ლექსიკა

IDevice Icon


სავარჯიშოები ლექსიკის ასათვისებლად  • ჩამოწერეთ სპორტის სახეობათა აღმნიშვნელი სიტყვები.