მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ დიალოგი

 

 

  • უცნობი სიტყვები მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ.

  •  ახალი სიტყვების გამოყენებით ააგეთ 10 წინადადება და წარმოთქვით.

  •   ხელმეორედ მოისმინეთ ტექსტი და გადმოეცით, რაზეა აუდიოტექსტში საუბარი.

  •   ააგეთ მსგავსი დიალოგი და გაითამაშეთ.

  •   ისწავლეთ საკომუნიკაციო სიტყვები და ფრაზები; მათი გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები და ააგეთ დიალოგი:

თუ მეხსიერება არ მღალატობს

თუ არ ვცდები

თუ არ მეშლება

თუ სწორად მახსოვს

კარგი დრო გაატარეთ!

გემრიელად მიირთვით!

შეაერთეთ კითხვებთან სწორი პასუხები

შეარჩიეთ და ჩასვით სათანადო სიტყვა