ლექსიკა

IDevice Icon


სავარჯიშოები ლექსიკის ასათვისებლად

 

 

დააკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები


შეავსეთ კროსვორდი