ლექსიკონი

IDevice Icon

 
 

პერსპექტივა

հեռանկար

perspektiv

რეიტინგი

վարկանիշ

reytinq

გაიყო

բաժանվեց

bölündü (hissələrə)

ცალსახად

միանշանակորեն

benzersiz, birüzlü

მაღალანაზღაურებადი

բարձր վարձատրվող

yüksık ödənc

მიგრაცია

միգրացիա

miqrasiya

ნაკლებტარიფიანი

պակաս սակագնով

ucuz qiymətli

დაბეგვრა

հարկել

vergitutma

მაღალმოთხოვნადი

բարձր պահանջարկ ունեցող

yüksək soruşulma, yüksək tələbli

მეწარმე

արտադրող, ձեռներեց

təşəbbüskar

ფინანსისტი

ֆինանսիստ

maliyyəçi

პოპულისტური

պոպուլիստական

populist

ასაქმებს

աշխատանքի է տեղավորում

işlə təmin edir

დასაქმება

զբաղվածություն, աշխատանքի տեղավորվել

işədüzəltmə, işlə təmin etmə

ონლაინბანკინგი

օնլայն բանկինգ

onlaynbankinq

მომხმარებელი

սպառող

istifadəçi, faydalanan, işlədən

ინტერნეტმაღაზია

ինտերնետ խանութ

internetmağaza

სერვისი

ծառայություն

xidmət, xidmət göstərmə

შეთავაზება

առաջարկ, առաջարկել

təklif

სახელმწიფოებრივი

պետական

dövlət

წესდება

կանոնադրություն

nizamnamə

დივიდენდები

շահաբաժիններ

dividendlər

იბეგრება

հարկվում է

vergi qoyulur

მოგება

շահույթ, հաղթել

gəlir; qazanc, mənfəət; uduş

უფლებამოსილი

իրավազոր

səlahiyyətli

ტარიფი

սակագին

tarif

მფლობელი

սեփականատեր

sahib, yiyə

იმპორტიორი

ներկրող

importçu, idxalatçı (xaricdən mal gətirən)

აქციზი

ակցիզ

aksiz

გადაადგილება

տեղափոխվել

yerdəyişmə,  bir yerdən başqa yerə keçmə, yerini dəyişmə

გამოითვლება

հաշվարկվում է

hesablanmış, sayılmış;

nəzərə alınmış

სტაბილური

կայուն

stabil, sabit, möhkəm

ანაბარი

ավանդ

depozit (müəyyən məqsədlə saxlanmaq üçün bank və ya başqa kredit idarələrinə verilən pul və qiymətli kağız)

დანაზოგი

խնայողություն

bölündü (hissələrə)

სესხი

վարկ

istiqraz; borc (pul)

კლიენტი

հաճախորդ

klient, alıcı

ეწინააღმდეგება

հակասում է, դիմադրում է

qarşı çıxır, əleyhinə çıxır

ონლაინმართვა

օնլայն կառավարում

onlaynidarə

დაბლოკვა

արգելափակել

bloklama, mühasirə etmə, dövrəyə alma; təcrid etmə,

განბლოკვა

հանել արգելափակումը

kilidi açmaq

მოწინავე

առաջավոր

qabaqkı, (bundan) əvvəlki, keçən

 

საგადასახადო პოლიტიკა

հարկային քաղաքականություն

vergi siyasəti

ეკონომიკური პოლიტიკა

տնտեսական քաղաքականություն

iqtisadi siyasət

სოციალური განვითარება

սոցիալական զարգացում

sosial inkişaf

საშემოსავლო გადასახადი

եկամտահարկ

gəlir vergisi

ეკონომიკური ანალიზი

տնտեսական վերլուծություն

iqtisadı analiz

ნეგატიური შედეგები

բացասական հետևանքներ

negativ nəticələr

საშემოსავლო დაბეგვრა

եկամտահարկի հարկում

gəlir vergisi

თავის არიდება

խուսափել

boyun qaçırma, imtina etmə, qaçma; uzaqlaşma

სოციალურად ორიენტირებული

սոցիալապես կողմնորոշված

sosial yönəldilmiş

ეკონომიკური გათვლები

տնտեսական հաշվարկներ

iqtisadi hissələr

არაკონკურენტული გარემო

ոչ մրցակցային միջավայր

qeyri-rəqabətli mühit

საშუალო ასაკი

միջին տարիք

orta yaş

პოპულარული ხდება

հանրաճանաչ է դառնում

məşhurlaşır

საუკეთესო გადაწყვეტილება

լավագույն վճիռ

ən yaxşı nəticə

მომაბეზრებელი რიგები

ձանձրացուցիչ հերթեր

zəhlətökən növbələr

კომუნალური გადასახადები

կոմունալ վճարումներ

kommunal ödənclər, kommunal xidmətlərin ödənilməsi

სატელეფონო ბალანსი

հեռախոսի հաշիվ

telefon balansı

საბანკო ოპერაცია

բանկային գործառնություն

bank əməliyyatı

დრო ამოწურულია

ժամանակը սպառված է

vaxt bitdi

რესურსების მობილიზება

ռեսուրսների մոբիլիզացում

resursların səfərbərliyi

მთავარი წყარო

գլխավոր աղբյուր

əsas mənbə

ბიუჯეტის ფორმირება

բյուջեի ձևավորում

büdcənin formalaşması

ადგილობრივი გადასახადები

տեղական հարկեր

yerli vergilər

პირდაპირი გადასახადი

ուղղակի հարկ

birbaşa vergilər

დაბეგვრის პირდაპირი ფორმა

հարկման ուղղակի ձև

verginin birbaşa forması

მოქმედი კანონმდებლობა

գործող օրենսդրություն

mövcud qanunvericilik, hazırkı qanunvericilik

იურიდიული პირი

իրավաբանական դեմք

hüquqi şəxs

გადასახადის განაკვეთი

հարկի դրույքաչափ

vergi payı, miqdarı

ზედა ზღვარი

վերին շեմ

yuxarı həddi

ადგილობრივი თვითმმართველობა

տեղական ինքնակառավարում

yerli özünüidarə

არაპირდაპირი გადასახადი

ոչ ուղղակի հարկ

vasitəli vergi

საქონლის შეძენა

ապրանքի գնում

malın əldə olunması

მომსახურების შეძენა

ծառայության գնում

xidmətin əldə olunması

საქონლის რეალიზაცია

ապրանքի իրացում (վաճառք)

malın realizasiyası, malın həyata keçirilməsi

საქონლის მწარმოებელი

ապրանք  արտադրող

malın istehsalçısı

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

ավելացված արժեքի հարկ

əlavə dəyər vergisi

საბაჟო გადასახადი

մաքսատուրք

gömrük vergisi

სავალდებულო შენატანი

պարտադիր վճարվելիք գումար

məcburi ödəniş, ödəmə

საბაჟო საზღვარი

մաքսային սահման

gömrük sərhədi

მოგების გადასახადი

շահութահարկ

qazanc vergisi

ქონების გადასახადი

գույքահարկ

mülki vergisi

ფინანსური სარგებელი

ֆինանսական շահույթ

maliyyə mənfəəti

საშუალო ფენა

միջին խավ

orta təbəqə

იპოეთეკური სესხი

հիփոթեկային վարկ

ipoteka istiqrazı

სამომხმარებლო სესხი

սպառողական վարկ

istehlak istiqrazı

სესხის დამტკიცება

վարկի հաստատում

istiqrazın sübut olunması

საკრედიტო  ისტორია

վարկային պատմություն

kreditin tarixi

გადახდის პირობები

վճարման պայմաններ

ödənc şərtləri

გადახდის სქემა

վճարման սխեմա

ödənc sxemi

ფულადი გზავნილები

դրամական փոխանցումներ

pul göndərəlmələr

ინდივიდუალური სეიფი

անհատական պահախցիկ

fərdi seyf

საფინანსო კომიტეტი

ֆինանսական կոմիտե

maliyyə komitəsi

დადგენილი წესი

սահմանված կարգ

qərara alınmış qanun

სალომბარდო სესხი

լոմբարդային վարկ

lombard istiqrazı

სესხის უზრუნველყოფა

վարկի ապահովում

istiqrazın təminatı

ძვირფასი ქვები

թանկարժեք քարեր

qiymətli daşlar

საკრედიტო ბარათი

վարկային քարտ, կրեդիտ քարտ

kredit kartı

მობილურის ბალანსი

բջջայինի հաշիվ

Mobil balans

ხელმისაწვდომი თანხა

մատչելի գումար

əlçatan hesab

დაბლოკილი თანხა

արգելափակված գումար

blok olunmuş məbləğ

სასესხო განაცხადი

վարկային հայտ

istiqraz ərizəsi

სასესხო ამონაწერი

վարկային քաղվածք

istiqraz iqtibası, çıxarışı

ეფექტური სისტემა

էֆեկտիվ համակարգ

effektiv sistem