მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ ტექსტი

 


იხ. ტექსტი

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • რა არის დამახასიათებელი ქართული იუმორისთვის?
  • არის თუ არა დამახასიათებელი ქართული სინამდვილისთვის ე. წ. „შავი იუმორი“?
  • რა თემებია ძირითადი ქართულ ანეკდოტებში?
  • რომელი პერსონაჟები გვხვდებიან ყველაზე ხშირად ქართულ ანეკდოტებში?

 

დააბოლოეთ წინადადებები


გადმოეცით დიალოგი მესამე პირში.


 

მოისმინეთ ანეკდოტები

 


იხ. ტექსტი


  • ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.
  • მოყევით ანეკდოტები (იმერელზე, გურულზე, მეგრელზე, სვანზე, კახელზე...)
  • გაიხსენეთ და მეწყვილეს (ოჯახის წევრს, მეგობარს) ქართულად მოუყევით ანეკდოტები, რომლებიც მოგწონთ.

ჩასვით სათანადო სიტყვები