კითხვა / წერა - Կարդալ / գրել - Oxu / yazı

IDevice Icon

წაიკითხეთ დიალოგები:

Կարդացե՛ք երկխոսությունները.

dialoqları oxuyun:

 

 


მონიშნეთ მისალმების ფორმები:

Նշե՛ք ողջույնի ձևերը.

Salamlaşma formasını qeyd edin:

დილა მშვიდობისა!

როგორ ხარ?

გაიცანით!

გამარჯობა!

ნახვამდის!

საღამო მშვიდობისა!

როგორ ხარ?

შენ რა გქვია?

სალამი!

მომიკითხე!

ნახვამდის!მონიშნეთ გაცნობის ფორმები:

Նշե՛ք ծանոթանալու ձևերը.

Tanışlıq formalarını qeyd edin:

როგორ ხარ?

გაიცანით!

გამარჯობა!

როგორ ხარ?

როგორ გიკითხო?

გაიცანი...

გავიცნოთ ერთმანეთი!

შენ რა გქვია?

სალამი!

სასიამოვნოა შენი გაცნობა!

მომიკითხე!

ნახვამდის!
მონიშნეთ მოკითხვის ფორმები:

Նշե՛ք որպիսությունը հարցնելու ձևերը.

Hal-əhval formalarını qeyd edin:

დილა მშვიდობისა!

როგორ ხარ?

როგორ ბრძანდებით?

გაიცანით!

საღამო მშვიდობისა!

როგორ გიკითხო?

გაიცანი...

მომიკითხე!

ნახვამდის!
მონიშნეთ დამშვიდობების ფორმები:

Նշե՛ք հրաժեշտի ձևերը.

Sağollaşma formalarını qeyd edin:

ნახვამდის!

კარგად ბრძანდებოდეთ!

საღამო მშვიდობისა!

სასიამოვნოა შენი გაცნობა!

მომიკითხე!

ნახვამდის!

კარგად იყავით!