დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფოსტა: contact.icege@gmail.com 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
რუსთაველის ფონდი
შოთა რუსთაველის ქარული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ენის მოდელირების ასოციაცია
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

განათლების და მეცნიერების რეფორმის სახელმწიფო კომისიის Facebook გვერდი

 

 

 

ლინგვისტური ინფორმაციის ბმულების კოლექცია

 

ქართველური დიალექტების ელექტრონული კორპუსი (I ეტაპი-ქართული ენის დიალექტები)

 

 

 


 

სიახლეები ლინგვისტურ კვლევებში

 

 

 


 

საგანმანათლებლო ორგანიზაციები

 


Филологический факультет Алтайского государственного университета

Филологический факультет Казанского государственного университета

Филологический факультет СПбГУ

Филологический факультет Московского государственного университетаОтделение теоретической и прикладной лингвистики МГУ

Филологический факультет Томского государственного университета

 

რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ინსტიტუტები


ВИНИТИ РАН

Институт Востоковедения РАН

Институт Лингвистических исследований РАН, СПб

Институт Русского языка РАН им. В. В. Виноградова

Институт Славяноведения РАН

Институт Языкознания РАН

Лаборатория Компьютерной лингвистики Института Проблем Передачи Информации РАН, здесь проходят заседания семинара «Теоретическая семантика» Ю. Д. Апресяна

 

საერთაშორისო ორგანიზაციები


Association for Linguistic Typology, в которую входят многие типологи с мировым именем

Summer Institute of Linguistics, миссионерская организация, которая занимается переводом Библии на различные языки. В рамках этого проекта существует ресурс «Этнолог», который позволяет определить генетическую принадлежность какого-либо языка, а также получить о нём некоторые лингвистические и социолингвистические сведения (например, где и сколько людей говорят на данном языке).

 

გამომცემლობები


Издательство "УРСС"

Издательство "Языки славянских культур"

John Benjamins

Mouton de Gruyter

 

კონფერენციები


Международная конференция "Диалог": Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии

 

ელექტრონული ბიულეტენები


LinguistList, международная лингвистическая рассылка. Здесь публикуются обзоры новых книг, информация о конференциях, грантах и т.п. Каждый читатель рассылки может участвовать в дискуссиях или сам задать вопрос её адресатам.

Mosling, московская лингвистическая рассылка. Публикуется информация о московских докладах, конференциях, а также наиболее важная международная лингвистическая информация.

Еженедельный дайджест "Интеллектуальные информационные технологии". Он может быть интересен тем, кто интересуется проблемами компьютерной и прикладной лингвистики.

Сообщество Института лингвистики на сайте Livejournal.com

 

წიგნების საძიებელი


Book finder Book Search Google Scholar

 

კორპუსები


Электронные собрания различных текстов, размеченные особым образом, позволяющие осуществлять поиск примеров на языке.

Национальный Корпус Русского Языка

Корпуса русских текстов на сайте Тюбингинского университета (Германия)

Аннотированный корпус русского языка HANCO (The Helsinki Annotated Corpus of Russian Texts)

Корпус английского языка BNC (British National Corpus)

Синтаксически аннотированный корпус английского языка

The Penn Treebank

Корпус испанского языка

Корпус древнегреческого и латинского языков

Корпус древнегреческого и латинского языков

Корпус китайского языка Scripta Sinica

Корпус немецкого языка

Синтаксически аннотированный корпус немецкого языка NEGRA

Корпус польского языка

Корпуса португальского языка

Корпус французского языка

Чешский национальный корпус

Синтаксически аннотированный корпус чешского языка The Prague Dependency Treebank

Корпус шведского языка

Хорватский Национальный корпус

 

ლექსიკონები და მონაცემთა ბაზები


YourDictionary.com - собрание online словарей многих языков, в том числе малоизвестных

Словари Lingvo

Multitran, собрание словарей русского, английского, немецкого, французского, итальянского, испанского, нидерландского, латышского, эстонского и японского языка, содержит более пяти миллионов терминов и предоставляет возможности алфавитного, морфологического и фразового поиска.

«Вавилонская башня», проект «Эволюция языка», изначально возглавлявшийся С. А. Старостиным, содержащий базы и этимологические словари многих языков и семей.

Monumenta altaica - сайт, посвященный алтайским языкам и текстам на них.

База данных глагольных категорий в языках мира "Verbum"

The Natural Semantic Methalanguage Home Page

Language Family maps - карты, показывающие распределение языковых семей в различных регионах

Typological maps - карты, показывающие распределение разнообразных языковых типов в регионах мира

World Atlas of Language Structure (WALS)

Энциклопедии

WikiPedia. English WikiPedia. Russian

Энциклопедия «Кругосвет». Лингвистика