მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის
IV
ვარლამ თოფურია
closeლექსიკონის შესახებ