ქართულ ტოპონიმთა
განმარტებით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი II
(ა-ი)
close
ლექსიკონის შესახებ