დასვით სწორი ფორმით (მი– თუ მო–?):

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
ჩემთან ვიდა.
ჩემგან წავიდა და გიორგისთან ვიდა.
ნანამ წერილი მწერა.
ილიას წერილი ვწერე.