მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon


მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

 • რა განაპირობებს ადამიანების დაინტერესებას სპორტის სახეობებით, რომლებიც სიციცხლისთვის საშიშიც კი შეიძლება იყოს?
 • ექსტრემალური სპორტის რომელი სახეობებია პოპულარული საქართველოში?
 • რა არის დაივინგი?
 • როგორ უნდა შევამციროთ მოსალოდნელი საფრთხეები?

დააკავშირეთ წინადადებები


გაითამაშეთ დიალოგი მეწყვილესთან ერთად.


 

მოისმინეთ დიალოგი

 

იხ. ტექსტი

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

 • რა ეხმარება ადამიანს ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში?
 • რას ამცირებს ფიზიკური დატვირთვა?
 • დღეში რამდენ ხანს ვარჯიში ახანგრძლივებს სიცოცხლეს?
 • ძვირია აბონემენტი საცურაო აუზზე?
 • რა წესები უნდა დაიცვას ადამიანმა ვარჯიშამდე და ვარჯიშის შემდეგ?
 • რისთვის იბრძვის ყველა სპორტსმენი?
 • რა არის ოლიმპიური დევიზი?

ჩასვით ტექსტში სათანადო სიტყვები

გადმოეცით დიალოგის შინაარსი მესამე პირში.

მოამზადეთ მოხსენება: „ჯანსაღი ცხოვრების წესი“ და გააკეთეთ პრეზენტაცია მეწყვილესთან (მშობელთან, და-ძმასთან, მეგობართან).