დაგვიკავშირდით

          

          პ. ინგოროყვას ქ. №8
          თბილისი 380108.
          ტელ: +99532 293-29-21
          ფაქსი: +99532 293-45-30
          ფოსტა: contact@ice.ge 

----------------------------     

 
    გარდაუვალი წესია: ერთი თაობა მიდის, მეორე - მოდის... ხალხი კი უკვდავია. უკვდავია მისი ენაც, თუკი მას ხალხმა ზურგი არ შეაქცია; ენა თაობიდან თაობას გადაეცემა და მისი წყალობით ეს თაობები ერთ ხალხად ითქმის: ხალხის მეობას მისი ენა გვანიშნებს.
    ენის საშუალებით გადაეცემა შემდგომ თაობას, რაც წინა თაობას ცოდნა-გამოცდილება დაუგროვებია. ეს რომ არა, კულტურის განვითარება შეუძლებელი იქნებოდა.
    ბუნებრივია, რომ ყოველ ადამიანს უყვარს თავისი ენა, უყვარს დედა-ენა.
    ასევე ბუნებრივია სხვის ენას პატივისცემით ვეკიდებოდეთ: “სხვისი ენა” აკი ვიღაცისთვის დედა-ენაა.
რა თქმა უნდა, ვისაც თავისი ენა არ უყვარს, სხვისი ენის პატივისცემას ვერ დაიჩემებს, მისთვის ყველა ენა ერთია: ის კოსმოპოლიტია და არა - ინტერნაციონალისტი.
    ქართულ ენაზე მდიდარი მწერლობა მოგვეპოვება. ეს მწერლობა ჩვენი კულტურის დიდი ძალაა, თუკი მკითხველი და, პირველ რიგში, ახალგაზრდობა მას სათანადოდ მოეკიდება.

 

გამოვიდა ”ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის” I და II ტომები

(ახალი რედაქცია )

 

 

ლექსიკოლოგიის განყოფილებაში მომზადდა და გამოიცა ,,ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის” რვატომეულის ახალი რედაქციის I და I I ტომები.
ახალი რედაქციის მთავარი რედაქტორია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, პროფესორი ავთანდილ არაბული.

დაიბეჭდა საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის მხარდაჭერით.
ლექსიკონი ყოველმხრივ არის განახლებული, სახელდობრ: - ქეგლის 1950 წლის I ტომი 700 გვერდს მოიცავდა, ახალი რედაქცია - 1130 გვერდს. I I ტომი იყო 768 გვ. , ახალი - 1680. - პირველ გამოცემაში ა-ბ ასოებზე 11 237 სიტყვა-სტატია შედიოდა, ახალ რედაქციაში – 15 866. I I ტომში იყო 13 696 სტატია, ახალში - 22 000-ზე მეტი. - თითქმის გაოთხმაგდა მყარი ფრაზეოლოგია. - ლექსიკონი შეივსო უახლესი ტერმინოლოგიით. - დაზუსტდა და შეივსო განმარტებები (მათ შორის, იდეოლოგიური ხასიათისა). - ზედმიწევნით აისახა სიტყვის მნიშვნელობათა ცვლილებები. - სტატიები შეივსო და გამდიდრდა ცოცხალი საილუსტრაციო მასალით.
ახალი რედაქციის I ტომის ღირებულებაა – 50 ლარი, I I ტომისა – 60 ლარი. მოგვმართეთ შემდეგ მისამართზე: ინგოროყვას ქ. 8, ოთახი 306; ტელ: 293 29 21, 299 99 41.

 

*** ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია ***

ახალი ამბებიყოველწლიური თემატური კრებულის „ეტიმოლოგიური ძიებანი“ XIII ტომისათვის წერილები მიიღება ა. წ. 15 სექტემბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არა უმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ძირ-ფუძეეების ნუსხა და იგივე ძირ-ფუძეები წერილის ელვერსიაში წითლად მონიშნონ.
წერილების ნაბეჭდი ვერსიები მიიღება არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილებაში (პ.იგოროყვას 8, II სართული, ოთახი 203; მედეა ღლონტი, რუსუდან რამიშვილი), ხოლო ელქტრონული ვერსიები შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე: dodo_mariami@yahoo.com; rusudrami@yahoo.com წერილის ფორმატი : A 4; შრიფტი : Sylfaen, ICL_Symbol შრიფტის ზომა: 11; ინტერვალი სტრიქონებს შორის: 1, 5.


ამა წლის 14 აპრილს თსუ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს, აკადემიკოს ავთანდილ არაბულს გადაეცა საქართველოს მეცნიერებისა და განთლების სამინისტროს ჯილდო − სამკერდე ნიშანი „ამაგდარი“ წარმატებული პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის. ვულოცავთ ბატონ ავთანდილს ამ საპატიო ჯილდოს.

 

2016 წლის 19-22 აპრილს გაიმართება სამეცნიერო სესია „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“. სხდომები ჩატარდება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში (დასაწყისი − 11 საათზე). იხ. სესიის პროგრამა და მოხსენებათა თეზისები

 

ამა წლის 14 აპრილს, 15 საათზე თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართება „ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის“ III ტომის ახალი რედაქციისა და მონოგრაფიის − „თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები“ პრეზენტაცია.
პრეზენტაციაზე აქციაა!
ახალი რედაქციის სამივე ტომი ერთად - 100 ლარად!

 

"იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების" 44-ე ტომისათვის წერილები მიიღება 31 მარტამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე (არა უმეტეს 2 გვერდისა). წერილის მოცულობა რეზიუმეს ჩათვლით არ უნდა აღემატებოდეს 16 ნაბეჭდ გვერდს. წერილში უნდა გამოიყენოთ შრიფტი - Sylfaen, ტრანსკრიფციისათვის - ICL_Symbol.
 წერილები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე - burchuladzetea@gmail.com vazhashengelia@gmail.com; contact@ice.ge

 

 

29 იანვარს, 3 საათზე არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში (ინგოროყვას ქუჩა N 8, II სართული) გაიმართება ირინე ასათიანის წიგნის „წინდებულები ზანურ (მეგრულ-ჭანურ) ენაში“ პრეზენტაცია.

 

 

სამეცნიერო სესიის "არნოლდ ჩიქობავას საკითხავებისათვის" მოხსენებათა თეზისები მიიღება 29 თებერვლამდე. თეზისების მოცულობა - 2 გვერდი, შრიფტი - sylfaen, ტრანსკრიფციისათვის - ICL_Symbol.
წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები.თეზისები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე - burchuladzetea@gmail.com vazhashengelia@gmail.com; contact@ice.ge

 

 

 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო აქტივობათა სტატისტიკური მონაცემები 2000-2015წწ.

 

არქივი