ჩაწერეთ სათანადო ადგილას სიტყვები: არ არის; ხარ; გოგო.

შენ დიდი

ის პატარაა.

ეს ბიჭი უშნო