მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რა უნდა უთხრათ თქვენს თავს, როცა საქმე არ გამოგდით?
  • რისი ნაყოფია წარმატება?
  • გადმოეცით ბეთჰოვენის ისტორია.
  • სად მუშაობდა უოლტ დისნეი?
  • რა უთხრა რეჟისორმა მერილინ მონროს?

 

ჩასვით სათანადო სიტყვები

 


 

მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 

  • ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.
  • ჩამოთვალეთ ის თვისებები, რაც ადამიანს უნდა ახასიათებდეს, რომ ცხოვრებაში წარმატებას მიაღწიოს.

 

დაასრულეთ წინადადებები