მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon

მოისმინეთ დიალოგი

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რა ტიპის გამონათქვამებშია ასახული ეროვნული სტერეოტიპები?
  • რა ანეკდოტია მოყვანილი ტექსტში ეროვნულ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით?
  • რა მსგავსი ანეკდოტი გვხვდება ტექსტში?
გადმოეცით დიალოგი მესამე პირში.

 

დააბოლოეთ წინადადებები

 


 

მოისმინეთ დიალოგი

 

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • სად, როგორ შეძლება გავიგოთ, თუ რა წარმოდგენა აქვთ ევროპელებსა და ამერიკელებს მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხზე?
  • რაზე არ აქვთ ამ საიტებს პრეტენზია?
  • რას წერენ ამ საიტებზე ქართველების, სომხებისა და აზერბაიჯანელების შესახებ?
  • რის მიხედვით განარჩევენ კავკასიელებს? ჩამოთვალეთ ეს მახასიათებლები.

ჩასვით სათანადო სიტყვები


გადმოეცით დიალოგის შინაარსი მესამე პირში.