ავტოტრანსპორტისა და საგზაო მოძრაობის
ორგანიზაციის ტერმინოლოგია


 
 
 close
ლექსიკონის შესახებ