ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონი
closeქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონი
ლექსიკონის შესახებ