ლექსიკა

IDevice Icon


სავარჯიშოები ლექსიკის ასათვისებლად 

წასაკითხი ტექსტებიდან ამოწერეთ მუსიკალური ინსტრუმენტების აღმნიშვნელი სიტყვები.