მოსმენა / ლაპარაკი

IDevice Icon თანამედროვე პოეტების ლექსები

მოისმინეთ ლექსები

 

იხ. ტექსტი


 

იხ. ტექსტი

 


 


იხ. ტექსტი

 იხ. ტექსტი

 


მოისმინეთ ტექსტი

 

იხ. ტექსტი

 


ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

გადმოეცით თქვენი სიტყვებით, თუ რა საკითხებს ეხება თითოეული ლექსი:

მანანა ჩიტიშვილი, „დედას“

ზვიად რატიანი, უსათაურო („სულ მინდა შენზე ისე ვწერო...“)

ტარიელ ხარხელაური, უსათაურო („გაიცრიცება საღამოს ბინდი...“)

ტარიელ ხარხელაური, უსათაურო („ჯიხვი ვარ...“)

ანა კალანდაძე, „ფოთლები, ფოთლები“

ისწავლეთ ზეპირად ეს ლექსები და წარმოთქვით გამოთქმით.


დაასრულეთ წინადადებები  მოისმინეთ ტექსტი

 

 

იხ. ტექსტი

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

· თქვენი აზრით, ვის შესახებაა ეს წიგნი?

· ვინ არიან ამ პატარა მოთხრობის გმირები?

· როგორ ცხოვრობენ ისინი?

· რა პრობლემები აქვთ?

· რაზე ხუმრობენ ისინი? რა ანეგდოტია? რა აზრია ამ ანეგდოტით გადმოცემული?

· შეძლებენ ეს ბიჭები სხვაგან ცხოვრებას?

გადმოეცით ნაწყვეტის შინაარსი თხრობით.