს. დღის წესრიგი და მოხსენებათა თეზისები, თბ., მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1941, გვ.15-17.
81. პოლიპერსონალიზმის საკითხი ხუნძურში ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემასთან დაკავშირებით. – ენიმკი-ს მოამბე, 1941, ტ. 10, გვ. 55-74. რეზიუმე რუს. და ფრანგ.ენ.
82. სვანური მოთხრობის ერთი ვარიანტი და სახელთა ბრუნების ორფუძიანობა ზოგ კავკასიურ ენაში. - თბილ. უნ-ტის შრომები, 1941, ტ.18, გვ.47-60. რეზიუმე რუს. ენ.
83. ფაშიზმი პროგრესის უარმყოფელობაა. რედ. ს. ჯანაშია. თ., მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1941, 21 გვ.
84. ხუნძური ერგატივის ისტორია სხვა კავკასიურ, კერძოდ, ქართველურ ენებთან ურთიერთობის ასპექტი. მოხსენების თეზისები. – საქ.სსრ. მეცნ. საზოგად. მეცნ. გან-ყბის სამეცნიერო სესია 1941 წლის 18 და 20 ოქტომბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1941, გვ. 11-15.
85.
1942
ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემისათვის კავკასიურ ენებში : ამ კონსტრუქციის სტაბილური და ლაბილური ვარიანტები (წინასწარი მოხსენება). – ენიმკი-ს მოამბე, ტ.12, 1942, გვ.221-247.
ისტორიულად განსხვავებული ორი მორფოლოგიური ტიპისათვის ქართულ ბრუნვათა შორის. – საქ. Mეცენ. აკად. მოამბე, ტ, 3; №6, 1942, გვ.619-623. – რეზიუმე რუს და ფრანგ. ენ. მოხსენების თეზისები, თბილისის სახელმ. უნ-ტის სამეცნიერო სესია. 1942წ. 9-15 აპრილს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1942, გვ.86-87.
მახვილის საკითხისათვის ძველ ქართულში. ( წინასწარი მოხსენება). საქ. სსრ. მეცენ. აკად. მოამბე, ტ. 3, 1942. წერილი I - №2, გვ.191-198; წერილი II- №3, გვ.297-303. რეზიუმე რუს. ენ.
მეორე გრამატიკული კლასის (მდედრობითი სქესის) გენეზისისათვის მთის კავსკასიურ ენებში) – საქ. სსრ მეცენ. ააკად. მოამბე, ტ. 3, №4, 1942, გვ.373-380. რეზიუმე რუს. ენ.
მთის კავკასიურ ენათა შესწავლისათვის ჩვენში. (იმ შრომების სიითურთ, რომლებიც შესრულებულია მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილებაში. ( ენის ინსტიტუტში 1936-1942 წლებში) და კავკასიურ ენათა კათედრაზე; (უნივერსიტეტში 1933-1942 წლებში) და კავკასიურ ენათა კათედრაზე; (უნივერსიტეტში 1933-1942 წლებში)-ენიმკის მოამბე, ტ.12, 1942, გვ.283-301. – პარალ. ტექსტი, რუს. ენ.
მრავლობითობის აღნიშვნის ზირითადი პრინციპისათვის ქართველურ ენათა ზმნის უღვლილებაში. Mმოხსენების თეზისები. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების მე-6 სამეცნიერო სესია 1942 წლის 24-25 აპრილს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., საქ. სსრ. მეცენ. აკად. გან-ბა, 1942, გვ. 8-9.
ნაცვალსახელის ბრინება ხუნძურში. –ენიმკი-ს მოამბე, ტ.12, 1942, გვ.31-50. – რეზიუმე რუს. ენ.
პერმანსივის (,,ხოლმეობითის’’) ისტორიული ადგილისათვის ქართული ზმნის უღვლილების სისტემაში ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემასთან დაკავშირებით. მოხსენებათა თეზისები. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების მე-9 სამეცნიერო სესია 1942 წლის 26, 28 და 29 დეკემბერს. თბ., მეცენ. ააკად. გამ-ბა, 1942, გვ.8-10.
სახელთა ბრუნების ისტორიიდან ქართულში: ფუძეუკვეც სახელთა ნათესაობითისა და მოქმედებითის ფორმანტთა ევოლუციისათვის. - თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ.23, 1942, გვ. 71-97. – რეზიუმე რუს. ენ.
სახელთა ფუძის უძველესი აგებულება ქართველურ ენებში. რედ. ვ. თოფურია. თბ., მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1942, XXXVI + 342 გვ> -რეზიუმე რუს. და ინგ. ენ. გვ. 263-280; 281-298.
სტრუქტურალიზმი, როგორც თანამედროვე ენათმეცნიერების მიმდინარეობა. (წინასწარი მოხსენება) მოხსენების თეზისები. საქ. სსრ. Mმეცნიერ. აკად. გგანყ-ბის მე-8 სამეცნიერო სესია 1942წ. 24, 26, და 27 ოქტომბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები.
97.
1943
ნატურალიზმი ენათმეცნიერებაში და ისტორიზმის საკითხი. Mოხსენების ტეზისები.- საქ. სსრ. მეცენ. აკად. საზოგად. მეცენ. განყ-ბის მე-10 სამეცნიერო სესია. 1943წ 27 თებერვალსა და 1-2 მარტს. მმოხსენების თეზისები, თბ., მეცენ. ააკად. გამ-ბა, 1943, გვ.4-6.- პარალ. ტექსტი რუს. ენ.
პერმანსივის (,,ხოლმეობითის’’) ისტორიული ადგილისათვის ქართული ზმნის უღვლილების სისტემაში ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემასთან დაკავშირებით. საქ. სსრ. მმეცენ. ააკად. მმოამბე, ტ.4, №1, 1943, გვ.91-98. –რეზიუმე რუს.ენ.
1944
გრამატიკულ კლას-კატეგორიათა ნიშნების ეტიმოლოგიისათვის ქართველურ ენებში. საქ. სსრ. მეცენ. აკად. მოამბე, ტ.5, №4, 1944, გვ.449-454. –რეზიუმე რუს. ნენ.
გრამატიკული კლას-კატეგორიები და ბრუნვის ნიშანთა გენეზისი ქართულში (წინასწარი მოხსენება). მმოხსენების თეზისები. საქ. სსრ. მეცენ. ააკად. საზოგად. მმეცენ. გგანყ-ბის მე-15 სამეცნიერო სესია 1944 წლის 28-29 თებერვალს და 1 მარტს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., მეცენ. ააკად. გგამ-ბა, 1944, გვ. 8-9. –პარალ. ტექსტი რუს. გგვ.19-20.
ენის სპეციფიკის საკითხისათვის. მოხსენებისათვის. მმოხსენების თეზისები. – საქ.სსრ. მეცენ. ააკად. საზოგად. მეცნ. განყ-ბის მე-17 სამეცნ. სესია 1944 წ. 19-20 დეკემბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., მეცენ. ააკად. გგან-ბა, 1944, გვ. 5-7
თურმეობითი პირველის წარმოების ერთი თავისებურება უღვლილების სისტემის ისტორიასთან დაკავშირებით ქართულში. –ლიტერატურული ძიებანი. II, 1944 გვ. 127-141. –რეზიუმე რუს. ნენ.
სტრუქტურალიზმი, როგორც თანამედროვე ენათმეცნიერების მიმდინარეობა. (წინასწარი მოხსენება). – თბილ. უნ-ტის შრომები, 1944, ტ. 26, სერია B. ჰუმანიტარული მეცნიერება გვ.231-244. –რეზიუმე რუს. ნენაზე.
ჭანური მყოფადის წარმოებისათვის , - საქ. სსრ. მმეცენ. ააკად. მმოამბე, ტ. 5, №1, 1944, გვ. 113-119. – რეზიუმე რუს. ნენ.
106.გრამატიკული კლას-კატეგორია და ზმნის უღვლილების ზოგი საკითხი ძველ ქართულში. მოხსენების თეზისები . – საქ. სსრ. მმეცენ. გან-ყბის მე-19 სამეცნიერო სესია 1945 წლის 18 და 19 დეკემბერს. მმუსაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., მეცენ. ააკად. გგამ-ბა., 1945, გვ.11.
107. ერთი ძველი საერთო იბერიულ-კავკასიური ფუძის შესახებ მევენახეობის ტერმინში: მოხსენების თეზისები, -ენის ინ-ტის მე-2 სამეცნიერო სესია 1945 წლის 27 და 28 ნოემბერს. მმუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., მეცენ. ააკად. გგამ-ბა, 1945, გვ.8-9.
108. ზოგადი ენათმეცნიერება და ენის ფილოსოფია. მოხსენებათა თეზისები. - თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტის 1945 წლის სამეცნიერო სესია 11-16 მაისს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1945, გვ.27.
109. ზოგადი ენათმეცნიერება. II. ძირითადი პრობლემები, რედ. გ. ახვლედიანი, თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1945. XII+392 გვ.
110. ზოგი სიტყვის მნიშვნელობის განვითარებისათვის ძველ ქართულში (სივრცისა და დროის მომენტთა ურთიერთობის ასპექტში). – ფსიქოლოგიის ინ-ტის შრომები, ტ. 3, 1945, გვ.485-493- რეზიუმე რუს. ენ.)
112. ცნება ერთიანი გლოტოგონიური პროცესისა და ისტორიულ-შედარებითი ენათმეცნიერება. მმოხსენების თეზისები. საქ. სსრ. მმეცენ. ააკად. საზოგად. მეცენ. გგან-ყბის მე-18 სამეცნიერო სესია. 1945 წლის 3 და 5 მარტს. მმუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1945, გვ.8-10.
113.
1946
114. გრამატიკული კლას-კატეგორია და ბრუნვის ნიშანთა გენეზისის საკითხი ქართულში (წინასწარი მოხსენება). – საქართ. სსრ. მმეცენ. ააკად. მოამბე, ტ.7., №1-2, 1946, გვ. 61-68. – პარალ. თექსტი რუს.ენ. გვ.65-72.
115. ზოგადი ენათმეცნიერება. 1. პროპედევტიკული ნაწილი, მე-3 შევს. გგამოც. რედ. გგ. აახვლედიანი. თბ., მეცენ. ააკად. გამ-ბა, 1946. XI+267 გვ.
116. ინვერსიული ზმნები და სახელთა კლასიფიკაცია, სახალხო განათლება, 1946, 3 ოქტომბერი., გვ.3-4.
117. მასდარისა და მიმღეობის ისტორიული ურთიერთობებისათვის ქართულში. (წინასწარი მოხსენება). მმოხსენების თეზისები. – საქართ. სსრ. მეც. აკად. გან-ბა, 1946, გვ.9-11.
118. მრავლობითობის აღნიშვნის ძირითადი პრინციპისათვის ქართული ზმნის უღვლილების სისტემაში. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.1, 1946, გვ.91-130. – რეზიუმე რუს. ენ.
119. სტატიკურობის, გვარისა და გარდამავლობის ისტორიული ურთიერთობისათვის (წინასწარი მოხსენება). მმოხსენების თეზისები . – საქ. სსრ. მმეცენ. ააკად. ენის ინტ-ის მე-3 სამეცნიერო სესია, 1946 წ. 28-30 ოქტომბერს. თბ., მეცენ. აკად. გამ-ბა. 1946, გვ. 9.
1947
120. –აქუს ფუძის უცნობი ვარიანტებისათვის ძველს ქართულში. - თბილ. უნ-ტის შრომები, 1947, ტ. 30B-31B; გვ. 381-391. რეზიუმე რუს. ენ.
1948
121. ერგატივის წარმოქმნის ისტორიისათვის ხუნძურში. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.2, 1948, გვ.91-116. რეზიუმე რუს. ენ.
121. ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში. I ნომინატური და ერგატიული კონსტრუქციების ისტორიული ურთიერთობა ძველი ქართული ენის მონაცემთა მიხედვით. თბ., მეცენ. აკად. გან-მ-ბა, 1948, VIII, 148 გვ. – რეზიუმე რუს. ენ.
123. ეტიმოლოგია ძვ. ქართულის ტერმინებისა: ,,ბღუარი’’ ,,სამხარი” (იბერიულ-კავკასიურ ენათა ძველი ურთიერთობის საკითხისათვის). მოხსენებათა თეზისები. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო სესია, 1948წ. 31 მაისი – 5 ივნისი. მმუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეხისები. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1948, გვ.20-21. –რეზიუმე რუს.ენ. გვ.60-61.
124. ქართული განმარტებითი ლექსიკონის კომისია. წგ-ში: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 1947 წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიში. თბ., მეცენ., აკად, გამ-ბა, 1948, გვ.215.
125. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი (საცდელი მონაკვეთი). თბ., მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1948, XIV+211.
126. წინასიტყვაობის ნაცვლად. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. 2, 1948, გვ. VII-VIII. – პარალ. ტექსტი რუს. ენ.
127.
1949
133. ქართული განმარტებითი ლექსიკონის კომისია. - წგ-ში: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 1948 წლის სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის ანგარისი. თბ., მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1949, გვ.175.
135. ქართული ზმნის სისტემა. I სტატიკურ ზმნათა უღვლილების ძირითადი კანონზომიერებანი. მოხსენების თეზისები. – თბილისის სახელმ. უნ-ტის სამეცნიერო სესია 1949 წლის 26-27 დეკემბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა. 1949, გვ.17-18.
.
1950
135. ,,ენათმეცნიერების შესავალი’’. პროგრამა. დამტკ. სსრკ. უმაღლ. განათლ. სამინისტროს მიერ 1950 წ. 4 სექტემბერს. სამეცენ. მეთოდ. კაბინეტის გამ-ბა. 1950. !! გვ. 1951. 12 გვ. 1952. 12 გვ.
136. საენათმეცნიერო დისკუსიის შედეგები და ააცვენი ამოცანები. – სახალხო განათლება, 1950, 25 ოქტ., გვ.2-3. შემოკლებული სტენოგრამა სიტყვისა საენათმეცნიერო საგნების პროფესორ მასწავლებელთა თათბირზე, რომელიც მოეწყო უმაღლესი განათლების სამინისტროსტან 22 აგვისტოს 1950 წ. მოსკოვში.
137. ი. ბ. სტალინის შრომები ენის შესახებ და მათი მნიშვნელობა საბჭოთა ენათმეცნიერებისათვის. მოხსენების თეზისები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მე-7 სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ი. ბ. სტალინის მოძღვრებისადმი ენის შესახებ 1950 წლის 15 და 16 დეკემბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1950, გვ. 5-9 პარალ. ტექსტი რუს. ენ. გვ. 27-31.
138. ი. სტალინის შრომები ენისა და ენათმეცნიერების შესახებ. –საქ. სსრ. მეცნ. აკად. მოამბე, ტ.11, №10, 1950, გვ. 683-688.
139. საბჭოთა ენათმეცნიერების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. (სადისკუსიო სტატია). – კომუნისტი, 1950, 11 მაისი, გვ. 2-4; 12 მაისი, გვ. 2-3.
140. ქართული ენის ზოგადი დახასიათება. – წგ-ში: ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტ. I. არენ. ჩიქობავას რედაქციით. თბ., მეცენ., აკად. გამ-ბა, 1950, გვ. 018-080.
141. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, არენ. ჩიქობავას საერთო რედაქციით, ტ.I (პირველი ტომის რედ. - არენ. ჩიქობავა), თბ., მეცენ. აკად.
გამ-ბა, 1950, 1212 სვ.
142. წინასიტყვაობა. – წგ-ში: ქართული ენის განმარტებითი ,ლექსიკონი. ტ. I. ა-ბ. არნ . ჩიქობავას რედაქციით, თბ., მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1950, გვ. 005-017
143.
1951
152. ახალი ნაშრომი ენათმეცნიერებაში [ი.ბ.სტალინის შრომების გამოქვეყნების გამოქვეყნების გამო] – კომუნისტი, 1952, 12 აპრ. , გვ.2-3;
153. დეპუტატ ა.ს.ჩიქობავას სიტყვა(ნოსირის საარჩევნო ოლქი, ცხაკაიას რაიონი). საქ. სსრ მესამე მოწვევის პირველ სესიაზე “1951 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და საქართველოს 1950 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ” მოხსენების გამო, კომუნისტი,1951, 24 აპრ. , გვ2.
154. ვისურვოთ მშვიდობიანი შრომის ბედნიერი წელი! - კომუნისტი,1951, 1 იანვ. გვ. 2.
155. ისტორიიზმისა და ენის ისტორიული განვითარების თეორიის საკითხების შესახებ სტალინური საენათმეცნიერო მოძღვრების შუქზე მოხსენების თეზისები. - ენათმეცნიერების ინ-ტის II (VIII) სამეცნიერო სესია, 1951 წლის 15 და 16 ივნისს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. , მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1951, გვ. 14-15. პარალ. ტექსტი. რუს. ენ. გვ. 28-29.
156. საბჭოთა მეცნიერება მის განვითარების სტალინურ ეტაპზე. - ბოლშევიკი, 1951, №6, გვ. 41-57.
157. საბჭოთა მეცნიერების ახალი წარმატებისათვის საუბარი საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტეს დირექტორთან, პროფ. არენ. ჩიქობავასთაენ. - ლიტერატურა და ხელოვნება, 1951, 17 ივენ. გვ. 1.
158. ი.ბ. სტალინის შრომები ენათმეცნიერების საკითხებზე [“ მარქსიზმის შესახებ ენათმეცნიერებაში” გამოსვლის გამო] - დროშა, 1951 , №1, გვ. 6-7.
159. ი. სტალინის შრომები ენის შესახებ და მათი მნიშვნელობა საბჭოთა ენათმეცნიერებისათვის. -წგ.-ში: ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტ.2. რედ. გ.წერეთელი. თბ. მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1951, გვ. 007-021.
160. პირველკლასელებისა და პირველკურსელების სამახსოვრო შეხვედრა. - ახალგაზრდა კომუნისტი , 1951, 1 სექტ. , გვ.3.
1952
171. ენათმეცნიერების შესავალი. სახელმძღვანელო უნივერსიტეტის და პედ. ინსტიტუტების სტუდენტებისათვის. თბ. , თბილ უნ-ტის გამ-ბა, 1952, XVII + 401 გვ.
შინაარსი. 1. შესავალი. 2. ენა, მისი საზოგადოებრივი არსი, მისი განვითარება, მისი წარმოშობა. ენათმეცნიერების დარგების შესახებ. 3. ფონეტიკა. 4. ლექსიკოლოგია. სემანტიკა. (სემასიოლოგია,) ეტიმოლოგია. 5. მორფოლოგიისა და სინტაქსის ზოგადი საკითხები. 6. სტილისტიკა, როგორც ენათმეცნიერების დარგი. 7. ენათა კლასიფიკაცია. 8. ენათმეცნიერების ადგილი მეცნიერებათა სისტემაში.
172. ისტორიიზმის საკითხი ენათმეცნიერებაში ი.ბ. სტალინის საენათმეცნიერო მოძღვრების თვალთახედვით. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.3, 1952, გვ. 207-257, - რეზიუმე რუს. ენ.
173. შაბჭოთა ენათმეცნიერების ამოცანები და ძირითადი პრობლემები სტალინური ენათმეცნიერების შუქზე. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.3 , 1952, გვ 75-105. - რეზიუმე რუს. ენ.
1953
186. გრამატიკული კლას-კატეგორია და ზმნის უღლების ზოგი საკითხი ძველ ქართულში(წინასწარი მოხსენება) - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.5 1953, გვ.51-63 - რეზიუმე რუს. ენ.
187. ენის სპეციფიკის ორი ასპექტის შესახებ ი. სტალინის მოძღვრებაში. მოხსენების თეზისები. - საქ. სსრ. მეცენ. აკად. ენათმეცნიერების ინს-ტის 4 (10) სამეცნიერო სესია 1953 12 და 13 ივნისს. მოხსენების თეზისები. თბ. საქ. სსრ. მეცენ. აკად. გამ-ბა. 1953, გვ. 7-9 - პარალ. ტექსტი რუს ენ.
188. ეტიმოლოგია ძველი ქართული ტერმინებისა “ბღვარი”, “სამხარი”. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. 5, 1953, გვ. 65-71 - რეზიუმე რუს. ენ.
189. ვიმუშავოთ ისე, როგორც ამას მოითხოვს სტალინის საყვარელი სახელი. [ი.ბ. სტალინის გარდაცვალების გამო] - სახალხო განათლება, 1953, 11 მარტი, გვ. 4
190. “ზოგადი ენათმეცნიერების” კურსის პროგრამა. ( სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიური ფაკულტეტებისათვის) თბ. 1953, 18 გვ.
191. “იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის შესავლის პროგრამა”. (კავკასიურ ენათა განყოფილების IV კურსის სტუდენტებისთვის) თბ. 1953, 4 გვ:. - პარალ. ტექსტი რუს. ენ.
192. მასდარისა და მიმღეობის ისტორიული ურთიერთობისათვის ქართულში. (წინასწარი მოხსენება). - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.5, 1953, გვ. 33-49. რეზიუმე რუს. ენ.
193. რაიონალური გაზეთი სალიტერატურო ენის სადარაჯოზე. - ავანგარდი (ცხაკაია), 1953, 7 ივენ. , გვ.2
194. საბჭოთა ენათმეცნიერების შემდგომი განვითარებისათვის. - საქართველოს კომუნისტი, 1953 , №6, გვ. 46-65.
195. სტალინის უკვდავი სახელი მარად იცოცხლებს მის უკვდავ საქმეებში. - მეცნიერება და ტექნიკა 1953, №3, გვ. 14.
196. ჩემი სურვილი [გაზ. “კომუნისტის” ენისა და სტილის შესახებ”]. - კომუნისტი, 1953, 5 მაისი, გვ.3
1954
207. ერთი ძველი საერთო იბერიულ-კავკასიური ფუძის შესახებ მევენახეობის ტერმინში. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.6, 1954 , გვ. 41-50. - რეზიუმე რუს. ენ.
208. მრავლობითობის სუფიქსთა გენეზისათვის ქართულში (წინასწარი მოხსენება. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება,
209. ქართულ-ზანურ ბგერათშესატყვისობათა ისტორიისათვის. მოხსენების თეზისები. საქ. სსრ. მეცენ. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტის მე-5 (11) სამეცნიერო სესია 1954წ. , 10-12 ივნისს, მოშაობათა გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. მეცენ. აკად. გამ-ბა. 1954, გვ.11-12. -პარალ. ტექსტი რუს. ენ. გვ.35
1955
215. ენათმეცნიერება სტალინურ მეთოდებზე დაყრდნობით. - ახალგაზრდა სტალინელი, 1955, 24 დეკ. , გვ.3.
216. ენათმეცნიერების შესავალი, პეკინი, 1955, 236 გვ. [ჩინურ ენაზე].
217. პროგრამა კურსისა “ენათმეცნიერების შესავალი”[ფილოლოგიურ ფაკულტეტთათვის] თბ. 1955, 10 გვ. -პარალ. ტექსტი რუს. ენ.
218. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. არნ. ჩიქობავას საერთო რედაქციით ტ. 4,(მეოთხე ტომის რედაქტორები- არენ. ჩიქობავა, მ. ჭაბაშვილი) თბ. მეცენ. აკად. გამ-ბა. 1955, 159 სვ.
219. “ცეცხლი” და “წითელი” - საერთო ფუძის სიტყვები იბერიულ-კავკასიურ ენებში. მოხსენების თეზისები. - ენათმეცნიერების ინსტიტუტეს მე-6 (12) სამეცნიერო სესია 1955 წლის 10-11 ივნისს. გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. მეცენ. აკად. გამ-ბა 1955, გვ 19-20. პარალ. ტექსტი რუს. ენ. გვ 43.
220. წინასიტყვაობა. წგ-ში: ქართული ენის განმარტებითი სიტყვათა ლექსიკონი. ტ.4, არნ. ჩიქობავას და მ. ჭაბაშვილის რედაქციით. თბ. მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1955, გვ. 009-010.
1956
224. ვნებითის ჩამოყალიბების ზოგი საკითხისათვის ქართულში მასდარის ჩვენებათა მიხედვით (წინასწარი მოხსენება). - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.8, 1956, გვ. 513-518. - რეზიუმე რუს. ენ.
225. იბერიულ-კავკასიური დიალექტოლოგიის ამოცანები (ისტორიულ0შედარებითი ენათმეცნიერების პრინციპული პოზიციებიდან). მოხსენების თეზისები. წგ-ში: საკოორდინაციო თათბირი იბერიულ-კავკასიურ ენათა დიალექტოლოგიის საკითხების შესახებ 1956 წლის 19-21 ნოემბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. მეცნ. აკად. გამ-ბა. 1956. გვ 28-33. -პარალ. ტექსტი რუს. ენ. გვ 5-11.
226. ისტორიულად განსხვავებული ორი მორფოლოგიური ტიპისათვის ქართულ ბრუნვათა შორის. -წგ-ში: სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართულ ენებში. წ. I რედ. ვ. თოფურია. თბ. , თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1956, გვ 265-269. - რეზიუმე რუს. ენ.
227. მიმართულებითი (გარდაქცევითი) ბრუნვის მნიშვნელობის, წარმოებისა და ისტორიისთვის (ქართულ ენებისა და ხალდურის ურთიერთობისათვის.) -წგ.-ში: სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართულ ენებში. 1 ვ.თოფურიას რედ. თბ. , თბილ. უნ-ტის, გამ-ბა, 1956, გვ 10-31. - რეზიუმე რუს. და ფრანგ. ენ.
228. მარვლობითობის სუფიქსთა გენეზისისათვის ქართულში. (წინასწარი მოხსენება). - წგ-ში: სახელის ბრუნებისათვის ქართულ ენებში. წგ I ვ. თოფურია რედ. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1056, გვ 313-324 - რეზიუმე რუს. ენ.
229. ობიექტური საზომისათვის სალიტერატურო ქართული ენის ნორმათა დადგენისას. - ლიტერატურული გაზეთი, 1956, 3 აგვ. გვ. 2-4.
230. რატომ არის აუცილებელი ბრუნვათა რიგირ შეცვლა ქართულში? - წგ-ში: სახელის ბრუნების ისტორიისათვის ქართულ ენებში. წგ.- I ვ. თოფურიას რედ. თბ. თბილ ინ-ტის გამ-ბა, 1956, გვ. 1-9.
231. სახელთა ბრუნების ისტორიიდან ქართულში: ფუძეუკვეცელ სახელთა ნათესაობითისა და მოქმედებითის ფორმანტთა ევოლუციისათვის. - წგ.-ში: სახელის ბრუნებისათვის ქართველურ ენებში. რედ. ვ. თოფურია წგ. 1 თბ. თბილ ინ-ტის გამ-ბა, 1956, გვ. 239-264. რეზიუმე რუს. ენ.
1957
235. ბიჰევიორიზმი ენის რაობის გაგებაში. მოხსენების თეზისები. - ენათმეცნიერების ინსტიტუტეს მე 14 სამეცნიერო სესია. 1957 წლის 10-13 ივნისს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1957, გვ. 7. - პარალ. ტექსტი რუს. ენ.
236. თანდებულიანი ბრუნვების კვალიფიკაციისათვის ქართულში. მოხსენების თეზისები. - საქ. სსრ. უმაღლესი სასწავლებლების ქართული ენის კათედრათა მე-4 სამეცნიერო-მეთოდური სესია 1957 წლის 11, 12, 13 მაისს. მუშაობის გეგმა . თბ. სამეცნ. მეთოდ. კაბინეტის გამ-ბა. 1957, გვ. 3.
237. ქართველ ენათმეცნიერთა მიღწევები. - კომუნისტი, 1957, 29 დეკ. , გვ.3.
1958
242. ამხ. ენ. აგიაშვილის ფელეტონის გამო. - ლიტერატურული გაზეთი 1958, 19 დეკ. გვ 2-4. - ხელმოწერა : რუსულ-ქართული ლექსიკონის სარედაქციო კოლეგიის წევრები : გ. ახვლედიანი. ქ. დათიკაშვილი ს. ვაჩნაძე. ვ. თოფურია, ქ. ლომთაძე, ენ. ღოღობერიძე, არენ. ჩიქობავა და გ. წერეთელი.
243. ენის რაობის ბეჰიევისტური გეგმა. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, თ. 9-10. თბ. 1958, გვ. 1-12. - რეზიუმე რუს. ენ.
244. ზოგი პრეფიქსული წარმოების ისტორიისათვის ქართულ ზმნებში. მოხსენების თეზისები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტეს მე-15 სამეცნიერო სესია 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1958, გვ 5-7. -პარალ. ტექსტი რუს. ენ. , გვ. 20-21.
245. რედაქტორის წინასიტყვაობა. - წგ-ში: ბიბლიოგრაფია იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესახებ არსებული საენათმეცნიერო ლიტერატურისა. I შეადგინეს გ. კაჭარავამ და გ.თოფურიამ. პროფ. არნ. ჩიქობავას რედ. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1958 , გვ. 7-8. - პარალ. ტექსტი რუს ენ. გვ 9-10.
246. ჩვენი დედაქალაქი და ჩვენი დედაენა. [ თბილისის 1500 წლისთავის გამო]. - კომუნისტი, 1958, 14 ოქტ, . გვ. 3.
1959
251. დეპუტატ ა. ს. ჩიქობავას სიტყვა საქართველოს სსრ. მე-5 მოწვევის პირველ სესიაზე “ცხოვრებასთან სკოლის კავშირის გამტკიცებასა და სახალხო განათლების სისტემის შემდგომი განვითარების შესახებ” მოხსენების გამო. - კომუნისტი, 1959, 19 აპრ. , გვ. 3;
252. ზოგი პრეფიქსული წარმოების ისტორიისათვის ქართულ ზმნებში. (წინასწარ მოხსენება). - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.11, 1959, გვ. 151-168. -რეზიუმე რუს. ენ.
253. საბას “სიტყვის კონა” როგორც ლექსიკოგრაფიული ნაშრომი. - საიუბილეო კრებული “სულხან-საბა ორბელიანი” (1658-1958). თბ. მეცენ. აკად. გამ-ბა. 1959, გვ. 259-276.
254. შემოქმედების სიხარული. [გიორგი ლეონიძის დაბადების 60 წლისთავის გამო]. - კომუნისტი, 1959 , 27 დეკ. გვ. 4.
1960
258. დავიცვათ ენის სიწმინდე. - სოფლის ცხოვრება. 1960, 9 აგვ. გვ. 3.
259. თანამედროვობის უდიდესი ამოცანა. [მშვიდობის დაცვის შესახებ]. - კომუნისტი, 1960, 7 აპრ. გვ. 1.
260. რედაქტორის წინასიტყვაობა. - წგ-ში: ალ. ჭინჭარაული. ხევსურული თავისებურებანი. ტექსტებითა და ინდექსით. რედ. არნ. ჩიქობავა, თბ. მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1960, გვ. VII-VIII.
261. ქართული ზმნის ნაკვთების დაჯგუფების საკითხისთვის. მოხსენების თეზისები. თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის მე5 (აწერია მე-6) სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვ. ი. ლენინის დაბადების 90 წლისთავისადმი. 1960 წ. 7-9 აპრილს. მოშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. , თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1960, გვ. 13-14.
262. ჩვენი ენის დედაბოძი. (აკ. წერეთლის დაბადებიდან 120 წლის გამო). - კომუნისტი, 1960, 4 დეკ. , გვ.3.
1961
270. ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში. II. ერგატიული კონსტრუქციის რაობის თეორიები.. თბ. , მეცენ. აკად. გამ-ბა. 1961. VIII + 169 გვ. - რეზიუმე რუს. ენ. , გვ. 129-169.
შინაარსი: წინასიტყვაობა. 1. ერგატიული კონსტრუქციის საკითხისთვის ზოგადად. 2. ერგატიული კონსტრუქციის პასიურობის თეორიები. 3. ერგატიული კონსტრუქციების აქტიურობის თეორიები: ს. ბიხოვსკაია. ენ. იაკოვლევი. 4. ერგატიული კონსტრუქციის სტადიური თეორია. 5. ერგატიული კონსტრუქციის მითოლოგიური თეორია. 6. ნარევი თვალსაზრისი ერგატიული კონსტრუქციის საკითხში. 7. ერგატიული კონსტრუქცია როგორც, გვარების მიმართ ინდიფერენტული კონსტრუქცია.
271. თანდებულიან ბრუნვათა საკითხისათვის ქართულში. - კრ.-ში: ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები. ტ.2 თბ. მეცენ. აკად. გამ-ბა. 1961. გვ. 197-209. - რეზიუმე რუს. ენ.
272. პროფესსორ რენე ლაფონის ლექციები ბასკური ენის შესახებ. [ქართველთა და ესპანეთის იბერიელთა ნათესავობის შესახებ]. - ახალგაზრდა კომუნისტი. 1961. 21 მარტი, გვ.3.
273. სუბიექტისა და ობიექტის შეფარდებითი როლისათვის ერგატიული კონსტრუქციის ისტორიაში. მოხსენების თეზისები. - თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტის პროფ.-მასწავლ. საიუბილეო სამეცენ. სესია, მიძღვნილი საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებისა და საქართველოში კომუნისტური პარტიის შექმნის 40 წლისთავისადმი, 1961 წლის 17-20 მაისს. სამუშაო გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1961, გვ. 132-134.
274. ქართული ზმნის ფუძის საწარმოებელი ზოგი სუფიქსის ისტორიული ფარდობისათვის. მოხსენების თეზისები. - ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და ხელნაწერთა ინ-ტის გაერთიანებული სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 40 წლისადმი. 1961 წლის 14,15 და 17 აპრილს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. საქ. სსრ. მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1961, გვ. 6-7. -პარალ ტექსტი რუს. ენ. , გვ. 26-27.
1962
276. ზოგი საკამათო საკითხის შესწავლის ისტორიიდან ქართული ენის მორფოლოგიაში. მოხსენების თეზისები. - თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის მე-6 სამეცენ. სესია 1962 წლის 10-12 მაისს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. თბილ. უნ-ტის. გამ-ბა. გვ.6
277. ქართული ზმნის ნაკვთეულთა დაჯგუფების პრინციპისათვის. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ტ. 13, 1962, გვ. 93-108. - რეზიუმე რუს. ენ.
278. რედაქტორის წინასიტყვაობა. - წგ-ში: ტ. გუდავა, ბოთლიხური ენა. გრამატიკული ანალიზი, ტექსტები, ლექსიკონი. თბ. მეცენ. აკად. გამ-ბა. 1962, გვ. 5-6. - პარალ. ტექსტი რუს. ენ. გვ 7-8.
279. ხუნძური ენა. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა. 1962, XIII + 422 გვ. ( კავკასიურ ენათა კათედრის შრომები. II. )
ილ. ცერცვაძის თანაავტორობით.
შინაარის. 1. შესავალი. 2. დამწერლობა და ანბანი. 3. ფონეტიკა. ა. ხმოვანთა სისტემა. ბ. თანხმოვანთა სისტემა. 4. მორფოლოგია. გრამატიკული კლასები. ა. სახელი. არსებითი სახელი. სახელის ბრუნება. არსებით სახელთა ბრუნების თავისებურებანი დიალექტებში. ადგილობითი ბრუნვები. დამატებითი ცნობები ბრუნებათა შესახებ. არსებით სახელთა წარმოება. ზედსართავი სახელი. რიცხვითი სახელი. ნაცვალსახელი. ბ. ზმნა, ზმნისართი. ნაწილაკი. კავშირი. 5. ძირითადი სინტაქსური მოვლენები. 6. ტექსტები (სამწერლო ხუნძური და დიალექტური).
1963
282. დეპუტატ ა. ს. ჩიქობავას სიტყვა. [საქართველოს სსრ. მეექვსე მოწვევის უმაღლესი საბჭოს პირველ სესიაზე. საქართველოს სს რესპუბლიკაში საყოველთაო სავალდებულო რვაწლიანი სწავლების კანონის განხორციელების შესახებ მოხსენების გამო]. - კომუნისტი, 1963. 29 აპრ.: გვ. 3
283. ისტორიულ დიალექტოლოგიის საკითხები ძველ ქართულის ძეგლთა ჩვენებაში და კვლევა-ძიების ძირითადი ამოცანა ამ მხრივ. მოხსენების თეზისები. - თბილისის სახელმწ. უნ-ტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის მე-7 სამეცნიერო სესია, 1963 წლის 9-11 ივნისს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1963, გვ. 17-19.
284. ქართული ზმნის უღვლილების სისტემის ძირითადი საკითხები. მოხსენებათა თეზისები. - საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების ქართულ ენის კათედრათა 1 (5) სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია 1963 წლის 27-29 აპრილს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. 1963, გვ. 13-14.
1964
292. აწმყოს ფუძის წარმოქმნის ისტორიისათვის. 1. –ავ, ¬-ამ, -ევ, და –ემ, სუფიქსთა ისტორიული ურთიერთობა (წინასწარი მოხსენება). - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.14, 1964, გვ. 125-134. - რეზიუმე რუს. ენ.
293. მთავარი რედაქციისგან. - წგ-ში: ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი ტ.8. რედ. ევ. გიგინეიშვილი და ბიძ. ფოჩხუა. თბ. “მეცნიერება”, 1964, გვ 05-06.
294. ტოპონიმიკურ ტერმინთა ორგვარი წარმოების ისტორიული ურთიერთობისათვის. მოხსენებათა თეზისები. - თბილისის სახელმწ. უნ-ტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის მე-8 სამეცნიერო სესია 1964 წლის 25-29 ივნისს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა. 1964, გვ.20.
295. “ქართული ენა”, მისი აგებულება-შედგენილობის ზოგადი საკითხები. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. 14. 1964. გვ. 31-49. - რეზიუმე რუს. ენ.
296. ჰუგო შუხარდტი, როგორც ქართველოლოგი. მოხსენებათა თეზისები. - ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და ალ. წულუკიძის სახ. ქუთაისის სახელმწ. პედ. ინსტიტუტის ქართული ენის კათედრის გაერთიანებული სამეცნიერო სესია. ქუთაისი. 1964 წლის 15-16 მაისს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. ქუთაისი, 1964, გვ. 5.
1965
298. ზოგი ძირითადი ალტერნატივეს შესახებ თანამედროვე თეორიულ ენათმეცნიერებაში. მოხსენების თეზისები. - თბილისის სახელმწ. უნ-ტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის მე-9 სამეცნიერო სესია, 1965-წლის 4-8 მაისს, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. -თბ. 1965, გვ. 10-11.
299. იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის ისტორია. თბ. “განათლება”, 1965, XV + 412 გვ.
300. ნიჭი და შრომა. [ ინტერვიუ აკად. არნ. ჩიქობავასთან.] - ცისკარი, 1965, №11, გვ. 108-117.
301. პაშტაი.- სიტყვის მნიშვნელობისათვის ვეფხისტყაოსანში. მოხსენებათა თეზისები. -საქართველოს სსრ. უმაღლესი სასწავლებლების ქართული ენის კათედრათა მე-6 რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია 1965 წლის 25-26 დეკემბერს. თბ. 1965 გვ. 6.
302. რედაქტორის წინასიტყვაობა. -წგ-ში: ცერცვაძე ილ. ანდიური ენა. გრამატიკული ანალიზი ტექსტებით. თბ. “მეცნიერება”, 1965, გვ. V-VII. - პარალ. ტექსტი რუს. ენ. გვ. VIII-X.
303. სიტყვა, თქმული საიუბილეო სხდომაზე, რომელიც მიეძღვნა კ. კეკელიძის დაბადებიდან 75 და სამეცნიერო მოღვაწეობის 50 წლისთავს. - კრ-ში: დიდ ქართველი მეცნიერი აკად. კ. კეკელიძე. შეადგინა და გამოსაცემად მოამზადა სოლ. ყუბანეიშვილმა, თბ. “მეცნიერება” 1965, გვ. 45-47.
1966
310. ამხანაგი, მეგობარი [ვ. თოფურიას გარდაცვალების გამო ]; - კომუნისტი, 1966. 24 აგვ. გვ. 3.
311. ვარლამ თოფურია [ გარდაცვალების გამო]. - ცისკარი, 1966, №8, გვ. 152-153
312. ეგზოცენტრული კომპოზიტები “ ვეფხისტყაოსნის” ენაში. - მაცნე საქ. სსრ. მეცენ. აკად. საზოგად. მეცენ. განყ-ბის ორგანო, 1966, №5, გვ 21-24: მოხსენებათა თეზისები იხ.: თბილისის სახელმწ. უნ-ტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის მე-10 სამეცნიერო სესია 1966წ. ივნისი; თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1966, გვ.6-7.
313. “ვეფხისტყაოსნის” ენის ადგილისათვის ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიაში. -მნათობი, 1966, №9, გვ.70-81.
314. თანამედროვე ენათმეცნიერების განვითარების გზები. - კრ-ში: თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, I თბ. 1966, გვ.170-189.
315. ისტორიული დიალექტოლოგიის საკითხები ძველ ქართულის ძეგლთა ჩვენებაში. - კრ-ში: კავკასიის ხალხთა ისტორიის საკითხები. ( ეძღვნება საქართველოს სსრ. მეცენ. აკადემიის აკადემიკოსის ენ. ბერძენიშვილის დაბადების 70 და სამეცნიერო –პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 50 წლისთავს), თბ. “მეცნიერება” 1966, გვ.91-98.
316. მეცნიერებისთვის საყვარელი პოეტი [ ს. ჩიქოვანის გარდაცვალების გამო] - ლიტერატურული საქართველო, 1966 , 29 აპრ. გვ. 2-3.
317. პაშტაი სიტყვის მნიშვნელობისათვის “ვეფხისტყაოსანში”. - საიუბილეო კრებული “შოთა რუსთაველს” თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1966, გვ.334-341. მოხსენების თეზისები. - იგივე რუსულ ენაზე: თბილისის სახელმ. უნ-ტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 800 წლისთავისადმი თბ. 1966 წ. სექტემბერი, 12-13.
318. პროფესსორ რ. ლაფონის ლექციები ბასკური ენის შესახებ (თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტში). - კომუნისტი, 1966, 15 ოქტ.; გვ.4;
319. ძველისა და ახალი ქართულის კომპონენტებისათვის “ვეფხისტყაოსანში” ენის მორფოლოგიურსა და სინტაქსურ სტრუქტურაში (წინასწარი მოხსენება). - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.15, 1966, გვ.5-34. რეზიუმე რუს. ენ. - მოხსენების თეზისები. - ენათმეცნიერების ინ-ტის 22-ე სამეცნიერო სესია 1966 წლის 6-7 ივლისს. ეძღვნება შოთა-რუსთაველის დაბადების 800 წლისთავს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. “მეცნიერება” 1966 გვ. 4-6.
1967
323. გვახსოვდეს და ვაფასებდეთ. [მოგონებანი თბილისის უნივერსიტეტის შესახებ.] - ახალგაზრდა კომუნისტი, 1967. 2 დეკ. გვ.2.
324. ენათმეცნიერება როგორც ინტეგრალური მეცნიერება ენის შესახებ. - კრ-ში: “ თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები”. ტ.2 1967. გვ. 5-20 -რეზიუმე რუს. და ფრანგ. ენ.
325. ნეიტრალიზაციისა და გენერალიზაციის პროცესების შესახებ იბერიულ-კავკასიურ ენათა გრამატიკულ კლასებში. მოხსენების თეზისები. - ენათმეცნიერების ინ-ტის 23-ე სამეცნიერო სესია 1967 წლის 27-29 ივნისს. ეძღვნება დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 50 წლისთავს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. “მეცნიერება”, 1967, გვ. 7-8.
326. სახელობითისა და მიცემითის სინტაქსური რულის ერთი თავისებურებისათვის ძველ ქართულში. - თბილისის სახელმწ. უნ-ტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის მე-11 სამეცნიერო სესია, 1967 წლის აპრილი. მოხსენების თეზისები. თბ. 1967. გვ. 7-8.
1968
334. ზოგადი ენათმეცნიერების საკვანძო საკითხები და იბერიულ-კავკასიური ენათ მეცნიერება. - საქ. სსრ. მეცენ. აკად. მოამბე, ტ. 52, №1, 1968, გვ 253-258. -რეზიუმე რუს. ენ.
335. თბილისის უნივერსიტეტი და ქართული სამეცნიერო აზროვნების აღორძინება. -ცისკარი, 1968, №10, გვ. 121-125; მოხსენების თეზისები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 24-ე სამეცნიერო სესია 1968 წლის 1 და 2 ოქტომბერს. ეძღვნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 50 წლისთავს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. “მეცნიერება”, 1968, გვ.3
336. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. - კრ-ში: თბილისის უნივერსიტეტი (1918-1968). თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1968, გვ. 306-310. - პარალ. ტექსტი რუს. და ინგლ. ენ.
337. მარტივი წინადადების პრობლემა ქართულში. 1. ქვემდებარე-დამატების საკითხი ძველს ქართულში. მასალები მეთოდოლოგიური იმანენტიზმისათვის. მე-2 გამოცემა. თბილისის უნივერსიტეტის 50 წლის საიუბილეო თარიღს. თბ. “მეცნიერება” 1968. 024+295 გვ. - რეზიუმე რუს. და ფრანგ. ენ.
შინაარსი: I. შესავალი: 1. საკითხის დასმისათვის მიმართულებათა შესახებ. 2. ლოგიციზმი. 3. ფსიქოლოგიზმი. 4. ფონეტიზმი და მორფოლოგიზმი სინტაქსში. II. აღწერის მეთოდოლოგიისა და მეთოდოლოგიური იმანენტიზმისათვის. 1. იმანენტიზმის დასაბუთებისათვის ზოგადად. 2. წინადადების საკითხებისათვის მეთოდოლოგიური იმანენტიზმის თვალსაზრისით. III. ქვემდებარე-დამატების საკითხი ძველ ქართულში. 1. სახელისა და ზმნის ზოგადი მორფოლოგიური ანალიზი. 2. სხვადასხვა ტიპის ზმნათა უღვლილების პარადიგმები. 3. სახელების პირთა და რიცხვთა აღნიშვნა ზმნებშიმარტივის წინადადების შედგენილება და სინტაქსური მექანიზმი. შეჯამებითი ტაბულები. დამატება. 1. გრამატიკის აგებულების ძირითადი საკითხები. დამატება. 2. მარტივი წინადადების ევოლუციის ძირითადი ტენდენციები ქართულში
338. ჩვენი მშობლიური უნივერსიტეტი ( თბილისის უნივერსიტეტის დაარსების 50 წლისთავი). - თბილისი, 1968, 21 ოქტ. გვ.3.
339. ფუძე-ენა და დივერგენცია-კონვერგენციის პროცესები ენათა განვითარებაში. მოხსენების თეზისები. - თბილისის სახელმწ. უნ-ტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის მე-12 სამეცნიერო სესია, 1968 წლის აპრილს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. 1968, გვ. 15-16.
340. ქართული ზმნის უღვლილების სისტემის ძირითადი საკითხები. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.16, 1968, გვ.5-13. -რეზიუმე რუს. ენ.
1969
344. არ დაივიწყოთ დედაენა. - სამშობლო, 1969, 22 აგვ. გვ.4
345. ვაჟას ლექსიკონისათვის. - წგ-ში: ვაჟა-ფშაველას მცირე ლექსიკონი. შეადგინა ალ. ჭინჭარაულმა. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1969, გვ.5-8.
346. ზმნის გარდამავლობის ზოგი საკითხი იბერიულ-კავკასიურ ენათა ისტორიისა და სისტემის თვალსაზრისით. მოხსენებათა თეზისები. - ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 25-ე სამეცნიერო სესია 1969 წლის 17-19 ივნისს. ეძღვნება ვ. ი. ლენინის დაბადების 100 წლისთავს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. “მეცნიერება” 1969, გვ,. 9-11.
347. სასიცოცხლო ძალა [ პასუხები დიდი ოქტომბრის რევოლუციის 52- წლისთავთან დაკავშირებით გაზ. “თბილისის” ანკეტაზე]. - თბილისი, 1969, 6 ნოემბ. გვ.3.
348. ქართული ლექსის რაინდი [ სიტყვა გიორგი ლეონიძისათვის შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის ლაურეატის წოდების მინიჭების გამო]. - კომუნისტი, 1969, 26 თებ. გვ.3.
349. ცნობილი ბასკოლოგ-კავკასიოლოგი [ რენე ლაფონი]. - თბილისის უნივერსიტეტი, 1969 , 20 ივენ. გვ.2
350. წყარო სიძლიერისა [ კუთხური სიტყვებისა და გამოთქმების შესახებ]. - კომუნისტი, 1969, 16 აგვ. გვ. 3
1970
356. გარდამავალ ზმნათა წარმოების ორი ტიპი და მათი ისტორიული ურთიერთობა ძველ ქართულში. მოხსენებათა თეზისები. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის მე-13 სამეცნიერო სესია 1970 წლის 6-14 აპრილს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1970, გვ.18.
357. ვან-გინეკენი ლატერალების შესახებ ქართველურ ენათა ისტორიაში. მოხსენების თეზისები. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის მე-14 სამეცნიერო სესია 1970 წლის 14-19 დეკემბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1970, გვ.26.
358. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების საკითხები. - კრ.-ში: თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, წ. 1. 1970.
359. I. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დადგენის ძირითადი პრინციპები. გვ. 1-8.
360. II. სუბიექტის –ს ობიექტის მრავლობითის თ-ს წინ, ( მათ ის აქვსთ? თუ აქვთ? ის თქვენ გიგზავნისთ თუ გიგზავნით? ის თქვენ დაგისდგამთ თუ დაგიდგამთ? ) გვ. 181-184.
361. III. –ი და –ე პრეფიქსებიანი ვნებითი გვარების ზმნების მრავლობითი რიცხვის ფორმათა წარმოება დრო-კილოთა II ჯგუფში. ( ისინი დაიმალნენ თუ დაიმალენ? დაემალნენ თუ დაემალენ? შეეჩვივნენ თუ შეეჩვიენ მას?0 გვ. 185-187.
362. IV. სუბიექტის III პირის მრავლობითობის ნიშანი დრო-კილოთა პირველ, მეორე, და მესამე ჯგუფებში. (ისინი აშენებდნენ თუ აშენებდენ? მოვიდნენ თუ მოვიდენ? შეჰკითხებოდნენ თუ შეჰკითხოდნენ?) გვ 188-190.
363. V. ერთპირიანი ვნებითი გვარის ზმნების ფორმათა წარმოება თურმეობით პირველსა და თურმეობით მეორეში ( ვშობილვარ თუ შობივარ? ვშობილიყავი თუ შობილიყავი? ან ვშობილვიყავი?) გვ 211-213.
364. VI. ორპირიანი გარდაუვალი ვნებითი გვარის ზმნების ფორმათა წარმოება თურმეობით მეორეში. ( შევჰკითხებოდი თუ შევჰკითხებიყავი? ) გვ.214.
365. VII. ორპირიანი –ავ და –ამ სუფიქსებიანიზმნების ფორმათა წარმოება თურმეობით პირველში. ( გაუბედავს თუ გაუბედია? მოუკლავს თუ მოუკლია? დაუბამს თუ დაუბია? შეუსვავს თუ შეუსვია?) გვ. 215-217.
366. VIII. –ებ სუფიქსიანი გარდამავალი ზმნების ფორმათა წარმოება თურმეობით მეორესა და კავშირებით მესამეში (აეშენებინა თუ აეშენებია? აეშენებიოს თუ აეშენებინოს?) გვ. 218-219.
367. IX. ორპირიანი გარდამავალი ზმნების ფორმათა წარმოება თურმეობით პირველსა და თურმეობით მეორეში. ( გაუტეხია თუ გაუტეხნია? გაეტეხა თუ გაეტეხნა? ) გვ. 222-223.
368. თბილისის უნივერსიტეტი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.17, 1970, გვ.5-15. - პარალ. ტექსტი რუს. ენ. გვ. 16-23.
369. “მორეფემა” - ცნება ენათმეცნიერების ზოგი პრინციპული საკითხი. მოხსენების თეზისები. - ენათმეცნიერების ინ-ტის 26-ე სამეცნიერო სესია, 1970 წლის 24-26 ივნისს. ეძღვნება საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 50 წლისთავს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. “მეცნიერება”,
370. “რენე ლაფონი და საქართველო” ( ს. თურნავა. რენე ლაფონი და საქართველო. თბ. “მეცნიერება”, 1969. რეც.). - ახალგაზრდა კომუნისტი, 1970, 2 ივლ. , გვ.3. - სამშობლო, 1970, 12 ივენ. , გვ.4.
371. შემოქმედების სიხარული. - წგ-ში: გიორგი ლეონიძე. საიუბილეო კრებული. თბ. “მეცნიერება” 1970, გვ. 169-170.
1971
375. ვინ- კატეგორიის სახელთა ისტორიისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. მოხსენების თეზისები. - ენათმეცნიერების ინსტიტუტეს 27-ე სამეცნიერო სესია 1971 წლის 23-24 დეკემბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ. “მეცნიერება” , 1971, გვ.8-9.
376. მციეროდენი მოგონებიდან [სიმონ ჯანაშიას დაბადების 70 წლისთავის გამო]. - კრ-ში: ქართული ისტორიოგრაფია. თბ. , “მეცნიერება”, 1971, გვ. 141-143.
1972
383. ზმნის გარდამავლობისა და გვარის კატეგორიის ისტორიული ურთიერთობისათვის ქართულ ენებში. მოხსენების თეზისები. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდ ფილოლოგიის ფაკულტეტის მე-15 სამეცნიერო სესია 1972 წლის 18-23 ოქტომბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1972, გვ.26-27.
384. ქართველურ ენათა ისტორიის ზოგი საკვანძო საკითხი:. მოხსენებათა თეზისები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 28-ე სამეცნიერო სესია. მიძღვნილი სსრ. კავშირის შექმნის 50 წლისთავისადმი, 1972წ, 15-17 ნოემბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები.. თბ., “მეცნიერება”, 1972, გვ.7-8.
385. ქართული ენა, როგორც პოლივალენტოვანი სალიტერატურო ენა. - კრ-ში: ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. , წ. 1, თბ. “მეცნიერება”, 1972, გვ.7-13.
1973
389. მონოგრაფია იმერულ დიალექტზე [ქ. ძოწენიძე. ზემოიმერული კილოკავი. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1973, 17 თებ. გვ.3.
390. წინასიტყვაობა. - წგ-ში: ძოწენიძე ქ. ზემოიმერეთის კილოკოვი. ენობრივი მიმოხილვა და ტექსტები. რედ. არენ. ჩიქობავას და მიხ. ალავიძე. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1973, გვ.3-4
1974
394. ადგილის სახელთა წარმოების ტიპები და მათი ისტორიული ურთიერთობა ქართულში. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. 19, 1974, გვ. 70-75. - რეზიუმე რუს. ენ.
ერგატივის ნაირსახეობანი და მათი სინტაქსური ძალა კლასოვანი და პიროვანი უღვლების გარდამავალ ზმნაში. მოხსენების თეზისები. - თბილ. სახელმწ. უნ-ტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის XVII სამეცენ. სესია 1974 წლის 21-24 მაისს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. 1974, გვ.24.
ვარლამ თოფურია როგორც მკვლევარი. - თბილ. უნ-ტის შრომები. ტ. 6-7, 1974, გვ. 21-25. - რეზიუმე რუს. ენ.
თვალსაჩინო მეცნიერი , ნათელი მოქალაქე [ ლიტერატურათმცოდნე გ. კიკნაძის გარდაცვალების გამო]. - ლიტერატურული საქართველო, 1974, 26 აპრ. გვ. 4.
ა. კალანდაძისა და ჯ. ჭუმბურიძის თანაავტორობით.
ქართული ენა. თბ. “ხელოვნება” 1974, 35 გვ. (საზღვარგარეთის ქვეყნებთან მეგობრობისა და კულტ. ურთიერთობის საქართველოს საზ-ბა).
სახელობითი და მიცემითი, როგორც ობიექტის კლასის და პირის ბრუნვა ქართული ზმნის ისტორიაში. მოხსენებათა თეზისები. - ენათმეცნიერების ინ-ტის 30-ე სამეცნიერო სესია. 1974 წლის 12-14 ივნისს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. 1974, გვ. 7-9.
“წელიწადეული”. მისი მიზანი და ზოგადლინგვისტური საფუძვლები. [ჟურნალის გამოცემის გამო] - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწადეული, ტ. 1. თბ. “მეცნიერება”, 1974, გვ. 9-21. - პარალ. ტექსტი რუს. და ინგ. ენ. გვ. 22-44.
1975
404. აკად. ივ. ჯავახიშვილის ხსოვნას. (1876-1940). -იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწადეული. ტ. 2, თბ. “მეცნიერება”, 1975, გვ. 13-15. - პარალ. ტექსტი რუს. ენ. გვ.16-18; - პარალ ტექსტი ინგლ. ენ., გვ. 19-21.
405. “გამარჯვებას გისურვებთ კეთილშობილურ საქმეში” [სიტყვა ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენციის მონაწილეობისადმი]. - ახალგაზრდა კომუნისტი, 1975, 30 ოქტ., გვ.1.
1976
409. ბასკოლოგ-კავკასიოლოგი რენე ლაფონი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების მორიგი ამოცანები. - წგ-ში: ბასკური ენა და ბასკურ-კავკასიური ჰიპოთეზა. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1976, გვ. 99-110.
410. “დედა ენის” იუბილე [ი. გოგებაშვილის “დედა ენის” გამოცემის მე-100 წლისთავისთვის]. - საბჭოთა ხელოვნება, 1976, №9, გვ.3-5, სურ-ით.
411. ენა როგორც, ისტორიის წყარო ივ. ჯავახიშვილის გამოკვლევებში. მოხსენებათა თეზისები. - საქ. სსრ. მეცენ. აკად. საზოგად. მეცენ. და ენისა და ლიტერატურის განყოფილებათა გაერთიანებული სესიის სხდომა 1976 წლის 26 სექტემბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. “მეცნიერება” 1976,
412. ივანე ჯავახიშვილი - თბილისის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და ქართული კულტურის ისტორიის მკვლევარი. მოხსენების თეზისები. - ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 31-ე სამეცნიერო სესია 1976 წლის 21-22 ივნისს. ეძღვნება აკად. ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. “მეცნიერება” 1976, გვ. 7-9.
413. კლასოვანი უღვლების გადმონაშთებისათვის ქართველურ ენათა ზმნაში. მოხსენებათა თეზისები. - ენათმეცნიერების ინ-ტის 32-ე სამეცნიერო სესია. 1976 წლის 30 ნოემბერს და 1 , 2, დეკემბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები., თბ. 1976, გვ. 9-11.
414. პიროვანი უღვლების გენეზისისათვის ქართულში. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწადეული. ტ.3. თბ. “მეცნიერება” 1976გვ. 9-20. შემოკლებული ტექსტი აგრეთვე რუს. ენ. (გვ. 21-27) და ინგ. ენ. (გვ. 28-34)
415. წინასიტყვაობა. წგ-ში: ბასკური ენა და ბასკურ-კავკასიური ჰიპოთეზა. არნ. ჩიქობავას რედ. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1976 გვ. 5-8.
416. ხალხის სიყვარული [ი. გოგებაშვილის “დედა ენის” მე-100 წლისთავისთვის]
- კომუნისტი, 1976, 3. დეკ. გვ.3.
1977
420. გამოჩენილი მეცნიერი, მოქალაქე (ი. ვეკუას გარდაცვალების გამო). - თბილისის უნივერსიტეტი, 1977, 9-დეკ. გვ. 3
421. ევგენი ხარაძის დაბადების 70 წლისთავი. მილოცვა. - კომუნისტი, 1977, 30 ოქტ., გვ.3
422. შიდა და გარე ნათესაობის საკითხისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. მოხსენების თეზისები. - ენათმეცნიერების ინ-ტის 33-ე სამეცნიერო სესია 1977 წლის 1-2 ნოემბერს. ეძღვნება დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 60 წლისთავს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. “მეცნიერება”, 1977, გვ.5.
1978
432. დედაბოძი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 60 წლისაა. - კომუნისტი, 1978, 11 ნოემბ. გვ.5.
433. ენა. ენათმეცნიერება, ქართული ენა: პრობლემები და პერსპექტივები. - საბჭ. ხელოვნება, 1978, №7, გვ.5-9. -რეზიუმე რუს. ენ
434. ენათმეცნიერების ფილოსოფიური საკითხების შესახებ. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, 1978, ტ.20, გვ. 5-20. - რეზ. რუს. ენ.
435. ენის ტრფიალი( ი. ჭავჭავაძის დაბადების 140 წლისთავი). -კომუნისტი, 1978, 28 მაისი, გვ.2; ახალი სვანეთი (მესტია), 1978, 1 ივენ., გვ.1
436. ილ. ჭავჭავაძე და სალიტერატურო ქართული ენის ერთიანობის საკითხი. (ილ. ჭავჭავაძის დაბადების 140 წლისთავის გამო) - საბჭ. ხელოვნება, 1978, №6, გვ.2-5. - რეზ. რუს. ენ.
437. მაშინ და ახლა(მოგონება). - თბილისის უნ-ტის 60 წლისთავი. - თბილისის უნივერსიტეტი, 1978, 10 ნოემბ.
438. ორიოდე სიტყვა ახალგაზრდობას (1978 წლის 14 აპრილთან დაკავშირებით)
- თავისუფალი საქართველო, 1978, 19 აპრ. გვ.2
439. პერსონაჟი ეროვნული სკოლისა. - ქართული ენა და ლიტერატურე სკოლაში, 1978, №2, გვ90-93.
440. პრესტიჟი ეროვნული სკოლისა (ქართული ეროვნული სკოლის ისტორიიდან). - ლიტ. საქართველო, 1978, 1 სექტ. გვ.1.
441. სახელოვანი ივლიდეთ! ( მხცოვანი მეცნიერი მიმართავს ახალგაზრდობას.) - ახალგაზრდა კომუნისტი, 1978, 20 აპრ, გვ.3.
1979
443. დიაქრონიული თუ ისტორიული? საქ. სსრ. მეცენ. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტის 35-ე სამეცნიერო სესია. 1979 წლის 18-19 დეკ. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. “მეცნიერება” 1979, 7-10 გვ.
444. ენათმეცნიერების თეორიისა და ენის ფილოსოფიის ურთიერთობის საკითხისთვის. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (ეძღვნება საქ, სსრ მეცნ. აკად. წევრ-კორესპონდენტს პროფ. თინათინ სიმონიეს ასულ შარაძენიძეს დაბადების 60 წლის თავზე), 1979, ტ. 21. გვ. 243-246.- რეზ. რუს. ენ.
445. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი. (სახელმძღვ. სტუდენტებისათვის). თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1979, 322 გვ.
446. რენე ლაფონის გახსენება. რენე ლაფონის დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით (ჩაწერა ს. თურნავამ). - კომუნისტი, 1979, 20 ოქტ., გვ.4.
447. რენე ლაფონის გახსენება. დაბადების 80 წლისთავის გამო. - სამშობლო, 1979, №24, ნოემბერი, გვ.8.
448. სალიტერატურო ენა და ნორმა. - კრ-ში: ქართული წიგნის კულტურის საკითხები, წიგნი მეორე. თბ. “მეცნიერება”, 1979, გვ. 7-15.
449. შედარებითი ტიპოლოგიის ზოგი საკითხი (ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემასთან დაკავშირებით). - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწადეული, 1979, ტ.6. გვ.9-27. - რეზიუმე. რუს. ინგ. ენ.
1980
452. აღწერითი ენათმეცნიერება და ჰომოგენურობის პრინციპი. - საქ. მეცენ. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტის 36-ე სამეცნიერო სესია. 1980 წლის 10-11-12 ივნისი. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. “მეცნიერება” 1980, გვ.8-9.
453. ბასკური ნათესაობის საკითხი პროფ. ანტ. ტოვარის წიგნში “ბასკური ენა”. ინგლ. თარგმნ. ენ. სტურუამ თბ. 1980, გვ.5-15
454. დიდი ქართველი პოეტის იუბილე. (აკაკი წერეთლის დაბადების 140 წლისთავისათვის). - საბჭ. ხელოვნება, 1980, №7, გვ.3 - რეზ. რუს. ენ. გვ.119/
455. ენა, ენათმეცნიერება, ქართული ენა: პრობლემები და პერსპექივები. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ეძღვნება აკად. ვარლამ თოფურიას დაბადების 80 წლისთავს. 1980, ტ.22, გვ.5-14. -რეზ. რუს. ენ
456. ერის მგოსანი. აკაკი წერეთლის დაბადების 140 წლისთავი. - ლენინელი (საქ. პოლიტექენ. ინ-ტი), 1980, 1 ოქტ., გვ. კოლხეთი (ცხაკაია), 1980, 13. დეკ., გვ.3
457. სახელობითი, როგორც ობიექტის კლასისა და მიცემითი, როგორც ობიექტის პირის ბრუნვა ქართული ზმნის უღვლილების ისტორიაში. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწადეული, 1980, ტ.7, გვ. 48-55. - რეზ. რუს., ინგლ. ენ.
458. ქართული დიალექტოლოგია და მისი საზრუნავი. -11-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, 1980 წლის 28-30 ოქტომბერი. გორი. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. 1980, გვ. 6-8.
1981
462. გულითადი სტრიქონები. (აკად. ვ. თოფურიას დაბადების 80 წლისთავისათვის.) - ახ. კომუნისტი, 1981, 13 ოქტ., გვ.3
463. ზმნის გარდამავლობისა და გვარისკატეგორიის ისტორიული ურთიერთობისათვის ქართველურ ენებში. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწადეული, 1981, ტ.8, გვ. 9-15. -რეზ. რუს., ინგლ. ენ.
464. თურმეობითი გარდამავლობის საკითხი, უნებურობა, ინვერსია. - საქ. მეცენ. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტის 37-ე სამეცნიერო სესია 1981 წლის 15-16-17 დეკემბერს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. “მეცნიერება”, 1981, გვ.6.
465. მოსაგონარი. (ენათმეცნიერ ვარლამ თოფურიას დაბადების 80 წლისთავის გამო). - ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, 1981, №1, გვ.117-123.
466. ჟ. ვან-გენეკენი ლატერალების შესახებ ქართველურ ენათა ისტორიაში. - წგ-ში: ქართველურ ენათა სტრუქტურა, V, თბ. “მეცნიერება”, 1981, გვ. 3-5. რეზ. რუს. ენ.
1982
468. ენის ერთგული მუშაკი ( ენათმეცნიერ ივანე გიგინეიშვილის ხსოვნისათვის). - ლიტ. საქართველო, 1982, 5 თებ. გვ.12.
469. თქმა მართლისა... (გაზ. “კომუნისტის” დაარსებიდან 60 წლისთავის გამო) - კომუნისტი, 1982, 23 იანვ. გვ.3.
470. საყრდენი ფუძის ცვლისათვის ქართული ენის უპრეფიქსო მიმღეობის უარყოფითს ფორმებში. - საქ. მეცენ. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტის 38-ე სამეცნიერო სესია. ეძღვნება სსრკ შექმნის 60 წლისთავს. 1982 წლის 22-23 ნოემბ. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. “ მეცნიერება”, 1982, გვ.7-8.
471. ღვაწლი ივანე გიგინეიშვილისა. - ქართული ენა და ლიტერატურე სკოლაში, 1982, №1, გვ. 120-123.
1983
474. ზოგადი ენათმეცნიერება. წგ. მე-2. ძირითადი პრობლემები. მე-2 გამოც. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1983, 488 გვ.
475. იბერიულ-კავკასიური ენები და ზოგადი ენათმეცნიერება. - იბერიულ კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული, 1983, ტ.10, გვ.9-32. რეზ. რუს., ინგლ. ენ.
476. მორფოლოგიური ფაქტის რეინტერპრეტაციისათვის (ქართული ზმნის უღვლების მასალაზე). - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული, 1983, ტ. 10, გვ. 32-39.
477. პირველი ქართული ნაბეჭდი გამოცემები. სარედაქციო კოლეგია ი. აბაშიძე და სხვ. თბ. “ხელოვნება”, 1983. 624 გვ.
თანაავტორი ჯ. ვათეიშვილი.
რეც.: აბესაძე ენ. ქართული ბეჭდვითი სიტყვის სათავეებთან. - ლიტ. საქართველო, 1983, 5 აგვ. გვ.7
1984
480. თვრამეტი მეცნიერის პასუხი ერთ შეკითხვაზე (აქვს თუ არა მეცნიერებას პოეზია. პასუხობენ არნ. ჩიქობავა და სხვ.) - მნათობი, 1984, №9, გვ. 146.
481. პროფ. იოსებ ყიფშიძე და თბილისის უნ-ტი.(მასწავლებლის ხსოვნას). - მნათობი, 1984, №7, გვ. 131-133.
482. წინასიტყვაობა. - წგ-ში: იან ბრაუნი. ბასკოლოგიის შესავალი (მთარგმენ. ზ. ჭუმბურიძე). თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1984, გვ.3-6.
483. ხალხი, ენა, მწერალი. - კრ.: ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. წიგნი მეექვსე. ეძღვნება ივანე გიგინეიშვილის ხსოვნას. თბ. “მეცნიერება” 1984, გვ. 37-39.
1985
485. არნოლდ ჩიქობავას გამონათქვამები. (მწერლებისა და მეცნიერთა შესახებ). - ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, 1985, №3-4, გვ. 276-278.
486. განვითარების ზოგი ტენდენცია უცხოურსა და საბჭოთა მეცნიერებაში. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, 1985, ტ. 23. გვ.5-13.
487. მნიშვნელობა როგორც, ინტენცია აღსანიშნისადმი. - ენათმეცნიერების ინ-ტის 43-ე სამეცნიერო სესია. 1985 წლის 25-26 ნოემბერი. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ. , 1985 გვ. 44-45.
488. როდის იყო და როგორ [ენ. მარის ნაშრომი: “ახალი მოძღვრება ენის შესახებ”; მოგონებები ი. სტალინთან შეხვედრების შესახებ]. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული, თბ., 1985, ტ.12. გვ. 24-38. - პარალ. ტექსტი რუს., ინგლ. ენ. გვ. 32-39.
489. სინონიმების დიალექტური წარმომავლობისათვის ძველ ქართულ სამწერლო ენაში. -VI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია 23-25 ოქტომბერი 1985 ცხინვალი. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ.., 1985 . გვ.7-8.
490. უპრეფიქსო მიმღეობათა წარმოების და ისტორიის ზოგი საკითხი ქართულში. - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული, 1985, 12ტ. გვ 53-59; - რეზ. რუს., ინგ. ენ.
491. ხალხი, ენა, მწერალი. - ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, 1985, №3-4, გვ.279-284.
1986
492. ენის სისტემა როგორც ენის ისტორიის წყარო ( ქართული ზმნის უღვლების მონაცემთა საფუძველზე) - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული , 1986, ტ.13. გვ.9-29, რეზ. რუს. ინგ. ენ.
1987
493. ახო და ვ ა ჟ –ი სიტყვების ეტიმოლოგიისათვის. -ეტიმოლოგიური ძიებანი. - თბ. , “მეცნიერება” 1987, გვ. 7-11.
494. ილია ჭავჭავაძე და სალიტერატურო ქართული ენის ერთიანობის საკითხი. - ილიას სამრეკლო. სტატიების კრებული. (შედგ.: ჯ. თითმერია, ზ. ჩილაჩავა), თბ. “განათლება”, 1987, გვ. 273-280.
495. რამდენიმე სიტყვა ილია აბულაძის მოსაგონრად. - მრავალთავი. ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 1987, ტ.14, გვ.192-195.
1988
497. განათლების ზოგიერთი საკითხი ჩვენში. (დოკუმენტის პუბლიკაცია მოამზადა ვ. შენგელაიამ). - კომუნისტი, 1988, 4 მაისი, გვ.3.
1989
498. ილია ჭავჭავაძე ენის შესახებ. - კრ.-ში: ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. წიგნი მეცხრე. თბ. “მეცნიერება”, 1989, გვ. 5-19.
1991.
500. რით არის წარმოდგენილი მრავლობითის სახელობითში დასმული მორფოლოგიური ობიექტი ძველს ქართულში? - იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, თბ., 1991, ტ. 30., გვ. 91-106.
501. “წარმართ” სიტყვის ისტორიისათვის. - კრ.: ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., “მეცნიერება”, 1991, 117-119 გვ.
1997
502. ეტიმოლოგიური და შედარებითი ლექსიკონების ურთიერთობის საკითხისათვის (ქართული ენის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის შედგენის გამო). - ეტიმოლოგიური ძიებანი. კრებული 6. თბ., “მეცნიერება”, 1997, გვ.178-189.
1998
503. რა თავისებურება ახასიათებს ქართული ენის აგებულებას, თბ., 1998, 134 გვ.
504. სახელისა და ზმნის ანალიზის პრინციპები, თბ., 1998, 56 გვ.
505. ქართული ენის ზოგადი დახასიათება, თბ. 1998, 96 გვ.

წიგნებისა და პერიოდული გამოცემების რედაქტორი

1923
1 ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების “წელიწდეული” . ტფ. ნაკვ. I-II. 1923-1924. 382 გვ.
1938
2. ჟღენტი ს. ჭანური ტექსტები. არქაბული კილოკავი. თბ. სსრკ. მეცენ. აკად. საქ. ფილ-ის გამ-ბა. 1938, გვ. 219.
3. რურუა ფ. მართლწერის სავარჯიშოთა კრებული. დამხმარე წიგნი მშობლიურ ენაში საშუალო სკოლის მასწავლებელთათვის პროფ. არნ. ჩიქობავას წინასიტყ., თბ. სახელგამი, 1983, 96 გვ.
1939
ყიფშიძე ი. ჭანური ტექსტები. თ. სსრკ. მეცნ. აკად. საქ. ფილიალის გამ-ბა, 1939, 93 გვ.
1941
სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო შრომის კრებული თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1941, 227 გვ.
1942
აკად. ნ. მარის სახ. ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის მოამბე, ტ. 12, საქ. სსრ. მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1942, 301 გვ.
1944
ლომთათიძე ქ. აფხაზური ენის ტაპანთური დიალექტი. (ტექსტითურთ). თბ. , საქ. სსრ. მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1944, 402 გვ.
1945
თანამედროვე სალიტერატურო ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის შედგენის ძირითადი პრინციპები. თბ. საქ. სსრ. მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1945, 10 გვ.
რურუა ფ. და ქორცივაძე ი. ქართული ენის სახელმძღვანელო. საქ. სსრ რუსული სკოლებისათვის. სწავლების პირველი წელი. მე-7 გადამამუშავებელი გამოცემა. თბ., სახელგამი, 1945. 160 გვ.
რეც.: იმერლიშვილი ვ. გავაუმჯობესოთ ქართული ანბანის სახელმძღვანელოები საქართველოს სსრ არაქართული სკოლებისათვის. - სახალხო განათლება, 1947, 24 ივლ, გვ.4.
1948
იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება ტ. 2. რედ. არნ. ჩიქობავა. თბ. საქ. სსრ. მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1948, X+ 275 გვ.
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. საცდელი მონაკვეთი. სარედაქციო კოლეგია არნ. ჩიქობავა და [სხვ]. თბ. მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1948, XIV გვ. 211 სვ. (საქ. სსრ. მეცენ. აკადემის. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის კომისია).
1950
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. მთ. რედაქცია: გ. ახვლედიანი, ს. ვაჩნაძე, ვ. კურპაძე, თ. ლომოური, გ. თოფურია, არენ. ჩიქობავა, გ. წერეთელი, ივ. გიგინეიშვილი, ი. გრიშაშვილი, ნ. კეცხოველი, გ. ლეონიძე, ს. მენთეშაშვილი, ნ. მუსხელიშვილი, ქ. ლომთათიძე; არნ. ჩიქობავას საერთო რედაქციით ტ.1-8. თბ., საქ. სსრ. მეცნ. აკად. გამ-ბა. 1950-1964.
ტ.1 ა-ბ. 1950, 096 გვ. 1212 სვ.
ტ.2 გ. 1951. 034 გვ. 1532 სვ.
ტ.3 დ-ე. 1951, 011 გვ. 1536 სვ.
ტ.4. ვ-ლ. 1955, 011 გვ. 1599 სვ.
ტ.5 მ-ენ. 1958. 011 გვ. 1524 სვ.
ტ.6 ო-უ. 1960. 011 გვ. 1756 სვ.
ტ.7 ფ-შ. 1962. 010 გვ. 1480 სვ.
ტ.8 ჩ-ჰ. 1964. 09 გვ. 1652 სვ.
1951
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II (VIII) სამეცნიერო სესია. 1951 წლის 15 და 16 ივნისს. მუშაობის გეგმა და მოხსენების თეზისები. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1951, 32 გვ.
1952
იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.3. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1952, X, 536 გვ.
1953
ადიღეური ენის პროგრამა (კავკასიურ ენათა განყოფილების რუსული სექციის სტუდენტთათვის) თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1953, 3 გვ.
აფხაზური ენის პროგრამა (კავკასიურ ენათა განყოფილების სტუდენტთათვის), თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1953, 5 გვ.
ბაცბური (წოვური) ენის პროგრამა კავკასიურ ენათა განყოფილების V კურსის სტუდენტებისათვის (80 საათი). თბ. , თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1953, 3 გვ.
უდური ენის პროგრამა კავკასიურ ენათა განყოფილების IV კურსისათვის თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1953, გვ.3
ხუნძური (ავარიული) ენის პროგრამა. კავკასიურ ენათა განყოფილების სტუდენტთათვის. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1953, გვ.5
1954
23. ლომთათიძე ქ. აშხარული დიალექტი და მისი ადგილი სხვა აფხაზურ-აბაზურ დიალექტთა შორის. ტექსტებითურთ. თბ., საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1954, 351 გვ.
1956
26. რუსულ-ქართული ლექსიკონი. ტ. 1-3 [სარედაქციო კოლეგია: გ. ახვლედიანი, ქ. დათიკაშვილი, ს. ვაჩნაძე, ვ. თოფურია, ქ. ლომთათიძე (თავმჯდომარე), ნ. ღოღობერიძე, ა. შანიძე, არნ. ჩიქობავა, გ. წერეთელი]. თბ. საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1956-1959.
ტ.1. 1956. XII, [2], 802 გვ.
ტ.2. 1958. [10] 827 გვ.
ტ.3. 1959. [12] 818 გვ.
1958
30. ბიბლიოგრაფია იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესახებ არსებული საენათმეცნიერო ლიტერატურისა. 1. მთის იბერიულ-კავკასიური ენები. შეადგინეს გ. კაჭარავამ და გ. თოფურიამ. არნ. ჩიქობავას რედაქციით, თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1958, 171 გვ.
31. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. 9-10. სარედაქციო კოლეგია: არნ. ჩიქობავა და სხვ. თბ. საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1958, 495 გვ.
32. შარაძენიძე თ. ენათა კლასიფიკაციის პრინციპები. თბ. საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1958. 544 გვ.
1959
34. თოფურია გ. ლეზგიური ზმნის ძირითადი მორფოლოგიური კატეგორიები (კიურიული და ახტის დიალექტების მონაცემთა მიხედვით), თბ., საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1959. 137 გვ.
35. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ტ. 11. სარედაქციო კოლეგია: არნ. ჩიქობავა და სხვ. თბ. საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1959.
36. სულხან-საბა ორბელიანი. 1658-1958. საიუბილეო კრებული. თბ. საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1959, 293 გვ.
თანარედაქტორები: ი. აბულაძე, ალ. ბარამიძე, ვ. დონდუა, გ. ლეონიძე, ა. შანიძე.
1960
38. ჭინჭარაული ალ. ხევსურულის თავისებურებანი (ტექსტებითა და ინდექსით). თბ., საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1960. 486 გვ.
1961
40. კელენჯერიძე მ. რუსულ-ქართული ხელნაწერი ლექსიკონები XVIII-XIX საუკუნეებისა. თბ., საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1961, 89 გვ.
1962
42. გუდავა ტ. ბოთლიხური ენა (გრამატიკული ანალიზი, ტექსტები. ლექსიკონი). თბ., საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა. 1962, 264 გვ.
43. როგავა გ. ქართველურ ენათა ისტორიული ფონეტიკის საკითხები. 1. ხმოვანთა ისტორიის ზოგი საკითხი ქართველურ ენებში. თბ., საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1962. 149 გვ.
44. ჩიქობავა არენ. და ცერცვაძე ილ. ხუნძური ენა. თბ., თბილ. უნ-ტის, გამ-ბა, 1962. XII+422 გვ. (კავკასიურ ენათა კათედრის შრომები.II).
1965
52. ცერცვაძე ილ. ანდიური ენა (გრამატიკული ანალიზი ტექსტებით). თბ. , “მეცნიერება”, 1956, 391 გვ.
1967
55. თოფურია ვ. შრომები. I სარედაქციო კოლეგია: ივ. გიგინეიშვილი, გ. თოფურია, ქ. ლოთათიძე, ვლ. ფანჩვიძე, ივ. ქავთარაძე, მ. ქალდანი, თ. შარაშიძე, არენ. ჩიქობავა. თბ. “მეცნიერება”, 1967. 380 გვ.
1968
57. ანდღულაძე ენ. კლასოვანი და პიროვანი უღვლილების ისტორიის ზოგი საკითხი იბერიულ-კავკასიურ ენებში. თბ., “მეცნიერება”, 1968, 221 გვ.
58. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ტ. 16. სარედაქციო კოლეგია: არნ. ჩიქობავა და სხვ. თბ. საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა, 1968.
1969
59. ვაჟა-ფშაველას მცირე ლექსიკონი. შეადგინა ალექსი ჭინჭარაულმა. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1969, 365 გვ.
1970
60. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ტ.17. სარედაქციო კოლეგია: არნ. ჩიქობავა და სხვ. თბ., “მეცნიერება”, 1970. 371 გვ.
1971
62. გუდავა ტ. ბაგვალური ენა (გრამატიკული ანალიზი და ტექსტები). თბ. “მეცნიერება”. 1971, 243 გვ.
1972
64. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. წიგნი პირველი. სარედაქციო კოლეგია: ივ. გიგინეიშვილი (მთ. რედაქტორი), ლ. ლეჟავა (მდივანი) ქ. ლომთათიძე, ვლ. ფანჩავიძე, რ. ღამბაშიძე, არნ. ჩიქობავა, მიხ. ჭაბაშვილი. თბ. “მეცნიერება”, 1972, 264 გვ.
1973
65. ძოწენიძე ქ. ზემოიმერული კილოკავი (ენობრივი მიმოხილვა და ტექსტები). რედ. არნ. ჩიქობავა და მიხ. ალავიძე. თბ. , ინ-ტის გამ-ბა, 1973, 563 გვ.
1974
66. ასათიანი ი. ჭანური (ლაზური) ტექსტები. I. ხოფური კილოკავი. თბ., “მეცნიერება”. 1974. 224 გვ. (საქ. სსრ მეცენ. აკად. ენათმეცნიერების ინ-ტი. მასალები ქართველურ ენათა სწავლისათვის, VI).
67. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ტ.19. სარედაქციო კოლეგია: არნ. ჩიქობავა და სხვ. თბ., “მეცნიერება” 1974. 312 გვ. (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი).
68. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული. ტ. 1. არნ. ჩიქობავა (მთავარი რედაქტორი). თბ., “მეცნიერება” 1974, 329 გვ.
69. ძოწენიძე ქ. ზემოიმერული ლექსიკონი. რედ. არნ ჩიქობავა და მ. ალავიძე. თბ. “განათლება”, 1974, 645 გვ.
1975
70. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული. ტ. 2. არნ. ჩიქობავა (მთავარი რედაქტორი), თბ. “მეცნიერება”, 1975, 370 გვ.
71. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 1. ა-ატოცი. მთ, რედ, ირ. აბაშიძე. სარედაქციო კოლეგიის წევრები: არენ. ჩიქობავა და სხვ. თბ. საქ. სსრ მეცენ. აკად. გამ-ბა. 1975, 688 გვ.
1976
72. ბასკური ენა და ბასკურ-კავკასიურუ ჰიპოთეზა. არნ. ჩიქობავას წინასიტყვაობითა და რედაქციით. თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1976, 114 გვ.
73. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული. ტ.3. სარედ. კოლეგია: არნ. ჩიქობავა (მთ. რედ) და სხვ. თბ. , “მეცნიერება”. 1976, 326 გვ.
74. სუხიშვილი მ. სტატიკური ზმნები ქართულში. თბ., “მეცნიერება” 1976, 148 გვ.
1977
75. დედა-ენა მოსამზადებელი კლასისათვის. შედგენილია იაკობ გოგებაშვილის “დედა ენის” მიხედვით ვ. რამიშვილის მიერ. მე-5 გამოცემა. სარედ. კოლეგია: ხ. ბერულავა, გ. ნატროშვილი, უ. ობოლაძე, ვ. რამიშვილი და არენ. ჩიქობავა. თბ. “განათლება”, 1977, 159 გვ.
76. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული. ტ.4. სარედ. კოლეგია: არნ. ჩიქობავა (მთ რედ.) და სხვ. თბ., “მეცნიერება”, 1977.
1978
77. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ტ.20. თბ. “მეცნიერება”, 1978, 288 გვ. (მთავარი რედაქტორი)
78. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული ტ. 5. სარედ, კოლეგია არნ. ჩიქობავა (მთ. რედ.) და სხვ. თბ. “მეცნიერება”, 1978, 394 გვ.
1979
79. ვარლამ თოფურია. შრომები. ტ.3. თბ. “მეცნიერება”, 1979, 343 გვ.
სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
80. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ეძღვნება საქ. სსრ მეცენ. აკად. წევრ-კრესპონდენტ პროფ. თინათინ სიმონიეს ასულ შარაძენიძეს დაბადების სამოცი წლის თავზე, ტ.21, თბ. “მეცნიერება”, 1979, 258 გვ.
81. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული ტ. 6. სარედ, კოლეგია არნ. ჩიქობავა (მთ. რედ.) და სხვ. თბ. “მეცნიერება”, 1979, 414 გვ.
82. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. წიგნი მეორე. თბ., “მეცნიერება” 1979, 318 გვ.
სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
1980
84. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ეძღვნება აკად. ვარლამ თოფურიას დაბადების 80 წლის თავს. ტ.22. თბ., “მეცნიერება”, 1980. 358 გვ.
სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
85. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული ტ. 7. სარედ, კოლეგია არნ. ჩიქობავა (მთ. რედ.) და სხვ. თბ. “მეცნიერება”, 1980, 390 გვ.
86. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. წიგნი მესამე. თბ. “მეცნიერება”, 1980. 340 გვ.
სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
1981
87. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული ტ. 8. სარედ, კოლეგია არნ. ჩიქობავა (მთ. რედ.) და სხვ. თბ. “მეცნიერება”, 1981, 400 გვ.
88. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. წიგნი მეოთხე. თბ. “მეცნიერება”, 1981, 294 გვ.
სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
1982
89. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული ტ. 9. სარედ, კოლეგია არნ. ჩიქობავა (მთ. რედ.) და სხვ. თბ. “მეცნიერება”, 1982, 392 გვ.
1983
90. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული ტ. 10. სარედ, კოლეგია არნ. ჩიქობავა (მთ. რედ.) და სხვ. თბ. “მეცნიერება”, 1983, 458 გვ.
91. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. წიგნი მეხუთე. თბ., “მეცნიერება”, 1983, 320 გვ.
სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
1984
92. ბრაუნი ი. ბასკოლოგიის შესავალი. (ლექციების კურსი). არენ. ჩიქობავას წინასიტყვ. და რედ. (მთარგმ. ზ. ჭუმბურიძე). თბ. თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1984. 104 გვ.
93. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული ტ. 11. სარედ, კოლეგია არნ. ჩიქობავა (მთ. რედ.) და სხვ. თბ. “მეცნიერება”, 1984, 336 გვ.
94. ქადაგიძე დ., ქადაგიძე ენ. წოვა-თუშურ-ქართულ-რუსული ლექსიკონი. (გამოსაცემად მოამზადა რ. გაგუამ). რედ. არნ. ჩიქობავა. თბ., “მეცნიერება”, 1984, 936 გვ.
95. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. წიგნი მეექვსე. ეძღვნება ივანე გიგინეიშვილის ხსოვნას. თბ., “მეცნიერება”, 1984. 354 გვ.
სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
1985
96. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება. ტ.23. თბ. “მეცნიერება”, 1985, 330 გვ.
სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
97. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული ტ. 12. სარედ, კოლეგია არნ. ჩიქობავა (მთ. რედ.) და სხვ. თბ. “მეცნიერება”, 1985 380 გვ.
1986
98. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული ტ. 13. სარედ, კოლეგია არნ. ჩიქობავა (მთ. რედ.) და სხვ. თბ. “მეცნიერება”, 1986, 292 გვ.
99. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ერთტომეული. ნაკვ. 1. თბ., ქართული ენციკლოპედია, 1986, 592 გვ.
100. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. წიგნი მერვე. თბ. “მეცნიერება”, 1988. 374 გვ.
სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
1987
101. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული ტ.14. სარედ, კოლეგია არნ. ჩიქობავა (მთ. რედ.) და სხვ. თბ. “მეცნიერება”, 1987, 384 გვ.