ლექსიკა

IDevice Icon


სავარჯიშოები ლექსიკის ასათვისებლად

 

 

შეასრულეთ წერითი სავარჯიშო P106/2

 

შეავსეთ კროსვორდი