დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფოსტა: contact.icege@gmail.com 

ინსტიტუტის დირექცია

 

დირექტორი

 

 

 

ავთანდილ არაბული - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ტელ. 2-93-12-40

arab.av@gmail.com

 

 

 

დირექტორის მოადგილე

ვაჟა შენგელია - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ტელ. 2-99-75-49

vazhashengelia@gmail.com

 

 

 

სწავლული მდივანი

თეა ბურჭულაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

ტელ. 2-99-99-41

burchuladzetea@gmail.com