დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფოსტა: contact.icege@gmail.com 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების 1900 წლის 11 დეკემბრის საჯარო სხდომა

გ. რამიშვილი, კულტურა და ბუნება, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების 1900 წლის 11 დეკემბრის საჯარო სხდომა
ლ. ენუქიძე, ფორმალიზმის ისტორიისათვის სინტაქსში, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების 1900 წლის 11 დეკემბრის საჯარო სხდომა
გ. ლებანიძე, ანთროპოლოგიური ლინგვისტიკა და მისი ჰორიზონტები, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების 1900 წლის 11 დეკემბრის საჯარო სხდომაცალკეული სესიები
1990 წლის 11 დეკემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების საჯარო სხდომა
ი. ქობალავა, ემოციების ენის საკითხისათვის, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების 1900 წლის 11 დეკემბრის საჯარო სხდომა
ლ. აბულაძე, სინტაქსური წყვილების სემანტიკა, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების 1900 წლის 11 დეკემბრის საჯარო სხდომა
ნ. ჩიჩუა, ნარატიული ეპიზოდებისა და პრედიკატის სემანტიკის მიმართებისათვის, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების 1900 წლის 11 დეკემბრის საჯარო სხდომა
მ. მაჭავარიანი, ენის არსი და ენობრივი პოლიტიკა, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების 1900 წლის 11 დეკემბრის საჯარო სხდომა