ლექსიკონი

IDevice Icon

 
 

უქმე

ոչ աշխատանքային

istirahət günü

ნათლისღება

Աստվածահայտնություն

xaç suyuna salma, xaçaçuran (dini bayram)

აღდგომა

Սուրբ Հարություն

pasxa

გამოცხადებული

հայտարարված

elan olunmuş

ჩხუბობს

կռվում է

dalaşır

აჩუქებს

կռվեցնում է

hədiyyə edir

იგება

կառուցվում է, վեր է խոյանում, հասկացվում է

tikilir

უფრთხილდება

խնամքով է վերաբերվում, զգուշանում է

ehtiyat edir

ავალდებულებს

պարտավորեցնում է

məcbur edir

განწყობა

տրամադրվածություն

əhval - ruhiyyə

უძღვნის

նվիրում է, հղում է

həsr edir

ოცნებობს

երազում է

arzulayır

გრძნობა-აღქმისზმნები

զգացմունքի և ըմբռնման բայեր

qəbul etmə felləri

მანდილოსანი

իգական սեռի անձ

ərli qadın, xanım

გავლენიანი

ազդեցիկ

nüfuzlu

კონფერენცია

կոնֆերանս, գիտաժողով

konfrans

დისკუსია

բանավեճ

müzakirə

მობილიზება

մոբիլիզացնել

toplama

აღზრდა-განვითარება

դաստիարակություն-զարգացում

böyüdüb inkişaf etdirmə

ზრუნვა

հոգ տանել

qayğısına qalmaq

ხაზგასასმელად

ընդգծելու համար

xüsusi vurğulayaraq

პოპულარიზაცია

ժողովրդականացում, մասսայականացում

geniş yayma

ხელშეწყობა

օժանդակել

şərait yaratmaq

მაგისტრატი

մագիստրանտ

maqistrant

ეწყობა

կազմակերպվում է, ընդունվում է, դասավորվում է

uyğunlaşır

 

საერთაშორისო დღე

միջազգային օր

beynəlxalq gün

სამუშაო დღე

աշխատանքային օր

iş günü

საქართველოს კანონმდებლობით

Վրաստանաի օրենսդրությամբ

Gürcüstan qanunvericiliyi

შობის ბრწყინვალე დღესასწაული

Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդ

(dini) milad bayramı

სააღდგომო დღეები

Զատկի` զատկական, օրեր

(dini) pasxa günləri

დიდი პარასკევი

Ավագ ուրբաթ

böyük cümə

დიდი შაბათი

Ավագ շաբաթ

böyük şənbə

მიცვალებულთა მოხსენიების დღე

Հանգուցյալների հիշատակության օր

mərhumlar günü

კომუნისტური გადმონაშთი

կոմունիստական վերապրուկ

kommunist-lərdən qalmalar

საგანგებოდ აღინიშნება

հատուկ է նշվում

növbədənkənar halla qeyd olunur

გინდ დაიჯერე, გინდ არა

Ուզում ես հավատա, ուզում ես` ոչ:

istər inan, istər inanma

თავს ივალდებულებს

իրեն պարտավորեցնում է

özünü məcbur edir

თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა

ինքնարդրսևորման հնարավորություն

özünüreallaş-dırma imkanları

კარიერული წარმატება

հաջողություն կարիերայում

karyera uğuru

ნორმალური შემოსავალი

նորմալ եկամուտ

normal gəlir

ღირსეული ცხოვრება

արժանավայել կյանք

layiqli həyat

მყუდრო ოჯახი

հաճելի մթնոլորտով ընտանիք

rahat ailə

მსხვილი ორგანიზაცია

խոշոր կազմակերպություն

böyük təşkilat

საერთაშორისო ორგანიზაცია

միջազգային կազմակերպություն

beynəlxalq təşkilat

მოვლენის აღსანიშნავად

իրադարձությունը նշելու համար

hadisənin qeyd olunması üçün

აწესებს დღესასწაულს

տոն է սահմանում

bayram günləri təyin edir

საზეიმო ღონისძიება

տոնական միջոցառում

bayram tədbiri

საზეიმო მიღება

տոնական ընդունելություն

bayram qəbulu

პოლიტიკური ფიგურა

քաղաքական դեմք

siyasi fiqur

ორგანიზაციის წარმომადგენელი

կազմակերպության ներկայացուցիչ

təşkilat nümayəndəsi

ხაზს უსვამს

ընդգծում է

xüusilə qeyd edərək

ოფიციალური შეხვედრა

պաշտոնական հանդիպում

rəsmi görüş

ბეჭდური მედია

տպագիր մամուլ

çap mediası

ფართოდ აშუქებს

լուսաբանում է լայնորեն

geniş işıqlandırılır

მიმდინარე მოვლენები

ընթացիկ իրադարձություններ

hazırki hadisələr

პოსტოციალისტური ქვეყნები

հետխորհրդային երկրներ

keçmiş sosialist ölkələri

უსიტყვო კაპიტულაცია

անվերապահ կապիտուլյացիա

kəliməsiz kapitulyasiya

გარემოს დაცვა

բնապահպանություն

ətraf mühitin qorunması

გარემოსდაცვითი პროგრამა

բնապահպանական ծրագիր 

ətraf mühitin qorunması proqramı

საზოგადოების ჩაბმა

հասարակության ներգրավում

cəmiyyəti cəlb etmək

პლურალისტური საზოგადოება

պլյուրալիստական հասարակություն

pluralist cəmiyyəti

თავისუფალი პრესა

ազատ մամուլ

sərbəst pressa

განუყოფელი ცნებები

անբաժանելի հասկացություններ

bölünməz anlayışlar

რეგიონული სემინარი

տարածաշրջանային սեմինար

regional seminarlar

მხარს უჭერს

աջակցում է

tərəfini saxlayır

გაეროს წამომადგენლობა

ՄԱԿ-ի ներկայացուցչություն

BMT nümayəndəliyi

გენერალური ასამბლეა

Գլխավոր վեհաժողով

baş assambleya

კულტურული მემკვიდრეობა

մշակութային ժառանգություն

mədəni irs

ესთეტიკური მსოფლმხედველობა

գեղագիտական աշխարհայացք

estetik dünyagörüşü

ღია კარის დღე

բաց դռների օր

açıq qapı günləri

სამეცნიერო კონფერენცია

գիտական կոնֆերանս, գիտաժողով

elmi konfrans