ლექსიკა

IDevice Icon


სავარჯიშოები ლექსიკის ასათვისებლად

 

 

შეასრულეთ წერითი სავარჯიშო P103/3

დააკავშირეთ ერთმანეთს სინინიმური ცალები


შეავსეთ კროსვორდი