ჩასვით ტექსტში სათანადო სიტყვები

გადაამუშავა ხელმოწერის ეკუთვნის ეროვნული ორგანული შემოღებულ სახელმწიფო ჰიმნი
საქართველოს სახელმწიფო დროშა, გერბი და ქვეყნის სიმბოლოებია. საქართველოს ჰიმნი, „თავისუფლება“, იქნა საქართველოს კანონის საფუძველზე, რომელიც ძალაში შევიდა საქართველოს პრეზიდენტის შემდეგ 2004 წლის 21 მაისიდან. საქართველოს ჰიმნის ტექსტის ავტორია დავით მაღრაძე, მუსიკა ზაქარია ფალიაშვილს, რომელიც ჰიმნად იოსებ კეჭაყმაძემ.