სავარჯიშოები

IDevice Icon

 

ამოიწერეთ უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ ლექსიკონში.

უპასუხეთ კითხვებს:

  • ვისი შემოქმედებაა ძალიან პოპულარული თანამედროვე საქართველოში?
  • რა საკითხებს ეხება მათი ნაწარმოებების თემატიკა?
  • რა არის აღწერილი დათო ტურაშვილის ნაწარმოებში ჯინსების თაობა?
  • ვისი ფსევდონიმია აკა მორჩილაძე?
  • ჩამოთვალეთ აკა მორჩილაძის ნაწარმოებები.
  • დაასახელეთ თანამედროვე მწერალი ქალი.
  • ვინ არის გაგა ნახუცრიშვილი?
  • რა შეგიძლიათ თქვათ პოეტ რატი ამაღლობელის შესახებ?

გადმოეცით წერილობით ტექსტის მოკლე შინაარსი.


დააბოლოეთ წინადადებები


ჩასვით ტექსტში სათანადო სიტყვები