დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფაქსი: +99532 293-45-30
          ფოსტა: contact@ice.ge 

----------------------------     

 


1992 წლის 15 დეკემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფესორ ტოგო გუდავას ხსოვნისადმი

ბ. ჯორბენაძე, შესავალი სიტყვა
გ. თოფურია, ტოგო გუდავა - ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგი, 1992 წლის 15 დეკემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფესორ ტოგო გუდავას ხსოვნისადმი
ქ. ლომთათიძე, აფხაზური ხ-ს ადიღეური შესატყვისობისათვის, 1992 წლის 15 დეკემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფესორ ტოგო გუდავას ხსოვნისადმი
ო. კახაძე, დაღესტნურ ენათა ლატერალური თანხმოვნების ქართული შესატყვისობის შესახებ, 1992 წლის 15 დეკემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფესორ ტოგო გუდავას ხსოვნისადმი
თ. უთურგაიძე, რონინი, 1992 წლის 15 დეკემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფესორ ტოგო გუდავას ხსოვნისადმი
ალ. მაჰომეტოვი, ერთი სიტყვის სემანტიკის დავიწროება კუბაჩურ დიალექტში, 1992 წლის 15 დეკემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფესორ ტოგო გუდავას ხსოვნისადმი
ვ. შენგელია, პროფ. ტ. გუდავა მეგრული სრულხმოვნობის შესახებ, 1992 წლის 15 დეკემბრის საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფესორ ტოგო გუდავას ხსოვნისადმი