მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რა არის ცნობილი უძველესი წარსულიდანვე?
  • რა ჰქვია სიმღერას, რომელსაც დედა უმღერის შვილს ძილის წინ?
  • კიდევ რა შეუძლია მუსიკას?
  • რას ამბობენ ფსიქოლოგები მუსიკის შესახებ?
  • შეუძლია თუ არა მუსიკას ნეგატიური ზეგავლენის მოხდენა?
  • რა გამოკვლევა ჩაატარა ჟურნალმა „ედოლესენსმა“?

 

დააბოლოეთ წინადადებები


გადმოეცით დიალოგი მესამე პირში.


 

მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.