ანა კალანდაძე

ფოთლები, ფოთლები

 

ატირდნენ მთები და ლამის მეც ავტირდე,

ნაძვები დაღონდნენ და მეც, მეც ვღონდები...

მოწყდნენ და გაფრინდნენ, გაფრინდნენ, გაფრინდნენ...

ფოთლები, ფოთლები...

ხეთ ხელი აღაპყრეს და ღმერთი ადიდეს,

მაგრამ უჩვეულო კვნესით და გოდებით...

მოწყდნენ და გაფრინდნენ,

გაფრინდნენ, გაფრინდნენ...

ფოთლები... ფოთლები....