ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი
ახალი რედაქცია
(ა,ბ,გ,დ)


 
 
 closekartluri
ლექსიკონის შესახებ