ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები

 

 

 

I/1959      II/1961     III/1963     IV/1974     V/1981      VI/1996     VII/1998     VIII/2003     IX/2005    X/2009    XI/2011


   XII/2013    XIII/2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/1959      II/1961     III/1963     IV/1974     V/1981      VI/1996     VII/1998     VIII/2003     IX/2005