ინგლისურ-ქართული პოლიგრაფიული
საგამომცემლო ლექსიკონი
close

ლექსიკონის შესახებ