ქართული ენის ანტონიმთა მოკლე ლექსიკონი
closeქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონი
ლექსიკონის შესახებ