მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ დიალოგი

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლე ქსიკონში.

წერილობით უპასუხეთ კითხვებს:

  • რა საერთაშორისო დღესასწაულია ხვალ?
  • არის თუ არა უქმე კოსმოსის საერთაშორისო დღე?
  • რომელი დღეებია ოფიციალურად საქართველოში დასვენების დღეებად გამოცხადებული? ჩამოთვალეთ.
  • რომელი მნიშვნელოვანი რელიგიური დღესასწაულებია უქმეებად გამოცხადებული?
  • არის თუ არა პირველი მაისი დასვენების დღე?

 

დაასრულეთ წინადადებები

გადმოეცით დიალოგი მესამე პირში.

მეწყვილესთან (ოჯახის წევრთან, მეგობართან...) ერთად, გაითამაშეთ დიალოგი თემაზე: „ოფიციალური დღესასწაულები საქართველოში.“

 


 

 

მოისმინეთ დიალოგი

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლე ქსიკონში.

წერილობით უპასუხეთ კითხვებს:

  • არის თუ არა 8 მარტი საყვარელი დღესასწაული?
  • რას ჩუქნიდნენ ბიჭები გოგოებს 8 მარტს სკოლის პერიოდში?
  • უნდა იყოს თუ არა ერთი განსაკუთრებული დღე ქალებისთვის გამოყოფილი?

 

ჩასვით სათანადო სიტყვები