მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


 

მოისმინეთ დიალოგი

 

იხ. ტექსტი

 


რა იცით მსოფლიოს შვიდი საოცრების შესახებ? გადმოეცით თხრობით ყველაფერი, რაც გსმენიათ.

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

თქვენი სიტყვებით გადმოეცით დიალოგის შინაარსი.

ჩამოთვალეთ მსოფლიოს ახალი შვიდი საოცრება.

დაასრულეთ წინადადებები

 

 


მოისმინეთ დიალოგი

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

თქვენი სიტყვებით გადმოეცით დიალოგის შინაარსი.

ჩამოთვალეთ ბუნების შვიდი საოცრება (ძველი და ახალი ვერსია)


ტექსტში ჩასვით სათანადო სიტყვები