საორგანიზაციო კომიტეტი Organizational Committee Организационный комитет
საინფორმაციო წერილი Informational letter Информационное письмо
პროგრამა Symposium Programme Программа
დღის წესრიგი Symposium Agenda Повестка дня
მასალები Materials Материалы
ფოტო გალერეა Photo Gallery Фотогалерея