ლექსიკონი

IDevice Icon

 
 

დაკოდილი

վիրավոր

yaralı

დაძმობილდნენ

եղբայրացան

qardaşlıq

იწვევს

հրավիրում է

səbəbləndirir, çağırır

ესტუმრება

հյուրընկալում է

ziyarət, qonaq gəlir

ესალმება

ողջունում է

salamlaşır

პირმყრალი

տհաճ հոտ ունեցող    բերանով

ağızdan xarab, murdar

ეწყობა

հարմարվում է

təşkil etmə; düzəltmə, qaydaya salma;

გულნატკენი

սիրտը կոտրված

Qəlbi qırıq, incimiş

ცული

կացին

balta

დაიჟინებს

կպնդի

təkid edəcək, israr edcək, inadla əldə etmək

დამჭერი

բռնող, տնտեսող

Tutan, yaxalayan, həbs edən

უარობს

մերժում է, հրաժարվում է

danır, inkar edir

ჭრილობა

վերք

yara

შეხორცებული

լավացած (վերքի մասին)

sağalmaq, yaxşı olmaq, bitişmək (yara)

გაუმთელდა

լավացավ, սաղացավ

Bütöv hala düştü

ლოცვა

աղոթք

Dua, dua etmək

დალოცვა

օրհնել

Xeyir-dua vermək

გაუთენე

լուսացրու, լուսացրեցի նրա մոտ

Işıqlandır, aydınlaşdır

აღმართული

վեր խոյացած

ucaldılmış

მსურველი 

ցանկացող

arzu edən, istəyən, ... arzusunda olan

სიავე

չարիք, չարություն

pislik, yamanlıq

მოშურნე

նախանձող

qibtə edən, paxıllayan, həsəd edən

კალთა

փեշ, գոգ, լանջ

ətək

ბეღელი

ամբար

anbar

მარანი

մառան

anbar (çaxır ehtiyatı), zirzəmi

ახორი

ախոռ

axır

სათნოება

առաքինություն

yaxşılıq, covmərdlik, səxavət; ləyaqət, məziyyət

ბადიში

թոռ

nəvə

შვილთაშვილი

ծոռ

nəticə

ნატვრისთვალი

երազանքի ակ

arzu, dilək

უდებს

դնում է նրա ... (օր.` գրպանի մեջ)

qoyur (nəyisə), salır (körpü)

გარშემომყოფი

շուրջը եղածները, շրջապատողները

ətrafındakılar, ətrafındakı adamlar

მართავს

կառավարում է, վարում է

idarə edir

განწყობა

տրամադրվածություն

hal, əhval, əhval-ruhiyyə

გამამხნევებელი

թարմեցնող, խրախուսող, առույգացնող

ürəkləndirən, ruhlandırıcı

აღთქმა

խոստանալ, խոստում

vəsiyyət, sözvermə

აღთქმული

խոստացած

vəsiyyət edilmiş

შეუსრულებლობა

չկատարելը

qurtarmamış, bitməmiş, yarımçıq qalmış

დაფიცება

երդվել, երդում տալ

and içmə

შეუსრულებლობა

չկատարելը

qurtarmamış, bitməmiş, yarımçıq qalmış

მტკიცებულება

ապացույց, վկայություն

sübut

ეჭვმიტანილი

կասկածյալ

şübhəli

მოპასუხე

պատասխանող

cavabdeh

სამართალწარმოება

դատական գործընթաց

iddia, mülki iddia, məhkəmə davası;

რიდი

քաշվել, անհարմար զգալ

dərin hörmət, ehtiram

ბედავს

համարձակվում է

cəsarət edir, cürət edir

მაწყევარი

անիծող

qarğayan, qarğış tökən

იწყევლება

անիծում է

lənət oxuyur, nifrin edir, qarğıyır

წყევლა

անիծել, անեծք

lənət, nifrin, rapğış;

ენერგოზემოქმედება

էներգաներգործություն

enerji təsiri

დათრგუნვა

ճնշել, խեղճացնել

məyusluq, tutqunluq, pərtlik

სპონტანური

ինքնաբուխ

daxili səbəblərdən törəyən, öz-özünə əmələ gələn

კრულვა

անեծք

lənətləmək, qarğamaq

ცოდვა

մեղք

günah

შეწევნა

օգնություն, սատարում

kömək

ევედრება

աղաչում է, պաղատում է

yalvarır, çox xahiş edir

მიცვალებული

հանգուցյալ

ölü, dünyasını dəyişmiş

ჭირისუფალი

հանգուցյալի ընտանիքի անդամները` սգվորներ

mərhumun ailə üzvləri

სადღეგრძელო

կենաց

sağlıq

 

დაჰკრავს ცულს

կացնով կհարվածի

balta ilə zərbə vurur

სიმყრალე ეცა

վատ հոտ առավ

üfunət baş verdi

გულიანად შეეგება

սրտանց դիմավորեց

ürəkdən qarşılaşdı

თავი გაუტეხა

գլուխը կոտրեց

baş çatlatmaq, baş sındırmaq

ბუნების ძალა

բնության ուժ

təbiətin gücü

შემოქმედო ყოვლისა

Արարիչ ամենայնի

hər şeyi yaradan

განკურნე სენისაგან

բուժի՛ր հիվանդությունից

xəstəlikdən müalicə ol, əstəliyin çarəsini tap

მიეცი ჯანი მრთელი

տո՛ւր առողջ մարմին

can sağlığı versin

დააშთე  თვალი

փակի՛ր աչքը

gözünü kor et

საუკუნოდ დაგმანე

հավերժ խլացրո՛ւ

əbədi qapa, bağla

გაახმე ხელი

չորացրո՛ւ ձեռքը

əlini qurut

დალოცე აკვანი

օրհնի՛ր օրորոցը

beşiyə xeyir-dua et

ააჟრიამულე ეზო-კარი

աղմուկով լցրո՛ւ բակ ու դուռ

həyət-bacayı sevindir

დაუშრეტელი მდინარე

անսպառ գետ

dibsiz çay

გონიერი ერისკაცი

խելացի աշխարհիկ անձ

müdrik xeyriyyəçi

უკვდავება ინატროს

անմահություն երազի

əbədiyyət üçün ümid

შორეული წინაპრები

հեռավոր նախնիներ

uzaq əcdadlar

წარმატების წინაპირობა

հաջողության նախապայման

failiyyətin ilkin şərti

სულის გამოძახილი

հոգու արձագանք

ruhun əks-sədası

არ  მოუშალო

պակաս չանես, չվերացնես

pozma, xərəb etmə

არ ეშვება

հանգիստ չի տալիս, թարգը չի տալիս

düşmür

პოზიტიურად აზროვნებს

պոզիտիվ (դրական) է մտածում

pozitiv fikirləşir

სიტყვის მიცემა

խոստանալ

söz vermək

ფიცს დებს

երդում է տալիս

and verir

ფიცის გატეხა

երդումը կոտրել

andı pozmaq

ფიცის დარღვევა

երդումը խախտել

andın pozulması

ჩვეულებითი სამართალი

սովորութային իրավունք 

adətə uyğunlaşmış ədalət

სახალხო დამცველი

ժողովրդական պաշտպան

xalq müdafiəçisi

სამხედრო მოსამსახურე

զինծառայող

hərbi qulluqçu

 საზეიმო ფიცი

հանդիսավոր երդում

mərasim andı

კეთილსინდისიერად ასრულებს

բարեխղճորեն կատարում է

vicdanla yerinə yetirir

დაკისრებული მოვალეობა

ստանձնած պարտավորություն

öhdəsinə düşən vəzifə

დედას გეფიცები

Մորս արև  եմ երդվում:

anamın canına and içirəm

ვერბალურად წარმოთქვამს

բառացիորեն է արտաբերում

şifahi danışır; fikrini sözlərlə bildirir

ავი სიტყვა

չար խոսք

pis söz

ბედნიერების ჰორმონები

երջանկության հորմոններ

xoşbəxtlik hormonları

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

բժշկական գիտությունների դոկտոր

tibb elmləri doktoru

სამედიცინო აკადემია

բժշկական ակադեմիա

tibb akademiyası

ევრომეცნიერებათა აკადემია

եվրագիտությունների ակադեմիա

avropaelmləri akademiyası

სომატურ სნეულება

սոմատիկ հիվանդություն

somatik xəstəlik

ფსიქიკური აშლილობა

հոգեկան խախտում

psixi pozğunluq

ემოციური აფეთქება

հուզական բռնկում

emosional partlayış

წყევლა მაწყევარს

անեծք անիծողին

qarğayır, lənətləyir

ჯანდაბამდე გზა გქონია!

Ջանդա՛մը գնաս:

cəhənnəmə yolun olsun!

ჭირშიც წასულხარ!

Գրողի ծո՛ցը գնաս:

xəstəliyə tutulasan!

შენ არ გაიხარე!

Չուրախանա՛ս դու:

seni heç sevinməyəsən!

შენ არ მენახე ცოცხალი!

Քեզ կենդանի չտեսնե՛մ:

səni heç sağ görməyim!

შენ არ დაბრუნდი სახლში ცოცხალი!

Կենդանի չվերադառնա՛ս տուն:

səni evə sağlam qayıtma!

შენ მოუკვდი დედაშენს!

Մայրդ մեռած տեսնի՛ քեզ:

anan sənin ölümünü görsün!

შენ მოისპე!

Վերանա՛ս դու:

səni yox ol!

შენ არ გამრავლდი!

Չբազմանա՛ս:

səni görüm törəyib artmayasan!

შენ არ გაიზარდე!

Չմեծանա՛ս:

səni böyümə!

ლოცვის აღვლენა

Աղոթք հղել առ Աստված:

dua etmək

საქორწილო რიტუალი

հարսանեկան արարողություն

toy mərasimi

ღმერთმა ერთმანეთს შეგაბეროთ!

Աստված Ձեզ միասին հասցնի ծերության:

Allah birlikdə qocaltsın!

ღმერთმა გაგამრავლოთ!

Աստված բազմացնի Ձեզ:

Allah gələcək versin!

ასე ტკბილად დამიბერდი!

Այսպես քաղցր ծերանա՛ք:

belə xoşbəxt qocalasan!

ღმერთმა გაკმაროთ!

Աստված բավական անի՛:

Allah uzaq etsin!

მალე გამოჯანმრთელდი!

Շուտ առողջացի՛ր:

keçmiş olsun!

მშვიდობაში!

Բարո՛վ մաշես:

Sağlıqla!

მზით გაცვითე!

Արևո՛վ մաշես:

sağlığına qismət olsun!

ღმერთმა გაგახაროს!

Աստված ուրախացնի քեզ:

Allah sevindirsin!

ღმერთმა გაშოროს!

Աստված հեռու տանի:

Allah uzaq eltsin!

გაიხარეთ!

Ուրախանա՛ք:

Şad olun!

სიკეთე მოგცეთ ღმერთმა!

Աստված բարիք տա՛:

Allah xeyirxahlıq versin!

ღმერთმა გაგზარდოს!

Աստված մեծացնի՛:

Allah səni böyütsün!

ღვთის შეწევნა არ მოგაკლდეს!

Աստծո շնորհը չպակասի՛ քեզ:

Allah sənə olan köməyini əsirgəməsin!

ღმერთი შენკენ!

Աստված ընդ քեզ:

Allah həmişə üstündə olsun! Allah səninlə olsun!