ლექსიკონი

IDevice Icon

საკამათო

վիճելի

mübahisəli

მედიასაშუალება

լրատվամիջոց

media vasitəsi

ინფორმირება

տեղեկացնել, տեղյակ պահել

məlumat vermək, xəbər vermək, bildirmək

მეთვალყურეობა

հետևել, դիտորդություն անել

nəzarət etmə; müşahidə;

მოსაზრება

տեսակետ

fikir, rəy, mülahizə

გაფილტვრა

ֆիլտրել

filtreleme; süzülmə; süzgəcdən keçirmə (keçirilmə).

აღმასრულებელი

գործադիր

icraedici, icraçı

მიკერძოებული

կողմնակալ, աչառու

qeyri-obyektivlik, obyektiv olmama; tərəf saxlayan, tərəfgir

მიღმა

այն կողմ

... dalında, ... arxasında, ... o tayında, ... o tərəfində

აანალიზებს

վերլուծում է

təhlil edir

ტელესივრცე

հեռուստատարածք

teleməkan

მოპაექრე

մրցակից, պայքարող

rəqib

მსჯელობს

դատողություն է անում

mühakimə edir

ცნება

հասկացություն

anlayışı

მზადყოფნა

պատրաստակամություն

hazırlıq

არსებობა

գոյություն ունենալը

mövcudluq

არაანგაჟირებული

անկողմնակալ

müqavilə qoyulmamış

ხელშეწყობა

նպաստել, աջակցել

kömək, yardım

საბჭო

խորհուրդ

şura (iclas, müşavirə)

განკარგავს

տնօրինում է

idarə edir

ანგარიშვალდებული

հաշվետվողական

təhtəlhesab; hesabat verməli olan

გართობა

զվարճանք, զվարճանալ

əyləncə

დაკვეთა

պատվիրել

sifariş

უგემოვნობა

անճաշակություն

ləzzətsizlik, zövqsüzlük, tamsızlıq

კომპეტენტური

իրազեկ

səlahiyyətli, səriştəli

მანიპულირება

ձեռնածել, մեքենայություններ անել

manipulyasiya

ფილოსოფოსი

փիլիսոփա

filosof

თეორეტიკოსი

տեսաբան

nəzəriyyəçi

შეტყობინება

տեղեկագիր, հաղորդագրություն

bildirmə, bildirilmə; xəbər vermə, məlumat vermə

გადაწყვეტილება

որոշում

qərar, nəticə, hökm

გადატვირთული

գերծանրաբեռնված

həddindən artıq doldurulmuş; ağzınacan dolu (dolmuş);

ხრიკი

խորամանկ հնարք

hiylə, kələk, biclik, fənd

არსებითი

էական

əhəmiyyətli, çox mühüm, zəruri, vacib

დასაქმებული

զբաղված, աշխատանք ունեցող

işlə təmin edilmiş

განსჯა

քննարկել, դատողություն

müzakirə

ციტატა

մեջբերում

sitat

უწყის

գիտի, տեղեկացնում է

bilir

ჩუმი

լուռ

səssiz, səssiz-səmirsiz; sakit, dinc,

იარაღი

զենք

silah, yaraq; alət

მშვიდი

խաղաղ, հանգիստ

sakit, dinc

ომი

պատերազմ

müharibə

რეაქცია

ռեակցիա, արձագանք

reaksiya

მოაწყობს

կկազմակերպի, կդասավորի

təşkil edir, düzəltmək, yaratmaq

ზღუდავს

սահմանափակում է

məhdud edir, məhdudlaşdırır, hədd qoyur

მიაღებინებს

ընդունել կտա

əldə edilməsinə kömək edəcək

უზრუნველყოფა

ապահովել

təmin etmə, təminat

ნერგავს

ներդնում է

tətbiq edir

დღითიდღე

օր-օրի

gündən günə, günbəgün

ნეოლიბერალიზმი

նեոլիբերալիզմ

neoliberalizm

პრივატიზაცია

սեփականաշնորհում

özəlləşmə

მერყეობა

տատանում, տատանվել

tərəddüd etmə

არასტაბილურობა

անկայունություն

qeyri-sabitlik

დაშვება

իջնել, իջեցնել

endirmə, yol vermə, ehtimal etmək

მტკივნეული

ցավալի, ցավոտ

ağrılı, ağrıyan

ელოლიავება

հոգատարությամբ է շրջապատում

qayğı ilə yaşamaq

აჩვევს

ընտելացնում է

öyrətmək, alışdırmaq, öyrəşdirmək

უმეტესობა

մեծ մասը

əksəriyyət; çoxusu, çox hissəsi

პერსონაჟი

գործող անձ

personaj

ინტონაცია

հնչերանգ

intonasiya

ვარაუდი

ենթադրություն

fərziyyə; güman

იბლოკება

արգելափակվում է

bloklanmaq, bağlanmaq; bloka girmək

ქვეცნობიერი

ենթագիտակցական

təhtəlşüur, hələ lazımınca ifadəsini tapmamış şüür

იძულება

հարկադրել

məcburiyyət

კულტივირება

աճեցնել

becərmə, yetişdirilmə

მდაბიო

ցածր խավի պատկանող, աղքատ

utancaq, ədəbli, sakit, dinc, sadə

უმორჩილებს

ստորակարգում է, ենթարկում է նրան

itaət etdirir

ღატაკი

չքավոր

yoxsul, çox kasıb

უფერული

անգույն

rəngsiz

აცალკევებს

առանձնացնում է

ayırır, təkləşdirir

დაძლევს

կհաղթահարի

qalib gəlir, üstün gəlir, məğlub edir

წაქეზება

դրդել

həvəsləndirmək, şövqləndirmək, şirnikdirmək

გაუნათლებლობა

անգրագիտություն

təhsilsizlik, savadsızlıq, cahillik

მოდური

նորաձև

modalı, modaya uyğun

ჩლუნგი

չզարգացած

küt

ურცხვი

անամոթ

abırsız, həyasız, utanmaz

უზრდელი

անդաստիարակ

tərbiyəsiz

უხამსი

անպարկեշտ

ədəbsiz

გაძლიერება

հզորանալ, հզորացնել

möhkəmlətmə, bərkidilmə; güclənmə, qüvvətlənmə

თვითდამცირება

ինքն իրեն ստորացնել

özünü alçaltma, öz şəxsiyyətini, öz qabiliyyətini kiçiltmə

უმოქმედობა

բաց թողնելը, չգործելը

hərəkətsizlik, fəaliyyətsizlik

ნაპრალი

ճեղք, անցք

çat, çatlaq, çatlamış yer, yarıq

ბუკლეტი

բուկլետ, թերթոն, գրքույկ

buklet

ინტერნეტმედია

համացանցային լրատվամիջոց

internet aləmi

ინტერნეტგამოცემა

համակարգչային հրատարակում

internet nəşr

დომინანტური

դոմինանտ, գերիշխող

dominant

აღიარება

ճանաչել, խոստովանել

etiraf etməmək

წაახალისებს

կխրախուսի

həvəsləndirəcək

ხელმძღვანელობს

ղեկավարում է

rəhbərlik edir

დინამიკურობა

դինամիկ լինելը

dinamiklik

ოპერატიულობა

օպերատիվություն

operativlik, praktiklik, cəldlik

მიუკერძოებლობა

անաչառություն, անկողմնապահություն

qərəzsizlik

ტოკშოუ

թոք շոու

tokşou

მიჩნეულია

համարված է

sayılmış; qəbul edilmiş

გამუდმებულად

մշտապես, անընդհատ

daimi, həmişəlik


უაღრესად მნიშვნელოვანია

անչափ կարևոր

olduqca önəmlidir

მედიის როლი

լրատվամիջոցների դերը

mediyanın rolu

გავლენის ნათელსაყოფად

ազդեցությունն ակնհայտ դարձնելու համար

təsirin aydınlaşdırılması

გავრცელებული შეხედულება

տարածված տեսակետ

geniş yayılmış görüş

თვალყურს ადევნებს

հետևում է

göz-qulaq olur

მიმდინარე პროცესები

ընթացիկ գործընթացներ

cari proseslər

ჩვენ გარშემო

մեր շուրջը

bizim ətraf

სახელისუფლებო შტო

իշխանական ճյուղ

hakimiyyət qolu

საჯარო დისკუსია

հրապարակային բանավեճ

açıq diskussiya, müzakirə

წვლილს შეიტანს

իր լուման կներդնի, իր ներդրումը կունենա

əmanət qoyacaq, xidmət edəcək

საერთაშორისო თანამშრომლობა

միջազգային համագործակցություն

beynəlxalq əməkdaşlıq

ფასეულობების ჩამოყალიბება

արժեքների ձևավորում

sərvətlərin təşkil olunması, formalaşması

შეაქვს წვლილი

իր լուման է ներդնում

əmanət qoyacaq, xidmət edəcək

შეეფერება სიმართლეს

ճշմարտությանն է համապատասխանում

həqiqətə sığınır

მიპყრობილია ყურადღება

ուշադրությունը կենտրոնացված է

diqqəti cəlb edilib, fikir verdi

საზოგადოების გაღიზიანება

հասարակության գրգռում, զայրացում

cəmiyyətin qıcıqlanması

უნდა გავმიჯნოთ

պետք է սահմանազատենք

Bir birindən uzaqlaşdırmaq

საკანონმდებლო ბაზა

օրենսդիր բազա

Qanunverici baza

ჟურნალისტური კორპუსი

լրագրողական կորպուս

Jurnalistlər korpusu

პოლიტიკური ნება

քաղաքական կամք

Siyasi istək

დამოუკიდებელი მედია

անկախ լրատվամիջոց

Müstəqil mediya

დამოუკიდებლობის ხარისხი

անկախության որակ, աստիճան

Müstəqilliyin keyfiyyəti

ფინანსური მდგომარეობა

ֆինանսական վիճակ

Maliyyə vəziyyəti

მატერიალური მდგომარეობა

նյութական վիճակ

maddi vəziyyət

დამოუკიდებლობის ფონდი

անկախության հիմնադրամ

Müstəqillik fondu

თავისუფლების ხარისხი

ազատության որակ, աստիճան

Azadlıq keyfiyyəti

გავრცელებული თვალსაზრისი

տարածված տեսակետ

Geniş nöqteyi-nəzər

ფინანსური წყარო

ֆինանսական աղբյուր

Maliyyə mənbəyi

ყურადღებას უთმობს

ուշադրություն է տրամադրում

Diqqət yetirir

იუმორისტული გადაცემა

հումորային հաղորդում

yumorist veriliş

პოლიტიკური პუბლიცისტი

քաղաքական հրապարակախոս

siyasi publisist

მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები

զանգվածային լրատվամիջոցներ

kütləvi informasiya vasitəsi

ყურადღების გადატანა

ուշադրությունը տեղափոխել

diqqətin çəkilməsi

საზოგადოების მართვა

հասարակության (կազմակերպության) կառավարում

cəmiyyətin idarə olunması

ყურადღების გადატანა

ուշադրությունը տեղափոխել, ուշադրությունը շեղել

diqqətin çəkilməsi

საინფორმაციო სივრცე

տեղեկատվական տարածք

məlumar sahəsi

ფსიქოლოგიის სფერო

հոգեբանական բնագավառ

psixologiya sahəsi

ნეირობიოლოგიის სფერო

նեյրոկենսաբանության բնագավառ

neyrobiologiya sahəsi

კიბერნეტიკის სფერო

կիբեռնետիկայի բնագավառ

kibernetika aləmi

გადაწყვეტის მეთოდი

վճռման մեթոդ

həll üsulu

ხელოვნურად ქმნის

արհեստականորեն է ստեղծում

süni şəkildə yaradır

განსაზღვრული რეაქცია

սահմանված արձագանք

müəyyən edilmiş reaksiya

ზომების მიღება

միջոցներ ձեռնարկել

ölçülərin götürülməsi

მმართველი წრეები

կառավարող շրջաններ

idarə sahələri

ძალადობის ესკალაცია

բռնության թեժացում

zorakılıq şiddətlənməsi

სისხლიანი ტერაქტი

արյունալի ահաբեկչություն

qanlı terakt

უსაფრთხოების გაძლიერება

անվտանգության հզորացում

təhlükəsizliyin güclənməsi

იწვევს კრიზისს

ճգնաժամ է հարուցում

böhrana səbəb olur

უფლებების დარღვევა

իրավունքների խախտում

hüquqların pozulması

ქალაქის სამსახურები

քաղաքային ծառայություններ

şəhərin xidmətləri

მუდმივი გამოყენების მეთოდი

մշտական կիրառության մեթոդ

əbədi istifadə üsulu

არაპოპულარული ღონისძიება

ոչ հեղինակավոր միջոցառում

qeyri məşhur tədbir

წლიდან წლამდე

տարեցտարի

ildən ilə

თავს მოახვიეს

գլխին փաթաթեցին

başını qatdılar

პრინციპულად ახალი

սկզբունքորեն նոր

prinsip etibarilə yeni

სოციალ-ეკონომიკური პირობები

սոցիալ-տնտեսական պայմաններ

sosial-iqtisadi şəraitlər

მინიმუმამდე დაყვანა

նվազագույնի հասցնել

minimuma salmaq

მასობრივი უმუშევრობა

զանգվածային գործազրկություն

kütləvi işsizlik

ცხოვრებისეული პირობები

կենսական պայմաններ

həyat üçün əlverişli şərait

რევოლუციას გამოიწვევს

հեղափոխություն կհարուցի

revolusiyaya səbəb olur

თანდათანობით ინერგება

աստիճանաբար է ներդրվում

tədricən tətbiq edilir

ნელ-ნელა ინერგება

կամաց-կամաց է ներդրվում

yavaş-yavaş tətbiq edilir

აღსრულების გადავადება

կատարման հետաձգում

icranın təxirə salınması

მოქალაქეთა თანხმობა

քաղաքացիների համաձայնություն

vətəndaşların razılığı

მსხვერპლის გაღება

զոհաբերություններ անել

qurban vermək, fəda etmək

გულუბრყვილო იმედები

միամիտ հույսեր

sadəlövh ümidlər

უკეთესობისკენ შეიცვლება

դեպի լավը կփոփոխվի

yaxşılığa doğru dəyişəcək

იღებს ამ პირობებს

ընդունում է այս պայմանները

bu şərtləri qəbul edir

პროპაგანდისტული გამოსვლა

քարոզչական ելույթ

təbliğatçılıq çıxışı

ფართო პუბლიკაზე გათვლილი

լայն լսարանի վրա հաշվարկված

geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulmuşdur

გონებრივად უმწიფარი

մտավոր տեսակետից տհաս

inkişaf etməmiş, kamala çatmamış

შეცდომაში შეყვანა

սխալմունքի մեջ գցել

yanıltmaq, aldatmaq, çaşdırmaq, azdırmaq

ინფანტილურ- მეტყველებითი კონსტრუქციები

մանկական խոսքային կառույցներ

infantil (uşaqlıq dövrünün xüsusiyyətlərini saxlayan) nitqi konstruksiyaları

შთაგონების ძალით

ներշնչանքի ուժով

ilham gücü ilə, şövqlə

კრიტიკული შეფასება

քննադատական գնահատում

tənqidi qiymətləndirmə

აქცენტირება ემოციაზე

շեշտադրություն հույզերի վրա

emosiada aksentləşdirilmə

რაციონალური ანალიზის უნარი

ռացիոնալ վերլուծության կարողություն

rasional analizin bacarığı

კრიტიკული გააზრების შესაძლებლობა

քննադատական մտածողության կարողություն

tənqidi fikirlərin ehtimalı

ემოციური ფაქტორი

հուզական գործոն

emosional faktor

ქცევის გარკვეული მოდელები

վարքի որոշակի մոդելներ

rəftarın aydın modelləri

უმეცრების დამკვიდრება

անգրագիտություն հաստատում

cahilliyin məkan salması

დანაშაულის გრძნობა

մեղքի զգացողություն

günahkarın hissiyyatı

გონებრივი შესაძლებლობების უკმარისობა

մտավոր կարողությունների անբավարարություն

zehni imkanların kifayətsizliyi

არაჯეროვანი ძალისხმევა

ոչ բավարար` ոչ պատշաճ, ջանքեր

münasib olmayan güclə

საკუთარ თავს ადანაშაულებს

ինքն իրեն է մեղադրում

özünü günahlandırır

დამთრგუნველი მდგომარეობა

ճնշող վիճակ

tapdalanmış vəziyyət

ძალაუფლებას ფლობს

իշխանության է տիրապետում

hakimiyyətə yiyələnir

საინფორმაციო უზრუნველყოფა

տեղեկատվական ապահովում

məlumat üçün təminat

ინოვაციური პროცესები

նորարարական գործընթացներ

yenilikçi bir proseslər

კოორდინაციას უკეთებს

համակարգում է

uyğunlaşdır(ıl)ma edir

წვლილი შეაქვს

իր լուման է ներդրում

əmanət qoyur, xidmət edir

კამპანიის ორგანიზება

քարոզարշավի կազմակերպում

kampaniya təşkil edilməsi

რეკრეატიული ფუნქცია

հանգստյան գործառույթ

əyləncə, tənəffüs funksiyası

სოციალური დაძაბულობა

սոցիալական լարվածություն

sosial gərginlik

პლურალისტური საზოგადოება

բազմակարծիք հասարակություն

plüralist cəmiyyət

სახელმწიფოს მშენებლობა

պետության կառուցում

dövlət quruculuğu

მთავარი დანიშნულება

գլխավոր նշանակումը

əsas təyinat, əsas vəzifə

სოციალური ჯგუფები

սոցիալական խմբեր

sosial qruplar

ცვლილებათა კატალიზატორი

փոփոխությունների կատալիզատոր

dəyişiklik katalizatoru

პრობლემების გადაჭრა

հիմնախնդիրների վճռում

problemlərin həll olunması

პირველ ადგილს იკავებს

առաջին տեղն է զբաղեցնում

birinci yeri tutur, birinci yerə sahib olur

პირველობას არავის უთმობს

առաջնությունը ոչ ոքի չի զիջում

birincilikdə o heç kəsdən geri qalmaz; birinciliyi o heç kimə verməz

მისი წყალობით

նրա շնորհիվ

onun sayəsində

ტაბლოიდური ჟანრის

բուլվարային ժանր

tabloid janrı

ცდილობს მიბაძონ

փորձում է, որ ընդօրինակեն

təqlid etməyə çalışır

კულინარიული გადაცემა

խոհարարական հաղորդում

kulinariyaya həsr olunmuş veriliş

სანახაობას აწყობს

տեսարան է կազմակերպում

görüntü yaradır

კულინარიული შოუ

խոհարարական շոու

aşpazlıq şousu, göstərisi

კონკურენტული სივრცე

մրցակցային տարածք

rəqabətli məkan

ძალისხმევის გაღება

ջանք գործադրել

gücünü açmaq, göstərmək