ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი
(ძველი რედაქცია 1950-1964 წწ.) 
 
 closekartluri
ლექსიკონის შესახებ