სავარჯიშოები

IDevice Icon

 

  • ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

 

უპასუხეთ კითხვებს:

  • ვინ აწესებს საერთაშორისო დღესასწაულებს?
  • როგორ აღნიშნავენ საერთაშორისო დღესასწაულებს?
  • ვინ მონაწილეობს საზეიმო ღონისძიებებში?
  • ვინ აშუქებს ამ დღესასწაულებს?
  • როდის დაწესდა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე?
  • როდის აღინიშნება გამარჯვების დღე?
  • რა დღესასწაული აღინიშნება 5 ივნისს?
  • ჩამოთვალეთ ყველაზე ცნობილი საერთაშორისო დღესასწაულები.

 

დააკავშირეთ თარიღები


დააბოლოეთ წინადადებები