დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფოსტა: contact.icege@gmail.com 

საინსტიტუტო კონფერენციები

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები:
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები: I - LXV 

 


მოდელი-96. ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები


ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენციები


ნიკო მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები


ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა კონფერენციები: 1948   -   1992


ცალკეული სესიები:

2015

16-17 ნოემბერს გაიმართება III სამეცნიერო კონფერენცია ტერმინოლოგიაში. იხ. სესიის მასალები

 

 

 

2014

 

23-24.11.2014  თსუ  არნ.ჩიქობავას სახ.ენათმეცნიერების ინსტიტუტში 23-25დეკემბერს გაიმართა მორიგი  –   73-ე სამეცნიერო სესია, რომელიც მიეძღვნა პროფ. ა.კიზირიასა და პროფ. მ.ქალდანის დაბადების 100 წლისთავს. იხ. სესიის მასალები

 

2013

2013 წლის 11-12 ივნისს არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართება კონფერენცია თემაზე ”ტერმინოლოგია - ქართული ენის ხვალინდელი დღე”.

 • 08. 01. 2013 - აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა.
 • ორგანიზატორები: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
 • 11. 06. 2013 -  კონფერენცია თემაზე ”ტერმინოლოგია - ქართული ენის ხვალინდელი დღე”.
 • 7. 06. 2013  - ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ნიკო ლორთქიფანიძისადმი. ორგანიზატორები: თელავის ი.გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი;  ბ. ჯორბენაძის საზოგადოება. 

 

2012

 

 • 18. 12. 2012 - მემორიალური სხდომა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ ბესარიონ ჯორბენაძის დაბადების 70 წლის აღსანიშნავად. 
 • 19.12. 2012 -  ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების XII სამეცნიერო კონფერენცია.

 

2011

 

 • 08. 01. 2011 -  ვარლამ თოფურიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი ტრადიციული სამეცნიერო კონფერენცია.ორგანიზატორები: თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
 • 28.01.2011 - აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა. ორგანიზატორები: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
 • 14.04.2011 -  ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. 
  წიგნების წარდგენა: 
  • ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი (ახალი რედაქცია) II ტომი.
  • ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი (ნაკვეთი II).
 • 10.05.2011 - ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”სახელმწიფო  ენის  სწავლების  აქტუალური პრობლემები  აზერბაიჯანულ  სკოლაში”. (ორგანიზატორები: მარნეულის ჰეიდარ ალიევის სახელობის საქართველო-აზერბაიჯანის  სასწავლო უნივერსიტეტი.  არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი).
 • 14.06.2011 -  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა. 
 • 23.12.2011 -  სამეცნიერო კონფერენცია ზმნის მორფოლოგია .
 • 22.12.2011 -  ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ გენადი ბურჭულაძის  ხსოვნისადმი. (ორგანიზატორები: ქ. გორის  სასწავლო უნივერსიტეტი და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი).
 • 08.01.2011 - ვარლამ თოფურიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი ტრადიციული სამეცნიერო კონფერენცია. (ორგანიზატორები: თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი).
 • 28.01.2011 - აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა.
 • 22.09.2011 -  ქართული ენის ეროვნული კორპუსის საკოორდინაციო - საპრეზენტაციო სესია. (ორგანიზატორები: ეროვნული ბიბლიოთეკა, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი).
 • 14.06.2011 -  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა.

 

2010

 

 

2009

 

 • 09.09.2009  -  სამეცნიერო კონფერენცია ეთნოლინგვისტური საკითხავები I.
 • 12.06.2009 -  სამეცნიერო სესია თემაზე: ”ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები”. სესია მიეძღვნა კარლ ჰორსტ შმიდტის დაბადების 80 წლისთავს.
 • 26.03.2009 - საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე --- ”ჟორჟ დიუმეზილი და კავკასია”.
 • 06.2009 - ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების XI სამეცნიერო კონფერენცია.
 • 09.10.2009 -  ჩატარდა კონფერენცია ”ეთნოლინგვისტური საკითხავები” I.
 • 20-21.10.2009 -  არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია :”ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები”.

 

2008

 

 • 15-16. 05.2008 - ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების X სამეცნიერო კონფერენცია.
 • 27-28.05.2008 - სამეცნიერო კონფერენცია:  ბუნებრივ ენათა დამუშავება VI.
 • 06.2008 -  სამეცნიერო სესია მიძღვნილი თამარ ზურაბიშვილის, მზია მრევლიშვილისა და ელენე ნიკოლაიშვილის 80 წლისთავისადმი.

 

2007

 

 

 • 01. 04.2007 - სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: სოციოლინგვისტური სიტუაცია საქართველოში.
 • 17. 04.2007  - აკად. გ. ახვლედიანის დაბადების 120  წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კოფერენცია.
 • 11. 2007 -  სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ალ. კობახიძის 80 წლისთავისადმი.
 • 12.2007 -  სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ნოდარ ანდღულაძის დაბადების 80 წლისთავისადმი.
 • 2007 წლის 12 დეკემბერი ნოდარ ანდღულაძისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია