მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ.ტექსტი


რის შესახებაა ტექსტი? გადმოეცით თხრობით, მესამე პირში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რა არის კაცობრიობის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი გამოგონება?
  • როდის გამოიგონეს ბორბალი?
  • სად გამოიყენეს პირველად ბორბალი?
  • რას მისცა დასაბამი ჩვეულებრივმა ბორბალმა?

დაალაგეთ თანამიმდევრობით

ბორბალს იყენებდნენ ომებსა და მოგზაურობებში.

6000 წლის წინ გამოიგონეს ბორბალი.

ბორბალი გამოიყენეს წისქვილებში.

ბორბალს იყენებდნენ გადასაადგილებლად;

 


 

მოისმინეთ ტექსტი

იხ. ტექსტი

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რაზე წერდნენ ადამიანები, სანამ ქაღალდს გამოიგონებდნენ?
  • რა არ გვექნებოდა დღეს, ქაღალდი რომ არ გამოეგონებინათ?
  • როდის გამოიგონეს ქაღალდი?
  • სად დაამზადეს პირველი ქაღალდი?
  • როდის და საიდან შემოვიდა ევროპაში ქაღალდი?

 

 

გადმოეცით თხრობით ქაღალდის წარმოშობისა და განვითარების ისტორია.

 

რა უფრო მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ კაცობრიობის ისტორიაში - ბორბლის თუ ქაღალდის გამოგონება? დაასაბუთეთ თქვენი აზრი.