ქართულ ტოპონიმთა
განმარტებით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი I
close
ლექსიკონის შესახებ