მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


 

მოისმინეთ დიალოგი

 

უპასუხეთ კითხვებს:

 • ვინ არის კუკური სალბიშვილი?
 • რა რეკორდი გააუმჯობესა კუკური სალბიშვილმა?
 • რამდენჯერ შეძლო აზიდვა კუკურიმ ერთი წუთის განმავლობაში?
 • კიდევ რა რეკორდი დაამყარა კუკური სალბიშვილმა?

გადმოეცით დიალოგის შინაარსი თქვენი სიტყვებით.

დაასრულეთ წინადადებები

 


 

მოისმინეთ დიალოგი

უპასუხეთ კითხვებს:

 • რა მოხდა გუშინ საქართველოს ტერიტორიაზე?
 • გვყოლია აქამდე ქართველი რეკორდსმენები?
 • სად აკვირდებოდა მსაჯი პროცესს?
 • ვინ არისახალი რეკორდსმენი?
 • რამდენი წლის არის ახალი რეკორდსმენი?
 • რაში გახდა ედუარდი რეკორდსმენი?

გადმოეცით დიალოგის შინაარსი მესამე პირში.

წინადადებებში ჩასვით სათანადო სიტყვები

 


 

მოისმინეთ საინფორმაციო ტექსტი

უპასუხეთ კითხვებს:

 • როგორ შეიძლება მოხვდეს ადამიანი გინესის რეკორდების წიგნში?
 • ვინ აფასებს რეკორდებს?
 • რამდენ ხანში მოდის პასუხი რეკორდის დამყარების შესახებ?