19-თარიღი, საუკუნე/ԱՄԻՍ, ԱՄՍԱԹԻՎ, ՏԱՐԵԹԻՎ , ԴԱՐ/Taix, əsr

IDevice Icon