მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის
I
გიორგი ახვლედიანი
closeმასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის
ლექსიკონის შესახებ