დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფოსტა: contact.icege@gmail.com 

სამეცნიერო საბჭო

საბჭოს თავმჯდომარე

გიორგი გოგოლაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ტელ. 2-93-45-30

giorgigogolashvili@rambler.ru

 

საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

ვაჟა შენგელია - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ფილოლოგიის
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ტელ. 2-99-75-49

vazhashengelia@gmail.com

 

 

სამეცნიერო საბჭოს წევრები:


თედო უთურგაიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ტელ. 599-36-40-12

 

მარინე ბერიძე -  მეცნიერებათა დოქტორი
ტელ. 2-99-78-61
marineberidze@yahoo.com

 

თამარ ვაშაკიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
ტელ. 2-93-45-74
tamarvashakidze@.yahoo.com


გუჩა კვარაცხელია - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, ფილოლოგიის
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
gomiadze6@gmail.com


ნანა მაჭავარიანი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
nanamach@rambler. ru


ლია ქაროსანიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ტელ. 2-93-17-53
karosanidzelia@posta.ge


მედეა ღლონტი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
ტელ. 2-93-11-63
dodomariam@mail.ru
dodomariami@gmail.com