დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფოსტა: contact.icege@gmail.com 

პროექტები


 

 

"საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი III - ქართული დიალექტური კორპუსის მორფოლოგიური ანოტირება და დიდი დიალექტური ლექსიკოგრაფიული ბაზის შექმნა” (გამოყენებითი კვლევა)

 

დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი

შესრულების ვადა - 20013.15.04 - 2015.15.04

პროექტის ხელმძღვანელი - მარინე ბერიძე

შემსრულებლები:

ლ. ლორთქიფანიძე
ნ. სურმავა
ლ. ბაკურაძე
მ. ბარიხაშვილი

 


 

”მეგრულ-ლაზური ფრაზეოლოგია”

დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი

შესრულების ვადა - 2013.15.04 - 216.15.04

პროექტის ხელმძღვანელი - ვაჟა შენგელია

შემსრულებლები:

ე. შენგელია
ც. ჯანჯღავა

 


 

”ზემოსვანური (ენგურისა და კოდორის ხეობათა) ტექსტების მორფონოლოგიური სეგმენტაცია (გამოკვლევა და სიმფონია-ლექსიკონი ქართულ-ინგლისური ვერსიითურთ)

 

დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი

 

შესრულების ვადა - 2013.15.04-2016.15.04

 

პროექტის ხელმძღვანელი - ქეთევან მარგიანი-სუბარი

შემსრულებლები:

ი. ჩანტლაზე
რ. იოსელიანი


 

”თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II”, "თანამედროვე ქართული ენის დიალექტთა მორფოლოგია”

 

დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი

 

შესრულების ვადა: 2013-2015

პროექტის ხელმძღვანელი - გიორგი გოგოლაშვილი

 

შემსრულებლები:

გ. ცოცანიძე
ნ. შარაშენიძე
ნ. ჭუმბურიძე


 

”ნახურ და დაღესტნურ ენათა შედარებითი გრამატიკა”

დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი

 

შესრულების ვადა - 2013.15.04 - 2016.15.04

პროექტის ხელმძღვანელი - ნოდარ არდოტელი

შემსრულებლები:

ლ. სანიკიძე
რ. ფარეულიძე
ლ. აზმაიფარაშვოლი
რ. ლოლუა

 


”ზომა-წონის აღმნიშვნელ ლექსიკურ ერთეულთა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი სვანურში” (ახალგაზრდული პროექტი)

დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი

შესრულების ვადა - 2012წ. ნოემბრიდან 4 კვარტალი

პროექტის ხელმძღვანელი - ლელა გიგლემიანი

 


 

” მე-20 ს-ის 50-იან წლებში ქ. ზუგდიდში ჩასახლებულ სვანთა მეტყველების ნიმუშები” (ახალგაზრდული პროექტი)

დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი

შესრულების ვადა - 2010.26.02-დან. 4 კვარტალი

პროექტის ხელმძღვანელი - ლელა გიგლემიანი


 

”სვანური ფრაზეოლოგიზმების სტრუქტურის სემანტიკური ანალიზი”

დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი

შესრულების ვადა - 2010-2012

პროექტის ხელმძღვანელი - მედეა საღლიანი

შემსრულებლები:

რ. ჭკადუა
მ. შავრეშიანი
ე. გაზდელიანი


 

სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი


დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი
შესრულების ვადა - 12 კვარტალი. 01.01.09 დან.
ხელმძღვანელი - თამარ ვაშაკიძე
შემსრულებლები - ია გაგუა
თეა ტეტელოშვილი
თინა ღვინაძე
ვახტანგ მაღრაძე
შუქია აფრიდონიძე

 სვანური ენის გრამატიკა


დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი
შესრულების ვადა - 12 კვარტალი. 01.01.09 დან.
ხელმძღვანელი - როენა ჭკადუა
შემსრულებლები - მერი საღლიანი
ელიზავეტა გაზდელიანი
ლელა გიგლემიანითანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიის აკადემიური კურსი


დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი
შესრულების ვადა - 12 კვარტალი. 01.01.09 დან.
ხელმძღვანელი - გიორგი გოგოლაშვილი
შემსრულებლები - მარიამ მანჯგალაძე
ავთანდილ არაბული
მურმან სუხიშვილი
ნინო ჭუმბურიძე
ნინო ჯორბენაძელაზური ტექსტების ელექტრონული არქივი


დამფინანსებელი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
შესრულების ვადა - 01.01.09 - 31.12.09
შემსრულებელი - სოფიკო ბერულავა

 


 

ჰერეთი ვირტუალურ სივრცეში (I ეტაპი - სამეცნიერო-ინფორმაციული ბაზის შექმნა)


დამფინანსებელი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
შესრულების ვადა - 12 თვე. 15.01.08 - 15.01.09
შემსრულებელი - მაია ბარიხაშვილი


 

ხალხური სამედიცინო ცოდნა და ეთნოსამედიცინო თეზაურუსი


დამფინანსებელი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
შესრულების ვადა - 24 თვე. 01.01.2008 - 31.12.2010
პროექტის ხელმძღვანელი - კონსტანტინე კაკიტაძე
შემსრულებლები:
ნათია ჯალაბაძე
მედეა ბურდული
მურმან სუხიშვილი
შორენა თავბერიძე
ნანი ხელაია
თეიმურაზ ხუნდაძე


 

ჩოლურის ხეობის სვანური მეტყველების ნიმუშები


დამფინანსებელი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
შესრულების ვადა - 12 თვე. 01.01.08 - 31.12.08
შემსრულებელი - ნატო შავრეშიანი

 


 

მთის კავკასიური ენები საქართველოში (გრამატიკული ანალიზი, ტექსტები, ლექსიკონი)


დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი
შესრულების ვადა - 12 კვარტალი. 01.01.08 დან.
ხელმძღვანელი - ვაჟა შენგელია
შემსრულებლები - ლევან აზმაიფარაშვილი
ნოდარ არდოტელი
ნანა მაჭავარიანი
ლატავრა სანიკიძე
როსტომ ფარეულიძექართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის რვატომეულის ახალი რედაქცია


დამფინანსებელი - რუსთაველის ფონდი
შესრულების ვადა - 12 კვარტალი. 01.01.08 დან.
ხელმძღვანელი - მანანა ჩაჩანიძე
შემსრულებლები - ლალი ბინიაშვილი
მანანა კელენჯერიძე
ნინელი ჭოხონელიძე
ასმათ პაპიძე

 ქართველური დიალექტების ელექტრონული კორპუსი (I ეტაპი-ქართული ენის დიალექტები)


დამფინანსებელი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2008 წლიდან გადასულია რუსთაველის ფონდში)
შესრულების ვადა - 36 თვე. 02.10.06 დან.
ხელმძღვანელი - ბერიძე მარინე
შემსრულებლები - ლია ბაკურაძე
დავით ნადარაია
გიორგი ცოცანიძე
დარეჯან ჩხუბიანიშვილი
ნარგიზა სურმავა
მაია ბარიხაშვილი
ნინო ჯორბენაძე


 

კოდორის ხეობის მოსახლეობის მეტყველება და მისი მიმართება ზემოსვანურ დიალექტებთან


დამფინანსებელი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2008 წლიდან გადასულია რუსთაველის ფონდში)
შესრულების ვადა - 36 თვე. 27.05.06 დან.
ხელმძღვანელი - იზოლდა ჩანტლაძე
შემსრულებლები - გურამ ბენდიანიშვილი
ელიზავეტა გაზდელიანი
რუსუდან იოსელიანი
ქეთევან მარგიანი
როენა ჭკადუა
მერი საღლიანი